Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball FederationInformasjon Overganger
Til klubbene
Til kretsene
Fra NIF
Fra Antidoping

Norske overganger
Internasjonale overganger
Overgangsreglement
Overgangsskjema (PDF)
Overgangsskjema (WORD)
Skjema for TB overgang (PDF)
Skjema for TB overgang (WORD)

Omberamminger Styremøter
Eliteserien Menn
Eliteserien Kvinner
1.divisjon øst Menn
Regler for omberamminger

Forbundsstyret
Seksjonsstyret


Bestemmelser Årsmøte
Forsikring (Lisens)
Instruks for sekretariatet
Bestemmelser om draktreklame
Approbering av turneringer
Arrangørinstruks
Arrangørinstruks (Forbundsserier)
Rapportskjema for dommere i forb. med arrangementer
Bestemmelser om barneidrett
Retningslinjer - Alkohol og Idrett
Retningslinjer - Publisering av bilder og film av barn
Innrapportering av resultater
Dommerhonorarer 2016/2017
Dommerregning (pdf)
Veiledning Kampskjema
Årsakskoder for utvisninger
Klubblisens (pdf)
Søknadsskjema Klubblisens (xlsx)


Årsmøtet 2016
Årsmøtet 2015
Årsmøtet 2014
Årsmøtet 2013
Årsmøtet 2012
Årsmøtet 2011
Årsmøtet 2010
Årsmøtet 2009
Ekstraordinært årsmøte april 2009 (pdf)
Årsmøtet 2008
Årsmøtet 2007
Årsmøtet 2006
Årsmøtet 2005
Årsmøtet 2004
Årsmøtet 2003
Årsmøtet 2002
Tidligere Årsmøter


Diverse Forbundsting
Hvordan starte innebandyklubb
Fritak førstegangstjeneste
EMBLA
Minirunder
Veibeskrivelse til haller
Innebandy-DVD
Diplomer og Plakater
'Velkommen til innebandy!'


Forbundsting 1998->

Annen informasjon Diskusjonsforum
Notiser
Pasningen


Diskusjonsforum


Nyttige dokumenter Utstyr
Overgangsskjema (doc)
Overgangsskjema (pdf)
Skjema for TB overgang (PDF)
Skjema for TB overgang (WORD)
Omberammingsskjema (doc)
Internasjonalt overgangsskjema
Standardkontrakt (pdf)
Standardkontrakt (doc)
Dommerregning (pdf)

Statens Provningsanstalt: Testing and Certification of Floorball Equipment


For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no