Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Informasjon til klubbene

SPILLEMIDLER TIL UTSTYR

I år åpnes det for å søke om utstyrsmidler i perioden fra 15. august til 3. oktober. Totalt skal det fordeles 10 millioner kroner. Ordningen med spillemidler til utstyr er iverksatt av Kultur- og kirkedepartementet og forvaltes av Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité.

Ordningen med spillemidler til utstyr har eksistert siden 2003. Totalt er det fordelt 25 millioner kroner til innkjøp av idrettsutstyr til norske idrettslag ved hjelp av disse midlene.

Alle idrettslag/grupper i idrettslag som er registrert med e-postadresse i NAIS har fått tilsendt brukernavn og passord for å logge seg inn på søknadsskjemaet.

Idrettslag/grupper i idrettslag som ikke har registrert e-postadresse, kan ta kontakt med idrettens klubbsupport (815 68 815) og få oversendt brukernavn og passord.

Retningslinjene for tildeling av spillemidler til utstyr er de samme som tidligere, men med ett unntak; utstyr innkjøpt etter 15. mars i år er stønadsberettiget. Tidligere har det ikke vært åpnet for å godkjenne allerede innkjøpt utstyr. Dette er et unntak som kun gjelder for årets tildeling, og kommer pga. utsettelsene av iverksettelsen.

Kontaktperson i Norges Bandyforbund for ordningen er Lars Bunæs: 21029579

- Les mer -

(Publisert 16/8-2006)

HER KAN DU SØKE OM STØTTEMIDLER
Lurer du på hvor laget ditt kan søke om penger til forebyggende tiltak?

Kan hende jakter dere på støtte til utstyr, drakter og lignende, midler til integreringsarbeid eller anleggsbygging.

To studenter ved Norges idrettshøgskole har utarbeidet en oversikt over støtteordninger for NIF, særforbund, idrettskretser og lag.

- Last ned oversikten her (pdf) -

(Publisert 28/9-2004)

KRAV OM NUMMERERING AV SPILLERDRAKTER I HENHOLD TIL IFFs REGELVERK
I henhold til IFFs regelverk pkt 401, 3 skal alle spillerdrakter ha nummer på brystet i tillegg til det vanlige nummeret på ryggen. Tallet på brystet skal ha minimum 70 mm høyde.

Seksjonsstyret ønsker å gjøre oppmerksom på at dette blir påkrevd i eliteserien fra og med denne sesongen, men det gis mulighet for en overgangsperiode frem til 1. januar 2003. Etter denne datoen vil det bli foretatt kontroller.

Bakgrunnen for dette pålegget fra IFF og NBF er at dette vil tydeliggjøre nummereringen fra flere vinkler for både presse/media, publikum og ikke minst dommerne. Regelen har vært gjeldende i mange år, men det er først nå vi går ut med et pålegg om at det skal gjennomføres i praksis.

NBF håper på Deres forståelse for dette pålegget og at det ikke vil føre til for store praktiske problemer for dere.

(Publisert 4/9-2002)

AVTALE MED NTB
Norges Bandyforbund har inngått en avtale med NTB-sporten angående mer utfyllende kampfakta fra eliteserien menn og kvinner. Denne avtalen er avhengig av 100% oppfølging fra alle kamparrangører i eliteseriene, hvis ikke vil avtalen bli opphevet.

Dette innebærer at det er viktigere enn noen gang at arrangørene rapporterer inn korrekte kampfakta direkte etter kampslutt til telefonnr 90652833. La oss slippe og måtte ringe rundt for å innhente disse opplysningene.

Følgende mal ønsker NTB på rapportene:
Greåker-Sagene 9-3 (3-0,2-1,4-2)
Tindlundhallen
130 tilskuere (uansett antall tilskuere så skal det innrapporteres)
Mål Greåker: Thomas Jansson 2, Anders Østmark 2, Lars Erik Sikkeland 2, Willy Fauskanger 1, Frank Kristoffersen 1, Ketil Holmen 1
Mål Sagene: Fredrik Åker 2, Frode Snellingen 1
Utv. Greåker 6x2 min Sagene 7x2 min 1x5 min 1x10 min


Kampfakta vil også bli publisert her på innebandy.no

(Publisert 28/9-2001)

RETNINGSLINJER - ALKOHOL OG IDRETT
Les mer

(Publisert 13/12-2000)

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no