Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Innebandyseksjonens årsmøte 2013

Tid: Lørdag 15.juni kl.1200
Sted: Ullevål Business Class (Inngang J)

* Protokoll 2013 (pdf)

* Saksdokumenter 2013 (pdf)
* Utviklingsavdelingens beretning 12/13 (pdf)
* Strategiplan (pdf)
* Invitasjon til uformell samling fre 14.juni fra kl.1700 (pdf)

* Innkalling 2013 - Fullmaktsskjema - Reisefordelingsskjema (pdf)

(Last ned Adobe reader for å lese pdf)

DAGSORDEN:
Seksjonsårsmøtet skal:
 1) Godkjenne de fremmøtte representantene.
 2) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3) Velge dirigent(er), referent(er)
  samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4) Behandle beretning for seksjonen.
 5) Behandle seksjonens regnskap som oversendes
  Forbundsstyret til godkjenning.
 6) Behandle forslag og saker.
 7) Foreslå avgifter til sesongen
  (avgiftene fastsettes og godkjennes av Forbundsstyret).
 8) Behandle langtidsplan
 9) Foreslå budsjett for kommende sesong
  (Forbundsstyret vedtar budsjettet for kommende periode).
10) Foreta følgende valg:
  Nestleder        2 år
  1. styremedlem     2 år
  2. styremedlem     1 år
  1. varamedlem      2 år
  Leder til valgkomiteen.
  To medlemmer og ett varamedlem til valgkomiteen.

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no