Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Innebandyseksjonens årsmøte 2010

Sted: Ullevål Business Class
Tid: Lørdag 12.juni kl.1100

* Protokoll 2010 (pdf)

* Saksdokumenter 2010 (pdf)
* Handlingsplan 10/11 (pdf)
* Lisensutvikling innebandy (pdf)
* Parkeringsinformasjon (pdf)
* Nye spilleregler med endringer (pdf)

* Innkalling 2010 (pdf)
* Fullmaktsskjema 2010 (pdf)
* Reisefordelingsskjema 2010 (pdf)

(Last ned Adobe reader for å lese pdf)

AGENDA:
1. Godkjenne fullmakter og at seksjonsårsmøtet er lovlig innkalt.
2. Velge dirigent.
3. Velge sekretærer
4. Velge to representanter til å undertegne årsmøtets protokoll.
5. Godkjenne den oppsatte saksliste.
6. Behandle beretningen.
7. Gjennomgå regnskapene, som oversendes forbundstinget til godkjenning.
8. Behandle innkomne forslag.
9. Foreta følgende valg i innebandyseksjonen:
  Leder          2 år
  2. styremedlem     2 år
  3. styremedlem     2 år
  2. varamedlem      2 år
  3. varamedlem      2 år

  Leder av Valgkomité og 3 - 4 medlemmer

10.Foreslå avgifter til sesongen
  (godkjennes av forbundstinget/ forbundsstyret).
11.Behandle handlingsplan for sesongen 2010/2011.
12.Foreslå budsjettene for kommende sesong
  (godkjennes av forbundstinget/ forbundsstyret).
13.Administrative bestemmelser.

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no