Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Innebandyseksjonens årsmøte 2005

Sted: Ullevål Business Class
Tid: Lørdag 11.juni kl.1200

* Innkalling + Fullmaktsskjema (word)
* Reisefordeling (word)
* Saksdokumenter (word)

* Protokoll (word)

AGENDA:
1. Godkjenne fullmakter og at seksjonsårsmøtet er lovlig innkalt.
2. Velge dirigent.
3. Velge sekretærer
4. Velge to representanter til å undertegne årsmøtets protokoll.
5. Godkjenne den oppsatte saksliste.
6. Behandle beretningen.
7. Gjennomgå regnskapene,
  som oversendes forbundstinget til godkjenning.
8. Behandle innkomne forslag.
9. Foreta følgende valg i innebandyseksjonen:
  Nestleder      2 år		
  1.styremedlem    2 år
  3.styremedlem    1 år
  1.varamedlem     2 år
	
  Valgkomité:     Leder og 3 - 4 medlemmer
	
10.Foreslå avgifter til sesongen
  (godkjennes av forbundstinget/ forbundsstyret).
11.Behandle handlingsplan for sesongen 2005/2006.
12.Foreslå budsjettene for kommende sesong
  (godkjennes av forbundstinget/ forbundsstyret).
13.Administrative bestemmelser.

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no