Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Innebandyseksjonens årsmøte 2004

Sted: Ullevål Business Class
Tid: Lørdag 12.juni kl.1300

PROTOKOLL

AGENDA:
1. Godkjenne fullmakter og at seksjonsårsmøtet er lovlig innkalt.
2. Velge dirigent.
3. Velge sekretærer
4. Velge to representanter til å undertegne årsmøtets protokoll.
5. Godkjenne den oppsatte saksliste.
6. Behandle beretningen.
7. Gjennomgå regnskapene,
  som oversendes forbundstinget til godkjenning.
8. Behandle innkomne forslag.
9. Foreta følgende valg i innebandyseksjonen:
  Leder		2 år
  2. styremedlem	2 år
  3. styremedlem	2 år
  2. varamedlem	2 år
  3. varamedlem	2 år	
	
  Valgkomité:     Leder og 3 - 4 medlemmer
	
10.Foreslå avgifter til sesongen
  (godkjennes av forbundstinget/ forbundsstyret).
11.Behandle handlingsplan for sesongen 2004/2005.
12.Foreslå budsjettene for kommende sesong
  (godkjennes av forbundstinget/ forbundsstyret).
13.Administrative bestemmelser.

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no