Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Info til kretsene fra NBF

NM FOR ALDERSBESTEMTE LAG - GUTT OG MENN JUNIOR

I forbindelse med fordeling av antall lag i NM-puljespill for aldersbestemte lag, er det tidligere vedtatt retningslinjer for deltakelse (se nedenfor). I den anledning ønsker vi en snarlig tilbakemelding fra kretsene om hvor mange lag som deltar i deres respektive serier for gutter og menn junior.

De kretsene som ikke har seriespill i disse klassene har i henhold til kampreglementet anledning til å søke innen en angitt tidsfrist om èn plass i NM-puljespillet.

Frist for å melde antall lag i seriespill og for de kretsene som må søke om plass i NM på vegne av klubbene settes til fredag 19/12-04. Sendes på e-post: terje.larsen@nif.idrett.no

Det er svært viktig at denne fristen overholdes slik at vi kan få en oversikt over om eventuelt noen kretser kan få anledning til å stille med flere enn ett lag.

Kampreglementet § 22.
Aldersbestemte klasser.


Punkt 2: Norgesmesterskap for aldersbestemte klasser
NBFs innebandyseksjon arrangerer hvert år Norgesmesterskap for aldersbestemte klasser fra og med 15 år (gutt/pike). Det er ingen øvre begrensing på antall deltakerlag i NM, men laveste antall lag skal være åtte.

Kretser med eget seriespill skal ha mulighet til å være representert med minst ett lag i NM. Det skal spilles en kvalifiseringsturnering mellom lagene i en krets for å avgjøre hvilket lag som er kvalifisert til NM-sluttspillet.

Kretser som ikke har eget seriespill og der lag heller ikke deltar i andre kretsserier kan søke om en plass i NM-sluttspillet innen fastsatte frister.

Kretser som ikke har eget seriespill men har lag som deltar i en annen kretsserie donerer sin plass inn i den angjeldende serien. Hvis kretsens lag spiller i flere ulike interkretsserier bestemmer seksjonsstyret hvilken interkretsserie som skal tildeles kretsens NM-plass

Kretser som har eget seriespill og som har lag som deltar i andre kretsserier må selv avgjøre hvilket lag som skal delta i NM-sluttspillet. Dersom kretsen ikke har avklart dette før seriespillet tar til, deltar vinner av serien i egen krets i NM.

Hvis det etter kvalifiseringsprosessen over ikke er åtte lag kvalifisert til NM, avgjør seksjonsstyret ut fra en matematisk fordeling med utgangspunkt i antall lag som deltar i kretsenes seriespill, hvilke serier som får ekstra tildelte plasser til NM.


Invitasjon til kretslagsturnering i innebandy for aldersbestemte klasser

Norges Bandyforbund - innebandyseksjonen har i samarbeid med teknisk arrangør Østfold BK gleden av å invitere til kretslagsturnering i innebandy for aldersbestemte klasser:

Sted/ dato: Skjeberghallen, Sarpsborg i Østfold 13-14/12, 2003

Klasser: Pike, gutt, junior kvinner og junior menn.

Ved få påmeldte i en klasse vil turneringen gjennomføres over en dag. Ved påmelding av to lag eller færre i en klasse, blir klassen avlyst.

Påmelding: Påmelding sendes Norges Bandyforbund på tilsendt slipp.

Bindende påmeldingsfrist er fredag 7.11.2003.

Påmeldingsavgiften er kr. 1.500,-, som blir fakturert ved påmelding.

Premiering: 1/3 premiering.

Innkvartering: Muligheter for overnatting. Ta kontakt med Øyvind Paulsrud:
Mob.:90-690081, E-mail: oyvind.paulsrud@infotjenester.no

Spørsmål: Kretssekretær Petter Lohrmann kan kontaktes hvis dere har andre spørsmål:
Tlf. arb: 69-354928, Mob.:95-081333 E-mail: petter.lohrmann@nif.idrett.no

Norges Bandyforbund vil anmode alle kretser om å yte 100% for å få med kretslag i alle klasser.

(Publisert 22/10-2003)

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no