Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Innebandyseksjonens årsmøte 2006

Sted: Ullevål Business Class
Tid: Lørdag 17.juni kl.1200

* Innkalling + Fullmaktsskjema (word)
* Reisefordeling (word)
* Saksdokumenter (word)
* Utvidet aktivitetsrapport for Utviklingsavdelingen sesongen 2005-2006 (word)
* Mal for klubber med lag i forbundsseriene (word)
* Forslag fra Fjerdingby som ikke kom med i utsendte sakspapirer

* Protokoll (word)

AGENDA:
1. Godkjenne fullmakter og at seksjonsårsmøtet er lovlig innkalt.
2. Velge dirigent.
3. Velge sekretærer
4. Velge to representanter til å undertegne årsmøtets protokoll.
5. Godkjenne den oppsatte saksliste.
6. Behandle beretningen.
7. Gjennomgå regnskapene,
   som oversendes forbundstinget til godkjenning.
8. Behandle innkomne forslag. (Kun forenklet. Se saksdokumentene for full forklaring.)
9. Foreta følgende valg i innebandyseksjonen:
	Leder		2 år
	2. styremedlem	2 år
	3. styremedlem	2 år
	2. varamedlem	2 år
	3. varamedlem	2 år
	
   Valgkomité:          Leder og 3 - 4 medlemmer
	
10.Foreslå avgifter til sesongen
   (godkjennes av forbundstinget/ forbundsstyret).
11.Behandle handlingsplan for sesongen 2006/2007. (Word)
12.Foreslå budsjettene for kommende sesong
   (godkjennes av forbundstinget/ forbundsstyret).
13.Administrative bestemmelser.

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no