www.bandyforbundet.no/innebandy
Innebandy.no - Offisiell side for innebandyseksjonen i Norges Bandyforbund - Floorball
Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


ARRANGØRINSTRUKS,
for turneringer og seriespill

Arrangør skal:
Påse at reglementet for hallen blir fulgt

Passe på at vantet til enhver tid står på riktig plass. (Innebærer også inn- og utsetting av vantet)

Til enhver tid sørge for at hall, tribuner, garderober og toaletter er fri for avfall. (Dette er delvis hallutleiers ansvar)

Sørge for at det er toalettpapir på toalettene til enhver tid

Ta imot dommere og gi dem nødvendig hjelp. Dommerne skal ha egen garderobe

Henvise lag som ikke spiller til garderobe eller tribune

Gi råd og hjelp til publikum og presse

Legge gjenglemte gjenstander på vanlig sted for hittegods i hallen

Betjene sekretariatet med minimum to personer. Minst en av disse skal være dommerkyndig.

Sørge for at sekretariatet er utstyrt som i instruks for sekretariat. Det skal i sekretariatet finnes målebånd, klokke samt gulvfille/mopp

Sørge for at hallen er oppmerket for innebandy

Etter avtale melde fra til krets/forbund om resultatet av kampene. Uregelmessigheter skal også rapporteres

Representanter for arrangørklubben som er tilstede i hallen skal bære armbind, vester eller liknende

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no