Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Omberamming av kamper i forbundsseriene

Innebandyseksjonen har vedtatt prosedyre for omberamming av kamper i de forbundsadministrerte seriene. I år er den gjeldende f.o.m. onsdag 1. juli 2015 kl.0800.

Skjemaet som skal benyttes i hvert enkelt tilfelle kan lastes ned her: OmberammingsskjemaRegler for omberamminger 2015/2016:

Generelt:
* Kun Innebandyseksjonen (IBS) i Norges Bandyforbund eller, om IBS bestemmer det, administrativ ansvarlig kan godkjenne omberamminger.

* Alle typer omberamminger skal skje skriftlig på angitt blankett utgitt av NBF.

* Søknad om omberamming sendes alltid av hjemmelaget. Hvis bortelaget vil flytte kamp skal dette gjøres via hjemmelaget. Den klubben som i praksis søker om omberamming skal vedlegge kopi av innbetalt avgift for omberamming i henhold til punkt 1 nedenfor.

* Hvis kamp flyttes fra helgedag til helgedag (lørdag til søndag eller vice versa) trengs ikke gjestende lags signatur (kontaktpersonens navn och telefonnr skal fylles i). Derimot skal bortelaget gi klartegn per telefon til hjemmelaget.

* Hvis kamp flyttes fra helgedag til hverdag (eks. søndag til mandag) kan gjestende lag, av hjemmelaget, kreve økonomisk kompensasjon for dokumenterte merkostnader. Videre skal gjestende lag skriftlig godkjenne flytting fra helgedag til hverdag på blanketten. Hjemmelaget kan også måtte belastes for NBF`s økonomiske merkostnader, eks. tapt arbeidsfortjeneste til dommere.

* Årsak til omberamming skal alltid oppgis.

* Hvis kampen må flyttes p.g.a. annet arrangement skal dette alltid skriftlig dokumenteres av for eksempel hallbestyrer eller driftskomiteen i hallen.

* Hvis begge lagene er enige kan hjemme-/bortekamp byttes.

* Ufullstendig utfylt blankett sendes i retur til hjemmelaget.

1. Omberamming etter fastsatt serieoppsett (Kostnad kr 2.000)

Søknad om omberamming skal være NBF i hende senest 3 uker før aktuell kampdato hvis ikke det foreligger spesielle grunner. Kopi av kvittering for innbetalt omberammingsavgift (kr 2.000) skal vedlegges søknaden.
Søknaden behandles ikke før omberammingsavgiften har kommet inn på NBF`s bankkonto 7874.05.85486.

1.1 Annen kampdato.
Ny dato skal om mulig ligge innenfor samme spilleuke som opprinnelig dato eller snarest mulig. Hensyn skal tas til motstanderlagets reiseavstand og øvrige lag i serien.

1.2 Annen kamptid.
Annen kamptid skal kun innvilges unntaksvis. Ny kamptid kan ikke være etter kl 20.00. Hensyn skal tas til motstanderlagets reiseavstand.

2. Omberamming på oppfordring fra hallbestyrer, force majeure eller i henhold til NBF`s kampreglement (Kostnadsfritt).

2.1 Annen kampdato.
Ny dato skal om mulig ligge innenfor samme spilleuke som opprinnelig dato eller snarest mulig. Hensyn skal tas til motstanderlagets reiseavstand og øvrige lag i serien.

2.2 Annen kamptid.
Annen kamptid skal kun innvilges unntaksvis. Ny kamptid kan ikke være etter kl 20.00. Hensyn skal tas til motstanderlagets reiseavstand.

Samtlige omberamminger under pkt 1 og 2, som kommer inn senere enn tre uker før opprinnelig kampdato, skal alltid vedlegges fastsatt omberammingsavgift uten hensyn til årsak. Unntak for force majeure.


For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no