Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Innebandyseksjonens årsmøte 2016

Tid: Lørdag 4.juni kl.1300, Søndag 5.juni kl.1100.
Sted: Thon Hotell Triaden, Lørenskog.
(Det gjøres oppmerksom på at årsmøtet 2016 ble avholdt over to dager,
med start lørdag og fortsettelse søndag.)


* Protokoll 2016 (pdf)

* Saksdokumenter 2016 (pdf)
* Forretningsorden (pdf)
* Handlingsplan (pdf)

* Innkalling 2016 - Fullmaktsskjema - Reisefordelingsskjema (pdf)

(Last ned Adobe reader for å lese pdf)

DAGSORDEN:
Seksjonsårsmøtet skal:
 1) Godkjenne de fremmøtte representantene.
 2) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3) Velge dirigent(er), referent(er),
  samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4) Behandle beretning for seksjonen.
 5) Behandle seksjonens regnskap som oversendes
  Forbundsstyret til godkjenning.
 6) Behandle forslag og saker.
 7) Foreslå avgifter til sesongen
  (avgiftene fastsettes og godkjennes av Forbundsstyret).
 8) Behandle langtidsplan
 9) Foreslå budsjett for kommende sesong
  (Forbundsstyret vedtar budsjettet for kommende periode).
10) Foreta følgende valg:
  
  Leder          2 år
  2. styremedlem     2 år
  3. styremedlem     2 år
  5. styremedlem     2 år
  2. varamedlem      2 år
  3. varamedlem      2 år
  (Et av styrets medlemmer skal ha kretsene
  som sitt arbeidsområde)
  
  Foreslå representant til Forbundsstyret.
  Denne velges formelt på Forbundstinget.
  
  Leder til valgkomiteen.
  To medlemmer og ett varamedlem til valgkomiteen.
  
  Representanter til Forbundstinget.


For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no