www.bandyforbundet.no/innebandy
Innebandy.no - Offisiell side for innebandyseksjonen i Norges Bandyforbund - Floorball
Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


INSTRUKS FOR SEKRETARIATET

 • Sekretariatet skal være bemannet med minimum to personer, hvorav minst en må kunne reglene for innebandy, og være kjent med NBFs lover. Sekretariatet skal være utstyrt som følger: Kampklokke, reserveklokke, kamp- og dommerrapportskjemaer, skrivesaker, innebandykalenderen, målebånd, farge tape og mopp/klut.

 • I god tid før kampen fyller sekretariatet ut på kampskjemaet hvilke lag som er hjemmelag og bortelag, samt dato, kampnummer, kampsted og idrett. Videre er sekretariatet ansvarlig for å innhente lagoppstilling minst 10 minutter før kampen starter (se kampreglementets § 2, pkt. 1). Påse også at 1. lagleder signerer under lagoppstillingen for å bekrefte denne.

 • Sekretariatet bistår arrangøren med å klargjøre banen før hver kamp. Sekretariatet påser at arrangøren tørker gulvet der det har blitt vått, og påser at arrangøren passer på at vantet står riktig plassert.

 • Sekretariatet passer tiden for dommerne, slik at kampen starter presis. Sekretariatet gir tegn til dommerne når de er klare til kampstart. Spilletiden er effektiv for Eliteserien menn, Eliteserien kvinner og alle 1.div for kvinner og menn. Dommerne blåser nå enkelt-signal ved forseelser. Dommerne kan også blåse et trippel-signal for å stanse spillet av andre grunner. Klokka skal da umiddelbart stoppes, og den settes i gang når ballen spilles igjen. For kretskamper er spilletiden fortsatt løpende (ineffektiv) unntatt kampens 3 siste minutter, og ved mål, straffeslag, utvisning, time-out eller når dommerne ber om at tiden stoppes (se "Spilleregler for innebandy" pkt. 201.2). Dommerne kan stoppe tiden enten ved å si ifra eller ved å gi tegn. Ved time-out tar sekretariatet tiden fra dommeren har gitt tegn. Når 30 sekunder er gått gis dommeren beskjed om at time-out`en er over (se "Spilleregler for innebandy" pkt. 202). Time-out noteres på kampskjemaet under "kommentarer" med hvilket lag og tid for time-out`en.

 • Kampklokka skal om teknisk mulig telle oppover fra 0 til 20 minutter i hver periode. Tidsangivelser på kampskjemaet skal alltid angis fra 0 til 60 minutter. Tidsangivelser for "sudden death" angis fra 60-70 minutter.

 • Sekretariatet er ansvarlig for å gi signal når periodetiden er ute, hvis kampuret i hallen ikke gir et automatisk signal.

 • Når dommerne dømmer mål stoppes klokka ved fløytesignalet. Dommerne skal deretter fortelle hvem som laget mål, og evt. assisterende spiller. Sekretariatet fyller ut en linje under "mål" på kampskjemaet. (Under rubrikken "situasjon" skrives stillingen i kampen. Er målet laget ved straffe, skrives (s) etter stillingen. Man behøver ikke å lage ekstra anmerkninger for mål i overtall eller undertall.) Det skal sjekkes at målgjører og assisterende spiller står oppført på kampskjema!

 • Når dommerne dømmer utvisning stoppes klokka ved fløytesignalet. Dommerne skal deretter fortelle sekretariatet hvem som blir utvist, årsaken til utvisningen og hva straffen er. Sekretariatet kontrollerer at riktig spiller tas ut av spillet, og henviser vedkommende til riktig utvisningsbenk. (Se "Spilleregler for innebandy" pkt. 602.1). De sjekker videre at spilleren har forstått hvilken straff hun/han har fått. Sekretariatet fyller ut en linje under "utvisninger" på kampskjemaet. NB! I forbundsseriene administrert av NBF skal det påføres årsakskode i årsaksfeltet. (Utvisningstid følger alltid kamptid.) (En 2 minutters utvisning som fører til straffeslag skal kun føres på kampskjemaet hvis straffeslaget ikke fører til mål. Se pkt.618 i Spilleregler for innebandy.) Det skal sjekkes at utvist spiller står oppført på kampskjema.

 • Sekretariatet gir tegn til dommeren når de er ferdige med å notere målscorer, evt. assisterende spiller eller utvisning. Sekretariatet skal alltid sjekke om spilleren(e) står oppført på kampskjemaet. Dommerne skal ikke sette igang kampen før sekretariatet har gitt tegn om at de er klare. Kampklokka settes i gang, og målet påføres resultattavla når ballen settes i spill. (Ikke når dommeren blåser i gang spillet)

 • Sekretariatet varsler dommerne hvis den utviste spilleren ikke oppfører seg ifølge spillereglene mens spilleren er utvist (f eks skjeller ut dommere eller sekretariat, kaster kølla, beveger seg bort fra utvisningsbenken osv). Sekretariatet forteller den utviste spilleren når det er 15, 5, 4, 3, 2 og 1 sekund igjen av utvisningstiden, og passer på at spilleren ikke løper inn på banen for tidlig.

 • Når flere spillere fra samme lag er utvist samtidig, kan bare to utvisningstider sones samtidig (se "Spilleregler for innebandy" pkt. 602.2). Ved kompliserte utvisningstilfeller se "Spilleregler for innebandy pkt.6 og rådfør med dommeren.

 • Utvisninger fortsetter i neste periode hvis de ikke er ferdige ved periodeslutt. Ved kampslutt regnes utvisninger for å være ferdigsonet. Ved kampstraff påser sekretariatet at dette blir krysset av på kampskjema og gir dommerne beskjed om å skrive rapport om det inntrufne på eget skjema.

 • Hvis et lag ønsker å føre opp draktnummer på spillere som kun står oppført med navn på kampskjemaet, kan dette bare gjøres i pausene, og etter at dommeren først er kontaktet. (Se pkt. 301-3 i Spilleregler for innebandy)

 • Etter kampens slutt skrives periodesifre og kampresultat på kampskjemaet. Ved kamper i forbundsseriene føres også tilskuerantallet opp. Videre innhenter sekretariatet underskrifter fra dommerne. Hvis et lag ønsker å protestere, så skal også dette påføres kampskjemaet. Til slutt skriver sekretæren under for å dokumentere at alt er riktig utfylt. Først når alle påtegninger er gjort kan gul kopi deles ut til lagene.

 • Sekretariatet plikter å overlevere kampskjemaet til den som har ansvar for innrapportering av resultater (vanligvis arrangør eller hjemmelag). Dersom sekretariatet er bemannet av den klubben som er ansvarlig for innrapporteringen er det naturlig at det er sekretariatet som gjør innrapporteringen etter administrerende myndighets retningslinjer.

  Kodeverk for innfylling i årsaksfeltet i kampskjemaene

  Forseelser som fører til 2 minutter lagstraff
  Kode  Forseelse                Regel
  201   Slag                  605.1
  202   Låsing av kølle             605.1
  203   Løfting av kølle            605.1
  204   Ulovlig spark              605.1
  205   Høyt spark               605.3
  206   Spill med høy kølle           605.3,4
  207   Ulovlig dytt (mot vant eller målbur)  605.5
  208   Hardt spill               605.6
  209   Holding                 605.2
  210   Obstruksjon               605.11
  211   Feil avstand              605.12,13
  212   Liggende spill             605.14
  213   Spill med hånd             605.15
  214   Spill med hodet             605.15
  215   Feil bytte               605.16
  216   For mange spillere på banen       605.17
  
  218   Forsinkelse av spillet         605.20,21
  219   Protest                 605.22,23
  220   Feil inntreden på banen         605.18
  221   Feil utstyr               605.9,24,25,26
  222   Måling av kølle             605.7
  223   Utvisning i forbindelse med straffeslag 605.27
  224   Spill uten kølle            605.8
  225   Unnlate å ta med (ødelagt) kølle(deler) 605.10
  
  
  Forseelser som fører til 5 minutter lagstraff
  Kode  Forseelse                Regel
  501   Voldsomme slag             607.1
  502   Farlig spill              607.1
  503   Hekting                 607.2
  504   Hardt spill               607.3,4,5
  
  
  Forseelser som fører til 2 minutter lagstraff
  og 10 minutter personlig straff
  Kode  Forseelse                Regel
  101   Usportslig opptreden          610.1
  
  
  Forseelser som fører til kampstraff
  Kode  Forseelse                Regel
  301   Kampstraff 1              613. 1-6
  302   Kampstraff 2              615. 1-6
  303   Kampstraff 3              617. 1-3

  For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no