Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Ukjent klubb

Norges Bandyforbund rydder opp i lisenslistene.

I den forbindelse vil vi med jevne mellomrom legge ut liste over spillere vi ikke vet hvor spiller.

Vi ber derfor klubber og spillere om å sjekke denne lista og kontakte oss på e-post: ann-mari.ellefsen@nif.idrett.no Tlf: 21029570 med informasjon om i hvilken klubb vedkommende hører hjemme.

For å unngå at denne lista vokser seg unødvendig stor ber vi alle ledere minne spillerne om å påføre klubb på lisensinnbetalingene. Dette gjelder spesielt ved bruk av blanke lisensblanketter betalt av nye spillere.

Per dags dato mangler NBF klubbinformasjon på følgende spillere:

Menn:

Kvinner:


Oppdatert:

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no