Home
Annen statistikk Innebandy NBF


Lisenstall for innebandy sesongen 2013/2014

Krets      SUM   M17   D17   MS   DS
Oslo *     1958   360   171  1053   374
Akershus *   1144   525   93   420   106
Østfold     945   355   79   390   121
Sør-Trøndelag  804   182   20   422   180
Rogaland     710   294   19   319   78
Nord-Norge **  502   98   20   281   103
Innlandet ***  351   194    5   108   44
Agder ****    259   133   17   77   32
Hordaland    252   12    0   151   89
Buskerud     172   66   21   51   34
Vestfold     161   61    1   97    2
Sogn og Fj.    94   19    0   67    8
Telemark     49   19    0   29    1
Møre & Romsdal   0    0    0    0    0
Uplassert     8              
----------------------------------------------------
Pr. 01.05.14  7409  2318   446  3465  1172
====================================================* Fylkene Oslo og Akershus er organisert sammen i Oslo og Akershus Bandyregion. ** Fylkene: Nordland, Troms og Finnmark. *** Fylkene: Hedmark og Oppland. **** Fylkene: Aust Agder og Vest Agder.

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no