Home
Annen statistikk Innebandy NBF


Lisenstall for innebandy sesongen 2012/2013


Krets      SUM   M17   D17   MS   DS
Oslo *     2009   377   157  1091   384
Akershus *   1124   487   97   444   96
Østfold     993   363   85   417   128
Sør-Trøndelag  779   194   21   435   129
Rogaland     699   287   30   304   78
Nord-Norge **  506   92   23   283   108
Innlandet ***  318   156    7   114   41
Hordaland    246   11    0   154   81
Agder ****    237   101   24   90   22
Vestfold     176   59    0   113    4
Buskerud     155   57   18   46   34
Sogn og Fj.   127   50    0   66   11
Telemark     17    8    1    8    0
Møre & Romsdal   0    0    0    0    0
Uplassert     12
----------------------------------------------------
Pr. 01.05.13  7398  2242   463  3565  1116
====================================================
* Fylkene Oslo og Akershus er organisert sammen i Oslo og Akershus Bandyregion. ** Fylkene: Nordland, Troms og Finnmark. *** Fylkene: Hedmark og Oppland. **** Fylkene: Aust Agder og Vest Agder.

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no