Home
Annen statistikk Innebandy NBF


Lisenstall for innebandy sesongen 2011/2012

Krets      SUM   M17   D17   MS   DS
Oslo *     2129   382   149  1220   378
Akershus *   1155   503   87   471   94
Østfold     969   359   78   435   97
Sør-Trøndelag  723   246   21   335   121
Rogaland     647   269   12   291   75
Nord-Norge **  535   96   25   303   111
Innlandet ***  335   142    8   114   71
Hordaland    281   16    3   171   91
Agder      226   78   15   102   31
Vestfold     161   74    0   86    1
Buskerud     149   63   14   49   23
Sogn og Fj.   130   57    5   61    7
Telemark     28   10    1   17    0
Møre & Romsdal   0    0    0    0    0
Uplassert     28              
----------------------------------------------------
Pr. 01.05.12  7496  2295   418  3655  1100
====================================================* Fylkene Oslo og Akershus er organisert sammen i Oslo og Akershus Bandyregion. ** Fylkene: Nordland, Troms og Finnmark. *** Fylkene: Hedmark og Oppland. **** Fylkene: Aust Agder og Vest Agder.

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no