Home
Annen statistikk Innebandy NBF


Lisenstall for innebandy sesongen 2009/2010

Krets      SUM   M17   D17    MS   DS
Akershus *   1004   370   58   468   108
Buskerud ****  213   53    9   114   37
Innlandet ***  334   131   32   104   67
Hordaland    227   17    0   172   38
Oslo *     2011   311   158   1162   380
Rogaland     562   229   18   269   46
Sør-Trøndelag  512   192   19   179   122
Telemark     43   19    1    23    0
Østfold     950   358   94   403   95
Nord-Norge **  399   30   21   231   117
Agder *****   290   143    9    89   49
Sogn og Fj.    99   46    9    34   10
Møre & Romsdal   0    0    0    0    0
Uplassert     18              
-----------------------------------------------------
Pr. 01.05.10  6662  1899   428   3248  1069
=====================================================
* Fylkene Oslo og Akershus er en organisert sammen i Oslo og Akershus Bandyregion. ** Fylkene: Nordland, Troms og Finnmark. *** Fylkene: Hedmark og Oppland. **** Fylkene: Buskerud og Vestfold. ***** Fylkene: Aust Agder og Vest Agder.

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no