Home
Annen statistikk Innebandy NBF


Lisenstall for innebandy sesongen 2007/2008

Totalt har 6.490 innebandyspillere betalt lisens
til NBF for sesongen 2007/2008. 
Dette er en tilbakegang på 353 lisenser (ca. 5 %).

Sett i lys av at vi denne sesongen har en nettoøkning på
totalt 21 lag i seriespill, mener vi noe av tilbakegangen
skyldes overgangen til nytt medlemsregister og lisenssystem
og de problemene det medførte høsten 2007.

Vi har pr. i dag 318 aktive innebandyklubber.

Krets          Sum   M17   D17   MS   DS
Akershus        902   297   33  483   89
Buskerud        260   72   15  100   73
Innlandet        416   191   71  120   34
Hordaland        213   22    8  169   14
Oslo          2070   356   162  1159   393
Rogaland        424   112   17  262   33
Sør-Trøndelag      353   38   13  227   75
Telemark         41    0    0   41    0
Østfold         971   322   79  464   106
Nord-Norge       420   40   22  241   117
Agder          295   150   27  101   17
Sogn og Fj.       125   64   17   38    6
Møre & Romsdal      0    0    0   0    0
Klubbløs/uplassert    0    0    0   0    0
----------------------------------------------------------
Pr. 01.05.08      6490  1664   464  3405   957
==========================================================

* Tallet ut fra lisenssystemet (NAIS) var 6190.
Med fordeling 4186 lisenser over 17 år, og 2004 lisenser under 17 år.
(Tallene var fordelt pr. krets med unntak av sammenslåtte tall for
O/A som her er delt opp ut fra fjorårets lisenstall.)

* Med bakgrunn i faktiske innbetalinger er 300 lisenser
i tillegg fordelt matematisk ut fra fjorårets lisenstalltall.

* Fordelingen mellom kjønn er gjort matematisk
etter fjorårets lisenstall.

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no