Home
Annen statistikk Innebandy NBF


Lisenstall for innebandy sesongen 2006/2007


Krets      SUM   M17   D17    MS   DS
Oslo *     2054   363   165   1140   386
Akershus *   1021   347   39   536   99
Østfold     960   315   77   462   106
Rogaland     603   186   29   344   44
Nord-Norge **  529   71   40   281   137
Innlandet ***  483   186   69   177   51
Sør-Trøndelag  356   58   19   210   69
Hordaland    283   66   25   177   15
Buskerud ****  235   104   22    63   46
Sogn og Fj.   163   80   22    53    8
Agder *****   155   68   12    64   11
Telemark      0    0    0    0    0
Møre & Romsdal   0    0    0    0    0
Uplassert     1                
-----------------------------------------------------
Pr. 01.05.07  6843  1844   519   3507   972
=====================================================

Økning: 5,1%Innebandyutviklingen ->2007 (pdf) * Fylkene Oslo og Akershus er en organisert sammen i Oslo og Akershus Bandyregion. ** Fylkene: Nordland, Troms og Finnmark. *** Fylkene: Hedmark og Oppland. **** Fylkene: Buskerud og Vestfold. ***** Fylkene: Aust Agder og Vest Agder.

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no