Home
Annen statistikk Innebandy NBF


Lisenstall for innebandy sesongen 2004/2005

Krets      SUM   M17   D17    MS   DS
Akershus     825   212   59   473   81
Buskerud     275   78   16    98   83
Hed/ Opp     364   127   18   200   19
Hordaland    175    4    1   145   25
Oslo      1947   273   77   1211   386
Rogaland     578   151   42   334   51
Sør-Trøndelag  456   100   27   223   106
Telemark      1    0    0    1    0
Østfold     919   261   103   446   109
Nord-Norge    453   65   30   257   101
Agder      156   61   20    72    3
Sogn og Fj.   121   70   21    27    3
Uplassert     7
-----------------------------------------------------
Pr. 01.05.05  6277  1402   414   3487   967
=====================================================

Økning: 11,75%




For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no