Home
Annen statistikk Innebandy NBF


Lisenstall for innebandy sesongen 2003/2004


Krets      SUM   M17   D17    MS   DS
Akershus     748   174   34   449   91
Buskerud     313   66   15   132   100
Hed/ Opp     235   82   10   125   18
Hordaland    178    5    9   127   37
Oslo      1934   295   92   1201   346
Rogaland     536   182   29   277   48
Sør-Trøndelag  379   56   23   211   89
Telemark     11    0    0    10    1
Østfold     837   250   104   395   88
Nord-Norge    359   36   34   188   101
Agder       87   42    1    43    1
-----------------------------------------------------
Pr. 01.05.04  5617  1188   351   3158   920
=====================================================

Økning: 4,97%
For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no