Home
Annen statistikk Innebandy NBF


Lisenstall for innebandy sesongen 00/01
(pr.1/5-2001)

Krets      SUM   M17  D17    MS   DS
Akershus    516   128   1   339   48
Buskerud    247   42   12   148   45
Hed/ Opp    208   56   12   112   28
Hordaland    181   18   2   140   21
Oslo      1826   294   80   1122  330
Rogaland    479   154   5   267   53
Sør-Trøndelag  344   19   3   229   93
Telemark     2    0   0    2   0
Østfold     669   184   63   349   73
Nord-Norge   293   61   8   189   35
Aust-Agder   101   28   1    71   1
Klubbløs     7                
--------------------------------------------------
Pr. 01.05.01  4873   984  187   2968  727
==================================================


For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no