Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Kretslagsturnering
Aldersbestemte klasser 2007

NM for aldersbestemte kretslag ble spilt 7-9.desember 2007 i Bjørnholthallen, Oslo.

Oslo og Akershus Bandyregion var arrangør.


Deltakerlag:

Jr. menn pulje 1    Jr. menn pulje 2
Akershus        Rogaland 
Oslo          Østfold 
Sør-Trøndelag      Innlandet 
Hordaland        Sogn og Fjordane 

Jr. kv pulje 1     Jr. kv pulje 2 
Oslo/Akershus      Østfold 
Hordaland        Rogaland 
Sør-Trøndelag      Innlandet 
            Sogn og Fjordane 

Gutter pulje 1     Gutter pulje 2 
Oslo          Buskerud 
Innlandet        Sør-Trøndelag 
Rogaland        Akershus 
Hordaland        Agder 
            Østfold 

Jenter    
Østfold 
Innlandet 
Oslo/Akershus 
Rogaland 
Agder 


Resultater:

Jr. menn:
Oslo       - Akershus       4- 2
Innlandet    - Østfold       5- 6
Østfold     - Rogaland       5- 3
Akershus     - Hordaland      7- 1
Oslo       - Sør - Trøndelag   3- 0
Østfold     - Sogn og Fjordane  19- 0
Rogaland     - Innlandet      5- 2
Hordaland    - Oslo         2- 9
Sogn og Fjordane - Rogaland       2-12
Sør - Trøndelag - Akershus       1- 3
Hordaland    - Sør - Trøndelag   4- 2
Innlandet    - Sogn ogFjordane   11- 1
Oslo       - Rogaland       4- 1 (semi)
Akershus     - Østfold       2- 4 (semi)
Oslo       - Østfold       5- 2 (finale)


Jr. kvinner:
Innlandet    - Østfold       0- 8
Oslo/Akershus  - Hordaland      9- 0
Sogn og Fjordane - Rogaland       0- 3
Hordaland    - Sør - Trøndelag   0- 10
Sør - Trøndelag - Oslo/Akershus    1- 1
Østfold     - Sogn og Fjordane   9- 0
Rogaland     - Innlandet      6- 0
Østfold     - Rogaland       4- 1
Innlandet    - Sogn og Fjordane   3- 2
Sør - Trøndelag - Rogaland       7- 0   (semi)
Østfold     - Oslo/Akershus    4- 3 str (semi)
Hordaland    - Innlandet      3- 2   (5.plass)
Sør - Trøndelag - Østfold       6- 0   (finale)


Gutter:
Østfold     - Akershus       14- 2
Oslo      - Innlandet       2- 3
Rogaland    - Hordaland       4- 2
Hordaland    - Oslo         3-14
Agder      - Østfold        1- 8
Innlandet    - Rogaland       4- 0
Akershus    - Buskerud       4- 1
Sør - Trøndelag - Agder         5- 1
Østfold     - Buskerud       3- 4
Hordaland    - Innlandet       1- 2
Buskerud    - Sør - Trøndelag    6- 3
Oslo      - Rogaland       8- 0
Agder      - Akershus       2-10
Sør - Trøndelag - Østfold        0- 9
Buskerud    - Agder        10- 2
Akershus    - Sør - Trøndelag   11- 2
Innlandet    - Buskerud       4- 8 (semi)
Østfold     - Oslo         2- 0 (semi)
Buskerud    - Østfold        1- 4 (finale)


Jenter:
Oslo/Akershus  - Østfold        5- 3
Oslo/Akershus  - Innlandet       5- 2
Østfold     - Rogaland       5- 1
Rogaland    - Agder         2- 1
Innlandet    - Østfold        3- 4
Agder      - Oslo/Akershus     3- 7
Agder      - Innlandet       1- 7
Rogaland    - Oslo/Akershus     1- 1
Østfold     - Agder         8- 3
Innlandet    - Rogaland       4- 2
Oslo/Akershus  - Østfold        2- 4 (finale)


Vinnere: Jr.Menn: Oslo Jr.Kvinner: Sør-Trøndelag Gutter: Østfold Jenter: Østfold Poengplukkere: Jr. menn: Jonas Magnussen Østfold 9 3 12 Bjørnar Furunes Rogaland 7 3 10 Patrick Hjelmgård Østfold 4 5 9 Than Tran Minh Akershus 3 6 9 Jørgen Arnesen Østfold 7 1 8 Glenn Lervik Rogaland 4 4 8 Patrick Sveen Oslo 4 4 8 Ole Kristian Sveen Innlandet 5 2 7 Jr. kvinner: Tina Bjølstad Sør-Trøndelag 8 1 9 Victotia Hansen Østfold 7 2 9 Karen Farnes Sør-Trøndelag 6 3 9 Jeanette Stræte Østfold 2 4 6 Cecilie Granholt Østfold 1 5 6 Silje Fossum Oslo/Akershus 4 1 5 Ida Nervik Hjelseth Sør-Trøndelag 2 3 5 Maria Skarsmo Sør-Trøndelag 3 1 4 Gutter: Jonas Pettersen Østfold 10 4 14 Martin Slåen Østfold 5 9 14 Pontus Veland Akershus 9 3 12 Mads Normann Buskerud 5 4 9 Filip Halvorsrød Østfold 4 5 9 Kristian Stenrød Østfold 4 3 7 Kris Seiersten Akershus 4 3 7 Simen Bendiksen Buskerud 2 5 7 Jenter: Hildegunn Holm Innlandet 5 6 11 Lene S. Amundsen Østfold 6 3 9 Malen Simonsen Oslo/Akershus 6 2 8 Martina Hall Innlandet 5 0 5 Tine S. Nilsen Østfold 5 0 5 May-Linn Høystad Østfold 3 2 5 Juliane H. Solvang Oslo/Akershus 4 0 4 Ina N. Vik Rogaland 3 1 4 Allstar team: Jr. menn: Keeper: Johan Svärd Oslo Back: Michael Remy Hansen Østfold Back: Jonas Junge Akershus Senter: Joachim Solvang Oslo Løper: Jonas Magnussen Østfold Løper: Patrick Sveen Oslo Jr. kvinner: Keeper: Birgitte Nilsen Østfold Back: Victoria Hansen Østfold Back: Cecilie Granholt Østfold Senter: Karen Farnes Sør-Trøndelag Løper: Tina Bjølstad Sør-Trøndelag Løper: Karoline Sanderengen Oslo/Akershus Gutter: Keeper: Anders Espe Innlandet Back: Fredrik Ullern Buskerud Back: Alexander Rustad Østfold Senter: Ola Teigen Oslo Løper: Martin Slåen Østfold Løper: Mads Normann Buskerud Jenter: Keeper: Tea Ekholt Østfold Back: Mia Østenhaug Oslo/Akershus Back: Kristin Ødegård Rogaland Senter: Lene Amundsen Østfold Løper: Hildegunn Holm Innlandet Løper: Malen Simonsen Oslo/Akershus - BILDER -

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no