Norway - Switzerland 5-7 (Match summary)


foto: Frank Nordseth
Copyright © 1997-2017 innebandy.no