Saksdokumenter

 

Innebandyseksjonens årsmøte 1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idrettens Hus, Rud

Søndag 13. juni 1999 kl. 1100

 

 

 

 

 

Norges Bandyforbund

Innebandyseksjonens 6. årsmøte

Idrettens Hus, Rud

Søndag 13. juni 1999 kl. 1100

 

 

AGENDA:

 

 1. Godkjenne fullmakter og at seksjonsårsmøtet er lovlig innkalt.
 2. Velge dirigent.
 3. Velge sekretærer
 4. Velge to representanter til å undertegne årsmøtets protokoll.
 5. Godkjenne den oppsatte saksliste.
 6. Behandle beretningen.
 7. Gjennomgå regnskapene, som oversendes forbundstinget til godkjenning.
 8. Behandle innkomne forslag.
 9. Foreta følgende valg i innebandyseksjonen:
 10. Nestleder 2 år

  1. styremedlem 2 år

  3. styremedlem 1 år

  1. varamedlem 1 år

   

  Valgkomité Leder og 3 - 4 medlemmer

   

   

 11. Foreslå avgifter til sesongen (godkjennes av forbundstinget/ forbundsstyret).
 12. Behandle handlingsplan for sesongen 1999/2000.
 13. Foreslå budsjettene for kommende sesong (godkjennes av forbundstinget/ forbundsstyret).
 14. Administrative bestemmelser.

 

6.

ÅRSBERETNING

 

med regnskap for

 

NORGES BANDYFORBUND

INNEBANDYSEKSJONEN

1998 - 1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslo, 24. juni 2000

 

FORORD

 

Kjære innebandyvenner,

Så er vi atter samlet til årsmøte her i Idrettens hus på Rud. Det første som kanskje slår oss, er at det er godt det er siste årsmøte vi skal svette oss igjennom i disse lokalene!? Neste år samles vi forhåpentlig i forbundets nye lokaler på Ullevål stadion, både sentralt og med aircondition...

Men som representanter for idretten er vi alle godt vant med svette lokaler, det er ennå mange innebandyklubber som ikke har treningstider i store, lyse haller. Det er et av problemene innebandyspillere over det ganske land har felles. Det er en tøff kamp å skaffe egnede treningstider i kamp med andre, foreløpig større idretter.

Seksjonsstyret jobber jevnt og trutt for å forbedre rammevilkårene for innebandyen i Norge, og etterhvert har vi lykkes å få idretten vår på sakskartet i flere og flere kommuner, og på timeplanen i et stadig økende antall haller. Flere steder er det heldigvis like naturlig å merke opp for innebandy, og kjøpe inn vant og mål, som det er å kjøpe inn basketkurver og håndballmål i nye haller. Den utviklingen satser vi på at fortsetter.

Det er gledelig at innebandyen er den eneste idretten ved siden av golf som stadig vokser. Der andre idretter har frafall, og en tøff rekrutteringsjobb, som i aldersgruppen 13-15 og 18+, har innebandyen størst vekst. Ikke fordi vi "stjeler" spillere fra andre idretter, men fordi idretten vår er allsidig og fartsfylt, og tilbyr noe for enhver. Oftest opplever vi at nye spillere som kommer til innebandyen kommer fordi de er higne på noe nytt, og uten innebandy ville forlatt idretten fullstendig. Både seksjonsstyret og organer høyere oppe i idrettssystemet ønsker flere unge i norsk idrett.

Nettopp tilvekst er noe vi må være forberedt på, spesielt nå som vi med stormskritt nærmer oss VM på hjemmebane. De fleste kjenner til innebandy-eksplosjonen Tsjekkia opplevde etter sitt VM. Seksjonsstyrets målsetting er selvsagt at et godt VM på hjemmebane skal gi likedan vekst her i Norge.

Representanter fra forbundsstyret, seksjonsstyret, administrasjonen og de lokale organisasjonskomiteene var nylig i Sverige for å lære, mens det norske damelandslaget hentet hjem en fjerdeplass under VM i Borlange. Vi er heldige som har ressurser som har vært med på alle tidligere verdensmesterskap i innebandy. Dessuten har forbundet arrangert VM på hjemmebane tidligere, i bandy i 1993. Når vi i tillegg har godt fungerende lokale organisasjonskomiteer med oppegående resurser, ser jeg VM lyst i møte. La det bli løftet vi har ventet på!

Et løft for innebandyen er flere av sakene på dette årmøtet myntet på. Etter flere års innsats for dame- innebandyen, mener seksjonsstyret det er på tide at den beste dameserien her til lands med rette får navnet eliteserien. Slik kan også damesiden få den anerkjennelse mange har ventet på. På herresiden er tilveksten god og knivingen allerede tett i toppen.

Seksjonsstyret ønsker riktignok ikke å fokusere ensidig på toppidrett, for at innebandyen skal få solide ben å stå på, må bredden også være høyt prioritert. Både yngres- , handicap- og bedriftsinnebandy er områder vi skal ta tak i, i tillegg til eldres, etterhvert som de gode damer og herrer begynner å trekke på årene. Det skal også jobbes videre med mesterskap for de forskjellige skoletrinn, samtidig som utvikling av dyktige dommere og ledere settes i fokus.

Det siste året har seksjonsstyret jobbet aktivt med organisasjonsutvikling, både for innebandyen og for forbundet med alle de fire idrettene. Her går det mot et givende seminar som skal styrke organisasjonen både innad og utad.

Et høydepunkt i år, var nok den TV- overførte NM finalen for herrer. Her hadde NRK tre prosents seeroppslutning, noe som tilsvarer 111.000 seere. Det var også en fin forberedelse for statskanalen fram mot VM, og vi mener det ga såpass mersmak, at vi skal kunne sikre at innebandyen får flere og flere minutter på TV- skjermen også fremover.

Som leder for seksjonsstyret, må jeg tillate meg å si at vi har vært en aktiv gjeng, og jeg håper arbeidet vårt vil bære frukter. Jeg vil benytte sjansen til å takke dem som nå trer ut av styret, og ønske nye krefter velkommen.

En stor takk fra alle oss i seksjonsstyret går også ut til administrasjonen, forbundsstyret, seksjonen, komiteene, kretser, klubber og frivillige, som alle har jobbet helhjertet og godt gjennom en hektisk sesong.

Lykke til med årsmøtet, benytt sjansen til å diskutere idretten, lufte ideer og erfaringer og bli bedre kjent.

Takk for i år!

 

Sportslig hilsen,

Heidi C. Tofterå

Leder innebandyseksjonen

 

 

1. ORGANISASJON

1.1 Seksjonsstyret

Leder Heidi Tofterå IL Nornen

Nestleder Peter Jetzel

1. styremedlem Ulrika Svensson IK Akerselva 1. varamedlem Tone Damsleth Sarpsborg IBK

2. styremedlem Jon Erik Eriksen Fredrikstad IBK 2. varamedlem Geir Grime

3. styremedlem Rune Ali Zouhar Røa IBK 3. varamedlem Jarle Gommerud Nor 92 IBK

 

Dommerkomiteen Jon Erik Eriksen, Tom Synstad, Ole Stian Hansen, Endre Naterstad, Tor Gunnar Framnes

Regelkomiteen Thor Johnsen, Per Fjeldal, Kirsti Wiker, Thomas Thorkildsen

Valgkomiteen Ivar Nordberg, Erik Kalleklev, Thomas Thorkildsen, Jane Fjeldstad

Utdanningsgruppe Peter Eriksson, Geir Grime, Peter Fredriksson, Frank Nordseth

Dameutv. komiteen Ulrika Svensson, Carl Otto Evensen, Børre Blom

1.2 Administrasjon

Terje Larsen har vært ansatt i 80 % stilling i hele perioden som idrettskonsulent, Frank Nordseth har vært ansatt i 100 % stilling som utdanningskonsulent. Generalsekretær Tomas Jonsson (50%), økonomikonsulent Ann-Mari Ellefsen (50%) og seriesekretær Bjørn-Erik Kristiansen (10%) bruker deler av sin arbeidstid for innebandy. Ansatte i Norges Bandyforbunds administrasjon:

 

 

1.3 Ulykkesforsikring

I henhold til vedtak på Forbundstinget 1986 skal alle spillere som ønsker å delta på småguttelag og opp til seniorlag innløse lisens. Det samme gjelder for dommere. Trenere, ledere og andre tillitsvalgte kan innløse lisens etter eget ønske. Kontroll av lisenser ble gjennomført i alle kretser i løpet av sesongen. Resultatet var positivt, klubbene er stadig mer seriøse i forsikringen av sine spillere. Alle lag skal fylle ut rubrikken for lisensnummer på kamprapportskjemaene. Dette letter arbeidet med lisenskontroll, og klubbene vil få bedre oversikt over om spillerne har innløst lisens.

 

 

1.4 Utvikling

Totalt har 4.701 innebandyspillere betalt lisens til NBF for sesongen 1998/99. Dette er en økning på 720 lisenser (18,5%) i forhold til 307 (8.4%) forrige sesong. Vi har pr. i dag 195 aktive innebandyklubber. For mer opplysninger vises det til dokumentet "Innebandyutviklingen"

 

1.5 Møtevirksomhet

Innebandyseksjonen har hatt 9 møter i løpet av perioden og behandlet 61 saker.

 

1.6 Internasjonalt

Pr. 13.05.99 består "International Floorball Federation" av følgende 20 assosierte og fullverdige medlemsnasjoner:

Australia Belgia Danmark Estland Finland Japan

Norge Latvia Polen Russland Singapore Storbritannia Sveits Sverige Tsjekkia Tyskland Ungarn USA Østerrike Slovakia

Det andre VM for damer ble arrangert i Borlänge, Sverige 10 - 15 mai 1999.

 

Representasjon

Peter Lindström og Tomas Jonsson har siste 5 år vært Norges representanter i IFF Central Board.

Våre to representanter har deltatt på følgende møter:

29.05.98 Central Board i Praha Tomas/ Peter

05.-06.09.98 Central Board i Zürich Tomas/ Peter

30.-31.01.99 Central Board i Oslo Tomas/ Peter

17.04.99 Central Board i Singapore Tomas/ Peter

12.05.99 Central Board i Borlänge Tomas/ Peter

 

Heidi Tofterå er medlem av IFFs Marketing and Information Committee (MIC):

"Som medlem av IFFs Marketing and Information Committee (MIC) har jeg deltatt på ett offisielt møte, under dame-VM i Borlange. Her var medlemmer fra Norge, Singapore og Sverige samlet for første gang, mens Russlands komitemedlem måtte melde avbud. Komiteen kommuniserer ellers stort sett via e-post og telefon, noe som er nødvendig når medlemmene er spredt rundt i verden.

MIC har sponsoravtaler, PR og informasjon på sitt bord, og for min del består deler av arbeidet i å produsere nytt informasjonmateriell som blant annet skal brukes for å markedsføre innebandy i "nye" land."

 

Heidi Tofterå

 

Tom Synstad er medlem av IFF RC

Min oppgave i RC er Head of Referees, dommeransvarlig

Deltok som observatør under EC i Finland desember 1998

Head of Referees under VM i Borlãnge 1999

RC-møte i Bern, Sveits i oktober 1998 og RC-møte under VM i Borlãnge 1999

Under hele sesongen hatt ansvaret for å utarbeide forslag til nominasjon av dommere i internasjonale kamper til RC.

Deltatt på dommerinstruktørkurs i Sverige i april 1999, på trinn for Høyere utdanning !

 

Tom Synstad

1.7 Regelkomiteens beretning 1998/99

Regelkomiteen har bestått av: Thor Johnsen (leder), Per Harald Fjeldal, Kirsti Wiker og Thomas Thorkildsen.

 

I sesongen 1998/99 har ikke IFF kommet med noen regelendringer. Dette tyder på at reglene har funnet sitt naturlige nivå.

Komiteen har derfor bare hatt et møte i forbindelse med årsmøtet til innebandyseksjonen hvor vi diskuterte innkomne forslag i forhold til nåværende lover. Våre konklusjoner er gitt til seksjonsstyret.

Hvis noen av forslagene blir vedtatt, vil det medføre flere møter neste sesong.

Samarbeidet har vært meget godt medlemmene imellom og med administrasjonen.

 

Thor Johnsen

Leder.

 

 

2.0 UTVIKLING

2.1 Trenerutvikling

Utdanningskomiteen med ansvar for å utvikle trenerkurs, har prioritert å utvikle og gjennomføre aktivitetsleder- og trener 1 kursi perioden. Følgende tiltak er gjennomført:

Gjennomføring av aktivitetslederkurs i kretsene Det er gjort forsøk i kretsene på å gjennomføre kurs,

men responsen har vært dårlig.

Gjennomføring av trener 1 kurs Juni: 11 deltagere (skuffende interesse).

Det er avtalt gjennomføring av trener 1 i Hed/Opp høsten 99. Flere kretser har vist sin interesse.

Trener 2 kurs: Utkast til rammeplan utarbeidet, VO-godkjenning ikke søkt, trener 2 kurs bør vurderes gjennomført sommeren 2000.

2.2 Krets-/ klubbutvikling

NBF-I har i perioden bevilget penger til prosjekter i Stryn, Florø og Arendal. I tillegg er det gitt tilskudd til en rekke vantkjøp rundt omkring i landet. Kjell H. Olsen og Tomas Jonsson deltok på stiftelsesmøtet til Aust-Agder Bandykrets i september 1998 (den 14. bandykretsen).

NBF-I har i samarbeid med Hedmark/Oppland Bandykrets arbeidet med å etablere innebandy på NTG Lillehammer i kombinasjon med en kretssekretærstilling. På grunn av for liten mengde søkere til høsten, er dette foreløpig utsatt.

Idrettens Studieforbund (ISF) utarbeidet i perioden en klubbutviklingsprosess, som skulle vært utprøvd på vår organisasjon, men dette er dessverre blitt utsatt inntil videre.

  1. Dommerkomiteens beretning 1998/99

Dommerkomiteen har bestått av:

Jon Erik Eriksen (leder), Tom Synstad, Endre Naterstad, Tor Gunnar Framnes (Peter Persson i komiteen i stedet for TGF etter jul) og Ole Stian Hansen.

 

Dommerkomiteen har gjennomført møter i trå med dens intensjon og hatt ansvaret for oppsett av dommere til forbundsseriekampene med meget god hjelp av NBFs Terje Larsen.

Dommerkomiteen har hvert igjennom et noe turbulent år. Problemet har i hovedsak vært at dens medlemmer har hatt meget tidkrevende arbeid ved siden av sine verv og i tillegg har måtte dømme når de har hatt en ledig tid. I den forbindelse, har evaluering av dommer måtte ligge noe i ro for at oppsett og kurs skulle bli gjennomført som planlagt.

Norge har hatt 1 par dommere, Per Christian Westreng og Pål Espen Groth, med på dame VM i Borlänge Sverige. I tillegg har Tom Synstad representert Norge i IFFs Referee Committee.

Det kan også nevnes at dommerkomiteen har gjennomført fysisk test av 4 dommer par, der alle klart IFF kravene (gjennomført sommeren -98).

Tom Synstad og Endre Naterstad har jobbet med dommerrekruttering og dommerkurs.

Dommerkomiteen har lagt ned et godt stykke arbeid med å få serie / NM-slutt- spill i havn.

 

Jon Erik Eriksen

2.4 Arrangement

NBF-I har på grunn av stor arbeidsbelastning ikke kunnet prioritere utvikling av arrangementskurs i inneværende periode (Kartlegging av kurs i arrangement hos beslektede idretter, søke NIF om midler til utvikling av arrangørkurs).

Flere klubber har i løpet av sesongen utviklet god kompetanse på arrangementsgjennomføring (se 3.1).

 

3.0 IDRETT BREDDE

NBF-I har i sesongen 1998/99 administrert 1. divisjon Østland for damer og herrer. NBF-I har videre prøvd å gjøre det lettest mulig for kretsene å gjennomføre sine serier og øvrige aktiviteter. Kretsene med behov har fått tilsendt dataprogram (Excel) for kampoppsett, resultatregistrering og tabellutregning. Blant annet har NBF-I i nært samarbeid med kretser/ klubber gjennomført en rekke arrangementer. NBF-I vil takke klubber og kretser for det arbeidet med å ta på seg arrangementer.

 

 

3.1 Kretsarbeid/ klubbarbeid

 

Kretsapparatet

Pr. 24.06.00 er det innebandyseksjoner i 11 kretser (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark/ Oppland, Buskerud (+Vestfold), Telemark, Aust-Agder, Rogaland, Hordaland, Sør-Trøndelag og Nord-Norge). I Oslo har Espen Johansen vært ansatt i 100% stilling (bandy + innebandy) i perioden, Kirsti Rekvin i Østfold (25%) og Erik Bjørlow Larsen i Buskerud (25%). Øvrige kretser har ikke hatt ansatte. Alle serier bortsett fra eliteserie herrer og 1. divisjon Østland herrer og damer blir administrert av kretsene. Det vises for øvrig til den enkelte krets’ beretning. For tabeller se punkt 7.

 

Kretslagsturnering for senior (Kristins Hall 9.-10.01.99)

Lillehammer IBK var teknisk arrangør. Meget positivt at hele 5 damelag og 8 herrelag stilte. Resultater under pkt 7.

 

Landsfinale VGS (Askimhallen 27.-28.02.99)

Askim IF var teknisk arrangør. Resultater se pkt. 7.

 

Kretslagsturnering for aldersbestemte (Kallerudhallen 20.-21.03. 1999)

Hed/Opp Bandykrets/Gjøvik IBK var teknisk arrangør av kretslagsturnering for aldersbestemte.

Det deltok 6 lag i gutteklassen, 4 lag i junior herre klassen, og 3 lag i junior dame klassen.

Resultater: se pkt 7.

 

Landskamper

Norges Bandyforbund takker følgende klubber for gjennomføring av landskamper i sesongen 1998/99:

Nor-92 IBK Norge - Sverige 1 - 2 Solberghallen Fredag 06.11.98

Slevik IBK/Fredrikstad IBK Norge - Sverige 2 - 13 Kongstenhallen Lørdag 07.11.98

For ytterligere informasjon om landslagene, se punkt 3.

 

NM puljespill damer senior (Klepp/Lurahallen 13.-14.03.99)

Rogaland BK var teknisk arrangør for en pulje i NM puljespill for damer.

Den andre puljen skulle vært arrangert på Lillehammer, men da laget fra Sør-Trøndelag trakk seg, ble kampene arrangert i Oslo av de respektive lagene.

Resultater, se punkt 7.

 

Kvalifiseringsturnering til eliteserien herrer (Frøyhallen 27.-28.03.99)

Rogaland BK var teknisk arrangør av kvalifiseringsturneringen. Resultater, se punkt 7.

 

NM puljespill aldersbestemte og finale uoff. NM piker(Gaustadhallen 09.-11.04.99)

Slevik IBK var teknisk arrangør av NM-puljespill for aldersbestemte. Resultater, se punkt 7.

 

NM finaler gutt/junior/ damer/ herrer (Sofiemyrhallen 17.04.99)

Sveiva IBK var teknisk arrangør for NM-finalene. Resultater, se punkt 7.

 

Uoff. NM sluttspill junior damer (Klemetsrudhallen 24.-25.04.99)

Tunet IBK var teknisk arrangør. Resultater, se punkt 7.

 

Kvalifiseringsturnering til 1. Divisjon Østland herrer (Hovseterhallen 01.-02.05.99)

Røa IBK var teknisk arrangør av kvalifiseringsturneringen. Resultater, se punkt 7.

3.2 Jenter & innebandy

NBF-I har startet opp komite for jenter og innebandy med målsetting om å sikre at jenters/ damers interesser blir ivaretatt, både med hensyn til bredde og elite. Komiteen har dette året bestått av Ulrika Svensson, Carl-Otto Evensen og Børre Blom.

I år har en krets (Oslo) startet opp med seriespill for dame junior. Forbundet har arrangert et uoffisielt NM- sluttspill for dame junior og jenter for første gang. Det er også blitt arrangert en kretslagsturnering for dame junior.

En utviklingssamling for dame junior ble arrangert i Oslo 27.03.99, der tanken var at jentene skulle få både teoretisk og praktisk trening. Det var også et kvinnelig dommerpar til stede som informerte, og det ble brukt landslagsspillere og trenere som instruktører.

Under året har det blitt gitt en del dispensasjoner for damer på herrelag, og damelag i herreserier. Vår forhåpning er at vi under neste sesong skal få økt interesse, slik at det blir mulighet til å starte dameserier i disse regionene.

Det er også blitt arrangert et seminar med Jorunn Sundgot Borgen angående kosthold og trening i forbindelse med menstruasjon/graviditet.

 

Ulrika Svensson

Leder komite jenter & innebandy

 

3.3 Ungdom & innebandy

Det siste året er det en økning på 40% i lisenser for herrer under 17 år, og en økning på 20% for damer under 17 år.

NBF-I har en ungdomskomite. Komiteen har bestått av Rune Ali Zouhar og Hans Nurminen. Det har ikke blitt gjennomført noen enkle tiltak fra komiteen.

I det videre arbeid for ungdom, bør ungdomskomiteen følges opp mer med tanke på å utvikle et godt breddetilbud for aldersgruppen 13-18 år.

3.4 Skoleverk

NBF-I har i samarbeid med kretser og klubber gitt tilbud om turneringer for de forskjellige alderstrinn i skoleverket. Hensikten har vært å rekruttere nye medlemmer til klubber eller at det dannes nye klubber i distriktene, i tillegg til å utvikle lærere i skoleverket. Prioritert område har vært videregående skoler, mens barne- og ungdomsskolearrangement er overlatt kretsene.

 

Mesterskap videregående skoler

Mesterskap for videregående skoler hadde også i år en stor deltakelse. Det ble arrangert kvalifiseringsturneringer på 9 forskjellige steder i landet med 50 deltakende lag.

Distriktsvinnerne for herrer og damer kvalifiserte seg til landsfinalen i Askimhallen med Askim IF som utmerket arrangør. For resultater landsfinalen, se punkt 7.

3.5 Samarbeidspartnere

Diadora og Globall Sport har bidratt positivt for innebandy som breddeidrett.

 

4.0 IDRETT ELITE

Den positive utviklingen har fortsatt både på dame- og herresiden. Dette har vist seg gjennom resultater for våre landslag, Europacup, NM og eliteserie. Lag og spillere har blitt mer seriøse på toppnivå.

4.1 Årsrapport herrelandslaget i innebandy 1998/99

 

Hovedmål: VM 2000

 

Landslagsledelsen

Glenn Rimmereide landslagssjef

Erik Hæren landslagstrener

Inge A. Bakken landslagstrener

Ulrich Falkeid materialforvalter

Halvor Elverhøi naprapat

 

Aktivitet 98/99

31.10-01.11.98 Samling Kongstenhallen

06.11-07.11.98 Landskamper mot Sverige Solberg/Kongsten

09.01-10.01.99 PR-samling/breddesamling Kristins Hall/Kringsjå

13.02-14.02.99 Samling/Kamp mot Team Sweden Jordal/Hovseter

10.04-11.04.99 Samling Tindlund/Jordal

22.04-25.04.99 4 Nations Cup (Fin, Sui og Swe) Linköping/Motala/Jönköping

 

Resultater 98/99

06.11.98 Norge - Sverige 1 - 2

07.11.98 Norge - Sverige 2 -13

14.02.99 Norge - Team Norway 5 - 7

23.04.99 Sverige- Norge 4 - 4

24.04.99 Norge - Finland 0 - 3

25.04.99 Sveits - Norge 6 - 3

 

Landslagsledelsen har denne sesongen fått prøvd en del nye interessante spillere på samlinger og kamper. Til tross for et lite "generasjonsskifte" har resultatene denne sesongen vært tilfredsstillende med blant annet to jevne oppgjør mot Sverige. Respekten for de beste er forsvunnet, og spillesystemet som er innarbeidet i laget siden VM 1996 begynner å fungere. Sesongen har gitt oss selvtillit og vist at vi kan tukte de beste i VM på hjemmebane neste år.

 

Glenn Rimmereide

Landslagssjef

 

4.2 Årsrapport damelandslaget i innebandy 1998/99

For damelandslaget har Frank Nordseth vært landslagssjef, med Bjørn-Erik Kristiansen og Carin Andeberg som landslagstrenere. Vibeke Nordanger har fungert som materialforvalter, og Halvor Elverhøi; vår naprapat, har hjulpet mange av jentene med skader.

Sesongens store mål var VM som ble arrangert i Borlänge - Sverige.

 

Under sesongen har damelandslaget spilt fire treningskamper. To kamper borte mot Sveits, og to kamper borte mot Sverige. Turene fungerte meget bra både sportslig og lagmessig, med seier over Sverige som det store høydepunktet.

 

Damelandslaget dro derfor fulle av selvtillit til VM med ambisjoner om å vinne puljen. VM startet også meget bra, med seire over Latvia, Finland og Tsjekkia.

I semifinalen var det Sveits som sto på den andre siden av banen. Stillingen var 0-0 til midtveis ut i den siste perioden, da Sveits kontret inn et mål. Derfra og inn gikk lufta ut av det norske laget.

 

Sesongen sett under ett ser det ut som om damelandslaget har tatt et skritt nærmere de beste lagene. At det blir tap i enkeltkamper er mer tilfeldigheter når nivået i toppen er så hardt og jevnt som det har blitt.

 

Damelandslaget har hatt følgende aktivitet i perioden:

01- 02.08.98 Kick off Toppidrettsenteret

22- 23.08.98 Breddesamling Kringsjåhallen

19- 20.09.98 Breddesamling Kringsjåhallen

24- 25.10.98 Breddesamling Engebråtenhallen

19.12.98 Treningskamp mot IK Akerselva Jordalhallen

09- 10.01.99 Breddesamling Jordalhallen

11- 14.02.99 Landskamper Sveits

04- 07.03.99 Landskamper Sverige

24- 25.04.99 Samling/Kamp mot Team Norway Kringsjåhallen

01- 02.05.99 Samling Toppidrettsenteret

08- 16.05.99 VM Borlänge

 

Resultater 98/99

12.02.99 Zürich Sveits - Norge 1- 2

13.02.99 Jona Sveits - Norge 2- 2

05.03.99 Falun Sverige - Norge 4- 3

06.03.99 Borlänge Sverige - Norge 3- 4

10.05.99 VM Borlänge Norge - Latvia 11- 1

11.05.99 " Finland - Norge 2- 5

12.05.99 " Norge - Tsjekkia 7- 1

14.05.99 " Norge - Sveits 0- 4

15.05.99 " Norge - Sverige 1- 5

4.3 Eliteserie & NM

Eliteserien besto av 10 lag i 1998/99. Administrasjonen har hatt få problemer med avviklingen av serien. Dette tyder på en seriøs innstilling fra klubbene. Eliteserien ble avsluttet 28/3, 1999.

Vi har opplevd en økende publikumsinteresse for eliteserien, da særlig i Østfold, hvor lokaloppgjørene mellom Greåker, Fredrikstad, Sarpsborg og Slevik trakk nærmere 300 tilskuere pr. kamp. Også media i Østfold har vist stadig økende interesse for innebandy. Vi håper og tror denne tendensen også vil utvikle seg i andre kretser med eliteserielag.

NM finalene ble arrangert i Sofiemyrhallen på Kolbotn. Kampene ble spilt på innleid underlag med Sveiva IBK som arrangør. Både dame og herrefinalen ble spennende kamper som først ble avgjort i "sudden death". Herrefinalen ble overført på NRK med 111000 seere.

For resultater vises det til punkt 7.

4.4 Europacup 1998

IK Akerselva (damer) og Tunet IBK (herrer) var våre representanter i årets Europacup. IK Akerselva kom på en bra 3. plass etter seier over de sveitsiske mestrene i bronsefinalen..

Tunet IBK kom på en 5. plass.

Resultater, se punkt 7.

 

5.0 INFORMASJON/ MARKEDSFØRING

NBF-I har via sine informasjonsorganer gitt informasjon internt til medlemsmassen og eksternt via media om aktiviteten. NBF-I har også gjennom markedsføringsarbeide forsøkt å skaffe mest mulig inntekter for at innebandyaktiviteten totalt sett skal bli så rimelig som mulig for den enkelte uansett nivå.

5.1 Informasjon

NBF-I har gjennomført følgende informasjonstiltak i perioden:

5.2 Markedsføring

NBF-I har markedsført sin virksomhet mot mulige samarbeidspartnere og bevilgende myndigheter på en positiv måte. Gjennom denne markedsføringen er det oppnådd økning i aktivitet og inntekter:

 

Sponsoravtaler landslagene:

Damelandslaget har avtale med Diadora + Globall Sport. Herrelandslaget har avtale med NIKE.

 

Markedsføring av virksomheten mot bevilgende myndigheter som NIF, departementer m.v.

Dette har munnet ut i at forbundet har fått øket sitt rammetilskudd. Øremerkede midler til forbundet fra NIF er foreløpig ikke fordelt (barn, ungdom, utdanning og jenter).

 

6.0 ANLEGG

NBF-I forsøkt å tilrettelegge for at innebandyaktiviteten får best mulig tilgang til anlegg i Norge. Dette er forsøkt oppnådd gjennom påvirkning av besluttende myndigheter på kommunalt, fylkes- og departementsplan, og i samarbeid med andre ledd i Norges Idrettsforbund. Et prioritert område har vært å stimulere til å få flest mulig vant inn i eksisterende og nye anlegg. En rekke klubber har fått støtte til innkjøp av vant, samt inngått nedbetalingsordninger for vantene. Andre tiltak som har vært diskutert:

 

7.0 RESULTATER

7.1 Kretslagsturnering for aldersbestemte (Kallerudhallen 20.-21.03. 1999)

Resultater:

Junior Herrer

Oslo - Buskerud 8- 0 (4-0,4-0)

Hed/Oppland- Østfold 1- 3 (0-0,1-3)

Oslo - Hed/Oppland 6- 1 (3-0,3-1)

Buskerud- Østfold 2- 6 (1-2,1-4)

Hed/Oppland- Buskerud 2- 1 (2-1,0-0)

Østfold- Oslo 0- 3 (0-0,0-3)

 

 

Gutt

Akershus- Oppland 18- 0 (8-0,10-0)

Aust-Agder- Østfold 1-13 (0-5,1-8)

Oppland- Oslo 0-25 (0-15,0-10)

Østfold- Hedmark 2- 1 (1-0,1-1)

Oslo - Akershus 4- 3 (1-0,3-3)

Hedmark- Aust-Agder 9- 1 (3-0,6-1)

Oslo - Hedmark 3- 0 (1-0,2-0)Semi

Østfold- Akershus 5- 2 (4-1,1-1)Semi

Oppland- Aust-Ag. 1- 4 (0-3,1-1)5-6Pl

Hedmark- Akershus 2- 1 (1-0,1-1)3-4Pl

Oslo - Østfold 2- 0 (0-0,2-0)1-2Pl

Vi gratulerer Oslo som kretslagsmestere i samtlige klasser!

7.2 Kretslagsturnering for senior (Kristins Hall 9.-10.01.99)

Resultater :

 

Herrer

Hedmark- Oppland 5- 1

Nord-Norge- Akershus 0- 2

Oslo- Hedmark 0- 3

Hordaland- Østfold 1- 5

Aust-Agder- Oppland 0- 6

Akershus- Østfold 1- 0

Aust-Agder- Oslo 0-19

Nord-Norge- Hordaland 6- 3

Oppland- Oslo 2- 4

Østfold- Nord-Norge 1- 2

Hedmark- Aust-Agder 18- 0

Akershus- Hordaland 5- 2

Aust-Agder- Hordaland 4- 8 (7-8. plass)

Oppland- Østfold 5- 4 (str.) (5-6. plass)

Oslo- Nord-Norge 4- 3 (str.) (3-4. plass)

Hedmark- Akershus 0- 2 (Finale)

 

Vi gratulerer Akershus med seier i herreklassen og Oslo med seier i dameklassen!

7.3 Resultater Europacup i Stockholm 1998

Damer:

IK Akerselva - VFT 2- 2 (0-0, 1-1, 1-1)

Roja - IK Akerselva 1-11 (1-2, 0-2, 0-7)

IK Akerselva - HC Rychenberg Winterthur 1- 4 (0-0, 0-1, 1-3)

TJ Tatran Stresovice - IK Akerselva 2- 6 (0-2, 0-2, 2-2)

Högdalens AIS - IK Akerselva 8- 2 (3-1, 3-1, 2-0) (Semifinale)

HC Rychenberg - IK Akerselva 3- 4 (1-1, 1-1, 1-2) (Bronsefinale)

IK Akerselva kom på 3. plass. (Hilde Jørstad kom med på All star team!)

 

Herrer:

Tunet IBK - Kekavina 6-3 (2-1, 0-1, 4-1)

Fornudden - Tunet IBK 3-0 (1-0, 0-0, 2-0)

Tunet IBK - Mustamäe MC AEG 21-3 (6-1, 8-1, 7-1)

UHC RotWeiss Chur - Tunet IBK 6-2 (1-0, 2-1, 3-1)

Tunet IBK - Tatran Str. 6-4 (2-0, 1-2, 3-2) (Kamp om 5. Plass)

Tunet IBK kom på 5. plass.

 

7.4 Landsfinale VGS (Askimhallen 27.-28.02.99)

Resultater sluttspill:

Hjemmelag

-

Bortelag

Resultat

Pulje

Tyholmen VGS

-

Bryne VGS

2-2

Damer

Greåker VGS

-

Lillehammer VGS

4-3

Herrer Pulje B

Eiker VGS

-

Bryne VGS

3-2

Herrer Pulje A

Porsgrunn VGS

-

Sortland

Utg

Herrer Pulje C

Rælingen VGS

-

Bjertnes VGS

1-4

Damer

Langhaugen VGS

-

Greåker VGS

7-4

Herrer Pulje B

Bredtvet VGS

-

Eiker VGS

8-2

Herrer Pulje A

Stovner VGS

-

Tyholmen VGS

4-2

Herrer Pulje D

Lillehammer VGS

-

Langhaugen VGS

2-1

Herrer Pulje B

Stryn VGS

-

Porsgrunn VGS

Utg

Herrer Pulje C

Bryne VGS

-

Rælingen VGS

0-1

Damer

Bryne VGS

-

Bredtvet VGS

2-4

Herrer Pulje A

Tyholmen VGS

-

Stovner VGS

1-6

Herrer Pulje D

Sortland VGS

-

Stryn VGS

Utg

Herrer Pulje C

Tyholmen VGS

-

Bjertnes VGS

1-6

Damer

Bryne VGS

-

Langhaugen VGS

5-2

Herrer

Mellomspill

Eiker VGS

-

Lillehammer VGS

5-2

Herrer

Mellomspill

Bjertnes VGS

-

Bryne VGS

4-1

Damer

Bredtvet VGS

Greåker VGS

6-1

Herrer

Semifinale

Sortland VGS

-

Stovner VGS

2-7

Herrer

Semifinale

Rælingen VGS

-

Tyholmen VGS

2-3

Damer

Bryne VGS

-

Lillehammer VGS

4-0

Herrer

Eiker VGS

-

Tyholmen VGS

0-5

Herrer

Plass 5-6

Rælingen VGS

-

Bryne VGS

1-2

Damer

Bronsefinale

Greåker VGS

-

Sortland VGS

4-0

Herrer

Bronsefinale

Bjertnes VGS

-

Tyholmen VGS

4-1

Damer

Finale

Bredtvet VGS

-

Stovner VGS

4-3

Herrer

Finale

 

NBF gratulerer Bjertnes og Bredtvet som vinner av landsfinalen.

7.5 NM aldersbestemte

Resultater (Gaustadhallen 09.-11.04.99):

 

Piker (Uoff.)

Øreåsen - Slevik 3- 2 (2-2,1-0)

Grei - Øreåsen 1- 1 (1-0,0-1)

Greåker - Tunet 2- 5 (1-2,1-3)

Slevik - Grei 6- 1 (3-1,3-0)

Tunet - Greåker 6- 3 (4-1,2-2)

Tunet - Øreåsen 2- 3 (1-0,1-3) (Finale)

 

Gutter

Greåker - Tunet 4- 1 (2-1,2-0)

Slevik - Strømmen 3- 2 (2-1,1-1)

Grei - Greåker 1- 3 (0-2,1-1)

Sagene - Slevik 7-12(1-8,6-4)

Tunet - Grei 3- 1 (0-1,3-0)

Strømmen- Sagene 2- 2 (1-2,1-0)

Greåker - Strømmen 2- 4 (0-1,2-3) (Semi)

Slevik - Tunet 4- 1 (2-1,2-0) (Semi)

 

 

Resultater (Klemetsrudhallen 24.-25.04.99):

 

Junior damer (Uoff.)

Øreåsen/Sarpsborg- Slevik 2-3

Holumskogen- Akerselva 2-1

Nor92/Askim- Tunet 2-1

Holumskogen- Øreåsen/Sarpsborg 2-3

Akerselva- Nor92/Askim 4-0

Tunet- Holumskogen 0-2

Slevik- Nor92/Askim 6-1

Akerselva- Øreåsen/Sarpsborg 2-2

Tunet- Slevik 0-3

Slevik- Holumskogen 2-3

Øreåsen/Sarpsborg- Nor92/Askim 8-0

Akerselva- Tunet 4-0

Nor92/Askim- Holumskogen 1-2

Slevik- Akerselva 3-1

Øreåsen/Sarpsborg- Tunet 4-0

Holumskogen - Akerselva 2-1 (Bronsefinale)

Slevik - Øreåsen 4-3 (1-3,3-0) (Finale)

7.6 Resultater NM damer.

Kvartfinaler 13-14. mars 1999 (spilles som puljer):

 

Pulje 1 (Hjemmelaget arrangerte)

OSI - IK Akerselva 0- 3

Holmlia SK - OSI 1- 1

IK Akerselva - Holmlia SK 9- 3

 

Pulje 2 (Rogaland BK arrangør)

Klepp IBK - Tunet IBK 0- 9

Fredrikstad IBK - Slevik IBK 3- 6

Tunet IBK - Fredrikstad IBK 7- 2

Slevik IBK - Klepp IBK 5- 2

Klepp IBK - Fredrikstad IBK 2- 4

Slevik IBK - Tunet IBK 0- 3

 

Semifinaler: (Hjemmelaget arrangerer best av 3 kamper)

OSI - Tunet IBK 2-5 (2-1,0-4,0-0)

Slevik - IK Akerselva 2-3 (0-2, 0-0, 2-0, 0-1) S.D.

Tunet IBK - OSI 6-0 (2-0, 3-0, 1-0)

IK Akerselva - Slevik IBK 8-0 (2-0, 3-0, 3-0)

 

Finale:

IK Akerselva - Tunet IBK 4-3 (1-2,1-1,1-0,1-0)s.d

0-1 Gine Moe (Birgitte Lersbryggen)

0-2 Silje Hansen (Birgitte Lersbryggen)

1-2 Helena Lindberg (Linda Kristiansen)

1-3 Birgitte Lersbryggen (Cecilie Eckbo)

2-3 Satu Puustinen (Maria Nilsson)

3-3 Linda Kristiansen (Helena Lindberg)

4-3 Helena Lindberg (Linda Kristiansen)

Utv: Akerselva 2x2min, Tunet 3x2min

 

Vi gratulerer IK Akerselva med NM gull 1998/99!

7.7 Resultater NM herrer

Kvartfinaler: (Hjemmelaget arrangerer best av 3 kamper)

Kverneland IBK - Holmlia SK 6 - 7 (4-2, 0-2, 2-3)

Nor-92 IBK - Tunet IBK 3 - 8 (1-2, 0-5, 2-1)

Sarpsborg IBK - Greåker IBK 3 - 5 (1-2, 1-1, 1-2)

Slevik IBK - Fredrikstad IBK 5 - 4 (3-2, 1-2, 0-0, 1-0)sd

Tunet IBK - Nor-92 IBK 8 - 5 (4-0, 2-1, 2-4)

Fredrikstad - Slevik 6 - 5 (2-1, 2-2, 2-2)

Greåker IBK - Sarpsborg IBK 8 - 4 (2-2, 2-1, 4-1)

Holmlia SK - Kverneland IBK 4 - 3 (1-1, 3-0, 0-2)

Fredrikstad IBK - Slevik IBK 3 - 2 (0-1, 1-1, 1-0, 1-0) sd

Semifinaler: (Hjemmelaget arrangerer best av 3 kamper)

Holmlia SK - Tunet IBK 4-7 (2-1, 0-3, 2-3)

Fredrikstad IBK - Greåker IBK 3-6 (1-3, 1-2, 1-1)

Greåker - Fredrikstad 3-2 (1-0, 0-0, 1-2, 1-0) S.D.

Tunet IBK - Holmlia SK 7-4 (1-1, 4-1, 2-2)

 

Finale:

Tunet IBK - Greåker IBK 5-4 (3-1,0-1,1-2,1-0)s.d

0-1 Jonas Carlsson (Erik Rasmussen)

1-1 Thomas Solheim (Morten Nielsen)

2-1 Thomas Solheim (Raymond Evensen)

3-1 Bengt Johansen (Mattias Samuelsson)

3-2 Jonas Carlsson (Willy Fauskanger)

4-2 Thomas Solheim (Johan Burman)

4-3 Willy Fauskanger

4-4 Jonas Carlsson (Anders Østmark)

5-4 Mikael Johansson (Bruno Lundberg)

Utv: Tunet 3x2min Greåker 1x2min + 1x5min

 

Vi gratulerer Tunet IBK med sitt første NM gull for herrer!

7.8 Kvalifiseringsturnering til eliteserien herrer (Frøyhallen 27-28.03.99)

Sveiva- Nidaros 4- 1

OSI - Sola 5- 4

Nidaros- OSI 2-11

Sola- Sveiva 1- 7

Sveiva- OSI 3- 1

Sola- Nidaros 10- 3

 

Eliteserien 1999/2000 består av følgende lag: Tunet IBK, Greåker IBK, Holmlia SK, Fredrikstad IBK, Slevik IBK, Kverneland IBK , Sarpsborg IBK, Nor 92 IBK, Sveiva IBK og OSI innebandy.

 

7.9 Resultater kvalifisering 1. Divisjon Østland

Herrer: (Hovseterhallen 01.-02.05.99, Røa IBK arrangør)

Tåsen - Øreåsen 4-3

Bærums Verk - Øren 7-4

Ajer - Tåsen 2-4

Øreåsen - Bærums Verk 2-6

Øren - Ajer 1-5

Øreåsen - Øren 12-6

Tåsen - Bærums Verk 4-1

Ajer - Øreåsen 8-1

Øren - Tåsen 8-7

Bærums Verk - Ajer 5-4

 

1. divisjon Østland herrer 1999/2000 består av følgende lag: Sagene IF, Asker IBK, IK Akerselva, Borg SK, Lillehammer IBK, Fjerdingby IBK, Tåsen IB, Bærums Verk IF, Ajer IBK, Øreåsen IL.

 

Damer: (Hjemmelagene arrangerte)

Sveiva - Sarpsborg 10- 3

Øreåsen - Sveiva 6- 6

Sarpsborg - Øreåsen 1- 3

 

1. divisjon Østland damer 1999/2000 består av følgende lag: IK Akerselva, Tunet IBK, Holmlia SK, Slevik IBK, OSI, Fredrikstad IBK, Sveiva IBK og Øreåsen IL

7.10 Resultater damelandslaget

12.02.99 Zürich Sveits - Norge 1- 2

13.02.99 Jona Sveits - Norge 2- 2

05.03.99 Falun Sverige - Norge 4- 3

06.03.99 Borlänge Sverige - Norge 3- 4

10.05.99 VM Borlänge Norge - Latvia 11- 1

11.05.99 " Finland - Norge 2- 5

12.05.99 " Norge - Tsjekkia 7- 1

14.05.99 " Norge - Sveits 0- 4

15.05.99 " Norge - Sverige 1- 5

7.11 Resultater herrelandslaget

06.11.98 Solberg Norge - Sverige 1- 2

07.11.98 Fredrikstad Norge - Sverige 2-13

4-nasjoners turnering 23-25/4 1999, Sverige:

23.04.99 Motala Sverige - Norge 4- 4

24.04.99 Jönköping Finland - Norge 3- 0

25.04.99 Linköping Norge - Sveits 6- 3

7.12 Resultater VM innebandy Borlänge, Sverige 10-15.mai 1999

A-DIVISJON - GRUPPESPILL

Gruppe 1

Sverige, Sveits, Tyskland, Russland - trakk seg

Sveits- Tyskland 6- 1

Sverige- Sveits 4- 1

Tyskland- Sverige 1-10

 

Gruppe 2

Finland, Tsjekkia, Norge, Latvia

Finland- Tsjekkia 9- 2

Norge- Latvia 11- 1

Tsjekkia- Latvia 5- 3

Finland- Norge 2- 5

Norge- Tsjekkia 7- 1

Latvia- Finland 2-19

 

Sluttspill:

Tyskland - Tsjekkia 4-8 (5. plass)

Sverige - Finland 2-3 str. (Semi 1)

Norge - Sveits 0-4 (Semi 2)

Norge - Sverige 1-5 (3. plass)

Finland - Sveits 3-1 (Finale)

 

De norske deltagerne fra VM 1999:

Greåker: Hansen Linda M.

Holmlia: Ileri Ayten, Ming Yvonne

IK Akerselva: Ekrem Trine, Ekstrøm Mina, Johansen Lise, Jørstad Hilde, Kristiansen Linda,

Leivestad Nora, Wike Anne

KFUM Örebro: Bjørnebekk Astrid, Johannessen Kaja

Nässjö IBF: Larsen Monika

OSI IB: Hånsnar Kari, Gigstad Ingrid

Slevik IBK: Rogn Ellen, Eide Kristine, Helminsen Tina, Olsen Cecilie

Tunet IBK: Fagernes Inger Lise, Lersbryggen Birgitte, Moe Gine M., Wiker Kirsti

Ledere: Nordseth Frank, Anderberg Carin, Kristiansen Bjørn-Erik, Nordanger Vibeke,

Elverhøi Halvor, Ellefsen Ann-Mari

 

All star team:

Keeper: Laura Tomatis (Sveits)

Backer: Lena Birath (Sverige)

Regula Kindhauser (Sveits)

Forward: Susanna Tuominen (Sverige)

Anna-Maija Keränen (Finland)

Birgitte Lersbryggen (Norge)

 

 


Tabeller 1998/99:

Eliteserien:

 

Tunet IBK

18

16

1

1

131

-

43

33

Greåker IBK

18

16

0

2

136

-

43

32

Holmlia SK

18

10

3

5

86

-

76

23

Slevik IBK

18

10

2

6

119

-

74

22

Fredrikstad IBK

18

9

4

5

100

-

75

22

Kverneland IBK

18

7

4

7

92

-

105

18

Sarpsborg IBK

18

5

4

9

67

-

105

14

Nor 92 IBK

18

5

1

12

79

-

110

11

NTNUI

18

1

1

16

55

-

124

3

Ugla IBK

18

0

2

16

45

-

155

2

1. Divisjon:

Herrer, Vestland

Sola IBK

18

15

2

1

136

-

45

32

Sunde IBK

18

14

2

2

134

-

63

30

Grannes IBK

18

13

1

4

108

-

60

27

NHHI

18

9

3

6

80

-

79

21

BSI

18

6

7

5

85

-

68

19

Klepp IBK

18

6

5

7

71

-

84

17

Nornen IB

18

7

1

10

84

-

115

15

Randaberg IBK

18

4

2

12

76

-

124

10

Lura IL

18

3

1

14

47

-

106

7

Fana IBK

18

1

0

17

42

-

119

2

Damer, Vestland

IBK Grannes

7

6

0

1

26

-

13

12

Klepp IBK

6

5

0

1

42

-

10

10

Lura IL IB

7

1

1

5

13

-

32

3

Lye IBK

6

0

1

5

8

-

34

1

Herrer, Midt

Ugla2

18

12

3

3

109

71

-

27

Nidaros

18

12

3

3

136

65

-

27

NTNUIGløs2

18

12

2

4

105

64

-

26

Evjensgrenda

18

9

0

9

82

92

-

18

Brannvesenet

18

7

1

10

98

115

-

15

Gløshaugen

18

5

1

12

82

111

-

11

Astor

18

1

0

17

52

146

-

2

Molde

0

0

0

0

0

0

-

0

 


Damer, Midt

NTNUIGløs1

15

14

0

1

90

22

-

28

Ugla

15

11

0

4

63

35

-

22

Evjensgrenda

15

7

0

8

63

54

-

14

Nidaros

15

6

2

7

46

49

-

14

NTNUIGløs2

15

5

1

9

41

80

-

11

NTNUIDrag

15

0

1

14

26

89

-

1


Herrer, Nord

Hammerfest

9

9

0

0

112-34

18

TSI

9

8

0

1

80-20

16

Tromsø

9

6

0

3

57-27

12

Harstad

9

6

0

3

83-38

12

Forsøl

9

5

1

3

40-36

11

ASI

9

3

2

4

38-26

8

Nordreisa

9

3

1

5

60-47

7

Kølla

9

2

0

7

37-100

4

 

Damer, Øst

IK Akerselva

21

20

1

0

149

-

22

41

Tunet IBK

21

18

1

2

147

-

36

37

Holmlia SK

21

13

0

8

83

-

54

26

Slevik IBK

21

11

2

8

71

-

74

24

OSI

21

6

5

10

50

-

82

17

Fredrikstad

21

6

2

13

43

-

114

14

Øreåsen IL

21

1

3

17

36

-

105

5

Nor 92 IBK

21

0

4

17

38

-

130

4

 

Herrer, Øst

Sveiva IBK

18

15

2

1

123

-

58

32

OSI

18

13

3

2

123

-

52

29

Sagene IF

18

14

1

3

115

-

54

29

Asker IBK

18

13

0

5

128

-

82

26

IK Akerselva

18

8

1

9

93

-

101

17

Borg SK

18

6

1

11

63

-

96

13

Lillehammer IBK

18

4

2

12

50

-

106

10

Fjerdingby IBK

18

4

1

13

55

-

94

9

Strømmen IBK

18

3

3

12

63

-

107

9

Soon IBK

18

2

2

14

74

-

137

6

 

 

 

 

 

For aldersbestemte klasser og 2. divisjon og lavere henvises det til den enkelte krets.

 

 1. Resultatregnskap for 1998/99

og

12. Budsjettforslag for 1999/2000

 

Konto

INNEBANDY

R-97/98

INNEBANDY

B-98/99

INNEBANDY

R-98/99

INNEBANDY

DIFF-98/99

INNEBANDY

B-99/00

MEDLEMSINNTEKTER

3 005

ÅRSAVGIFT

63 992

64 600

73 340

8 740

64 600

3 006

INNMELDINGSAVGIFT

8 500

5 000

14 000

9 000

5 000

3 016

LAGAVG. ELITE INNEBANDY

60 000

75 000

75 000

0

75 000

3 018

LAGAVG. 1. DIV. ØSTL. INNEB. MENN

40 000

50 000

50 000

0

50 000

3 019

LAGAVG 1, DIV. ØSTL. INNEB. KVINNER

40 000

36 000

57 500

21 500

36 000

3 025

NM-INNEBANDY

26 000

16 000

22 890

6 890

16 000

3 026

DOMMERAVG. ELITE INNEBANDY

76 000

80 000

95 000

15 000

80 000

3 027

SENSOR AVG. INNEBANDY

16 000

20 000

19 000

-1 000

20 000

3 028

DOMMERAVG.1. DIV ØSTLAND INNEB. MENN

60 000

75 000

75 000

0

75 000

3 029

DOMMERAVG.1. DIV ØSTLAND INNEB. KV.

60 000

40 000

60 000

20 000

40 000

3 034

LAGFORSIKRING INNEBANDY

3 575

0

2 250

2 250

3 500

3 035

LISENS INNEBANDY

948 940

950 000

1 116 591

166 591

1 300 000

3 070

KVAL. ELITE INNEBANDY

16 000

10 000

10 000

0

10 000

3 075

KRETSLAGSTURN. INNEBANDY

4 800

20 000

39 600

19 600

20 000

3 072

KVAL. 1. DIV. ØSTLAND INNEBANDY

12 800

15 000

12 500

-2 500

15 000

3 085

REISEKASSE ELITE INNEBANDY

48 000

60 000

60 000

0

60 000

3 090

EUROPACUPAVG. IB.

16 000

18 000

18 000

0

18 000

30

SUM MEDLEMSINNTEKTER

1 500 607

1 534 600

1 800 671

266 071

1 888 100

3 100

OVERF. NIF

800 000

1 010 000

1 010 000

0

1 231 000

3 120

OLYMPIATOPPEN INNEBANDY

180 000

180 000

126 000

-54 000

0

31

SUM TILSKUDD FRA IDRETTEN

1 153 500

1 290 000

1 196 500

-93 500

1 311 000

STEVNE OG AKTIVITETSINNT.

3 407

MESTERS. VIDERG.SK INNEBANDY

115 100

150 000

73 700

-76 300

100 000

3 417

BILL.-INNTEKTER NM-INNEBANDY

42 000

30 000

21 300

-8 700

30 000

3 435

BILL. INT. LANDSK INNEBANDY

0

10 000

11 500

1 500

10 000

3 445

KURSINNTEKTER INNEBANDY

30 340

35 000

16 860

-18 140

35 000

34

SUM STEVNE OG AKTIVIT.INNT

187 440

225 000

123 360

-101 640

175 000

ADMINISTRASJON OG MØTEINNTEKTER

3 545

ANN. INNTEKT INNEBANDYKALENDER

2 500

10 000

1 000

-9 000

5 000

3 552

OVERGANGSGEBYR INNEBANDY

134 925

120 000

126 400

6 400

120 000

3 580

REISEKASSA FORBUNDSTING

0

3 750

0

-3 750

3 750

3 590

DIVERSE INNTEKTER

35 750

50 000

29 800

-20 200

40 000

35

SUM ADM. OG MØTEINNTEKTER

176 631

183 750

157 200

-26 550

168 750

ANDRE INNTEKTER

3 710

MERKER.MED..DIPLOMER

13 259

3 000

13 325

10 325

3 000

3 720

BØKER.LITT..O.L

1 365

2 500

632

-1 868

2 500

3 775

SALG MATR. INNEBANDY

9 411

0

0

0

0

3 777

SALG VANT

291 057

0

101 626

101 626

0

3 780

ANDRE INNTEKTER (BINGO)

0

50 000

0

-50 000

50 000

3 790

DIV. SALG (EKS.SERIGR.)

0

2 500

0

-2 500

0

37

SUM ANDRE INNTEKTER

315 179

58 000

115 583

57 583

55 500

INNTEKTER FRA SPONSORER

3 820

INNT. FRA SPONSORER INNEBANDY

76 795

50 000

0

-50 000

50 000

38

SUM INNTEKTER FRA SPONSORER

76 795

50 000

0

-50 000

50 000

SUM DRIFTSINNTEKTER

3 410 152

3 341 350

3 393 314

51 964

3 648 350

 

 

 

 

 

Konto

INNEBANDY

R-97/98

INNEBANDY

B-98/99

INNEBANDY

R-98/99

INNEBANDY

DIFF-98/99

INNEBANDY

B-99/00

DELTAKELSE I STEVNER

4 048

EUROPACUP STØTTE INNEBANDY

16 000

18 000

18 000

0

18 000

4 060

INNEBANDYLANDSK. KVINNER HJEMME

32 474

20 000

0

20 000

30 000

4 062

INNEBANDYLANDSK. KVINNER BORTE

73 819

80 000

119 546

-39 546

80 000

4 065

EM/VM-INNEBANDY KVINNER

127 937

60 000

105 169

-45 169

150 000

4 066

EM/VM INNEBANDY MENN

178 480

150 000

132 676

17 324

60 000

4 067

LANDSKAMPER INNEB. MENN BORTE

137 438

80 000

17 089

62 911

80 000

4 068

LANDSKAMPER INNEBANDY MENN HJEMME

0

30 000

25 803

4 197

30 000

40

SUM DELTAKELSE I STEVNER

606 503

438 000

421 114

16 886

448 000

EGNE ARRANGEMENT

4 106

VM 2000 INNEBANDY

5 178

150 000

91 732

58 268

150 000

411

SUM EGEN ARRANGEMENT

5 178

150 000

91 732

58 268

150 000

SERIER/NM

412

SUM SERIER/NM

509 769

595 450

528 150

67 300

574 450

SUM STEVNER OG ARRANGEM.

1 121 449

1 183 450

1 040 996

142 454

1 172 450

UTDANNING OG TILTAK

4 235

TRENERKURS INNEBANDY

32 687

40 000

23 106

16 894

40 000

4 261

DOMMERKURS INNEBANDY

40 729

45 000

43 053

1 947

55 000

4 262

KVINNEKURS (TILTAK FOR JENTER INNEBANDY)

7 367

35 000

19 808

15 192

35 000

4 267

INSTR. SKOLER INNEBANDY

5 222

5 000

165

4 836

5 000

4 268

BREDDE/REKRUTTERING INNEBANDY

15 650

30 000

19 725

10 275

50 000

4 269

TILTAK FOR UNGDOM (INKL FUNI)

163 986

30 000

0

30 000

30 000

4 270

REISE-OG OPPHOLDSUTG.

823

3 000

916

2 083

3 000

4 280

REKV. TRYKKS. LITT.

3 997

6 000

2 678

3 322

6 000

4 285

PORTO. TELEGR.. TLF.

523

1 143

0

1 143

1 143

42

SUM UTDANNING OG TILTAK

270 983

195 143

109 451

85 692

225 143

INNEBANDY HERRER

4 510

SAMLINGER INNEBANDY HR.

95 004

75 000

55 299

19 701

75 000

4 512

MATERIELL INNEBANDY HR.

11 590

5 000

5 350

-350

5 000

4 514

TRENER INNEBANDY HR.

23 270

30 000

33 899

-3 899

50 000

4 515

TESTER INNEBANDY HR.

3 495

10 000

5 247

4 753

10 000

4 516

DIV. INNEBANDY HR.

10 642

5 000

10 799

-5 799

5 000

4 518

U-19 MENN INNEBANDY

0

0

0

0

30 000

451

SUM DRIFT INNEB. MENN

144 001

125 000

110 594

14 406

175 000

SUM INT. VIRK. INNEB. MENN

500 274

385 000

288 994

96 006

345 000

INNEBANDY KVINNER

4 520

SAMLINGER INNEBANDY KV.

20 617

30 000

30 053

-53

30 000

4 522

MATREIELL INNEBANDY KV.

6 274

5 000

4 472

529

5 000

4 524

TRENER INNEBANDY KV.

10 869

20 000

19 909

92

20 000

4 525

ADM. INNEB. KVINNER

1 000

5 000

10 358

-5 358

5 000

4 526

DIV. INNEBANDY KV.

6 827

5 000

4 742

258

5 000

4 528

U-19 KVINNER INNEBANDY

0

0

0

0

15 000

452

SUM DRIFT INNEB. KVINNER

45 586

65 000

69 533

-4 533

80 000

SUM INT. VIRK KV. INNEBANDY

279 816

225 000

294 247

-69 247

340 000

SUM INT.VIRK. INNEBANDY

796 089

628 000

601 241

26 759

703 000

 

 

Konto

INNEBANDY

R-97/98

INNEBANDY

B-98/99

INNEBANDY

R-98/99

INNEBANDY

DIFF-98/99

INNEBANDY

B-99/00

PERSONAL

50

SUM PERSONAL

745 178

892 541

934 190

-41 649

973 723

STYRE OG KOMITEFORMÅL

5 110

ÅRSBERETNINGER

4 111

7 500

6 301

1 199

7 500

5 111

SERV..LEIE.ETC.F.TING/ÅRSM.

1 393

2 500

3 508

-1 008

2 500

5 112

REISEKASSA F.TING/ÅRSM.

151

7 500

809

6 691

7 500

5 120

STYRETS MØTEUTGIFTER

3 515

4 000

3 468

532

6 000

5 121

STYRETS REISEUTGIFTER

427

2 500

5 127

-2 627

2 500

5 123

REPRESENTASJON INNEBANDY

18 076

26 000

21 362

4 638

26 000

5 124

STYREREP.DELT.INTERNASJONALEM.

423

5 000

5 666

-666

6 000

5 125

STYREREP.DELT.ANDRE M.

6 886

8 000

3 562

4 438

8 000

5 129

SEKSJONSSTYRET INNEBANDY

14 420

15 000

12 988

2 012

15 000

5 140

ANLEGGSKOMITEEN

76

1 000

3 050

-2 050

2 500

5 177

UNGDOMSKOMITEE INNEBANDY

0

3 000

0

3 000

3 000

5 179

JENTEKOMITEE INNEBANDY

0

3 000

1 520

1 480

3 000

51

SUM STYRE OG KOMITEFORMÅL

51 827

85 000

67 360

17 640

89 500

INFORMASJON

5 210

TRYKKING LITTERATUR

0

2 250

0

2 250

2 250

5 218

TRYKKING ANNET

0

2 250

0

2 250

2 250

5 220

TRYKKING PASSNINGEN

10 850

24 500

16 331

8 169

24 500

5 225

PORTO PASSNINGEN

5 460

14 000

9 772

4 228

14 000

5 229

DIV.UTG. PASSNINGEN

0

2 500

1 000

1 500

2 500

5 232

TRYKKING INNEBANDYKALENDER

42 097

45 000

24 600

20 400

50 000

5 235

PORTO KALENDERE

2 191

4 500

2 925

1 575

4 500

5 237

INTERNETT

2 891

4 500

599

3 902

4 500

5 239

DIV.UTG. ANNET

11 919

2 250

3 855

-1 605

2 250

52

SUM INFORMASJON

75 409

101 750

59 081

42 669

106 750

ØVRIGE ADMINISTRATIVE FORMÅL

53

SUM ØVRIGE ADM. FORMÅL

258 487

272 631

281 139

-8 508

327 962

INNTEKTSBR.TILTAK/MARKEDSF.

70

SUM INNT.BR.TILTAK/MARKEDS

445 033

145 796

241 134

-95 338

149 600

SAMARB.AVT. SPONSORER

7 110

UTGIFTER SPONSORER

305

9 000

37

8 963

20 000

71

SUM SAMARB.AVT. SPONSORER

305

9 000

37

8 963

20 000

TILSKUDD TIL IDRETTEN

7 220

TILSKUDD KRETSER

59 121

91 000

85 400

5 600

133 000

7 230

TILSKUDD ANNET

0

2 250

0

2 250

0

72

SUM TILSKUDD TIL IDRETTEN

59 121

93 250

85 400

7 850

133 000

KONTINGENTER

7 440

KONTINGENT IFF

12 690

20 000

27 364

-7 364

20 000

74

SUM KONTINGENTER

12 690

20 000

27 364

-7 364

20 000

SUM UTGIFTER

3 230 070

3 188 561

3 026 278

-162 283

3 473 127

INTERNE OVERFØRINGER

79

SUM AVSKR/TAP

32 186

0

24 051

-24 051

0

SUM DRIFTSUTGIFTER

3 262 256

3 188 561

3 050 329

-138 232

3 473 127

--------------------------

D R I F T S R E S U L T A T

147 897

152 789

342 985

190 196

175 223

--------------------------

Pålagt driftsresultat (2%/1%)

68 203

66 827

67 866

1 039

36 483

RESULTAT

79 694

85 962

275 119

189 157

138 739

 

 

 

 

 

Balanseoppstilling

NORGES BANDYFORBUND Dato: 25.05.99 Side: 1

________________________________________________________________________________

Nummer Navn Saldo I Fjor %

OMLØPSMIDLER

 

1 010 KASSE 5.142,37 7.790,02 83,00

1 030 BANK/FOLIO 950,77 8.322,03 11,42

1 035 BANK/SÆRINNSKUDD 165.859,09 2.437.335,36 6,80

1 040 POSTGIRO 1.150,05 111.396,65 1,03

1 045 SKATTETREKK 40.752,26 0,00 0,00

1 060 POSTGIRO- DRIFT 1.903.767,43 123.852,80 532,77

1 070 POSTGIRO 249.334,06 21.017,34 205,26

1 075 POSTGIRO LISENS INNEBANDY 26.101,47 786,43 318,98

1 077 POSTGIRO LISENS BANDY 65.344,87 30.871,28 211,66

1 080 SÆRINNSKUDD 1.032.504,79 0,00 0,00

_______________________________________

SUM 3.490.904,16 2.741.371,91 127,34

 

1 240 KUNDEFORDRINGER 258.563,72 235.065,20 110,00

1 290 AVSETN. TAP PÅ FORDRINGER 93.000,00- 93.000,00- 100,00

1 550 BEHOLDNING ANNET 126.699,00 141.461,00 89,56

_____________________________________

SUM 292.262,72 283.526,20 103,08

----------------------------------------------------------------------

SUM OMLØPSMIDLER 3.783.166,88 3.024.898,11 125,06

----------------------------------------------------------------------

 

KORTSIKTIG GJELD

2 047 AVSETNINGER 1997/98 557.208,05- 461.218,07- 120,55

2 060 RAANAAS 10.016,10- 10.766,10- 93,03

2 062 AVS. ØREMERKEDE MIDLER 8.000,00- 15.000,00- 53,33

2 100 AVSETTNING RAMMETILSKUDD 1.397.917,20- 1.156.917,20- 120,83

2 210 FORSKUDDSTREKK SKYLDIG 84.621,95- 78.162,00- 108,26

2 280 ARBEIDSGIVERAVG. SKYLDIG 43.490,66- 38.079,91- 114,20

2 285 ARBEIDSGIVERAVG. FERIEPENGER 22.100,41- 24.201,68- 91,31

2 310 UTG.MVA 4.599,61- 0,00 0,00

2 380 OPPGJØRSKTO. FYLKESSKATTES 2,27- 5.184,16 0,04

2 420 FERIEPENGER PÅLØPT 157.217,58- 154.071,51- 102,04

_______________________________________

SUM KORTSIKTIG GJELD 2.285.173,83- 1.933.232,31- 118,20

 

2 945 EGENKAPITAL 1.091.665,80- 1.091.665,80- 100,00

2 980 UDISPONERT OVERSKUDD 406.327,25

----------------------------------------------------------------------

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 3.783.166,88- 3.024.898,11- 125,06

----------------------------------------------------------------------

S U M B A L A N S E 00,00 0,00 0,00

====================================================

 

 

8. INNKOMNE FORSLAG

 

8.1 Regelkomité (fra Tunet IBK)

Forslag om å nedsette en regelkomité som skal legge fram et forslag om regler tilpasset at Innebandyen når også har aldersbestemte lag.

 

Innebandyseksjonens innstilling:

Forslaget støttes ikke, da innebandyseksjonen allerede har en regelkomité som kan ta seg av regler rundt aldersbestemte lag.

8.2 Kostnadsfordelingssystem (fra Tunet IBK)

Tunet IBK foreslår at det innføres et kostnadsfordelingssytem i forbindelse med NM- sluttspillet. Dette vil si at samtlige lag betaler lik sum for å være med i NM- sluttspill (inkl. reiseutgifter) uansett om laget skal spille på hjemmebane eller om laget må reise langt slik at laget må ha overnattingsutgifter.

På denne måten gis samtlige aktuelle lag like muligheter vedr. økonomi når det gjelder deltakelse i NM- sluttspill.

Eksempel fra siste sesong: Tunet IBK og Slevik IBK reiste til Stavanger for å spille kvalifiserende kamper til NM, mens IK Akerselva og OSI spilte hjemme-/bortekamper.

Stor forskjell på kostnadene for å kunne delta i NM sluttspillet.

 

Innebandyseksjonens innstilling:

Forslaget støttes ikke. Seksjonsstyret og regelkomiteen har store vanskeligheter med å kunne se hvordan et slikt system skal kunne fungere. Eneste muligheten ville evt. være at alle deltakende lag i et NM- sluttspill betalte inn en betydelig sum penger på en felleskonto, som i ettertid ble fordelt mellom klubbene.

Spørsmålet som da reiser seg er hvordan de enkelte lagene skal reise, og hvordan de skal bo. Hvem skal avgjøre hvor mye de forskjellige lagene skal ha tilbake. Eneste mulighet slik vi ser det er å betale tilbake etter hvor mange km. det reises, og behovet for overnatting. Videre reises spørsmålet om når pengene skal betales tilbake. Skal det opprettes en reisefordeling til hver enkelt runde (kvartfinaler, semifinaler og finaler), eller for NM samlet? Skal lag som blir slått ut i en kvartfinale være med å betale for lag som spiller semifinaler. Dette høres urettferdig ut, med mindre også alle inntekter fra samtlige runder går inn i en felleskasse.

Reisefordelingskasser fungerer fint i et seriespill, der alle forutsetninger er lagt. Hvordan en kostnadsfordeling i et cup- spill skal se ut, har seksjonsstyret problemer med å se. Hvis Tunet IBK kan komme med et helhetlig forslag på hvordan, er seksjonsstyret villige til å prøve.

8.3 Endringer i spillereglementet

Innebandyseksjonen gjør oppmerksom på at det tidligere er vedtatt at det internasjonale forbundets spilleregler skal gjelde i Norge. Det vil si at endringer i spillereglene må skje gjennom regelkomiteen i IFF.

 

Forslag seksjonsstyret:

 

Særnorsk tolkning av regel 303 Spesielle målvaktsregler.

 

Tillegg: "I aldersbestemte klasser til og med gutt/pike gis spiller som har vært målvakt mulighet til å spille som utespiller med kølle i samme kamp."

 

Begrunnelse: Seksjonsstyret er kjent med at flere lag i ulike situasjoner har problemer med å få besatt målvaktsplassen. Flere unge spillere vegrer seg for å stille opp som målvakt fordi det fratar dem muligheten til å opptre som utespiller senere i samme kamp.

Muligheten til å besette målvaktsplassen er enklere dersom målvakt kan rotere i laget gjennom en kamp. Det gir yngre spillere mer variert spille- erfaring. Dette vil videre forhindre at yngre spillere føler seg presset til å stå i mål i en hel kamp, hvilket kan være ubehagelig for en ung spiller som får mye negative erfaringer som målvakt i begynnelsen av en kamp.

Forslaget vil etter seksjonsstyrets oppfatning gi unge spillere bedre muligheter til mer allsidig og variert erfaring med innebandy.

 

 

Forslag Slevik IBK:

Slevik IBK ønsker å flytte byttemerker fra vant til standard oppmerking på baner.

 

Innebandyseksjonens innstilling:

Forslaget støttes ikke. Oppmerkingen på vantet må fortsatt være der hvis dommerne skal ha noen mulighet til å se den.

Oppmerking på banen som et supplement derimot høres ut som et meget bra forslag. Seksjonsstyret skal arbeide for at byttemerker blir standard oppmerking på baner.

 

Endring i spillereglene fra 1. juli:

Regel 507.4

Den engelske tolkningen av regelen er klippet inn, slik at mulige tolkninger ikke forsvinner i oversettelsen til norsk.

 

Amendment of Rule 507.4 "When a field player raises his stick..."

The above rule is no longer appropriate due to the following reasons:

 1. The rule was originally implemented to protect players from serious head injuries. However, the Swiss Floorball Federation has played for several years without calling the foul unless the head was hit by the stick. Even then, no players have been seriously injured. In addition, the Swedish Floorball Federation has begun the 1998/1999 season with an eased interpretation of this rule, and so far, none of their players have been injured.
 2. A harsh interpretation of this rule means that players will be penalised for overtaking opponents in the ‘usual’ way – a lift above the opponent’s head would result in a free hit for the opponent. Good scoring opportunities may be lost in this way.
 3. Referees could miss calling the foul. If the ball is played towards the goal, the referee’s attention is focussed onto the ball (in the ‘hot spot’ goal area) and may miss seeing the foul committed. This results in unhappiness and disputes among spectators and players.
 4. In light of the above factors, the RC recommends that a softer interpretation of the rule be considered. The establishment of the rule was clearly well intended. However, the rule is too little used to justify its existence and conversely, causes much unhappiness and disputes. Furthermore, we should bear in mind that rules are also to support the attractiveness of the game. This rule clearly does the opposite.

 

Solution:

Clearly, the rule should remain to prevent players from deliberating hitting an opponent’s head. Therefore, we recommend that the rule be eased so as to allow an attacking player to lift the stick over the opponent’s head. However, should the stick be so close that the opponent is forced to move out of the way, a free hit should be awarded. If the stick hits the head, (1) a minimum two-minute bench penalty should be given, and (2) should any injuries result, a maximum five-minute bench penalty or more should be awarded (intentionally caused).

 

We believe that the change in this rule will lead to more goals, increase the attractiveness of the sport and please spectators and the media. An immediate implementation, at least before the World Cup would be much appreciated.

 

International Floorball Federation

Referee Committee

 

Forslag til det norske regelverket:

Frislag:

507.4: "Når en utespiller løfter sin kølle over motstandersens hode, inkludert armen som holder kølla, på en slik måte at motstanderen må flytte seg for å unngå å bli truffet."

 

2 min lagstraff:

Vi bør bruke regel 605.3, i tolkningsteksten.

....... som holder kølla, på en slik måte at den treffer motstanderen sitt hode. Skulle dette føre til skade skal feilende spiller idømmes 5 min. lagstraff."

5 min lagstraff:

Den burde være dekket i regel 607.1, i tolkningsteksten:

"Dette gjelder også ....... som holder kølla, på en slik måte at motstanderen blir truffet og dette fører til skade."

Begrunnelse: Det er ikke kommet noe forslag til regeltekst fra IFF. For å klargjøre forandringen i regelverket, ønsker seksjonsstyret å presisere regelen ordentlig før sesongen 1999/2000.

Når IFF kommer med en regeltekst tilpasses det norske regelverket til IFF sitt regelverk.

 

 

8.4 Endringer i kampreglementet

 

Forslag Slevik IBK:

 

§ 11.

Økonomiske bestemmelser

 

Punkt 3: "semifinaler i sluttspillet" endres til: "sluttspillskamper"

 

Innebandyseksjonens innstilling: Forslaget støttes. Punktet burde vært gjort om da det ble vedtatt at det skulle spilles kvartfinaler og finaler.

 

Punkt 3: "og 40% til bortelag." endres til: "og 40% til bortelag, der hjemmelaget kan trekke fra halleie og dommerutgifter etter dokumentasjon."

 

Innebandyseksjonens innstilling: Forslaget støttes ikke. Teksten kan misforstås, og det finnes bl.a flere enn ovennevnte pålagte utgifter fra NBF.

Seksjonsstyret foreslår at teksten bør lyde: "og 40% til bortelag, etter at dokumenterte pålagte utgifter er trukket fra."

 

Forslag seksjonsstyret:

§ 17.

Eliteserie og 1. divisjon

Herrer eliteserie og 1. divisjon:

Eliteserien for herrer skal bestå av 10 lag som spiller dobbel serie.

1. divisjon skal bestå av minimum 8 lag som spiller minimum dobbel serie.

Administrerende myndighet bestemmer hvor mange lag det skal være med i 1.divisjon, men kravene over må være oppfylt for at lag fra divisjonen skal ha mulighet til å rykke opp i Eliteserien.

 

Kvalifisering til eliteserien herrer:

Plass nr. 9 og 10 rykker direkte ned etter ferdigspilt serie, og plasseres i den avdelingen de hører hjemme. Vinnerne av hver 1. Divisjonsavdeling samt lag nr. 2 i 1. divisjon Østland spiller om de to ledige plassene i eliteserien. Kun lag som ble nr. 2 i sin avdeling kan få avdelingsvinnerens plass.

Kvalifisering til 1. Divisjon herrer:

I 10 lags serie rykker Nr. 9 og 10 direkte ned, og plasseres i den avdelingen lagene hører hjemme.

Det skal være to ledige plasser for kvalifisering. Hvis det på grunn av at lag rykker ned fra Eliteserien ikke er to(2) ledige plasser i 1 divisjon rykker også nr. 8, 7 osv. direkte ned.

I 8 lags serie rykker nr. 8 direkte ned, mens nr. 7 fra foregående sesong deltar i kvalifisering.

Det skal være to ledige plasser for kvalifisering. Hvis det på grunn av at lag rykker ned fra Eliteserien ikke er to(2) ledige plasser i 1 divisjon rykker nr. 7 og 8 direkte ned og nr. 6 spiller kvalifisering. Osv.

 

Kvalifisering til 1. divisjon spilles mellom de høyest rangerte 1. lag i underliggende 2. divisjonsavdelinger om antall ledige plasser. Kun nest høyest rangerte 1. lag kan alternativt få kvalifiseringsplassen. Dersom det er flere ledige plasser enn deltagerlag i kvalifisering, er ovennevnte lag direkte kvalifisert, og de nest høyest rangerte 1.lag spiller om øvrige ledige plasser.

 

Dersom det deltar inntil 5 lag, spilles det enkel serie over en helg. Dersom det deltar flere enn 5 lag, trekkes lagene til 2 puljer, med påfølgende kryss- spill (semifinaler) og evt. finale/ bronsefinale.

 

Damer eliteserie og 1. divisjon:

1. divisjon skal bestå av minimum 4 lag som spiller minimum dobbel serie. Administrerende myndighet bestemmer hvor mange lag det skal være med i 1.divisjon, men kravene over må være oppfylt for at lag fra divisjonen skal ha mulighet til å kvalifisere seg til NM.

 

 

 

1. divisjon Østland for damer kalles Eliteserien.

Eliteserien for damer skal bestå av 8 lag som spiller trippel serie.

Pr. i dag har kun lag som hører inn under østlandet mulighet til å rykke opp i Eliteserien.

(Dette punktet er under løpende evaluering)

Kun kretsserier med minimum 4 lag har mulighet til å få med lag i Eliteserien.

 

Kvalifisering til 1. Divisjon damer:

Administrerende myndighet bestemmer hvor mange lag som skal rykke ned fra divisjonen.

Det skal være minimum to ledige plasser for kvalifisering.

 

Kvalifisering til Eliteserien damer (1. Divisjon østland damer):

Nr. 8 rykker direkte ned, mens nr. 7 fra foregående sesong deltar i kvalifisering.

 

Kvalifisering til Eliteserien spilles mellom det høyest rangerte 1.lag i underliggende 2.divisjonsavdelinger om antall ledige plasser. Kun nest høyest rangerte 1.lag kan alternativt få kvalifiseringsplassen. Dersom det er flere ledige plasser enn deltagerlag i kvalifisering, er ovennevnte lag direkte kvalifisert, og de nest høyest rangerte 1.lag spiller om øvrige ledige plasser.

Kun 2. divisjonsavdelinger med minimum 4 lag kan delta i kvalifisering.

 

Norges Bandyforbund eller den seksjonsstyret bemyndiger, administrerer eliteserien og 1. divisjon.

 

 

Begrunnelse: På herresiden er det nødvendig å ta hensyn til at det kan bli for få ledige plasser i 1. Divisjonsavdelingene, slik at ingen lag får mulighet til å rykke opp.

Det er også kommet ønsker om at lag fra hele Norge skal ha mulighet til å rykke opp i Eliteserien. Dette er det nå lagt til rette for, hvis alle krav er oppfylt.

På damesiden er det sterke ønsker om at det opprettes en Eliteserie. Seksjonsstyret mener det er for tidlig å opprette en Eliteserie med lag fra hele landet, og ønsker å døpe om 1. Divisjon østland for damer til Eliteserien. Det presiseres at ingen lag utenfor østlandområdet har mulighet til å rykke opp i Eliteserien, men disse får mulighet til å spille om Kongepokalen i NM- sluttspillet (se §19). Dameseriene er i løpende forandring da det sportslige nivået er veldig forskjellig rundt omkring i landet, og det er vanskelig å få til et likt seriesystem. Med å døpe østlandsserien om til Eliteserien ønsker seksjonsstyret å få økt oppmerksomhet rundt den beste dameserien.

 

Forslag til seriesystem i Nord- Norge sesongen 1999/2000

Nord-Norge Bandykrets søker om godkjenning for følgende seriesystem for sesongen 1999/2000: En 1. divisjon med landsdelens 8 beste lag i dobbel serie. (Dvs. lag 1 - 8 etter årets 1. div. tabell.) En 2. div. Finnmark og en 2. div. Troms med 5-6 lag hver i dobbel serie. Vinnerne av begge 2. div. avdelingene møter lag nummer 7 fra 1. div. i kvalik til 1. divisjon. Lag nummer 8 i 1. div. rykker direkte ned i den 2. div. avdelingen laget naturlig hører hjemme. Vinneren av 1. divisjon deltar i kvalik med vinnerne av de andre 1. div. avdelingene i Norge.

Vi vet at det i NBF fra Innebandyseksjonens side ligger inne et forslag om at det også i 2. div. skal være 8 lag (eller var det 6?) i dobbel serie, men pga. av nystartede miljøer med dårlig økonomi og veldig lange avstander, håper vi på goodwill om å kunne splitte 2. div. i to avdelinger og likevel kunne få aksept for at vinneren av 1. div. deltar i kvalik til eliteserien.

Grunnen til forslaget er altså at det på grunn av lange avstander blir vanskelig å få i gang en 2. div. Nord-Norge med 8 lag i dobbel serie.  Da risikerer vi derimot at lag trekker seg. Det er det ingen som ønsker. Fra neste sesong håper vi å få med Finnmarkslagene Kirkenes, Havøysund, Honningsvåg, Hammerfest 2 osv. pluss flere nye lag fra Troms og Nordland. Dersom Møysal Ressan fra Nordland skal til Kirkenes i Finnmark for å spille kamp, snakker vi om en biltur en vei på ca. 14 timer. Og da har vi ikke nevnt hva været vinterstid her nordpå kan komme med av overraskelser! Med 2. div. Finnmark og 2. div. Troms, vil flere lag ta seg råd til å stille i den nord-norske serien.

Vi håper også forslaget ivaretar at vinneren av 1. div. Nord-Norge får retten til å spille kvalifisering til eliteserien. Alle har vel lagt merke til den voldsomme interessen for innebandy i landsdelen vår og den meget raske veksten av nye miljøer. Vi håper på forståelse fra NBF om vårt forslag. Tross alt omfatter den lag over store avstander; geografisk minst like vidt som Eliteserien i dag.

Dersom nye lag fra Nordland skulle vise seg interessert i seriespill fra høsten av, foreslår vi at det blir dannet en tredje 2. div. avd. (2. div. Nordland). Med mindre de da kommer fra nord i Nordland og kan lettere tilpasse seg serien i Troms.

 

 

 

Innebandyseksjonens innstilling:

Nord- Norge Bandykrets står fritt til å velge sitt eget seriesystem.

Slik seksjonsstyret ser det, oppfyller forslaget over alle kriterier slik at vinner av 1.divisjon Nord- Norge kan delta i kvalifisering til Eliteserien 2000/2001.

Seksjonsstyret ønsker å gjøre oppmerksom på at å gi lag fra Nord- Norge Bandykrets mulighet til å delta i Eliteserien vil føre til større økonomisk belastning på øvrige lag. Seksjonsstyret vet at flere Eliteserieklubber allerede sliter med økonomien. Seksjonsstyret ønsker derfor å spille med åpne kort, slik at årsmøtet har mulighet til å ta stilling til Nord- Norges framtidige plass i seriesystemet.

 

 

Forslag Holumskogen IBK:

§ 17.

Eliteserie og 1. divisjon

Kvalifisering til 1. Divisjon:

…."Kvalifisering til 1. divisjon spilles mellom de høyeste og nest høyeste rangerte 1. lag i underliggende 2. divisjonsavdelinger om antall ledige plasser."

 

Begrunnelse: Forslaget gjelder en endring i kampreglementets §17 "Kvalifisering til 1. Divisjon" der det i dag kun er kretsvinnere som automatisk deltar ved kvalifiseringsspill til 1. divisjon og ved unntak kan nest høyeste rangerte 1. lag delta, f.eks dersom det skulle være flere ledige plasser i 1. divisjon enn det antall kvalifiserende 1.lag tilsier.

 

Vi mener denne regelen er blitt for "gammel" ved at den i utgangspunktet er ment for å skape en bredde i østlandsserien der man ønsker så mange kretser representert som mulig. Regelen tar i dag ikke hensyn til seriøsiteten og konkurransen i seriesystemet i de lavere divisjoner, der regelen hele veien er at de beste lagene har mulighet til å rykke oppover i divisjonene og at det ved parallelle serier spilles kvalifisering mellom 2.lagene.

 

Regelen gjør en kvalifisering til 1.divisjon vanskelig ved at så mange som 4 av 5 kvalifiserende lag rykker opp. Man ivaretar ikke regelen med at de beste lag skal rykke opp ved at man ikke kontrollerer kretsseriene opp mot hverandre. Med dette menes at 2.plass i Buskerud kan være et bedre lag enn 1.plass i Oslo serien, men allikevel ikke få mulighet til å kvalifisere seg og omvendt.

 

Det har de seneste årene utspilt seg et "køsystem" i 2.divisjonene der man pent må vente på tur for opprykk, selv om man allerede kan være "gode" nok. Dette begrunnes med at idretten er såpass ny at det ikke finnes noe klart skille i kvaliteten mellom 2.divisjon/1.divisjon og tilsvarende i 1.divisjon/Elite. Mange nye og gode lag er på vei oppover, men blir urettmessig hindret ved at muligheten til opprykk kun stilles til rådighet for det "beste" laget. Det blir stadig mindre skiller mellom beste, nest beste og tredje beste grunnet konkurransen og bredden i enkelte kretsserier. Dette tilsier igjen at det muliggjøres for en kvalitetsforskjell på et så høyt nivå som 1.divisjon ved at det kan være store forskjeller fra krets til krets med tanke på bredde og kvalitet.

 

Vårt forslag er å utvide kvalifiseringsspillet til å gjelde 1.plass og 2.plass i 2.divisjonene, slik at man sikrer at ikke et lag av lavere kvalitet kvalifiserer seg foran et av høyere. Vi føler dette blir mer riktig fremfor eventuelt å gi de største kretsene flere kvalifiseringsplasser. Ved å la alle kretser stille 2 lag til kvalifisering vil man oppnå den ønskede kvalitetssikring og også åpne for at nye gode lag raskere kan klatre i seriesystemet.

 

Vår klubb er meget opptatt av saken og vil fremme forslaget for øvrige klubber i 2.divisjonene for å få økt opplutning på seksjonsårsmøtet. Vi forventer at saken blir tatt opp og får en profesjonell behandling.

 

 

Innebandyseksjonens innstilling:

Forslaget støttes ikke. Se seksjonsstyrets forslag over.

Seksjonsstyret ønsker at det spilles færrest mulig kvalifiseringskamper. Når vi begynner å arrangere kvalifiseringsturneringer med flere lag enn i det opprinnelige seriespillet, er vi på villspor. Seksjonsstyret tror at 1.divisjon vil være en bedre og en mer ettertraktet serie både for spillere, media og sponsorer med lag fra flest mulig av kretsene som hører inn under den.

 

 

 

 

Forslag seksjonsstyret:

§ 19.

NM-sluttspill

 

NM- sluttspill herrer

Det skal spilles kvartfinaler, semifinaler og finale.

Kvartfinaler og semifinaler spilles best av 3 kamper.

Finalen spilles som én kamp på nøytral hall.

 

De 8 beste lagene i eliteserien er kvalifisert. Kvartfinalene trekkes slik at nr. 1 og 2 trekkes mot lag nr. 7 og 8, lag nr. 3 og 4 trekkes mot lag nr. 5 og 6.

 

Semifinalene trekkes mellom vinnerne av kvartfinalene, men slik at de to beste rangerte lagene ikke møtes. Plassering i serien avgjør hvilket lag som får to hjemmekamper. Det best plasserte lag fra seriespillet har fordel av hjemmekamp ved 2. kamp evt. 3. kamp i kvartfinaler, semifinaler.

 

NM- sluttspill damer

NM for damer spilles som en turnering med 8 lag i to puljer à fire lag.

Plassene fordeles slik at vinnerne av 1.divisjonsavdelingene automatisk kvalifiserer seg, og de resterende plassene blir fylt opp fra Eliteserien (1. Divisjon Østland).

Kun 1. Divisjons avdelinger med minimum 4 lag har mulighet til å delta i NM.

 

Semifinaler spilles som krysspill mellom puljene best av 3 kamper. Det best plasserte lag fra puljespillet har fordel av hjemmekamp ved 2. kamp evt. 3. kamp.

Finalen består av 1 kamp i nøytral hall.

 

Damer: Sluttspillmesteren deltar i Europacupen og vinner kongepokalen. (Som før.)

 

BEGRUNNELSE: Med bakgrunn i årets flotte tv- sending fra NRK, og NRK's klare holdning til at det kun blir sending hvis det er én finale ønsker seksjonsstyret at NM-finalen for herrer spilles som én kamp i nøytral hall.

NM- sluttspillet for damer er identisk som tidligere, med den forskjellen at det er lettere å avgjøre hvilke lag som skal kvalifisere seg.

 

 

 

 

 

Forslag Slevik IBK:

§ 19.

NM-sluttspill

NM- sluttspill herrer

"vinnerne av kvartfinalene." Endres til: "vinnerne av kvartfinalene, men slik at de to best rangerte lagene ikke kan møtes."

 

Innebandyseksjonens innstilling:

Forslaget støttes, og er bakt inn i seksjonsstyrets forslag over.

 

 

 

 

Forslag seksjonsstyret:

§ 20.

Aldersbestemte klasser

 

Punkt 2: Norgesmesterskap for aldersbestemte klasser

Norges Bandyforbunds innebandyseksjon arrangerer hvert år Norgesmesterskap for aldersbestemte klasser fra og med 15 år (gutt/pike). Kretsene er ansvarlig for å arrangere kvalifiseringsturneringer. Med en kvalifiseringsturnering menes kamper eller seriespill mellom minimum tre lag.

For at en landsfinale skal arrangeres må det være deltakere fra minst 2 kretser.

Med deltakere fra 2-4 kretser kvalifiserer seg de to beste lagene fra hver krets til landsfinale.

Med deltakere fra 5-8 kretser kvalifiserer seg det beste laget til landsfinale.

Med deltakere fra flere enn 8 kretser vil det beste laget i hver krets kvalifisere seg til en regional kvalifiseringsturnering hvor de to beste fra hver region går til landsfinale.

 

BEGRUNNELSE: Oslo Bandykrets har kommet med en sterk anmodning om at det blir utarbeidet retningslinjer for avvikling av NM- sluttspill for aldersbestemte klasser.

Tidligere har en matematisk nøkkel med bakgrunn i antall lag i hver enkelt krets avgjort hvor mange lag som har kvalifisert seg til NM- sluttspillet. Problemet med dette er at seriene i de forskjellige kretsene sjelden starter likt, med den konsekvens at lagene ofte ikke har fått vite før ved juletider hvor mange lag fra hver krets som kvalifiserer seg til NM- sluttspillet. Seksjonsstyret mener at det bør være en forutsetning for alle lag å få vite hva de spiller om før sesongen tar til, ikke midt i sesongen.

Seksjonsstyret har derfor utarbeidet et forslag som vi håper tilfredsstiller disse kravene.

Ulempen med forslaget er at noen kretser med mange lag kan føle at man kommer urettferdig ut i forhold til en matematisk fordeling basert på antall lag i kretsen.

 

 

Forslag Nor 92 IBK:

§ 22.

Aldersbestemmelser

Nor92 Innebandyklubb foreslår herved å utvide aldersgrensen for juniorlag (gutter og jenter) med ett år i forhold til dagens aldersgrense.

 

BEGRUNNELSE: Vi ønsker at overgangen mellom junior og senior utsettes med en sesong for bl.a. å unngå frafall og dårlig sportslig tilbud til de spillerne som ofte settes på benken i et A-lag som første års senior. Vi tenker spesielt på de såkalt "nest beste".

 

Innebandyseksjonens innstilling:

Seksjonsstyret tolker forslaget slik at man ønsker å heve aldersgrensen med ett år kun på junior klassen.

Forslaget støttes. Seksjonsstyret ser det som sannsynlig at med Nor-92 sitt forslag vil det bli flere juniorspillere, som igjen vil gi flere juniorlag.

 

 

Forslag Tunet IBK:

§ 22.

Aldersbestemmelser

A)

Forslag om å beholde de samme aldersgrenser som sesongen 1998/1999:

JUNIOR født 1979, 1980 eller 1981 (19, 18 og 17 år)

GUTT/JENTE født 1982 eller 1983 (16 og 15 år)

SMÅ- GUTT/-JENTE født 1984 eller 1985 (14 og 13 år)

LILLE- GUTT/-JENTE født 1986 eller 1987 (12 og 11 år)

 

 

 

BEGRUNNELSE: Dette er fødselsår for sesongen 1999/2000 og vil tilsi at alderen for aldersbestemte lag "fryses" i forhold til siste sesong.

Dette foreslås for at våre yngre spillere ikke for tidlig skal bli "voksne". Det er viktig at de unge spillerne skal få utvikle seg i egen aldersgruppe lengst mulig.

 

Administrasjonen gjør oppmerksom på:

Spillerne blir faktisk eldre selv om man "fryser årstallet de er født".

Forslag om aldersgrenser for sesongen 1999/2000 blir derfor:

JUNIOR født 1979, 1980 eller 1981 (20, 19 og 18 år)

GUTT/JENTE født 1982 eller 1983 (17 og 16 år)

SMÅ- GUTT/-JENTE født 1984 eller 1985 (15 og 14 år)

LILLE- GUTT/-JENTE født 1986 eller 1987 (13 og 12 år)

 

Innebandyseksjonens innstilling:

Seksjonsstyret tolker forslaget slik at man hever aldersgrensen på samtlige trinn i aldersbestemte klasser.

Forslaget støttes ikke. Se Nor-92 sitt forslag.

 

B)

Siste setning i §22 "Det foreligger pr. i dag en generell dispensasjon for spillere fylt 15 år i seniordivisjonene" bør fjernes.

 

BEGRUNNELSE : Argumentene for å fjerne denne setningen er lik pinkt A.

Mener en klubb at en spiller som er fylt 15 år skal få spille i seniordivisjonene, bør klubben søke spesiell dispensasjon, og ha veldig gode argumenter for at dispensasjon skal gis.

 

Innebandyseksjonens innstilling:

Forslaget støttes ikke. Seksjonsstyret kan ikke se at det ligger noen forslag om å heve senioralderen fra fylte 16 år. Det er veldig viktig at man ikke ser seg blind på de områdene i Norge som har seriespill i aldersbestemte klasser. Flere steder hvor seriespill nettopp har kommet i gang er det lag med spillere fra 12 til 40 som spiller sammen. Seksjonsstyret ser det derfor som meget gunstig at den generelle dispensasjonen for spillere fylt 15 år (1981 sesongen 98/99) opprettholdes.

 

 

Forslag Oslo Bandykrets:

§ 24.

Alminnelige bestemmelser

Punkt 2.

Tillegg: "Lag som trekker seg / ikke møter til kvalifiseringskamper(er) de er kvalifisert for, flyttes ned en divisjon."

 

BEGRUNNELSE: I de to siste sesongene, har høyest rangerte 1.lag i 2. Divisjon Oslo for damer, trukket seg fra kvalifiseringsspill til 1. Divisjon Østland. Det står ikke noe i kampreglementet om at nest beste 1.lag automatisk skal overta denne plassen. Dette betyr at et lag kan vinne divisjonen år etter år, og dermed frata andre ambisiøse lag muligheten til å rykke oppover i seriesystemet.

 

Innebandyseksjonens innstilling:

Forslaget støttes ikke.

Med åpning for at lag fra bl.a Nord-Norge kan kvalifisere seg til Eliteserien, ønsker seksjonsstyret at disse lagene skal ha mulighet til å trekke seg fra kvalifiseringsspill, uten at dette skal få konsekvenser for deres videre spill i den regionale serien.

Seksjonsstyret foreslår at en evt. regeltekst bør lyde: "Administrerende myndighet kan søke seksjonsstyret om at lag som trekker seg/ ikke møter til kvalifiseringskamp(er) de er kvalifisert for, flyttes ned en divisjon."

 

 

 

 

Forslag Slevik IBK:

§ 26.

Overganger

Punkt 1: "fra 1.mai til 31.august." endres til: "etter at NM sluttspillet er ferdig og frem til 31.juli."

Tillegg: "Overgang kan kun skje hvis moderklubben er varslet om dette via rekommandert brev før kontakt med spiller blir gjort. Hvis ikke kan moderklubben kreve kr. 2000,- i kompensasjon for uriktig fremgangsmåte.

 

 

Innebandyseksjonens innstilling:

Forslaget om å endre: "fra 1.mai" til: "etter at NM sluttspillet er ferdig" støttes.

Resten av forslaget støttes ikke. Seksjonsstyret mener det ikke er riktig å sette opp en prisliste for alle regelbrudd.

 

 

Forslag Tunet IBK:

§ 26.

Overganger

 

Punkt 1. Tidsfrister

2. avsnitt 2. setning

Ny tekst: "Karantenen kan settes til maksimum 30 dager, men bortfaller hvis moderklubb og ny klubb er enige i perioden fram til 31. Desember."

 

BEGRUNNELSE: Hvis en spiller, uten kontrakt, ønsker å bytte klubb av forskjellige grunner før 31. Desember, bør spilleren få spille for sin nye klubb så lenge moderklubb og ny klubb er enige.

 

Innebandyseksjonens innstilling:

Forslaget støttes ikke. Et overgangssystem uten karantenetid er umulig å administrere med de administrative resurser Norges Bandyforbund nå besitter. Seksjonsstyret håper på det sterkeste at årsmøtet ikke vedtar dette, da det vil lage store problemer og merkostnader for vår administrasjon.

 

 

Forslag Slevik IBK:

§ 27

Spilleberettigelse

 

Punkt 2 - D Overgang mellom lag i samme klubb

etter "NM- kamper senior." legges til: "Aldersbestemte spillere går fritt også mellom seniorlag."

 

Innebandyseksjonens innstilling:

Forslaget støttes ikke.

Seksjonsstyret ser en stor fare i at unge lovende spillere kan bli utbrent ved å spille kamper både på flere aldersbeste lag og flere seniorlag.

 

 

 

 

 

Forslag Tunet IBK:

§ 27.

Spilleberettigelse

 

Punkt 2 - B Overgang mellom lag i samme klubb

For at en spiller skal kunne gå ned på et lavere rangert lag ,skal spilleren stå over 1påfølgende kamp for det høyere rangerte laget. Spilleren er da definert som spiller for det lavere rangerte laget.

 

BEGRUNNELSE:

I kampreglementets §27 pkt.2b heter det at "for at en spiller skal kunne gå ned på et lavere rangert lag , skal spilleren stå over 3 påfølgende kamper for det høyere rangerte laget.

Spilleren er da definert som spiller for det lavere rangerte lag".

Denne regelen må sees i sammenheng med §27 pkt.2c der det heter at "en klubb kan benytte inntil 3 spillere + målvakt på et lavere rangert lag uten at disse har stått over for det høyere rangerte laget".

Intensjonen med disse reglene er ikke å styrke 2.laget i kamper ,men å gi spillerene som vipper mellom 1. og 2.laget en mulighet til å spille 2.laget samtidig som de står på kampskjemaet for 1.laget.

Tunet IBK er enig i nettopp denne intensjonen. Imidlertid er vi av den oppfatning at §27pkt 2b da er for streng, mens pkt. 2c er akseptabel.

Situasjonen i Tunet er den at elitelaget som regel stiller med ca. 15 utespillere for å gardere seg mot skader, dårlig dagsform etc. Av disse vil derfor ca. 5 spillere ikke/nesten ikke få spilletid i den aktuelle kamp. Videre varierer ofte reservene fra kamp til kamp, avhengig av skader, innsats og form på trening, ønske om å spre erfaring med det å være med i 1. lagstallen etc.

Over en periode på tre 1.lagskamper vil det derfor kunne delta 5-10 reserver ut over førsteoppstillingen på 10 utespillere fordelt på to femmere. Av disse reservene vil dermed kun 3 spillere kunne delta på 2.lagets kamper innefor en tilsvarende periode. Dette bilde blir ytterlige broket som følge av skader og lignende.

Alt i alt mener vi derfor at reglen i §27 pkt 2b burde endres til kun å måtte "stå over 1 påfølgende kamp for det høyere rangerte lag ". På den måten gis reservene på 1. laget anledning til å spille på 2.laget i tilstrekkelig grad. De mest sentrale spillerene på 1.laget må uansett delta så mye på trening og i kamp for 1.laget at vi helst ikke benytter disse på 2.laget i tillegg.

Flere av de er også med på landslagssamlinger og -kamper. Det er et poeng å unngå for stor slitasje for disse spillerene. Dette faktum er med på å sikre intensjonen om at det nettopp er reservene på 1.laget som spiller 2.lags kamper.

Der som reglene §27 pkt 2 opprettholdes vil dette medføre for liten mulighet til å benytte 1.lagets reserver på 2.laget, noe som igjen fører til en klar svekkelse av 2.laget. Dette innebærer igjen at det blir en kvalitetsmessig stor avstand mellom 1. og 2.laget og dermed en manglende sportslig utfordring for reserven på 1.laget. Dette er etter vår oppfatning en uheldig utvikling som bør unngås. Videre vil nåværende regler i §27 pkt 2b medføre en større fare for at kvaliteten på 2. laget varierer mye fra kamp til kamp, noe som irriterer våre motstandere som kjemper om opprykk/unngå nedrykk. Av hensyn til våre motstandere er det nettopp et poeng at kvaliteten på vårt 2.lag ikke varierer i urimelig grad da dette kan bli urettferdig i forhold til de lag som kjemper om opprykk/unngå nedrykk.

Vi kan godt forstå irritasjonen hos ander klubber dersom en klubb i enkeltkamper i urimelig grad styrker 2.laget med sentrale 1.lags spillere. Imidlertid er vi av den oppfatningen at det ikke er reglen §27 pkt 2b som regulerer dette, men heller hvordan klubben forholder seg til regelen i §27 pkt 2c. Ved å benytte kvoten på 3 spillere +målvakt på en urimelig måte vill en klubb nettopp kunne styrke 2.laget på tvers av intensjonen i reglene, uten at reservene på 1.laget likevel får spille fordi §27 okt 2b er for streng.

Tunet IBK vil derfor foreslå at §27 okt 2b endres til kun 1 påfølgende kamp og at §27 pkt 2c opprettholdes uendret, jfr. begrunnelsene over. Videre ønsker Tunet IBK å understreke nettopp intensjonen med disse reglene, at det er reservene på 1. laget som skal delta på 2.laget og ikke de mest sentrale spillerene fra 1. laget.

Alternativet til å endre §27 pkt. 2b for alle klubber er at elitelag, som muligens ofte stiller med flere reserver til 1.laget enn øvrige lag, gis dispensasjon fra denne regelen slik at reservene på 1.laget kun må stå over 1 påfølgende kamp, og dermed gis anledning til å spille på 2.laget i ønsket utstrekning.

 

Innebandyseksjonens innstilling:

Forslaget støttes ikke. Regelen slik den er i dag fungerer tilfredsstillende.

 

 

 

 

Forslag seksjonsstyret:

 

Det skal deles ut merker, diplomer og pokaler etter følgende kriterier:

 

Punkt 10 Pokaler:

J) Klubbene som kommer på 2. plass tildeles pokal.

(Punktet om at lag nr. 3 skal ha pokal strykes)

 

BEGRUNNELSE: Det er ofte praktisk vanskelig å få spilt en bronsefinale i aldersbestemte klasser. Seksjonsstyret ønsker derfor ikke å nedsette i et kampreglement at det skal spilles bronsefinaler. En mulighet er at de to tapende semifinalistene begge tildeles pokaler, men dette er et kostnadsspørsmål.

 

Punkt 10 Pokaler:

K) Vinneren av Mesterskap videregående skoler tildeles pokal.

 

BEGRUNNELSE: Punktet mangler.

 

Forslag Tunet IBK:

 

Det skal deles ut merker, diplomer og pokaler etter følgende kriterier:

A)

Når det i kampreglementet står at lag nr. 3 tildeles pokal, hvorfor spilles det ikke bronsefinaler?

Forslag: Det spilles bronsefinaler i samtlige NM.

 

B)

I kampreglementets punkt 2 står det "Spillere på det seirende lag i Norgesmesterskapet….."

Forslag: Her tilføyes det "Spillere på lag nr. 3 tildeles bronsemedaljer".

 

Innebandyseksjonens innstilling:

Forslaget støttes ikke. Se seksjonsstyrets eget forslag.

 

C)

Premier i NM for kretslag:

Forslag: Lik premiering som for NM klubblag. Dog bør man stryke lagpokaler.

 

BEGRUNNELSE: Det har ingen mening at kretskontorene skal ha en samling pokaler og spillerne ingen minner fra egen innsats.

 

Innebandyseksjonens innstilling:

Forslaget støttes ikke. Seksjonsstyret ønsker ikke å innlemme premiering av kretslagsturneringer i kampreglementet. Seksjonsstyret er enig i at utdeling av lagpokaler i en kretslagsturnering ikke har noen verdi.

Når det gjelder premiering generelt, så må grensen settes et sted. Det ér mulig å dele ut deltakermedaljer, -diplomer og -pokaler til samtlige spillere i alle serier og turneringer som Norges Bandyforbund og andre administrerer.

Men er det denne veien vi ønsker å gå?

I bunn og grunn blir det et kostnadsspørsmål, hvor pengene går til andre ting enn å utøve vår idrett.

Ønsker vi virkelig å øke våre deltakeravgifter ytterligere?

 

8.5 Dommerhonorarer (Seksjonsstyret)

 

NM-finale herrer : år 2000

Uansett grad 700,-

NM-finale damer : år 2000

Uansett grad 550,-

Øvrige finaler : år 2000

Aldersbestemte klasser 400,-

Uansett grad

 

 

 

Kjøregodtgjørelse og diett beholdes med følgende endring :

De som tilbringer mer enn 10 timer hjemmefra får 200,- mer i diett.

De som må tilbringe en helg hjemmefra får 300,- for helgen i tillegg til vanlig diettgodtgjørelse

 

BEGRUNNELSE:

Dette er det som gjør det vanskeligst å sende dommere på lange reiser der honorarene er for tett opptil kretsene sine. Samtidig ofrer mange dommere mye tid borte fra familien, og noe føler vi det er på sin plass at dommerne får igjen for å reise bort en helg eller en hel dag.

 

Kommentrer :

Dommerkomiteen jobber for tiden med en utviklingsplan som skal stå ferdig innen høsten 2001.

 

 

10. Avgifter til sesongen 1999/2000

 

Forbundstinget 1998 vedtok følgende avgifter for perioden 1999 - 2001: (Til info.)

LISENSER: Aktive over 17 år: Kr. 300,-

Aktive under 17 år: Kr. 200,-

Dommere, ledere, trenere Kr. 200,-

Betalt lisens til NBF er gyldig for alle forbundets idretter.

Overgangsgebyret mellom norske klubber: Kr. 400,-

Innmeldingsavgift for nye klubber: Kr. 1 000,-

Årsavgift for medlemsklubber: Kr. 500,-

 

Forslag til avgifter for sesongen 1999/2000:

Eliteserien herrer (10 lag): 1999/2000

Lagavgift (adm, premier osv) Kr. 7 500,-

Europacupavgift pr. lag Kr. 1 000,-

Reisekasse (fordelingskasse) Kr. 6 000,-

Dommeravgift (kjøregodtgjørelse, diett) Kr. 9 500,-

Sensoravgift (dommerobservasjoner) Kr. 1 000,-

TOTALT Kr. 25 000,-

 

Forslag: Reisefordeling eliteserien 1999/2000

Reisefordelingskassa består for 1999/2000 av kr. 6.000,- pr. lag, dvs totalt 10 * 6.000,- = 60.000,-. Reisefordelingskassa fordeles slik:

Kverneland: 5 reiser => 4,5

9 øvrige lag : 1 reise hver seg => 4,5 Totalt 9 reiser.

 

Reisefordeling: Kverneland: 60.000 * 4,5/ 9 = 30.000 ==> 30.000,-

Øvrige lag: 60.000 * 4,5/ 9 = 30.000 ==> 3.333,- pr. lag

(dvs. 2.667,- pr. øvrige lag til Kverneland)

 

Avgift: 1. div. Østl. H (10 lag): 1. div. Østl. D (8 lag):

Lagavgift (adm, premier osv) Kr. 5000,- Kr. 5000,-

Reisekasse (fordelingskasse) Kr. 0,- Kr. 0,-

Sensor-/ dommerobservasjon Kr. 500,- Kr. 500,-

Dommeravgift (kjøring/diett) Kr. 7500,- Kr. 7500,-

NM -avgift Kr. 0,- Kr. 0,- (Se avgifter for sluttspill)

Europacupavgift Kr. 0,_____ Kr. 1 000,-

TOTALT Kr. 13000,- Kr. 14000,-