Saksdokumenter

 

Innebandyseksjonens årsmøte 1998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idrettens Hus, Rud

Søndag 14. juni 1998 kl. 1100

 

 

 

 

 

Norges Bandyforbund

Innebandyseksjonens 4. årsmøte

Idrettens Hus, Rud

Søndag 14. juni 1998 kl. 1100

 

 

AGENDA:

 

 1. Godkjenne fullmakter og at seksjonsårsmøtet er lovlig innkalt.
 2. Velge dirigent.
 3. Velge sekretærer
 4. Velge to representanter til å undertegne årsmøtets protokoll.
 5. Godkjenne den oppsatte saksliste.
 6. Behandle beretningen.
 7. Gjennomgå regnskapene, som oversendes forbundstinget til godkjenning.
 8. Behandle innkomne forslag.
 9. Foreta følgende valg i innebandyseksjonen:
 10. Leder 2 år

  2. styremedlem 2 år

  3. styremedlem 2 år

  2. varamedlem 2 år

  3. varamedlem 2 år

   

  Valgkomité Leder og 3 - 4 medlemmer

   

   

 11. Foreslå avgifter til sesongen (godkjennes av forbundstinget/ forbundsstyret).
 12. Behandle handlingsplan for sesongen 1998/99.
 13. Foreslå budsjettene for kommende sesong (godkjennes av forbundstinget/ forbundsstyret)..
 14. Administrative bestemmelser.

 

6.

ÅRSBERETNING

 

med regnskap for

 

NORGES BANDYFORBUND

INNEBANDYSEKSJONEN

1997 - 1998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslo, 30. juni 1998

 

FORORD

 

Hjertelig velkommen til årets seksjonsårsmøte.

 

Nå er vi endelig samlet på ett sted igjen...en sportslig gjeng med en felles interesse, nemlig innebandy.

La oss bruke denne dagen aktivt til å videreutvikle idretten slik vi ønsker at den skal fremstå i fremtiden. La oss diskutere idretten, komme med ideer og erfaringer. I dag er det Dere som bestemmer!

 

Seksjonsstyret har etter min mening fungert bra, og vi har i år arbeidet mye med saker som dame-innebandy og etikk og moral innen sporten. Vi ønsker å sette fokus på den sportslige ånden i innebandyen.

Jeg vet at mange med meg ble "hekta" på Innebandy pga. det flotte sosiale samværet og leken ved idretten. Det skal være moro å spille innebandy, og det var deilig å slippe alvoret som mange andre idretter sliter med. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle oss og ofte blir det fokusert på toppidretten. Det er klart toppidretten er meget viktig...vi må utvikle og tilrettelegge for høyere kvalitet på spillere, ledere, seriesystem, landslag mm, men jeg tror det nå er på tide at vi tenker oss om.

Vi har sloss i årevis for å få anerkjennelse og for å bli tatt seriøst...kanskje begynner dette å prege idretten vår? Vi må ikke glemme vårt opphav og grunnen til vår fremgang...vi må beholde gleden og samholdet på og utenfor banen. La oss være sportslige idrettsutøvere. Med dette mener jeg at det ikke er viktig å vinne for en hver pris, og med alle lovlige og ulovlige midler (så lenge dommeren ikke ser det).

 

Jeg har en appell til alle involverte i Innebandyen om å aktivt være bevisste på og bidra til at sporten får en god tone, hvor alle parter kan trives. Fra i dag er det lov å være hyggelig mot Dommeren og å gi motstanderen ett klapp på skulderen.

Klarer vi dette tror jeg det sportslige utbyttet blir bedre for både elite, barn, dommere, publikum og andre som fungerer rundt idretten. Seriøsiteten vil også bli styrket.

 

 

Seksjonen har i år hatt møter på tvers av seksjonene. Der har vi diskutert videre utvikling av organisasjonen Norges Bandyforbund. Dette samarbeidet ser vi positivt på og håper det kan gi et fruktbart resultat. Det er viktig å hele tiden se på svakheter og styrker i organisasjonen og om mulig gjøre NBF´s organisasjon enda mer effektiv.

 

Sesongen har vært preget av stor sportslig aktivitet med serieavvikling så godt som over hele landet. Norges mesterskapet for Videregående skoler bli en kjempesuksess hvor hele 86 lag deltok.

 

Norgesmesterskapet ble arrangert i Skjeberghallen i Sarpsborg av Greåker IBK.

Vinnere ble: Gutter: Greåker IBK, Juniorgutt: Greåker , Damer: Akerselva og Herrer: Greåker. Gratulerer!

VM for herrer i Tsjekkia arrangeres i slutten av mai, og i skrivende stund ønsker vi herrelandslaget lykke til.

 

Jeg ser meg fornøyd med gjennomført sesong og håper alle er fornøyd.

Benytter anledningen til å takke administrasjonen, styremedlemmer i seksjonen, komiteer og Forbundsstyret, og ikke minst klubber og frivillige, samt kretsene som har jobbet helhjertet og godt gjennom en meget hektisk sesong.

 

Takk for i år, lykke til på årsmøtet og kommende sesong.

 

 

 

Med sportslig hilsen

 

 

Tone A. Damsleth

Leder Innebandyseksjonen

 

 

1. ORGANISASJON

 

1.1 Seksjonsstyret

Leder Tone Damsleth Sarpsborg IBK

Nestleder Peter Jetzel

1. styremedlem Ulrika Svensson IK Akerselva 1. varamedlem Vidar Johansen Holumskogen

2. styremedlem Tor Strandhus Slevik IBK 2. varamedlem Ivar Nordberg Holmlia SK

3. styremedlem Tom Synstad OSI 3. varamedlem Tore Olsen Grannes IBK

 

 

Dommerkomitêen Tom Synstad, Endre Naterstad, Tor Gunnar Framnes

Regelkomitêen Per Fjeldal, Frank Nordseth, Thomas Thorkildsen, Thor Johnsen

Valgkomitêen Bjørn-Erik Kristiansen, Erik Kalleklev, Thor Johnsen

Utdanningskomitêen Peter Eriksson, Peter Fredriksson, Frank Nordseth

 

1.2 Administrasjon

Terje Larsen har vært ansatt i 80 % stilling i hele perioden som idrettskonsulent, Geir Grime har vært ansatt i 100 % stilling som utdanningskonsulent. Generalsekretær Tomas Jonsson (50%), økonomikonsulent Ann-Mari Ellefsen (50%) og seriesekretær Marianne Andersen (10%) bruker deler av sin arbeidstid for innebandy. Ansatte i Norges Bandyforbunds administrasjon:

 

 

 

1.3 Ulykkesforsikring

I henhold til vedtak på Forbundstinget 1986 skal alle spillere som ønsker å delta på småguttelag og opp til seniorlag innløse lisens. Det samme gjelder for dommere. Trenere, ledere og andre tillitsvalgte kan innløse lisens etter eget ønske. Kontroll av lisenser ble gjennomført i alle kretser i løpet av sesongen. Resultatet var positivt, klubbene er stadig mer seriøse i forsikringen av sine spillere. Alle lag skal fylle ut rubrikken for lisensnummer på kamprapportskjemaene. Dette letter arbeidet med lisenskontroll, og klubbene vil få bedre oversikt over om spillerne har innløst lisens.

 

1.4 Utvikling

Totalt har 3.972 innebandyspillere betalt lisens til NBF for sesongen 1997/98. Dette er en økning på 307 lisenser (8,4%) i forhold til 351 (11%) forrige sesong. Vi har 180 aktive innebandyklubber pr. idag. For mer opplysninger vises det til dokumentet "Utviklingen i Norges Bandyforbund"

 

1.5 Møtevirksomhet

Innebandyseksjonen har hatt 8 møter i løpet av perioden og behandlet 51 saker.

 

1.6 Internasjonalt

Pr. 22.04.98 består "International Floorball Federation" av følgende 19 assosierte og fullverdige medlemsnasjoner:

Australia Belgia Danmark Estland Finland Japan

Norge Latvia Polen Russland Singapore Storbritannia Sveits Sverige Tjekkia Tyskland Ungarn USA Østerrike

Det andre VM for herrer ble arrangert i Tjekkia 23 - 30 mai 1998.

 

Representasjon

Peter Lindström og Tomas Jonsson har siste 4 år vært Norges representanter i IFF Central Board. Våre representanter har deltatt på følgende møter:

02.05.97 Central Board på Åland Tomas/ Peter

20.-21.09.97 Central Board i Göteborg Tomas/ Peter

17.-18.01.98 Central Board i Wien Tomas/ Peter

18.-19.04.98 Central Board i Tallin Tomas/ Peter

For landslagenes aktivitet vises det til punkt 6, 7 og 8.

 

1.7 Regelkomiteens beretning 1996/97

Regelkomiteen har sesongen 1996/97 bestått av Per Fjeldal (leder), Frank Nordseth, Thomas Thorkildsen og Thor Johnsen. Geir Grime har vært sekretær.

Komiteen har gjennom året som har gått avholdt fem møter. Aktivitetene har bestått i å gjennomgå regelverket med tanke på uklarheter i regler og særlig i det å presisere tolkninger som det internasjonale innebandyforbundet (IFF) har signalisert uten at dette har kommet med i gjeldende regelverk av de internasjonale spillereglene.

Det har hele tiden vært regelkomiteens intensjon at de norske spillereglene i størst mulig grad skal samsvare med de internasjonale reglene. Et viktig arbeid for regelkomiteen framover vil være å vurdere regelendringer som kan være til sportens fremme og påvirke IFF slik at disse endringene blir implementert internasjonalt.

Regelkomiteen har også gjort en jobb med å gjennomgå seksjonsstyret forslag til endringer i kampreglementet fram mot årsmøtet. Særlig viktig har det vært å utarbeide et helhetlig forslag til eliteserie for damer som sikrer mulighet for representasjon for klubber fra hele landet. Et annet brennaktuelt tema er spørsmålet om bruk av utenlandske statsborgere hos eliteserielagene. Regelkomiteen ser at det er en hårfin balansegang mellom det å sikre utviklingen av norske talenter i de beste klubbene samt det å blokkere innflyttere fra et sportslig tilbud på deres eget nivå i Norge.

 

 

Per Fjeldal

Leder Regelkomiteen

 

2.0 UTVIKLING

2.1 Trenerutvikling

Utdanningskomiteen med ansvar for å utvikle trenerkurs, har prioritert å utvikle og gjennomføre aktivitetsleder- og trener 1 kursi perioden. Følgende tiltak er gjennomført:

Deltagelse kursinstruktørkurs i Ørebro 30.04-02.05 F. Nordseth & P. Fredriksson

Gjennomføring av kursinstruktørkurs innebandy 27.09.97 Kursinstruktører for akt.lederkurset

9 instruktører utdannet

Gjennomføring av aktivitetslederkurs i kretsene Dessverre har ikke kretsene gjennomført kurs ennå.

Gjennomføring av trener 1 kurs Des-mars 12 deltagere (skuffende interesse)

Nytt kurs planl. i juni.

Trener 2 kurs: Utkast til rammeplan utarbeidet, VO-godkjenning ikke søkt, trener 2 kurs bør vurderes gjennomført sommeren 1999.

2.2 Krets-/ klubbutvikling

NBF-I har kartlagt og informert klubbene gjennom "Pasningen" og eget brev om aktuelle kurs for tillitsvalgte. (Klubbutvikling, temahefter for lederutvikling: moduler â 4 timer). Det er unødvendig å lage egne moduler for lederopplæringen av innebandyklubber, da NIF/ Idrettskretsene har meget bra kurser for dette.

NBF-I har i tillegg vært til stede under krets-/ klubbmøte i Østfold Bandykrets, Telemark Bandykrets og kretsting i Hedmark/ Oppland Bandykrets.

NBF-I har samarbeidet med Oppland, Telemark og Aust-Agder Idrettskrets. Det bør avholdes møte for klubb-/ kretstillitsvalgte. Hensikten med disse møtene er å gi nødvendig informasjon til klubbene, innhente ideer og forslag fra klubbene/ kretsene og ta opp saker som bør endres på neste årsmøte.

2.3 Dommerkomitêens beretning 1997/98

Komiteen har bestått av Tom Synstad (leder), Endre Naterstad og Tor Gunnar Framnes.

Komiteen gjennomførte høsten 1997 tre samlinger for dommere til forbundsseriene. Disse ble gjennomført i samarbeid med Excel Tiger-Cup, Soon-Cup og Bohus LETO-Cup. Erfaringene viste at utbytte for dommerne var bra. Det er nyttig for dommerne, og komiteen, å få jobbet med flere ting før seriestart. Dette gjelder både dommertekniske ting og vektlegging av momenter kommende sesong. Arbeidet vil bli ført videre.

Gjennom hele sesongen er det blitt gjort observasjoner av dommere i NBF sine serier. Dessverre ikke så mange som håpet, men med stort utbytte både for dommere og instruktører.

Under E-Cup i Stockholm desember 1997 hadde Norge to dommerpar som representerte landet. Disse var Lars Petter Hoff/ Maciek Smaga fra Holmlia SK og Per Chr. Westreng / Pål E. Groth fra Sarpsborg IBK. I tillegg har Hoff / Smaga vært i Sverige for å dømme landskamp mellom Sverige og Finland, damer. De steppet også inn og dømte landskamp Norge og Sverige, som reserver for et sveitsisk dommerpar som satt fast i tåka på Fornebu.

Endre Naterstad deltok på dommerinstruktørkurs i april 1997 , og Tom Synstad deltok på samme kurs april 1998. Da på den videregående delen.

Komiteen har gjennomført et omfattende arbeid med å bedre utdanningen av dommere i Norge. Dette har resultert i et nytt dommergrad system og at nye kursinstruktører er blitt utdannet. Våren 1998 er det utdannet 9 rekruttdommerinstruktører, og flere kommer. Ny instruktørperm for rekruttdommerinstruktører er ferdig. Et arbeid for å utligne forskjellene mellom kretsdommerne nærmer seg slutten.

Sesongen 1997/98 har gitt oss de første kvinnelige innebandydommerne i forbundsseriene. To dommerpar har vært innom, et av dem også i 1. div. herrer.

Hoff / Smaga ble av elitelagene kåret til årets dommerpar 1997/98. Westreng og Groth har representert Norge under VM i Tsjekkia, mai 1998.

 

For dk. Tom Synstad

2.4 Arrangement

NBF-I har på grunn av stor arbeidsbelastning ikke kunnet prioritere utvikling av arrangementskurs i inneværende periode (Kartlegging av kurs i arrangement hos beslektede idretter, søke NIF om midler til utvikling av arrangørkurs). Flere klubber har i løpet av sesongen utviklet god kompetanse på arrangementsgjennomføring (se 3.1).

3.0 IDRETT BREDDE

NBF-I har i sesongen 1997/98 administrert 1. divisjon Østland for herrer. NBF-I har videre prøvd å gjøre det lettest mulig for kretsene å gjennomføre sine serier og øvrige aktiviteter. Kretsene med behov har fått tilsendt dataprogram (Excel) for kampoppsett, resultastregistrering og tabellutregning. Blant annet har NBF-I i nært samarbeid med kretser/ klubber gjennomført en rekke arrangementer. NBF-I vil takke klubber og kretser for det arbeidet med å ta på seg arrangementer.

3.1 Kretsarbeid/ klubbarbeid

 

Kretsapparatet

Pr. 30.06.98 er det innebandyseksjoner i 10 kretser (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark/ Oppland, Buskerud (+Vestfold), Telemark (+Aust-Agder), Rogaland, Hordaland, Sør-Trøndelag og Nord-Norge). I Oslo har Espen Johansen vært ansatt i 100% stilling (bandy + innebandy) i perioden, Per Christian Westreng i Østfold (25%) og Erik Bjørlow Larsen i Buskerud (25%). Øvrige kretser har ikke hatt ansatte. Alle serier bortsett fra eliteserie herrer og 1. divisjon Østland herrer og damer blir administrert av kretsene. Det vises for øvrig til den enkelte krets’ beretning. For tabeller se punkt 7.

 

Kretslagsturnering for senior (Kristins Hall 10.-11.01.98)

Lillehammer IBK var teknisk arrangør. Meget positivt at hele 6 damelag og 5 herrelag stilte. Resultater under pkt 7.

 

Kretslagsturnering for junior (Tindlundhallen 21.-22.03. 1998)

Østfold Bandykrets/Greåker IBK var teknisk arrangør av kretslagsturnering for junior. Resultater: se pkt 7.

 

Landskamper

Norges Bandyforbund takker følgende klubber for gjennomføring av landskamper i sesongen 1997/98:

IK Akerselva Norge - Sverige 2 - 7 Jordalhallen Fredag 06.03.98

Askim IBK Norge - Sverige 0 - 7 Askimhallen Lørdag 07.03.98

Askim IBK arrangerte landskampen i forbindelse med landsfinale for videregående skoler i innebandy. For ytterligere informasjon om landslagene, se punkt 3.

 

NM puljespill damer senior (Engebråthallen 27.-29.03.98)

IK Akerselva var teknisk arrangør av NM puljespill for damer. Resultater, se punkt 7.

 

Kvalifiseringsturnering til eliteserien herrer (Lillehammer 28.-29.03.98)

Lillehammer IBK var teknisk arrangør av kvalifiseringsturneringen. Resultater, se punkt 7.

 

NM semifinaler damer (Jordalhallen 18.04.98)

IK Akerselva var teknisk arrangør av NM semifinaler damer. Resultater, se punkt 7.

 

NM junior (Lihallen 18.04.98)

Holumskogen IBKvar teknisk arrangør av NM-puljespill for junior. Resultater, se punkt 7.

 

NM gutt, & NM finaler gutt/junior/ damer/ herrer (Skjeberghallen 18.-19.04.98)

Greåker IBK var teknisk arrangør av NM-puljespill for gutt og NM-finalene. Resultater, se punkt 7.

 

Kvalifiseringsturnering til 1. Divisjon Østland herrer (Tindlundhallen 25.-2604.98)

Borg SK var teknisk arrangør av kvalifiseringsturneringen. Resultater, se punkt 7.

 

 

3.2 Jenter & innebandy

NBF-I har startet opp komite for jenter og innebandy med målsetting om å sikre at jenters/ damers interesser blir ivaretatt, både med hensyn til bredde og elite. Komiteen har dette året bestått av Ulrika Svensson og Kaja Næss Johannessen.

Vi har brukt en del tid på å finne ut hvordan vi skal legge opp arbeidet. I november 1997 arrangerte vi et seminar for ledere og aktive innenfor dameinnebandyen, der også landslagsspillere/ ledere deltok. Under en gruppediskusjon fikk vi en hel del ideer og synspunkter fra deltagerne, som vi skal jobbe videre med.

I februar 1998 gjorde vi et forsøk på å arrangere "Innebandydag for jenter" 13-19 år i forbindelse med en landslagssamling. Dårlig oppslutning ga oss en pekepinne om at lignende arrangementer best gjennomføres på klubbnivå, og gjerne i samarbeid med en skole.

Deltageravgiften på trener-/ dommerkurser subsidieres for jenter neste sesong. Dette for å øke antallet kvinnelige trenere/ dommere. Vi jobber videre med del prosjekter for neste år, og tar gjerne imot ideer og forslag.

 

Ulrika Svensson

Leder komite jenter & innebandy

3.3 Ungdom & innebandy

Sommeren 1997 startet et samarbeidsprosjekt med Norges Basketballforbund gjennom NIF's prosjekt FUNI "Flere Ungdommer i Norsk Idrett". Dette har resultert i et prosjekt i Telemark for å få flere ungdommer til basketball og innebandy. Vi har sammen med NBBF kr. 250.000,- per. år i tre år til prosjektet. NBF-I har overført prosjektansvaret fra Norges Basketballforbund og Norges Bandyforbund til Telemark Idrettskrets (TIK). Dette medførte at kr. 250.000,- overføres til TIK (ikke NBBF og NBF). TIK forplikter seg til å videreføre prosjektet i henhold til den handlingsplan som er utarbeidet. Idrettene innebandy og basketball her stå i særstilling. NBBF og NBF vil være faglige ressurser og kvalitetssikrere overfor TIK.

NBF-I har oppstartede ungdomskomite. Komiteen har bestått av Vidar Johansen, Morten Riise og Tommy Skjønsholt. Eneste tiltak som er gjennomført er idretts-/ talentleir for ungdom 22-23/11. Tiltaket ble gjennomført i samarbeid med Norges Basketballforbund, og vi mottok 15.000,- i støtte fra NIF. Det deltok ca. 40 i innebandy og 95 i basketball.

I det videre arbeid for ungdom, bør ungdomskomiteen følges opp mer med tanke på å utvikle et godt breddetilbud for aldersgruppen 13-18 år.

3.4 Skoleverk

NBF-I har i samarbeid med kretser og klubber gitt tilbud om turneringer for de forskjellige alderstrinn i skoleverket. Hensikten har vært å rekruttere nye medlemmer til klubber eller at det dannes nye klubber i distriktene, i tillegg til å utvikle lærere i skoleverket. Prioritert område har vært videregående skoler, mens barne- og ungdomsskolearrangement er overlatt kretsene.

Mesterskap videregående skoler

Mesterskap for videregående skoler har også i år vært en ubetinget suksess. Det er en økning på hele 65% fra foregående år (23 i 1996, 58 i 1997, 94 i 1998). 69 herrelag og 25 damelag deltok. Distriktsfinalene ble arrangert på 11 arenaer i landet (Hammerfest, Sør-Trøndelag, Bergen, Stavanger, Arendal, Bø, Drammen, Oslo, Lillehammer, Lørenskog og Fredrikstad). Distriktsvinnerne for herrer (11) og damer (8) kvalifiserte seg til landsfinalen i Askimhallen med Askim IF som utmerket arrangør. For resultater landsfinalen, se punkt 7.

3.5 Samarbeidspartnere

NBF-I har knyttet samarbeid med Norges Basketballforbund gjennom prosjektet "Flere Ungdommer i Norsk Idrett" (se 3.3). Diadora og Globall Sport har også bidratt positivt for innebandy som breddeidrett.

4.0 IDRETT ELITE

Den positive utviklingen har fortsatt både på dame- og herresiden. Dette har vist seg gjennom resultater for våre landslag, Europacup, NM og eliteserie. Lag og spillere er blitt mer seriøse på toppnivå.

4.1 Årsrapport herrelandslaget i innebandy 1997/98

 

Hovedmål: Medalje VM 1998

 

Landslagsledelsen

Glenn Rimmereide landslagssjef

Janne Serenander landslagstrener

Inge A. Bakken landslagstrener

Ulrich Falkeid materialforvalter

Halvor Elverhøi naprapat

 

Aktivitet 97/98

06.-07.09 Samling m/beep-test etc. Solberghallen

Uke 39 O2-test Toppidrettsenteret

06.-09.11 Treningskamper mot NB/Sjöstad Karlstad

03.-04.01 Breddesamling m/uttak (30+) Øreåshallen

09.-11.01 Samling (20) Gullbring Kulturanlegg, Bø i Telemark

30.01-01.02 Czh-Nor (17) Brno

21.-22.02 Samling m/uttak til VM (25) Øreåshallen

05.-08.03 Three Nations Tournament (23) Sverige (Västerås)

27.-29.03 Samling Kolsås

24.-26.04 Samling/Kamp mot Team Sweden Jordalhallen (beep-test etc.)

09.-10.05 Kamp mot Warberg/Samling Jordalhallen, Letohallen

22.-31.05 VM Praha og Brno, Tsjekkia

 

I tillegg er det blitt gjennomført 4 kveldssamlinger i Oslo og Østfold i perioden 22.04 - 20.05.98. En av disse samlingene hadde vi gjesteforeleser i mental trening.

 

Resultater 97/98

07.11.97 NB 87/Sjöstad - Norge Treningskamp

08.11.97 Sjöstad - Norge 3 - 4 Treningskamp

09.11.97 Sjöstad II - Norge Treningskamp

31.01.98 Tsjekkia - Norge 1 - 7 Off. kamp

01.02.98 Tsjekkia - Norge 4 - 4 Off. kamp

06.03.98 Norge - Tsjekkia 4 - 3 3-nasjoners

07.03.98 Östergötland - Norge 5 - 1 Treningskamp

08.03.98 Sverige - Norge 8 - 3 3-nasjoners

26.04.98 Norge - Team Sweden 4 - 2 Treningskamp

09.05.98 Norge - Warbergs IC 85 7 - 11 Treningskamp

25.05.98 Norge - Danmark 2 - 2 VM

26.05.98 Norge - Russland 6 - 1 VM

27.05.98 Finland - Norge 4 - 0 VM

30.05.98 Tsjekkia - Norge 4 - 5 VM (5. plass)

 

Jeg er veldig skuffet etter 5.plassen i dette VM. Vi har aldri vært bedre forberedt foran et mesterskap enn det vi var denne gangen. Jeg føler at vi egentlig hadde den optimale forberedelse med mental forelesning som avslutning. Men det skulle vise seg at for lite scorede mål ble utslagsgivende.

Etter forrige VM var vi klar over at vi ikke var spesielt gode til å etablere oss i angrep, så det er noe vi har jobbet målbevisst med. Vi har fått inn en spillestil som jeg mener passer landslaget bortimot perfekt. Det som kanskje er beklagelig er at vi ikke har trent på å være kyniske til rett tid.

Jeg har også lagt stor vekt på at vi skulle ha en god lagfølelse i landslaget, og det har fungert veldig bra. Jeg håper at vi i ettertid kan få et bedre samarbeid med klubbtrenere fram mot neste VM. Begrensning av antall utenlandske spillere i forbundsseriene må bli et diskusjonstema i tiden fremover.

Jeg vil også takke alle i landslagsledelsen for en meget bra innsats i året som gikk.

 

Glenn Rimmereide

Landslagssjef

4.2 Årsrapport damelandslaget i innebandy 1996/97

For damelandslaget har Frank Nordseth vært landslagssjef, med Bjørn Erik Kristiansen og Carin Andeberg som landslagstrenere. Vibecke Nordanger har fungert utmerket som materialforvalter, og Anna Våge; vår naprapat, har hjulpet mange av jentene med skader.

Sesongen 1997/98 var et år uten store mesterskap, og landslagsledelsen har derfor prioritert å prøve ut nye spillere, sette defensive systemer og bygge positiv lagfølelse.

Vi i landslagsledelsen mener vi har lykkes med dette.

Under sesongen har damelandslaget spilt fire kamper. To kamper hjemme mot Sverige, og to kamper i Juensu (Finland) mot henholdsvis Finland og Sverige.

Turen til Finland fungerte meget bra både sportslig og lagmessig. Det ser ut som om teamet rundt spillerne også fungerer som det skal, og utsiktene foran VM sesongen 1998/99 ser meget lovende ut.

 

Damelandslaget har hatt følgende aktivitet i perioden:

08.11.97 Landslagssamling Kringsjåhallen

21.12.98 Treningslamp IK Akerselva - Norge Kringsjåhallen

03-04.01.98 Landslagssamling Kringsjåhallen & Norges Idrettshøgskole

21-22.02.98 Landslagssamling Kringsjåhallen (lør) & Hovseterhallen (søn)

   1. Landskamp Norge - Sverige 2-7 Jordalhallen

07.03.98 Landskamp Norge - Sverige 0-7 Askimhallen

21.04.98 Landslagssamling Romsåshallen

22.04.98 Landslagssamling Engebråthallen

24.04.98 Landskamp Finland - Norge 4-1 3- nasjoners i Joenssuu, Finland

25.04.98 Landskamp Sverige - Norge 5-1 3- nasjoners i Joenssuu, Finland

 

4.3 Eliteserie & NM

Eliteserien besto av 8 lag i 1997/98. Administrasjonen har hatt få problemer med avviklingen av serien. Dette tyder på en seriøs innstilling fra klubbene. Eliteserien ble avsluttet 14-15/3, 1998. Neste års eliteserie vil bestå av 10 lag.

Vi har opplevd en økende publikumsinteresse for eliteserien, da særlig i Østfold, hvor lokaloppgjørene mellom Greåker og Slevik trakk nærmere 500 tilskuere pr. kamp. Også media i Østfold har vist stadig økende interesse for innebandy. Vi håper og tror denne tendensen også vil utvikle seg i andre kretser med eliteserielag.

NM semifinalene ble trukket til lokaloppgjør mellom Tunet og Holmlia i den ene semifinalen, og Greåker - Slevik i den andre. Finalen mellom Greåker og Holmlia i Skjeberghallen trakk hele 1020 betalende tilskuere. Nr. 3 og nr. 4 fra seriespillet gikk videre til NM-finalen i Skjeberghallen.

På damesiden var det gledelig at vinnerne både i Sør-Trøndelag og Rogaland deltok. For resultater vises det til punkt 7.

4.4 Europacup 1997

IK Akerselva (damer) og Slevik IBK (herrer) var våre representanter i årets Europacup. IK Akerselva kom på en hederlig 4. plass etter knepent tap i semifinalen. Slevik IBK kom på delt 5. plass. Resultater, se punkt 7.

 

5.0 INFORMASJON/ MARKEDSFØRING

NBF-I har via sine informasjonsorganer gitt informasjon internt til medlemsmassen og eksternt via media om aktiviteten. NBF-I har også gjennom markedsføringsarbeide forsøkt å skaffe mest mulig inntekter for at innebandyaktiviteten totalt sett skal bli så rimelig som mulig for den enkelte uansett nivå.

5.1 Informasjon

NBF-I har gjennomført følgende informasjonstiltak i perioden:

NBF-I har gjennomført følgende informasjonstiltak i perioden:

 

5.2 Markedsføring

NBF-I har markedsført sin virksomhet mot mulige samarbeidspartnere og bevilgende myndigheter på en positiv måte. Gjennom denne markedsføringen er det oppnådd økning i aktivitet og inntekter:

 

Sponsoravtaler landslagene:

For damelandslaget er det inngått leverandør avtale med Diadora + Globall Sport. Herrelandslaget har avtale med NIKE.

 

Markedsføring av virksomheten mot bevilgende myndigheter som NIF, departementer m.v.

Dette har munnet ut i at forbundet har fått øket sitt rammetilskudd. Øremerkede midler til forbundet fra NIF er foreløpig ikke fordelt (barn, ungdom, utdanning og jenter).

 

Skaffe annonsører/ samarbeidspartnere til arrangementer på alle nivåer.

Diadora og Globall Sport har støttet Mesterskap videregående skoler i innebandy. Det er utviklet et positivt samarbeid med ovennevnte selskaper.

 

6.0 ANLEGG

NBF-I forsøkt å tilrettelegge for at innebandyaktiviteten får best mulig tilgang til anlegg i Norge. Dette er forsøkt oppnådd gjennom påvirkning av besluttende myndigheter på kommunalt, fylkes- og departementsplan, og i samarbeid med andre ledd i Norges Idrettsforbund. Et prioritert område har vært å stimulere til å få flest mulig vant inn i eksisterende og nye anlegg. En rekke klubber har fått støtte til innkjøp av vant, samt inngått nedbetalingsordninger for vantene. Andre tiltak som har vært diskutert:

 

7.0 RESULTATER

7.1 Kretslagsturnering junior 21-22/3-1998 i Gaustadhallen

NM for kretslag gutt/ junior ble arrangert søndag 22/3 1998 i Tindlundhallen av Østfold BK/ Greåker IBK. Resultater:	
Oslo gutt 	- Akershus jr	6 - 5		Oslo jr 	- Oslo gutt	6 - 1
Østfold jr 	- Oslo jr	2 - 1		Oslo gutt 	- Østfold jr	1 - 6
Akershus jr 	- Østfold jr	1 - 7		Oslo jr 	- Akershus jr	8 - 2
     Vi gratulerer Østfold jr. som kretslagsmestere!

 

7.2 Resultater kretslagsturnering for senior

Kretslagsturneringen for senior ble spilt i Kristins Hall på Lillehammer 10-11/1-1998:

Damer pulje A:

Oslo – Hordaland 11 - 0

Hordaland – Hedm./Oppl. 0 - 2

Hedm./Oppl - Oslo 2 - 5

Damer pulje B:

Sør-Trøndelag – Østfold 0 - 0

Østfold - Rogaland 3 - 1

Rogaland – Sør-Trøndelag 1 - 1

 

Kvartfinale Sør-Tr. – Hordaland: 4 - 3 (2B-3A)

Kvartfinale Hedm./Oppl – Rogaland: 0 - 3 (2A-3B)

Semifinale Sør-Tr. – Oslo (1A): 0 - 1

Semifinale Rogaland – Østfold (1B): 0 - 2

Finale Oslo – Østfold 5 - 2

 

Resultater herrer:

Oslo - Hed./Opp 6-1 Hordal.- Akersh. 2-2

Hed./Opp - Østfold 1-3 Akersh.- Oslo 1-4

Østfold – Hordal. 4-7 Akersh.- Hed./Opp 4-0

Oslo - Østfold 4-1 Hed./Opp – Hordal. 2-2

Østfold – Akersh. 2-8 Hordaland – Oslo 0-5

 

 

7.3 Resultater Europacup i Stockholm 1997

Damer: Herrer:

Högdalen - Akerselva 6 – 2 Poljot (Rus) – Slevik 6 – 6

Akerselva – Tapanilan Erä 3 – 2 Slevik – Balrog (Sve) 2 – 8

Roja (Lat) – Akerselva 1 – 7 Vantaa (Fin) – Slevik 10 – 3

Semi: HC Rychenb. Wintert. – Akerselva 1 – 0 Slevik – Stimulo Exitus (Bel) 17 – 2

Bronse: Akerselva – Skellefteå IBK 0 – 7 Slevik – Konstanz (Tys) 19 – 1

IK Akerselva kom på 3. plass. Slevik IBK kom på delt 5. plass.

 

7.4 Landsfinale vg. skoler 6-8/3, resultater:

Landsfinalen i Mesterskap for videregående skoler ble arrangert i Askimhallen 6-8/3, 1998. Resultater sluttspill:

Herrer:

Lørenskog 	- Hamar	  	5-0 (wo)	6/8. Pl. (2) 
Eiker	- Adolf Øien 	5-1	6/8. Pl. (2) 
Laksevåg  	- Tyholmen	1-9	10/11. Plass
Bryne	- Sagavoll	5-0	Semipl./5.pl.
Fredrik II 	- Stovner	     1- 2	Semifinale 1
Hammerfest	- Bryne	1- 2 (s.d.)	Semifinale 2 Stovner   	- Bryne	2- 0	      Finale

Damer:

Vestby	- Langhaugen   2-1	5/ 6. pl. 
Jæren	- Hammerfest   0-5 (wo)	7/ 8. pl. 
Bjertnes 	- Adolf Øien  	2-0	Semifinale 1
Tyholmen	- Fredrik II  	2-6	Semifinale 2
Bjertnes 	- Fredrik II  	0-4	     Finale

NBF gratulerer Stovner og Fredrik II som vinner av landsfinalen.

 

7.5 Resultater NM-puljespill gutt, junior, damer & herrer 1997 

Resultater NM puljespill gutt 18 april 1998 i Skjeberghallen

Pulje A: Pulje B:

Tunet - Fredrikstad 5-2 Greåker - Røa 5-2

Holumskogen - Tunet 3-2 Sarpsborg - Greåker 3-7

Fredrikstad - Holumskogen 4-3 Røa - Sarpsborg 2-2

 

Semifinaler: Tunet - Røa 9-3

Greåker - Holumskogen 8-4

Finale: Greåker-Tunet 13-8 Skjeberghallen 19/4-98

 

 

Resultater NM puljespill for junior i Lihallen 18/4-98

Holumskogen- Høybråten/Stovner 5-4

Tåsen - Greåker 2-2

Tåsen - Holumskogen 3-3

Greåker - Høybråten/Stovner 9-3

Tåsen - Høybråten/Stovner 6-3

Greåker - Holumskogen 4-3

 

Finale: Greåker-Tåsen 4-3 Skjeberghallen 19/4-98

 

Resultater NM puljespill damer 27-29. mars 1998 i Engebråthallen

Pulje A: 
Akerselva-Holmlia	6- 1
OSI - Klepp   	5- 0
Klepp-Akerselva	0-15
      Pulje B: 
      Slevik - Nor 92	 7- 1	
      Tunet - Ugla	14- 1		
 Nor 92 - Tunet	 1- 7	
Holmlia - OSI	0- 3
Klepp - Holmlia	3- 7
Akerselva - OSI  	6- 1
      Ugla - Slevik 	 1-15	
      Ugla - Nor 92 	 3-11	
 Slevik - Tunet	 1- 4	
	

Resultater NM-semifinaler og finale damer 18. - 19. april 1998

Semifinale 1: Akerselva - Slevik 4-3 (e.e.o.)

Semifinale 2: Tunet - OSI 6-0

Finale: Tunet - Akerselva 1-7 Akerselva ble kongepokalvinner i innebandy for damer

 

 

Resultater NM-semifinaler og finale herrer 1998

Semifinale 1: Holmlia - Tunet 4-2 Slevik - Greåker 1-5

Semifinale 2: Tunet - Holmlia 3-5 Greåker - Slevik 5-4

Finale: Holmlia - Greåker 2-5 Greåker ble kongepokalvinner i innebandy for herrer

 

7.6 Resultater kvalifisering eliteserien, Lillehammer 28-29/3 1998 

BSI 	- Ugla		2 - 3 	Fredrikstad - BSI	8 - 0
Sarpsborg	- Fredrikstad	1 - 1 	BSI - Sarpsborg	0 - 5
Ugla 	- Sarpsborg	5 - 2 	Fredrikstad- Ugla	4 - 1

Eliteserien 1998/99 består av følgende lag: Tunet IBK, Greåker IBK, Holmlia SK, Slevik IBK, Kverneland, Nor 92, NTHI, Fredrikstad IBK, UGLA IBK og Sarpsborg IBK.

 

  1. Resultater kvalifisering 1. Divisjon Østland, damer Rygge-/Øreåshallen 17-18 april 1998
  2. Øreåsen IL - Fredrikstad IBK 1 - 3

   Fredrikstad IBK - Sveiva 3 - 1

   Øreåsen IL - Sveiva IBK 5 - 0

   1. divisjon Østland damer 1998/99 består av følgende lag: IK Akerselva, Tunet IBK, Slevik IBK, OSI, Holmlia, Nor 92, Fredrikstad IBK og Øreåsen IL

    

  3. Resultater kvalifisering 1. Divisjon Østland, Tindlundhallen 25.-26. april 1998

Lillehammer - Fjerdingby 3 - 3 Sagene - Lillehammer 4 - 1

Sagene - Rødgata 14 - 3 Rødgata - Fjerdingby 3 - 7

Lillehammer - Borg 3 - 2 Borg - Sagene 8 - 2

Fjerdingby - Sagene 2 - 6 Lillehammer - Rødgata 11 - 7

Rødgata - Borg 5 - 8 Fjerdingby - Borg 4 - 4

 

1. divisjon Østland herrer 1998/99 består av følgende lag: Strømmen, Sveiva, Akerselva, OSI, Asker, Soon, Sagene, Borg, Lillehammer og Fjerdingby

7.9 Resultater damelandslaget

06.03.98 Jordalhallen, Oslo Norge - Sverige: 2 - 7 Dobbeltlandskamp

07.03.98 Askimhallen, Askim Norge - Sverige: 0 - 7 "

24.04.98 Joenssuu, Finland Finland - Norge 4 - 1 3-nasjoners

25.04.98 " Sverige - Norge 5 - 1 "

 

7.10 Resultater herrelandslaget

3-nasjoners turnering 6-8/3 1998, Sverige

06.03.98 Norge - Tsjekkia 4-3

08.03.98 Sverige - Norge 8-3

 

Resultater VM innebandy Praha, Tsjekkia 23-30.mai 1998

 

GRUPPE A (BRNO)

Resultater Tabell

25.05.98

25.05.98

26.05.98

26.05.98

27.05.98

27.05.98

Tjekkia - Tyskland 9- 0

Sveits - Sverige 0- 9

Tjekkia - Sveits 0- 5

Sverige - Tyskland 14- 0

Sverige - Tjekkia 12- 0

Tyskland - Sveits 0-11

Sverige 3 0 0 3 35- 0 6

Sveits 3 2 0 1 16- 9 4

Tsjekkia 3 1 0 2 9-17 2

Tyskland 3 0 0 3 0-34 0

 

GRUPPE B (PRAHA)

Resultater Tabell

25.05.98

25.05.98

26.05.98

26.05.98

27.05.98

27.05.98

Russland - Finland 1-10

NORGE - Danmark 2- 2

Finland - Danmark 4- 2

NORGE - Russland 6- 1

Finland - NORGE 4- 0

Danmark - Russland 5- 1

Finland 3 3 0 0 18- 3 6

Danmark 3 1 1 1 9- 7 3

Norge 3 1 1 1 8- 7 3

Russland 3 0 0 3 3-21 0

 

29.05.98 Semifinale: Sverige - Danmark : 10- 2

29.05.98 Semifinale: Finland - Sveits: 7- 8 Etter sudden death (4-4) og straffer.

29.05.98 Kamp om 7.plass: Russland - Tyskland: 6- 2

30.05.98 Kamp om 5. plass: Norge - Tjekkia: 5- 4

30.05.98 Bronsefinale Finland - Danmark 4- 1

30.05.98 Finale: Sverige - Sveits 10- 3

 

De norske deltagerne fra VM 1998:

 

Greåker Innebandyklubb: Fauskanger Willy, Magnussen Rune, Kristoffersen Frank, Pettersen Petter, Samuelsen Tom Arne, Sikkeland Lars Erik og Stang Paal.

Holmlia Sportsklubb: Bj˘rtomt Jon-Ivar, Lea J˘rgen , Nysæther Marius A., Ringås Dagfinn

Kverneland Innebandyklubb: Mikkelsen J˘rgen

Pixbo IBK: Strande Kristian

Sj˘stads IF: Hareide Jonas

Slevik Innebandyklubb: Eide Pål, Finsrud Marius, Hansen Anders G˘sta, Johansen Bengt

Tunet IBK: Evensen Raymond, Finstad Morten, Solheim Thomas, Sveen Andrè, Østmark Anders

 

 

 

 

 

 

 

 

DAMER

1. divisjon Østland:

Akerselva 21 17 2 2 116 - 24 36

Tunet 21 16 2 3 94 - 24 34

Slevik 21 15 4 2 91 - 35 34

OSI 21 11 2 8 72 - 48 24

Holmlia 21 10 1 10 73 - 51 21

Nor 92 21 4 1 16 42 - 140 9

Øreåsen 21 2 2 17 32 - 112 6

Høybr/St. 21 1 2 18 27 - 113 4

 

1. divisjon Vestland:

Klepp 10 9 0 1 52 - 17 18

Lura 10 5 0 5 37 - 30 10

Grannes 10 1 0 9 14 - 56 2

 

1. divisjon Midt-Norge:

Ugla 12 9 1 2 51 - 30 19

NTHI 2 12 9 1 2 50 - 26 19

NTHI 1 12 6 1 5 32 - 34 13

Evjensgr. 12 2 1 9 26 - 52 5

AVHI 12 1 2 9 27 - 44 4

 

2. divisjon Østfold:

Fredrikstad 12 10 1 1 69 - 30 21

Greåker 12 8 2 2 57 - 30 18

Sarpsborg 12 5 1 6 46 - 50 11

Slevik U19 12 3 2 7 34 - 46 8

Askim 12 1 0 11 13 - 64 2

 

2. divisjon Oslo:

Akerselva 2 14 14 0 0 94 - 14 28

Romsås 14 7 2 5 58 - 44 16

Sveiva 14 7 1 6 55 - 58 15

Ulven R. 14 5 4 5 43 - 53 14

Røa 14 6 1 7 41 - 52 13

OSI 2 14 4 3 7 49 - 51 11

Strømmen 14 4 1 9 34 - 58 9

Lambertseter 14 3 0 11 36 - 80 6

 

 

HERRER

Eliteserien

Tunet 21 18 0 3 128 - 63 36

Greåker 21 14 4 3 120 - 69 32

Holmlia 21 15 2 4 108 - 77 32

Slevik 21 10 4 7 118 - 103 24

Kverneland 21 6 2 13 82 - 114 14

Nor 92 21 5 3 13 75 - 118 13

NTHI 21 4 4 13 79 - 109 12

Strømmen 21 0 5 16 59 - 116 5

 

1. divisjon Østland

Fredrikstad 21 16 2 3 113 - 61 34

Sarpsborg 21 14 2 5 102 - 71 30

Sveiva 21 9 5 7 100 - 81 23

Akerselva 21 11 1 9 81 - 86 23

OSI 21 9 2 10 75 - 98 20

Asker 21 9 1 11 94 - 79 19 Soon 21 4 2 15 76 - 110 10

Ajer 21 3 3 15 52 - 107 9

HERRER

1. divisjon Vestland

BSI 16 12 1 3 82 - 55 25

Sola 16 12 0 4 107 - 64 24

Sunde 16 10 2 4 84 - 76 22

Grannes 16 11 0 5 96 - 54 22

NHHI 16 8 1 7 104 - 77 17

Lura 16 6 2 8 46 - 78 14

Klepp 16 3 2 11 48 - 69 8

Randab. 16 3 1 12 69 - 106 7

Brusand 16 2 1 13 47 - 104 5

 

1. divisjon Midt-Norge

NTHI 2 18 14 3 1 118 - 57 31

Ugla 18 14 1 3 132 - 61 29

Evjensgrenda 18 9 1 8 93 - 95 19

Gløshaugen 18 8 2 8 79 - 90 18

Nidaros 18 8 0 10 85 - 94 16

Astor 18 4 0 14 78 - 117 8

AVHI 18 2 1 15 41 - 112 5

 

 

1. divisjon Nord-Norge

Nordreisa 10 8 1 1 51 - 24 17

TSI 10 6 1 3 53 - 30 13

Tromsø 10 6 0 4 38 - 32 12

Hammerfest 10 3 1 6 29 - 40 7

HILA 10 3 1 6 34 - 44 7

Forsøl 10 2 0 8 22 - 57 4

 

 

2 divisjon Østfold:

Borg 18 15 1 2 100 - 48 31

Fredrikstad 2 18 12 2 4 113 - 74 26

St. Croix 18 10 2 6 113 - 84 22

Slevik 2 18 9 1 8 103 - 96 19

Greåker 2 18 9 1 8 107 - 84 19

Øreåsen 18 8 1 9 97 - 91 17

Rolvsøy 18 6 2 10 74 - 98 14

Askim 18 6 1 11 81 - 96 13

Hafslund 18 5 1 12 79 - 122 11

Sarpsborg 2 18 3 2 13 57 - 131 8

 

 

2. divisjon Akershus:

Fjerdingby 14 12 1 1 114 - 32 25

Lørenskog 14 10 2 2 111 - 51 22

Hosle 14 8 2 4 118 - 81 18

Bærums V. 14 8 2 4 95 - 56 18

Asker 2 14 5 1 8 75 - 77 10

Soon 2 14 4 0 10 80 - 114 8

Drøbak 14 3 0 11 54 - 108 6

Strømmen 2 14 2 0 12 53 - 140 4

 

 

2. divisjon Hedmark/ Oppland:

Ajer 2 16 13 1 2 146 - 46 27

Lilleh.1 16 13 0 3 149 - 40 26

Gjøvik 16 8 1 7 100 - 60 17

Lilleh. 2 16 5 0 11 82 - 77 10

Lilleh. D 16 0 0 16 11 - 262 0

 

 

 

2. divisjon Oslo:

Sagene 18 16 1 1 143 - 57 33

Tåsen 18 14 1 3 136 - 83 29

Bækkelaget 18 14 1 3 117 - 59 29

Tunet 2 18 12 1 5 111 - 83 25

Holmlia 2 18 7 2 9 86 - 86 16

Ulven R. 18 7 1 10 88 - 112 15

Holumskogen 18 7 0 11 93 - 95 14

Romsås IL 18 4 1 13 80 - 117 9

Nøklevann 18 3 1 14 79 - 170 7

Ryen Ballkl. 18 1 1 16 76 - 141 3

 

 

2. divisjon Buskerud:

Rødgata 20 17 1 2 156 - 70 35 1 2 110 - 57 25

Mjøndalen 20 17 0 3 136 - 92 34

Nor 92 20 13 2 5 117 - 74 28

Øren 20 12 2 6 118 - 80 26

Glassverket 1 20 9 3 8 105 - 107 21

Kleivene 20 9 0 11 97 - 90 18

Gullskogen 20 8 1 11 123 - 124 17

Konnerud 20 6 1 13 101 - 99 13

HIT 20 6 0 14 80 - 153 12

Horten 20 4 0 16 93 - 164 8

Glassverket 2 20 3 2 15 69 - 142 8

 

 

2. divisjon Rogaland:

Grannes 2 21 16 2 3 167 - 90 34

Kverneland 2 21 15 0 6 133 - 72 30

Lye 21 14 2 5 155 - 89 30

Lura 2 21 10 3 8 119 - 105 23

Sunde 2 21 10 0 11 139 - 134 20

Hillevåg 21 7 3 11 116 - 155 17

Vardeneset 21 3 2 16 72 - 154 8

Undheim 21 2 2 17 64 - 166 6

 

2. divisjon Hordaland:

Bergen 1 18 16 1 1 172 - 59 33

Fana 18 12 1 5 137 - 69 25

Bergen 2 18 9 1 8 102 - 114 19

BSI 2 18 7 3 8 79 - 115 17

NHHI 2 18 5 4 9 107 - 119 14

Valkyrien 18 5 3 10 84 - 99 13

BHI 18 2 1 15 52 - 158 5

 

2. divisjon Sør-Trøndelag:

Nidaros 2 14 11 2 1 100 - 61 24

NTHI 3 14 8 3 3 77 - 48 19

Evjensgr. 2 14 7 3 4 83 - 76 17

Astor 2 14 7 1 6 93 - 86 15

Ringve 14 5 1 8 83 - 94 11

TØH 14 4 2 8 48 - 85 10

Trangdalen 14 3 3 8 65 - 76 9

Sverresborg 14 3 1 10 56 - 79 7

 

 

For aldersbestemte klasser og 3. divisjon og lavere henvises det til den enkelte krets.

7/12 Resultatregnskap for 1997/98 og budsjettforslag for 1998/99

Konto

Inne

R-96/97

Inne

B-97/98

Inne

R-97/98

Diff-

97/98

Inne

B-98/99

Medlemsinntekter

3,005

Årsavgift

60,800

64,600

63,992

(608)

64,600

3,006

Innmeldingsavgift

11,000

5,000

8,500

3,500

5,000

3,016

Lagavg. Elite Innebandy

39,000

60,000

60,000

0

75,000

3,018

Lagavg. 1. Div. Østl. Inneb. Menn

31,600

40,000

40,000

0

50,000

3,019

Lagavg 1, Div. Østl. Inneb. Kvinner

0

40,000

40,000

0

36,000

3,025

Nm-Innebandy

25,400

16,000

26,000

10,000

16,000

3,026

Dommeravg. Elite Innebandy

63,000

76,000

76,000

0

80,000

3,027

Sensor Avg. Innebandy

6,106

16,000

16,000

0

20,000

3,028

Dommeravg.1. Div Østland Inneb. Menn

60,000

60,000

60,000

0

75,000

3,029

Dommeravg.1. Div Østland Inneb. Kv.

0

60,000

60,000

0

40,000

3,034

Lagforsikring Innebandy

3,800

0

3,575

3,575

0

3,035

Lisens Innebandy

715,821

900,000

948,940

48,940

950,000

3,070

Kval. Elite Innebandy

8,000

10,000

16,000

6,000

10,000

3,075

Kretslagsturn. Innebandy

20,200

16,000

4,800

(11,200)

20,000

3,072

Kval. 1. Div. Østland Innebandy

12,600

14,000

12,800

(1,200)

15,000

3,085

Reisekasse Elite Innebandy

23,100

48,000

48,000

0

60,000

3,090

Europacupavg. Ib.

0

16,000

16,000

0

18,000

30

Sum Medlemsinntekter

1,080,427

1,441,600

1,500,607

59,007

1,534,600

3 100

Overf. Nif

528,888

800,000

800,000

(0)

1,010,000

3 110

Øremerkede Midler Innebandy

70,000

195,500

173,500

(22,000)

100,000

3,120

Olympiatoppen Innebandy

54,000

180,000

180,000

0

180,000

3,134

Andre Tilskudd Innebandy

71,000

0

0

0

0

31

Sum Tilskudd Fra Idretten

723,888

1,175,500

1,153,500

(22,000)

1,290,000

Stevne Og Aktivitetsinnt.

3,401

Nm Barneskoler Innebandy

600

0

0

0

3,407

Mesters. Viderg.Sk Innebandy

96,900

80,000

115,100

35,100

150,000

3,417

Bill.-Inntekter Nm-Innebandy

21,297

5,000

42,000

37,000

30,000

3 435

Bill. Int. Landsk Innebandy

0

10,000

0

(10,000)

10,000

3 437

Landsk. Innebandy

2,895

0

0

0

0

3,445

Kursinntekter Innebandy

44,470

35,000

30,340

(4,660)

35,000

34

Sum Stevne Og Aktivit.Innt

166,162

130,000

187,440

57,440

225,000

Administrasjon Og Møteinntekter

3 530

Løssalg Kalender

0

0

216

216

0

3,545

Ann. Inntekt Innebandykalender

19,339

20,000

2,500

(17,500)

10,000

3,552

Overgangsgebyr Innebandy

127,189

115,000

134,925

19,925

120,000

3 560

Protester-/Appellgeb.

1,080

0

3,240

3,240

0

3 580

Reisekassa Forbundsting

2,952

3,750

0

(3,750)

3,750

3 590

Diverse Inntekter

78,123

62,500

35,750

(26,750)

50,000

35

Sum Adm. Og Møteinntekter

228,683

201,250

176,631

(24,619)

183,750

Andre Inntekter

3 710

Merker.Med..Diplomer

18,588

3,000

13,259

10,259

3,000

3,720

Bøker.Litt..O.L

2,508

5,000

1,365

(3,635)

2,500

3,750

Salg Køller

0

0

88

88

0

3,770

Salg Annet Bandyutstyr

29,329

0

0

0

0

3,775

Salg Matr. Innebandy

0

0

9,411

9,411

0

3,777

Salg Vant

194,309

0

291,057

291,057

0

3,780

Andre Inntekter (Bingo)

0

7,500

0

(7,500)

50,000

3,790

Div. Salg (Eks.Serigr.)

0

5,000

0

(5,000)

2,500

37

Sum Andre Inntekter

244,734

20,500

315,179

294,679

58,000

Konto

Inne

R-96/97

Inne

B-97/98

Inne

R-97/98

Diff-97/98

Inne

B-98/99

Inntekter Fra Sponsorer

3,820

Innt. Fra Sponsorer Innebandy

21,640

50,000

76,795

26,795

50,000

38

Sum Inntekter Fra Sponsorer

21,640

50,000

76,795

26,795

50,000

Sum Driftsinntekter

2,465,534

3,018,850

3,410,152

391,302

3,341,350

Deltakelse I Stevner

4,048

Europacup Støtte Innebandy

0

16,000

16,000

0

18,000

4,060

Innebandylandsk. Kvinner Hjemme

23,595

20,000

32,474

(12,474)

20,000

4,062

Innebandylandsk. Kvinner Borte

23,709

60,000

73,819

(13,819)

80,000

4,065

Em/Vm-Innebandy Kvinner

40,508

120,000

127,937

(7,937)

60,000

4,066

Em/Vm Innebandy Menn

111,173

75,000

178,480

(103,480)

150,000

4,067

Landskamper Inneb. Menn Borte

54,537

115,000

137,438

(22,438)

80,000

4,068

Landskamper Innebandy Menn Hjemme

1,225

30,000

0

30,000

30,000

4,069

Treningskamper Norge-Klubbl. Sve.

0

60,000

40,355

19,645

0

40

Sum Deltakelse I Stevner

254,747

496,000

606,503

(110,503)

438,000

Egne Arrangement

4 106

Vm 2000 Innebandy

0

0

5,178

(5,178)

150,000

411

Sum Egen Arrangement

0

0

5,178

(5,178)

150,000

Serier/Nm

412

Sum Serier/Nm

367,032

459,650

509,769

(50,119)

595,450

Utdanning Og Tiltak

4,235

Trenerkurs Innebandy

53,460

45,000

32,687

12,313

40,000

4,261

Dommerkurs Innebandy

37,370

40,000

40,729

(729)

45,000

4,262

Kvinnekurs (Tiltak For Jenter Innebandy)

0

25,000

7,367

17,634

35,000

4,267

Instr. Skoler Innebandy

600

5,000

5,222

(222)

5,000

4,268

Bredde/Rekruttering Innebandy

0

50,000

15,650

34,350

50,000

4,269

Tiltak FOR UNGDOM (INKL FUNI)

0

150,000

163,986

(13,986)

30,000

4,270

Reise-Og Oppholdsutg.

3,812

3,375

823

2,552

3,375

4,280

Rekv. Trykks. Litt.

6,524

9,000

3,997

5,003

9,000

4,285

Porto. Telegr.. Tlf.

950

1,200

523

677

1,200

42

Sum Utdanning Og Tiltak

102,717

328,575

270,983

57,592

218,575

Innebandy Herrer

451

Sum Drift Inneb. Menn

57,016

125,000

144,001

(19,001)

125,000

Sum Int. Virk. Inneb. Menn

223,951

405,000

500,274

(95,274)

385,000

Innebandy Kvinner

452

Sum Drift Inneb. Kvinner

63,053

45,000

45,586

(586)

65,000

Sum Int. Virk Kv. Innebandy

150,865

245,000

279,816

(34,816)

225,000

Sum Int.Virk. Innebandy

374,816

666,000

796,089

(130,089)

628,000

Personal

50

Sum Personal

731,325

831,592

745,178

86,414

882,361

 

 

Konto

Inne

R-96/97

Inne

B-97/98

Inne

R-97/98

Diff-97/98

Inne

B-98/99

Styre Og Komiteformål

5,110

Årsberetninger

9,666

7,500

4,111

3,390

7,500

5,111

Serv..Leie.Etc.F.Ting/Årsm.

4,504

2,500

1,393

1,107

2,500

5,112

Reisekassa F.Ting/Årsm.

3,283

7,500

151

7,349

7,500

5,120

Styrets Møteutgifter

2,602

4,000

3,515

485

4,000

5,121

Styrets Reiseutgifter

2,961

2,500

427

2,073

2,500

5,123

Representasjon Innebandy

20,806

26,000

18,076

7,924

26,000

5,124

Styrerep.Delt.Internasjonalem.

2,788

5,000

423

4,578

5,000

5,125

Styrerep.Delt.Andre M.

4,804

8,000

6,886

1,114

8,000

5,129

Seksjonsstyret Innebandy

9,073

15,000

14,420

580

15,000

5,140

Anleggskomiteen

263

1,000

76

925

1,000

5,145

Pr

2,815

2,500

2,351

149

0

5,177

Ungdomskomite Innebandy

0

5,000

0

5,000

3,000

5,179

Jentekomite Innebandy

0

6,000

0

6,000

3,000

51

Sum Styre Og Komiteformål

63,564

92,500

51,827

40,673

85,000

Informasjon

5,210

Trykking Litteratur

0

2,250

0

2,250

2,250

5,218

Trykking Annet

0

2,250

0

2,250

2,250

5,220

Trykking Pasningen

17,940

24,500

10,850

13,650

24,500

5,225

Porto Pasningen

11,700

14,000

5,460

8,540

14,000

5,229

Div.Utg. Pasningen

0

2,500

0

2,500

2,500

5,232

Trykking Innebandykalender

31,390

40,000

42,097

(2,097)

45,000

5,235

Porto Kalendere

3,375

4,500

2,191

2,309

4,500

5,237

Internett

0

9,000

2,891

6,109

4,500

5,239

Div.Utg. Annet

5,753

2,250

11,919

(9,669)

2,250

52

Sum Informasjon

70,158

101,250

75,409

25,841

101,750

Øvrige Administrative Formål

53

Sum Øvrige Adm. Formål

224,058

267,285

258,487

8,798

272,631

Sum Personal Og Admin.

1,089,105

1,292,627

1,130,901

161,726

1,154,992

Inntektsbr.Tiltak/Markedsf.

7,020

Utg. Div. Tiltak

88,000

118,330

119,786

(1,456)

142,196

7,030

Reise. Diett

510

1,350

0

1,350

1,350

7,031

Kjøp Av Bøker

0

2,250

0

2,250

2,250

7,032

Kjøp Køller

287

0

0

0

0

7,035

Kjøp Vant

261,697

0

319,408

(319,408)

0

7,036

Kjøp Annet Bandyutstyr

5,467

0

0

0

0

7,037

Kjøp Innebandyutstyr

16,560

0

0

0

0

7,039

Div.Utg. Av Salg

425

0

5,839

(5,839)

0

70

Sum Innt.Br.Tiltak/Markeds

372,947

121,930

445,033

(323,103)

145,796

71

Sum Samarb.Avt. Sponsorer

5,518

9,000

305

8,695

9,000

Tilskudd Til Idretten

7,220

Tilskudd Kretser

40,737

48,000

59,121

(11,121)

91,000

7,230

Tilskudd Annet

5,400

2,250

0

2,250

2,250

72

Sum Tilskudd Til Idretten

46,137

50,250

59,121

(8,871)

93,250

74

Sum Kontingenter (IFF)

13,925

15,000

12,690

2,310

20,000

Sum Utgifter

2,372,198

2,943,032

3,230,070

(287,037)

3,201,813

Konto

Inne

R-96/97

Inne

B-97/98

Inne

R-97/98

Diff-

97/98

Inne

B-98/99

Interne Overføringer

7,810

Avskrivninger

31,320

0

26,060

(26,060)

0

7,850

Beholdningsendringer

24,371

0

4,714

(4,714)

0

7,890

Tap På Fordringer

23,199

0

1,413

(1,413)

0

79

Sum Avskr/Tap

78,890

0

32,186

(32,186)

0

Sum Driftsutgifter

2,451,088

2,943,032

3,262,256

(319,223)

3,201,813

D R I F T S R E S U L T A T

14,446

75,818

147,897

72,079

139,537

Pålagt Driftsresultat (2%)

49,311

60,377

68,203

7,826

66,627

Resultat

(34,865)

15,441

79,694

64,253

72,910

 

 

Balanseoppstilling

NORGES BANDYFORBUND Dato: 18.05.98

--------------------------------------------------------------------------------

Nummer Navn Saldo I Fjor %

--------------------------------------------------------------------------------

OMLØPSMIDLER

1 010 KASSE 7.790,02 3.045,71 255,771 030 BANK/FOLIO 8.322,03 4.267,13 195,02

1 035 BANK/SÆRINNSKUDD 2.437.335,36 1.198.106,19 203,43

1 040 POST/SKATTETREKK 111.396,65 73.886,23 150,76

1 060 POSTGIRO-DRIFT 123.852,80 0,00 0,00

1 070 POSTGIRO 21.017,34 52.208,15 40,25

1 075 POSTGIRO LISENS INNEBANDY 786,43 1.566,48 50,20

1 077 POSTIRO LISENS BANDY 30.871,28 773,34 991,94

SUM 2.741.371,91 1.333.853,23 205,52

1 240 KUNDEFORDRINGER 235.065,20 310.001,92 75,83

1 290 AVSETN. TAP PÅ FORDRINGER 93.000,00- 93.000,00- 100,00

1 550 BEHOLDNING ANNET 141.461,00 65.200,00 216,96

SUM 283.526,20 282.201,92 100,46

--------------------------------------------

SUM OMLØPSMIDLER 3.024.898,11 1.616.055,15 187,17

 

KORTSIKTIG GJELD

2 047 AVSETNINGER 1998 461.218,07- 0,00 0,00

2 048 AVSETNINGER 1997 0,00 228.366,11- 0,00

2 060 RAANAAS 10.766,10- 6.766,10- 159,11

2 062 AVS.ØREMERKEDE MIDLER 15.000,00- 20.000,00- 75,00

2 100 AVSETTNING RAMMETILSKUDD 697.337,00- 0,00 0,00

2 210 FORSKUDDSTREKK SKYLDIG 78.162,00- 77.424,00- 100,95

2 280 ARBEIDSGIVERAVG. SKYLDIG 38.079,91- 36.672,00- 103,83

2 285 ARBEIDSGIVERAVG. FERIEPENG 24.201,68- 22.206,40- 108,98

2 310 UTG.MVA 12.897,02- 0,00 0,00

2 320 INNG. MVA. 18.081,74 0,00 0,00

2 380 OPPGJØRSKTO. FYLKESSKATTES 0,56- 24.537,45 0,00

2 420 FERIEPENGER PÅLØPT 154.071,51- 157.492,19- 97,82

SUM 1.473.652,11- 524.389,35- 281,02

--------------------------------------------

SUM KORTSIKTIG GJELD 1.473.652,11- 524.389,35- 281,02

 

2 945 EGENKAPITAL 1.091.665,80- 1.091.665,80- 100,00

2 980 UDISPONERT OVERSKUDD 459.580,20

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 3.024.898,11- 1.616.055,15- 58,73

S U M B A L A N S E 0,00 0,00 0,00

 

8. INNKOMNE FORSLAG:

 

8.1 Eget domsutvalg for innebandy (fra Oslo Bandykrets)

Begrunnelse:

Oslo Bandykrets har også tidligere fremmet dette forslaget. Vi mener at det har kommet inn nye momenter i saken:

Norges Idrettsforbund har akseptert at Norges Bandyforbund er i en særstilling blant særidrettsforbund, fordi NBF administrerer idretter som er tilsluttet ulike internasjonale forbund. Dette har blant annet medført at tildelingen av rammetilskuddet er blitt endret. Når NIF nå har akseptert at NBF kan få særbehandling, mener vi at tiden er moden for å igjen reise spørsmålet om separate domsutvalg.

Oslo Bandykrets mener at NBF nå må få to (eller 3) domsutvalg. Domsutvalget for innebandy skal bemannes av personer med erfaring fra innebandy i IKKE med bandy- eller hockeybakgrunn.

 

Innebandyseksjonens innstilling:

Forslaget støttes ikke, da dette ikke er i tråd med Norges Bandyforbunds lover, heller ikke Norges Idrettsforbund. Det foreslås at forbundsstyret delegerer saker som kan behandles innenfor sanksjonsreglementets rammer til seksjonsstyret for innebandy. Straffesaker behandles av domsutvalget etter NBF og NIF’s lover.

Seksjonsstyret vil arbeide for at det utarbeides separate retningslinjer for hver idrett.

 

8.2 Endringer i kampreglementet

§ 15 Forbudte kampdager.

Se § 8.8 i NBF's lov.

I den krets hvor det arrangeres landskamp eller NM-finale, må det ikke på samme dag arrangeres annen innebandykamp uten seksjonens tillatelse. Søknad om slik tillatelse sendes gjennom kretsstyret. Det kan heller ikke spilles kamper på samme dag som NBF avholder innebandyseksjonens årsmøte.

 

Innebandyseksjonens innstilling:

Fjernes fra kampreglementet da paragrafen er dekket i NBF sine lover.

Lovteksten føres ikke opp i kampreglementet, bare henvisning til paragrafen i loven. Dette for at man skal slippe å forandre på kampreglementet hvis loven blir forandret.

 

§ 17 Forbundsserier

 

Forslag seksjonsstyret:

Ordet "trippel" erstattes med "minimum dobbel".

 

Begrunnelse: Ønsker å gi administrerende myndigheter mulighet til å tilpasse seriene til de lokale forhold.

 

Konsekvens av fjorårets vedtak om omlegging av herreseriene:

(Ikke oppe til avstemning)

 

Herrer eliteserie og 1. divisjon:

Eliteserien, 1. Divisjon Østland og 1. Divisjon Vestland for herrer består av 10 lag som spiller dobbel serie. Øvrige 1. divisjoner skal bestå av minimum 8 lag som spiller minimum dobbel serie.

 

 

 

Kvalifisering til eliteserien:

Plass nr. 9 og 10 rykker direkte ned etter ferdigspilt serie, og plasseres i den avdelingen de hører hjemme. Vinnerne av hver 1. Divisjonsavdeling samt lag nr. 2 i 1. divisjon Østland spiller om de to ledige plassene i eliteserien. Kun lag som ble nr. 2 i sin avdeling kan få avdelingsvinnerens plass.

 

Kvalifisering til 1. divisjon:

Nr. 9 og 10 rykker direkte ned etter ferdigspilt serie, og plasseres i den avdelingen lagene hører hjemme (10 lags serie). I 8 lags serie rykker nr. 8 direkte ned, mens nr. 7 fra foregående sesong deltar i kvalifisering.

Kvalifisering til 1. divisjon spilles mellom de høyest rangerte 1. lag i underliggende 2. divisjonsavdelinger om antall ledige plasser. Kun nest høyest rangerte 1. lag kan alternativt få kvalifiseringsplassen. Dersom det er flere ledige plasser enn deltagerlag i kvalifisering, er ovennevnte lag direkte kvalifisert, og de nest høyest rangerte 1.lag spiller om øvrige ledige plasser.

 

Dersom det deltar inntil 5 lag, spilles det enkel serie over en helg. Dersom det deltar flere enn 5 lag, trekkes lagene til 2 puljer, med påfølgende kryss-spill (semifinaler) og evt. finale/ bronsefinale.

 

Forslag seksjonsstyret:

Det opprettes en Eliteserie for damer fra sesongen 1999/2000.

Seriesystemet for damer spilles da på følgende måte:

 

DAMER

Eliteserie :

Eliteserien damer skal bestå av 6 lag som spiller 4-dobbel serie.

1. divisjon :

1.divisjon damer skal bestå av inntil 6 lag som spiller minimum dobbel serie.

 

Kvalifisering til eliteserien :

Plass nr. 6 rykker direkte ned etter ferdigspilt serie, og plasseres i den avdelingen laget hører hjemme. Nr 5. i Eliteserien, vinnerne av hver 1. Divisjonsavdeling samt lag nr. 2 i 1. divisjon Østland spiller om de to ledige plassene i eliteserien. Kun lag som ble nr. 2 i sin avdeling kan få avdelingsvinnerens plass.

 

Kvalifisering til 1. divisjon:

Plass nr. 6 rykker direkte ned etter ferdigspilt serie, og plasseres i den avdelingen lagene hører hjemme

Kvalifisering til 1. divisjon spilles mellom de høyest rangerte 1. lag i underliggende 2.divisjonsavdelinger om antall ledige plasser. Kun nest høyest rangerte 1. lag kan alternativt få kvalifiseringsplassen. Dersom det er flere ledige plasser enn deltagerlag i kvalifisering, er ovennevnte lag direkte kvalifisert, og de nest høyest rangerte 1.lag spiller om øvrige ledige plasser.

 

Norges Bandyforbund eller den seksjonsstyret bemyndiger, administrerer eliteserien og 1. divisjon.

 

 

Forslag til hvordan opprettelsen av Eliteserie damer skal foregå:

 

Plassering i NM-puljespill avgjør hvilke lag som skal spille i Eliteserien.

De fire lag some kvalifiserer seg til semifinaler er automatisk kvalifisert til Eliteserien.

Om de to resterende plassene i Eliteserien spiller lag nr.3 og nr.4 i puljene krysspill.

 

De lag som ikke kvalifiserer seg for Eliteserien plasseres i de avdelinger de hører hjemme.

 

Følgende lag plasseres i 1.div Østland:

Lag som ikke kvalifiserer seg til Eliteserien fra NM-sluttspillet.

Lag nr.7 og nr.8 fra foregående års Østlandsserie. Lag nr.1 fra Oslo og Østfold.

Om de evt. resterende ledige plassene spiller toer lagene fra 2.div Oslo og Østfold.

 

BEGRUNNELSE: Seksjonsstyret har fått mange signaler om at det er ønskelig å opprette en Eliteserie for damer. Seksjonsstyret ser at det er mange argumenter både for og i mot, og ønsker en diskusjon om saken på årsmøtet. Det som er viktig å tenke på er at både bredde og elite blir ivaretatt.

 

 

§ 19 NM-sluttspill

 

Konsekvens av fjorårets vedtak:

(Ikke oppe til avstemning)

 

Herrer:

Det skal spilles kvartfinaler, semifinaler og finaler. Kampene spilles best av 3 kamper.

De 8 beste lagene i eliteserien er kvalifisert. Kvartfinalene trekkes slik at nr. 1 og 2 trekkes mot lag nr. 7 og 8, lag nr. 3 og 4 trekkes mot lag nr. 5 og 6.

Semifinalene trekkes mellom vinnerne av kvartfinalene. Plassering i serien avgjør hvilket lag som får to hjemmekamper. Det best plasserte lag fra seriespillet har fordel av hjemmekamp ved 2. kamp evt. 3. kamp i kvartfinaler, semifinaler og finaler.

Eliteseriemesteren deltar i Europacupen, mens Norgesmesteren vinner kongepokalen etter NM-finalen..

 

Forslag seksjonsstyret:

NM-sluttspill damer sesongen 1998/1999:

NM for damer spilles med to puljer à fire lag. Semifinaler spilles som krysspill mellom puljene, best av 3 kamper. Plassene fordeles matematisk etter antall lag i kretsen de kommer fra. Finalen består av 1 kamp i nøytral hall. Norgesmesteren deltar i Europacupen og vinner kongepokalen.

 

BEGRUNNELSE: Seksjonsstyret har fått signaler om at det er ønskelig med best av flere kamper i avgjørende sluttspill. Seksjonsstyret ønsker ikke flere kamper i en finale. Signaler fra media og sponsorer tilsier at innebandyen på det stadiet vi nå befinner oss er mest tjent med en avgjørende NM-finale.

 

 

 

 

 

 

Forslag seksjonsstyret:

NM-sluttspill damer fra og med sesongen 1999/2000:

Det spilles semifinaler og finale. Semifinalene spilles best av 3 kamper. De fire beste lagene i eliteserien er kvalifisert. Semifinalene trekkes slik at nr. 1 og nr. 2 ikke møtes. De best plasserte lag fra seriespillet har fordel av hjemmekamp ved 2. kamp og evt. 3. kamp i semifinalene. Finalen består av 1 kamp i nøytral hall.

Eliteseriemesteren deltar i Europacupen, mens Norgesmesteren vinner kongepokalen etter NM-finalen.

 

BEGRUNNELSE: Seksjonsstyret ønsker å få damenes NM-sluttspill mest mulig likt herrenes.

Seksjonsstyret ønsker ikke flere kamper i en finale. Signaler fra media og sponsorer tilsier at innebandyen på det stadiet vi nå befinner oss er mest tjent med en avgjørende NM-finale.

 

Forslag seksjonsstyret:

NM-sluttspill herrer fra og med sesongen 1999/2000:

 

Det skal spilles kvartfinaler, semifinaler og finale. Kvartfinaler og semifinaler spilles best av 3 kamper. Finalen spilles best av 1 i nøytral hall.

De 8 beste lagene i eliteserien er kvalifisert. Kvartfinalene trekkes slik at nr. 1 og 2 trekkes mot lag nr. 7 og 8, lag nr. 3 og 4 trekkes mot lag nr. 5 og 6.

Semifinalene trekkes mellom vinnerne av kvartfinalene. Plassering i serien avgjør hvilket lag som får to hjemmekamper. Det best plasserte lag fra seriespillet har fordel av hjemmekamp ved 2. kamp evt. 3. kamp i kvartfinaler, semifinaler.

Eliteseriemesteren deltar i Europacupen, mens Norgesmesteren vinner kongepokalen etter NM-finalen..

 

BEGRUNNELSE: Seksjonsstyret ønsker ikke flere kamper i en finale. Signaler fra media og sponsorer tilsier at innebandyen på det stadiet vi nå befinner oss er best tjent med en avgjørende NM-finale.

 

 

§ 20 Punkt 2: Norgesmesterskap for aldersbestemte klasser.

Forslag seksjonsstyret:

NBF’s innebandyseksjon arrangerer inviterer hvert år alle medlemsklubber til Norgesmesterskap for aldersbestemte klasser fra og med 15 år (gutt/ pike).

 

BEGRUNNELSE: Innebandyseksjonen ønsker å arrangere NM for både gutter og jenter fra fylte 15 år. Dette er også i tråd med Norges Idrettsforbund sine anbefalinger.

 

 

§ 27-3b Bestemmelser om antall utenlandske spillere (tillegg):

 

Forslag seksjonsstyret:

 

Utenlandske statsborgere i seniorserier (gjelder fra 1999/2000)

En klubb kan ikke benytte flere enn 3 utenlandske statsborgere på samme lag i den enkelte kamp i forbundsseriene (elite- og 1. divisjon). Det er ikke et krav at dette er de samme 3 spillerne i alle kampene.

 

Ubegrenset antall utenlandske statsborgere som har spilt 3 sesonger eller mer i Norge kan spille på laget.

 

BEGRUNNELSE: Hvis utenlandske spillere har spilt 3 sesonger i Norge, er det stor sannsynlighet for at disse har bosatt seg her for et lengre tidsrom, og har tilført/ kan tilføre norsk innebandy varige verdier. Da bør spilleren få lov til å bli. På denne måten vil en også slippe problematikken med spillere som er født/ oppvokst i Norge, men har utenlandsk statsborgerskap.

Seksjonsstyret ønsker en diskusjon rundt spørsmålene om utenlandske statsborgeres rett til å få spille innebandy i Norge på årsmøtet.

Forslag seksjonsstyret:

 

Det skal deles ut merker, diplomer og pokaler etter følgende kriterier:

1a) Norgesmesterskapsmerket

Dette merket blir tildelt spillere på det seirende lag i Norgesmesterskapet for senior. Inntil 23 spillere kan tildeles merket etter oppgave fra vedkommende klubb forutsatt at de har deltatt i minst 1/3 av lagets obligatoriske kamper. Bunnfargen i merket er rød.

 

b) Medaljer

Spillerne på det seirende lag får også NBFs gullmedalje. Spillerne på lag nr. 2 får NBFs sølvmedalje. Disse medaljene deles ut til inntil 23 spillere og 5 ledere og etter de samme regler som for mesterskapsmerket.

 

c) Medaljer for seriemesterskap, senior elite og 1. divisjon

Inntil 23 spillere og 5 ledere på lag nr.1, 2 og 3 tildeles henholdsvis gull-, sølv- og bronsemedaljer.

 

2) Norgesmesterskapsmedalje i de yngre klasser

Spillere på det seirende lag i Norgesmesterskapet for aldersbestemte klasser tildeles gullmedaljer - i et antall av 20 etter 1/3-regelen. Spillerne på lag nr. 2 tildeles sølvmedaljer, i det samme antall som nevnt i 1. avsnitt og etter de samme regler.

 

3) Landskamp- eller finaledommermerket

Dette tildeles alle dommere i A-landskamper og i Norgesmesterskapets finalekamper senior herrer og damer. Bunnfargen er grønn.

 

 1. Landskampmerke spiller

Dette tildeles alle spillere som har spilt A-landskamper

 

5) Dommermerke

Dette merke blir tildelt alle forbundsdommere. Det bæres bare i funksjon. Merket er NBF's logo.

 

 

 

 

6) Mesterskapet for videregående skoler

Gullmedaljer tildeles spillere på det seirende lag i forbundets skolekamper i et antall av inntil 18. Skolelagene nr. 2 og 3 tildeles henholdsvis sølvmedaljer og bronsemedaljer i samme antall som over.

 

7) NBFs skolemesterdiplom

Dette diplom tildeles inntil 18 spillere på det seirende lag i skolemesterskapet.

 

8) Forbundsstyret kan også ved særskilte anledninger dele ut NBFs store diplom eller NBFs lille diplom.

 

9) Ikke noe merke kan bli tildelt mer enn en gang til samme person.

 

10) Pokaler

a) Vinneren av NM-sluttspillet for herrer er Norgesmester, og tildeles NBFs pokal og H.M. Kongens Pokal. Nr. 2 tildeles pokal.

b)Vinneren av Eliteserien herrer (seriemesteren) tildeles NBFs pokal.

c) Klubbene som kommer på 2. Og 3. Plass tildeles pokal

d) Vinneren av NM-sluttspillet for damer er Norgesmester, og tildeles NBFs pokal og H.M. Kongens Pokal. Nr. 2 tildeles pokal.

e) Vinneren av 1. Divisjon damer tildeles N.B.F.s pokal.

f) Klubbene som kommer på 2. Og 3. Plass tildeles pokal.

g) Vinneren av 1. Divisjon herrer tildeles N.B.Fs pokal.

h) Klubbene som kommer på 2. Og 3. Plass tildeles pokal

i) De klubber som seirer i Norgesmesterskapet for aldersbestemte klasser tildeles N.B.Fs pokal.

j) Klubbene som kommer på 2. Og 3. Plass tildeles pokal.

 

Dommerhonorarer

Også i år vil dommerhonorar bli utbetalt direkte fra hjemmelaget.

Elitedivisjon Honorar: 450,- pr. dommer/match

Øvrige div. Honorar: 350,- pr. dommer/match eller lavere. Bestemmes av administrerende myndighet.

 

Konsekvens: 1998/99 1997/98 Endring

Eliteserie: 450,- (350 i dag) Eliteserie 9H = 8.100,- 11H = 7.700,- + 400,-

1. divisjon: 350,- (300 i dag) 1. div. Østl. D. 7H = 4.900,- 11H = 6.600,- - 1.700,-

1. div Østl. H. 9H = 6.300,- 11H = 6.600,- - 300,-

 

 

Kjøregodtgjørelse eliteserie og 1. div. Østland:

Kjøregodtgjørelsen settes til kr. 2,50 pr. km fra hjemstedsadresse tur/ retur kamparena.

 

Ved to-dommersystem skal dommeren i størst mulig utstrekning kjøre i felles bil. Passasjertillegg mottas ikke. Benyttes det flere biler, skal satsen deles. Dommerregninger sendes inn til Norges Bandyforbund etter hver kamp, ferdig utfylt. Det vil ikke bli utbetalt kjøregodtgjørelse hvis ikke dommerregning foreligger.

 

Diett:

Gjelder både sjåfør og passasjer: 0 - 49 km. 0,- 100 - 299 km 170,-

49 - 99 km 70,- 300 ---> km 210,-

 

 

 

10. Avgifter til sesongen 1998/ 99

Forbundstinget 1996 vedtok følgende avgifter for perioden 1998 - 99:

LISENSER: Aktive over 17 år: Kr. 250,-

Aktive under 17 år: Kr. 175,-

Dommere, ledere, trenere Kr. 175,-

Betalt lisens til NBF er gyldig for alle forbundets idretter.

Overgangsgebyret mellom norske klubber: Kr. 400,-

Innmeldingsavgift for nye klubber: Kr. 1 000,-

Årsavgift for medlemsklubber: Kr. 500,-

 

Forslag til avgifter for sesongen 1998/99:

 

Eliteserien herrer (10 lag): 1998/99 (1997/98)

Lagavgift (adm, premier osv) Kr. 7 500,- (7.500,-)

Europacupavgift pr. lag Kr. 1 000,- (1.000,-)

Reisekasse (fordelingskasse) Kr. 6 000,- (6.000,-)

Dommeravgift (kjøregodtgjørelse, diett) Kr. 9 500,- (9.500,-)

Sensoravgift (dommerobservasjoner) Kr. 1 000,- ( 1.000,-)

TOTALT Kr. 25 000,- (25.000,-)

 

Forslag: Reisefordeling eliteserien 1998/99

Reisefordelingskassa består for 1998/ 99 av kr. 6.000,- pr. lag, dvs totalt 10 * 6.000,- = 60.000,-. Reisefordelingskassa fordeles slik:

  • Reise mellom lag på Østlandet og mellom Ugla-NTNUI teller ikke med i reisefordelingen
  • Første 2 reiser mellom Rogaland/Sør-Trøndelag og Østlandet teller ikke med, de påfølgende reiser teller 1. Dette betyr (i forhold til utsendt serieoppsett):
  1. Kverneland, NTHI og Ugla 5 reiser x 4.000,- 20.000,- x 3 lag
  2. 7 lag på Østlandet (kun 2 reiser) Ingen reiser

Totalt 60.000,-

 

 

(1997/98 i parentes) 1. div. Østl. H (10 lag): 1. div. Østl. D (8 lag):

Lagavgift (adm, premier osv) Kr. 5000,- (5000,-) Kr. 4500,- (5000,-)

Reisekasse (fordelingskasse) Kr. 0,- Kr. ( 0,-)

Sensor-/ dommerobservasjon Kr. 500,- ( 500,-) Kr. 500,- ( 500,-)

Dommeravgift (kjøring/diett) Kr. 7500,- (7500,-) Kr. 5000,- (7500,-)

NM -avgift Kr. 0,- Kr. 0,- (2000,-) Se avgifter

Europacupavgift Kr. 0,- Kr. 1 000,- (1000,-)

TOTALT Kr. 13000,- (13000,-) Kr. 11000,- (16000,-)

 

Avgifter for sluttspill/ kvalifisering:

 

NM aldersbestemte: kr. 1500,- per. lag

NM damer: kr. 2500,- per. lag

Kvalifisering 1. div: kr. 2500,- per. lag

Kvalifisering elite: kr. 3000,- per. lag