Protokoll

 

Innebandyseksjonens årsmøte 1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idrettens Hus, Rud

Søndag 13. juni 1999 kl. 1100

 

 

 

 

 

Norges Bandyforbund

Innebandyseksjonens 6. årsmøte

Idrettens Hus, Rud

Søndag 13. juni 1999 kl. 1100

 

PROTOKOLL

Åpning

Seksjonsleder Heidi Tofterå ønsket velkommen til årsmøtet, og fortalte forsamlingen om hvilke saker som har dominert seksjonsarbeidet i perioden. President i Norges Bandyforbund Kjell Hovland Olsen talte på vegne av forbundsstyret og orienterte om den nasjonale og internasjonale aktiviteten i sesongen 1998/99. Videre informerte han om forbundets organisasjonsutvikling, Idrettstinget 1999 og takket til slutt involverte personer for innsatsen i året som er gått.

 

Sak 1: Godkjenne fullmakter og at seksjonsårsmøtet er lovlig innkalt.

Årsmøtet lovlig innkalt. Fullmakter ble opplest og godkjent. Følgende 39 stemmeberettigede til stede:

 

 1. Heidi Tofterå Innebandyseksjonen.
 2. Jon Erik Eriksen "
 3. Ulrika Oterholm "
 4. Tone Damleth "
 5. Jarle Gommerud "
 6. Lars Erik Sletta Nord-Norge BK
 7. Kurt Tjelta Rogaland BK
 8. Oddvar Bærheim "
 9. Iril Schou-Johansen Hordaland BK
 10. Jane Fjeldstad Oslo BK
 11. Inge Westgaard Askim IF
 12. Thomas Høglund "
 13. Anders Hove Hammerfest
 14. Geir Ole Løchen Holumskogen
 15. Tommy Thomassen "
 16. Espen Lunde "
 17. Stig Birkeland Strømmen
 18. Øyvind Joar Hølmo "
 19. Lars Drewsen Tromsø
 20. Ola Titlestad "
 21. Morten Stene Fredrikstad
 22. Espen Johannessen Grei
 23. Bent A. Nilssen NOR-92 IBK
 24. Børre Gommerud "
 25. Dag Erik Nilssen "
 26. Bjørge Jansen OSI
 27. Rune Ali Zouhar Røa IBK
 28. Lillian Baltzrud Sagene
 29. Tore Kværnerud "
 30. Andreas Smith "
 31. Karen Marie Aube Sarpsborg
 32. Øyvind Paulsrud "
 33. Trond Halvorsrød Slevik
 34. Roar Nilsen "
 35. Geir Bjerknes Sveiva
 36. Invild Ruud "
 37. Jan Hagen Tunet
 38. Carl-Otto Evensen "
 39. Thomas Thorkildsen Øreåsen IBK
 40.  

   

  Følgende til stede uten stemmerett:

   

 41. Kjell Hovland Olsen President NBF
 42. Bjørn-Erik Kristiansen Slevik IBK
 43. Bjørn Lökslid Revisor for NBF
 44. Ann-Mari Ellefsen NBF
 45. Tomas Jonsson Generalsekretær NBF
 46. Terje Larsen Idrettskonsulent NBF
 47. Frank Nordseth Utdanningskonsulent NBF
 48. Ivar Nordberg Leder valgkomiteen

Sak 2: Valg av dirigent

Tomas Jonsson ble enstemmig valgt til dirigent for årsmøtet. Forretningsorden godkjent.

Sak 3: Valg av sekretær

Ann-Mari Ellefsen og Frank Nordseth ble enstemmig valgt til sekretærer for årsmøtet.

Sak 4: Valg av to representanter til å undertegne årsmøtets protokoll

Lillian Baltzrud og Jane Fjeldstad ble enstemmig valgt til å undertegne årsmøtets protokoll.

Sak 5: Godkjenne den oppsatte sakslisten

Sakslisten ble godkjent.

Sak 6: Behandle beretningen

Beretningen ble enstemmig godkjent med følgende bemerkninger:

Eliteserietabellen: Fredrikstad 4. plass og Slevik 5. plass

1. div. Nord-Norge: Det mangler 2 lag i tabellen etter grunnserien, seriemester ble TSI etter sluttspill.

 

Tabell 1.div Nord-Norge:

9 Møysal Ressan 9 1 0 8 37- 87 2

10 GJUK 9 0 0 9 15-144 0

Sak 7: Regnskap

Revisor leste opp revisjonsberetning .

 

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Sak 8: Innkomne forslag

8.1 Regelkomité (fra Tunet IBK)

Forslag om å nedsette en regelkomité som skal legge fram et forslag om regler tilpasset at Innebandyen når også har aldersbestemte lag.

 

Forslaget ble trukket under forutsetning av at regelkomiteen jobber med saken.

8.2 Kostnadsfordelingssystem (fra Tunet IBK)

Tunet IBK foreslår at det innføres et kostnadsfordelingssytem i forbindelse med NM- sluttspillet. Dette vil si at samtlige lag betaler lik sum for å være med i NM- sluttspill (inkl. reiseutgifter) uansett om laget skal spille på hjemmebane eller om laget må reise langt slik at laget må ha overnattingsutgifter.

På denne måten gis samtlige aktuelle lag like muligheter vedr. økonomi når det gjelder deltakelse i NM- sluttspill.

Eksempel fra siste sesong: Tunet IBK og Slevik IBK reiste til Stavanger for å spille kvalifiserende kamper til NM, mens IK Akerselva og OSI spilte hjemme-/bortekamper.

Stor forskjell på kostnadene for å kunne delta i NM sluttspillet.

 

Seksjonsstyret og Tunet IBK fikk fullmakt av årsmøtet til å finne en løsning.

 

 

8.3 Endringer i spillereglementet

Innebandyseksjonen gjør oppmerksom på at det tidligere er vedtatt at det internasjonale forbundets spilleregler skal gjelde i Norge. Det vil si at endringer i spillereglene må skje gjennom regelkomiteen i IFF.

 

Forslag seksjonsstyret:

 

Særnorsk tolkning av regel 303 Spesielle målvaktsregler.

 

Tillegg: "I aldersbestemte klasser til og med gutt/pike gis spiller som har vært målvakt mulighet til å spille som utespiller med kølle i samme kamp."

Enstemmig vedtatt.

 

Forslag Slevik IBK:

Slevik IBK ønsker å flytte byttemerker fra vant til standard oppmerking på baner.

 

Slevik IBK trakk forslaget.

Endring i spillereglene fra 1. juli:

 

Forslag til det norske regelverket:

Frislag:

507.4: "Når en utespiller løfter sin kølle over motstandersens hode, inkludert armen som holder kølla, på en slik måte at motstanderen må flytte seg for å unngå å bli truffet."

 

2 min lagstraff:

Vi bør bruke regel 605.3, i tolkningsteksten.

....... som holder kølla, på en slik måte at den treffer motstanderen sitt hode. Skulle dette føre til skade skal feilende spiller idømmes 5 min. lagstraff."

5 min lagstraff:

Den burde være dekket i regel 607.1, i tolkningsteksten:

"Dette gjelder også ....... som holder kølla, på en slik måte at motstanderen blir truffet og dette fører til skade."

Enstemmig vedtatt.

8.4 Endringer i kampreglementet

 

Forslag Slevik IBK:

 

§ 11.

Økonomiske bestemmelser

 

Punkt 3: "semifinaler i sluttspillet" endres til: "sluttspillskamper"

 

Innebandyseksjonens innstilling: Forslaget støttes. Punktet burde vært gjort om da det ble vedtatt at det skulle spilles kvartfinaler og finaler.

Innebandyseksjonens innstilling enstemmig vedtatt.

 

Punkt 3: "og 40% til bortelag." endres til: "og 40% til bortelag, der hjemmelaget kan trekke fra halleie og dommerutgifter etter dokumentasjon."

 

Innebandyseksjonens innstilling: Forslaget støttes ikke. Teksten kan misforstås, og det finnes bl.a flere enn ovennevnte pålagte utgifter fra NBF.

Seksjonsstyret foreslår at teksten bør lyde: "og 40% til bortelag, etter at dokumenterte pålagte utgifter er trukket fra."

Innebandyseksjonens innstilling enstemmig vedtatt.

 

 

Forslag seksjonsstyret:

§ 17.

Eliteserie og 1. divisjon

Herrer eliteserie og 1. divisjon:

Eliteserien for herrer skal bestå av 10 lag som spiller dobbel serie.

1. divisjon skal bestå av minimum 8 lag som spiller minimum dobbel serie.

Administrerende myndighet bestemmer hvor mange lag det skal være med i 1.divisjon, men kravene over må være oppfylt for at lag fra divisjonen skal ha mulighet til å rykke opp i Eliteserien.

 

Kvalifisering til eliteserien herrer:

Plass nr. 9 og 10 rykker direkte ned etter ferdigspilt serie, og plasseres i den avdelingen de hører hjemme. Vinnerne av hver 1. Divisjonsavdeling samt lag nr. 2 i 1. divisjon Østland spiller om de to ledige plassene i eliteserien. Kun lag som ble nr. 2 i sin avdeling kan få avdelingsvinnerens plass.

Kvalifisering til 1. Divisjon herrer:

I 10 lags serie rykker Nr. 9 og 10 direkte ned, og plasseres i den avdelingen lagene hører hjemme.

Det skal være to ledige plasser for kvalifisering. Hvis det på grunn av at lag rykker ned fra Eliteserien ikke er to(2) ledige plasser i 1 divisjon rykker også nr. 8, 7 osv. direkte ned.

I 8 lags serie rykker nr. 8 direkte ned, mens nr. 7 fra foregående sesong deltar i kvalifisering.

Det skal være to ledige plasser for kvalifisering. Hvis det på grunn av at lag rykker ned fra Eliteserien ikke er to(2) ledige plasser i 1 divisjon rykker nr. 7 og 8 direkte ned og nr. 6 spiller kvalifisering. Osv.

 

Kvalifisering til 1. divisjon spilles mellom de høyest rangerte 1. lag i underliggende 2. divisjonsavdelinger om antall ledige plasser. Kun nest høyest rangerte 1. lag kan alternativt få kvalifiseringsplassen. Dersom det er flere ledige plasser enn deltagerlag i kvalifisering, er ovennevnte lag direkte kvalifisert, og de nest høyest rangerte 1.lag spiller om øvrige ledige plasser.

Dersom det deltar inntil 5 lag, spilles det enkel serie over en helg. Dersom det deltar flere enn 5 lag, trekkes lagene til 2 puljer, med påfølgende kryss- spill (semifinaler) og evt. finale/ bronsefinale.

 

Damer eliteserie og 1. divisjon:

1. divisjon skal bestå av minimum 4 lag som spiller minimum dobbel serie. Administrerende myndighet bestemmer hvor mange lag det skal være med i 1.divisjon, men kravene over må være oppfylt for at lag fra divisjonen skal ha mulighet til å kvalifisere seg til NM.

1. divisjon Østland for damer kalles Eliteserien.

Eliteserien for damer skal bestå av 8 lag som spiller trippel serie.

Pr. i dag har kun lag som hører inn under østlandet mulighet til å rykke opp i Eliteserien.

(Dette punktet er under løpende evaluering)

Kun kretsserier med minimum 4 lag har mulighet til å få med lag i Eliteserien.

 

Kvalifisering til 1. Divisjon damer:

Administrerende myndighet bestemmer hvor mange lag som skal rykke ned fra divisjonen.

Det skal være minimum to ledige plasser for kvalifisering.

 

Kvalifisering til Eliteserien damer (1. Divisjon østland damer):

Nr. 8 rykker direkte ned, mens nr. 7 fra foregående sesong deltar i kvalifisering.

 

Kvalifisering til Eliteserien spilles mellom det høyest rangerte 1.lag i underliggende 2.divisjonsavdelinger om antall ledige plasser. Kun nest høyest rangerte 1.lag kan alternativt få kvalifiseringsplassen. Dersom det er flere ledige plasser enn deltagerlag i kvalifisering, er ovennevnte lag direkte kvalifisert, og de nest høyest rangerte 1.lag spiller om øvrige ledige plasser.

Kun 2. divisjonsavdelinger med minimum 4 lag kan delta i kvalifisering.

 

Norges Bandyforbund eller den seksjonsstyret bemyndiger, administrerer eliteserien og 1. divisjon.

 

 

Enstemmig vedtatt.

 

 

 

Forslag Holumskogen IBK:

§ 17.

Eliteserie og 1. divisjon

Kvalifisering til 1. Divisjon:

…."Kvalifisering til 1. divisjon spilles mellom de høyeste og nest høyeste rangerte 1. lag i underliggende 2.divisjonsavdelinger om antall ledige plasser."

 

Forslaget falt med 15 stemmer.

 

 

 

Forslag seksjonsstyret:

§ 19.

NM-sluttspill

 

NM- sluttspill herrer

Det skal spilles kvartfinaler, semifinaler og finale.

Kvartfinaler og semifinaler spilles best av 3 kamper.

Finalen spilles som én kamp på nøytral hall.

 

De 8 beste lagene i eliteserien er kvalifisert. Kvartfinalene trekkes slik at nr. 1 og 2 trekkes mot lag nr. 7 og 8, lag nr. 3 og 4 trekkes mot lag nr. 5 og 6.

 

Semifinalene trekkes mellom vinnerne av kvartfinalene, men slik at de to beste rangerte lagene ikke møtes. Plassering i serien avgjør hvilket lag som får to hjemmekamper. Det best plasserte lag fra seriespillet har fordel av hjemmekamp ved 2. kamp evt. 3. kamp i kvartfinaler, semifinaler.

 

NM- sluttspill damer

NM for damer spilles som en turnering med 8 lag i to puljer à fire lag.

Plassene fordeles slik at vinnerne av 1.divisjonsavdelingene automatisk kvalifiserer seg, og de resterende plassene blir fylt opp fra Eliteserien (1. Divisjon Østland).

Kun 1. Divisjons avdelinger med minimum 4 lag har mulighet til å delta i NM.

 

Semifinaler spilles som krysspill mellom puljene best av 3 kamper. Det best plasserte lag fra puljespillet har fordel av hjemmekamp ved 2. kamp evt. 3. kamp.

Finalen består av 1 kamp i nøytral hall.

 

Damer: Sluttspillmesteren deltar i Europacupen og vinner kongepokalen. (Som før.)

 

Enstemmig vedtatt.

 

 

Forslag Slevik IBK:

§ 19.

NM-sluttspill

NM- sluttspill herrer

"vinnerne av kvartfinalene." Endres til: "vinnerne av kvartfinalene, men slik at de to best rangerte lagene ikke kan møtes."

 

Slevik IBK trakk forslaget.

 

 

 

 

 

Forslag seksjonsstyret:

§ 20.

Aldersbestemte klasser

 

Punkt 2: Norgesmesterskap for aldersbestemte klasser

Norges Bandyforbunds innebandyseksjon arrangerer hvert år Norgesmesterskap for aldersbestemte klasser fra og med 15 år (gutt/pike). Kretsene er ansvarlig for å arrangere kvalifiseringsturneringer. Med en kvalifiseringsturnering menes kamper eller seriespill mellom minimum tre lag.

For at en landsfinale skal arrangeres må det være deltakere fra minst 2 kretser.

Med deltakere fra 2-4 kretser kvalifiserer seg de to beste lagene fra hver krets til landsfinale.

Med deltakere fra 5-8 kretser kvalifiserer seg det beste laget til landsfinale.

Med deltakere fra flere enn 8 kretser vil det beste laget i hver krets kvalifisere seg til en regional kvalifiseringsturnering hvor de to beste fra hver region går til landsfinale.

 

Enstemmig vedtatt.

 

 

Forslag Nor 92 IBK:

§ 22.

Aldersbestemmelser

Nor92 Innebandyklubb foreslår herved å utvide aldersgrensen for juniorlag (gutter og jenter) med ett år i forhold til dagens aldersgrense.

 

Vedtatt med 32 stemmer.

 

Forslag Tunet IBK:

§ 22.

Aldersbestemmelser

A)

Forslag om å beholde de samme aldersgrenser som sesongen 1998/1999:

JUNIOR født 1979, 1980 eller 1981 (20, 19 og 18 år)

GUTT/JENTE født 1982 eller 1983 (17 og 16 år)

SMÅ- GUTT/-JENTE født 1984 eller 1985 (15 og 14 år)

LILLE- GUTT/-JENTE født 1986 eller 1987 (13 og 12 år)

 

Forslaget falt med 15 stemmer.

 

B)

Siste setning i §22 "Det foreligger pr. i dag en generell dispensasjon for spillere fylt 15 år i seniordivisjonene" bør fjernes.

 

Tunet IBK trakk forslaget.

Forslag Oslo Bandykrets:

§ 24.

Alminnelige bestemmelser

Punkt 2.

Tillegg: "Lag som trekker seg / ikke møter til kvalifiseringskamper(er) de er kvalifisert for, flyttes ned en divisjon." Tilleggssetning: "Dersom særlige grunner tilsier det, kan adm. myndighet søke seksjonsstyret om at laget allikevel beholder plassen sin i divisjonen."

 

Vedtatt med 36 stemmer.

 

 

Forslag Slevik IBK:

§ 26.

Overganger

Punkt 1: "fra 1.mai til 31.august." endres til: "etter at NM sluttspillet er ferdig og frem til 31.juli."

Tillegg: "Overgang kan kun skje hvis moderklubben er varslet om dette via rekommandert brev før kontakt med spiller blir gjort. Hvis ikke kan moderklubben kreve kr. 2000,- i kompensasjon for uriktig fremgangsmåte.

 

Slevik IBK trakk forslaget.

 

Forslag seksjonsstyret:

§ 26.

Overganger

 

Overganger blir som de er i dag. I tillegg endres overgangsskjema der det fremkommer at alle papirer mellom klubber skal sendes rekommandert.

 

Enstemmig vedtatt.

 

 

Forslag Tunet IBK:

§ 26.

Overganger

 

Punkt 1. Tidsfrister

2. avsnitt 2. setning

Ny tekst: "Karantenen kan settes til maksimum 45 dager, men bortfaller hvis moderklubb og ny klubb er enige i perioden fram til 31. Desember."

 

Forslaget falt med 16 stemmer.

 

 

Forslag seksjonsstyret:

§ 26.

Overganger

 

Overgangssystemet beholdes som det er i dag, men spillere som ikke har spilt obligatorisk kamp etter 31. august kan søke om overgang til ny klubb mot en karantenetid på 30 dager.

 

Forslaget vedtatt med 31 stemmer.

 

 

Forslag Slevik IBK:

§ 27

Spilleberettigelse

 

Punkt 2 - D Overgang mellom lag i samme klubb

etter "NM- kamper senior." legges til: "Aldersbestemte spillere går fritt også mellom seniorlag."

 

Forslaget falt med 3 stemmer.

 

 

Forslag Tunet IBK:

§ 27.

Spilleberettigelse

 

Punkt 2 - B Overgang mellom lag i samme klubb

For at en spiller skal kunne gå ned på et lavere rangert lag ,skal spilleren stå over 1 påfølgende kamp for det høyere rangerte laget. Spilleren er da definert som spiller for det lavere rangerte laget.

 

Før det ble stemt valgte Tunet IBK å endre forslaget til man må "stå over 2 påfølgende kamper".

 

Forslaget falt med 22 stemmer.

 

 

Forslag Rogaland Bandykrets:

§ 27.

Spilleberettigelse

 

Punkt 2 - B Overgang mellom lag i samme klubb

Kun spillere som har entret banen i en kamp for høyere rangert lag må stå over tre påfølgende kamper for det høyere laget for igjen å kunne spille for det lavere rangerte laget. Dette kan gjennomføres ved at kun de spillerne som i utgangspunktet skal entre banen oppføres med nummer på kampskjemaet mens spillere som i utgangspunktet er å regne som reserver bare blir ført opp med navn (tilsvarende reglene i håndball). Dersom laget velger å benytte en av reservene kan lagleder henvende seg til sekretariatet slik at spilleren blir påført nummer på kampskjemaet.

 

Forslaget falt med 14 stemmer.

 

 

Forslag Rogaland Bandykrets:

§ 8.

Poengberegning

 

Punkt 7 Regler for rekkefølge

Regelen om at innbyrdes oppgjør teller foran målforskjell ved poenglikhet i tabellene fjernes.

 

Forslaget ble ikke behandlet da det ikke var mottatt av NBF innen fristen.

 

 

Forslag seksjonsstyret:

 

Det skal deles ut merker, diplomer og pokaler etter følgende kriterier:

 

Punkt 10 Pokaler:

J) Klubbene som kommer på 2. plass tildeles pokal.

(Punktet om at lag nr. 3 skal ha pokal strykes)

Punkt 10 Pokaler:

K) Vinneren av Mesterskap videregående skoler tildeles pokal.

 

Enstemmig vedtatt.

 

 

Forslag Tunet IBK:

 

Det skal deles ut merker, diplomer og pokaler etter følgende kriterier:

A)

Når det i kampreglementet står at lag nr. 3 tildeles pokal, hvorfor spilles det ikke bronsefinaler?

Forslag: Det spilles bronsefinaler i samtlige NM.

 

Tunet IBK trakk forslaget.

 

B)

I kampreglementets punkt 2 står det "Spillere på det seirende lag i Norgesmesterskapet….."

Forslag: Her tilføyes det "Spillere på lag nr. 3 tildeles bronsemedaljer".

 

Tunet IBK trakk forslaget.

 

 

 

 

C)

Premier i NM for kretslag:

Forslag: Lik premiering som for NM klubblag. Dog bør man stryke lagpokaler.

 

Enstemmig vedtatt.

 

 

8.5 Dommerhonorarer (Seksjonsstyret)

 

NM-finale herrer : år 2000

Uansett grad 700,-

NM-finale damer : år 2000

Uansett grad 550,- Endres til 700,-

Øvrige finaler : år 2000

Aldersbestemte klasser 400,-

Uansett grad

 

Kjøregodtgjørelse og diett beholdes med følgende endring :

De som tilbringer mer enn 10 timer hjemmefra får 200,- mer i diett.

De som må tilbringe en helg hjemmefra får 300,- for helgen i tillegg til vanlig diettgodtgjørelse.

 

Enstemmig vedtatt.

 

Sak 9: Valg

Seksjonsstyret 1999/2000:

Valgkomiteen i innebandyseksjonen fremla følgende innstilling til valg av nytt seksjonsstyre:

Leder: Heidi Tofterå (Ikke på valg)

Nestleder: Geir Ole Løchen 2 år

1. Styremedlem: Espen Johannessen 2 år

2. Styremedlem: Jon E. Eriksen (Ikke på valg)

3. Styremedlem: Janne Johannesen 1 år

1. Varamedlem: Tone Damsleth (gjenvalg 1 år)

2. Varamedlem: Peter Jetzel 1 år

3. Varamedlem: Jarle Gommerud (Ikke på valg)

 

Alle kandidater ble enstemmig valgt (uthevet).

 

Valgkomité 3 - 4 medlemmer:

Leder: Tone Damlsleth Sarpsborg IBK

Medlem: Anders Hove Hammerfest IBK

Medlem: Jane Fjeldstad Sagene IF

 

Alle ble enstemmig valgt. Valgkomiteen gis fullmakt.

 

 

 

10. Avgifter til sesongen 1999/2000

 

Forbundstinget 1998 vedtok følgende avgifter for perioden 1999 - 2001: (Til info.)

LISENSER: Aktive over 17 år: Kr. 300,-

Aktive under 17 år: Kr. 200,-

Dommere, ledere, trenere Kr. 200,-

Betalt lisens til NBF er gyldig for alle forbundets idretter.

Overgangsgebyret mellom norske klubber: Kr. 400,-

Innmeldingsavgift for nye klubber: Kr. 1 000,-

Årsavgift for medlemsklubber: Kr. 500,-

 

Forslag til avgifter for sesongen 1999/2000:

Eliteserien herrer (10 lag): 1999/2000

Lagavgift (adm, premier osv) Kr. 7 500,-

Europacupavgift pr. lag Kr. 1 000,-

Reisekasse (fordelingskasse) Kr. 6 000,-

Dommeravgift (kjøregodtgjørelse, diett) Kr. 9 500,-

Sensoravgift (dommerobservasjoner) Kr. 1 000,-

TOTALT Kr. 25 000,-

 

Forslag: Reisefordeling eliteserien 1999/2000

Reisefordelingskassa består for 1999/2000 av kr. 6.000,- pr. lag, dvs totalt 10 * 6.000,- = 60.000,-. Reisefordelingskassa fordeles slik:

Kverneland: 5 reiser => 4,5

9 øvrige lag : 1 reise hver seg => 4,5 Totalt 9 reiser.

 

Reisefordeling: Kverneland: 60.000 * 4,5/ 9 = 30.000 ==> 30.000,-

Øvrige lag: 60.000 * 4,5/ 9 = 30.000 ==> 3.333,- pr. lag

(dvs. 2.667,- pr. øvrige lag til Kverneland)

 

Avgift: 1. div. Østl. H (10 lag): 1. div. Østl. D (8 lag):

Lagavgift (adm, premier osv) Kr. 5000,- Kr. 5000,-

Reisekasse (fordelingskasse) Kr. 0,- Kr. 0,-

Sensor-/ dommerobservasjon Kr. 500,- Kr. 500,-

Dommeravgift (kjøring/diett) Kr. 7500,- Kr. 7500,-

NM -avgift Kr. 0,- Kr. 0,- (Se avgifter for sluttspill)

Europacupavgift Kr. 0,_____ Kr. 1 000,-

TOTALT Kr. 13000,- Kr. 14000,-

 

 

Alle avgifter og reisefordeling enstemmig vedtatt.

 

Sak 11: Behandle handlingsplan for sesongen 1999/2000

Handlingsplan bredde/elite for sesongen 1999/2000 ble enstemmig vedtatt.

 

Sak 12: Foreslå budsjetter for kommende sesong (1999/2000)

Budsjettet for sesongen 1999/2000 ble enstemmig vedtatt.

 

Sak 13: Administrative bestemmelser

Ingen administrative bestemmelser oppe til behandling

 

 

Tomas Jonsson ga ordet til Heidi Tofterå, som takket avgående styremedlemmer for innsatsen og takket for møtet. Hun ønsket nye styremedlemmer velkommen og ønsket alle en god tur hjem.

 

 

 

 

 

 

Protokollen er kontrollert og godkjent:

 

 

Oslo, / , 1999 Oslo, / , 1999

 

 

ok ok

Jane Fjeldstad Lillian Baltzrud