Protokoll

 

Innebandyseksjonens årsmøte 1998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idrettens Hus på Rud, Bærum

Søndag 14. juni 1998 kl. 1100

 

 

 

Norges Bandyforbund

Innebandyseksjonens årsmøte

Idrettens Hus på Rud, søndag 14. juni 1998 kl. 1100 - 1500

 

PROTOKOLL

 

Åpning

President i Norges Bandyforbund Kjell Hovland Olsen ønsket velkommen til årsmøtet. Han talte på vegne av forbundsstyret og orienterte om den nasjonale og internasjonale aktiviteten i sesongen 1997/98. Videre informerte han om forbundets økonomiske status og takket til slutt involverte personer for innsatsen i året som er gått.

 

Sak 1: Godkjenne fullmakter og at seksjonsårsmøtet er lovlig innkalt.

Årsmøtet lovlig innkalt. Fullmakter ble opplest og godkjent. Følgende 37 stemmeberettigede til stede:

 

 1. Tom Synstad Innebandyseksjonen.
 2. Ivar Nordberg "
 3. Tore Eker Akershus BK
 4. Nils Ole Wiik Buskerud BK
 5. Heidi Tofterå Hordaland BK
 6. Jane Fjeldstad Oslo BK
 7. Henning Rugsveen Rogaland BK
 8. Thomas Liptak Sør-Trønd. BK
 9. Morten Riise Østfold BK
 10. Daniel Slettemoen Bergen IBK
 11. Jon Asle Anthonsen Greåker IBK
 12. Gunnar B. Svendsen "
 13. Benny Lissman Hammerfest IBK
 14. Rolf Kronkvist Holmlia SK
 15. Hans P. Fagernes "
 16. Dagfinn Ringås "
 17. Jarle Gommerud NOR-92 IBK
 18. Børre Gommerud "
 19. Michal Janic "
 20. Jon Gundersrud NTNUI
 21. Tore Buli "
 22. Anders Karlsen OSI
 23. John Andersen "
 24. Rune Ali Zouhar Røa IBK
 25. Finn U. Berntsen Sagene
 26. Niclas Martinsson "
 27. Jan F. Snellingen "
 28. Roar Aube Sarpsborg
 29. Øyvind Paulsrud "
 30. Bjørn E. Kristiansen Slevik
 31. Roar Nilsen "
 32. Anne-Marie Nilsen "
 33. Morten Isnes Sveiva
 34. Espen Hoff "
 35. Johnny Finstad Tunet
 36. Carl-Otto Evensen "
 37. Thomas Thorkildsen Øreåsen IBK

 

 

 

Følgende til stede uten stemmerett:

 

 1. Kjell Hovland Olsen President NBF
 2. Tore Krarup Leder kontrollkomiteen
 3. Bjørn Lökslid Revisor for NBF
 4.  

 5. Tomas Jonsson Generalsekretær NBF
 6. Terje Larsen Idrettskonsulent NBF
 7. Frank Nordseth Utdanningskonsulent NBF

Sak 2: Valg av dirigent

Tomas Jonsson ble enstemmig valgt til dirigent for årsmøtet. Forretningsorden godkjent.

Sak 3: Valg av sekretær

Terje Larsen og Frank Nordseth ble enstemmig valgt til sekretærer for årsmøtet.

Sak 4: Valg av to representanter til å undertegne årsmøtets protokoll

Carl-Otto Evensen og Anders Karlsen ble enstemmig valgt til å undertegne årsmøtets protokoll.

 

Ivar Nordberg leser opp brev fra Rogaland BK hvor de ber om utsettelse av årsmøtet grunnet flystreiken på Østlandet.

Tomas Jonsson ber årsmøtet ta stilling til ønsket.

Støtter: 11 Støtter ikke: 20

Årsmøtet fortsetter etter planen.

Sak 5: Godkjenne den oppsatte sakslisten

Sakslisten ble godkjent.

 

Kjell Hovland Olsen tar ordet, og premierer de klubbene i Norge med størst økning i medlemsmassen.

Hammerfest IBK med en økning på 185 nye medlemmer premieres med kr 3000,-

Strømmen IBK med en økning på 158 ny medlemmer premieres med kr 2000,-

Tanum IBK med en økning på 153 nye medlemmer premieres med kr 2000,-

Sak 6: Behandle beretningen

Beretningen ble enstemmig godkjent med følgende bemerkninger:

Side 8, punkt 3.1: Pr. 11.06.98 er det innebandyseksjoner i 10 kretser.

Side 11, punkt 4.3: NM-finalen herrer gikk mellom Greåker og Holmlia.

Side 15, punkt 7.10: Feil i resultat i VM-semifinale mellom Sverige - Danmark. Korrekt resultat skal være : Sverige - Danmark: 10 - 2.

Side 17, tabeller: 2. divisjon Buskerud ikke fullstendig. Dette rettes opp snarest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 7: Gjennomgå regnskapene (som oversendes forbundstinget for godkjenning)

Innebandyseksjonens resultat viser et overrskudd på kr. 79694,-, mot budsjettert 15.441,-. Revisor leste opp revisjonsberetningen.

 

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

 

Sak 8: Innkomne forslag

 

8.1 Eget domsutvalg for innebandy (fra Oslo Bandykrets)

Forslaget har vært oppe til behandling i lovkomiteen som har konkludert med at forslaget bryter med NIF sin lov (lovnorm for særforbund). Skal innebandy ha eget domsutvalg må dette tas opp på Idrettstinget.

Det foreslås at forslaget blir oversendt til seksjonsstyret for videre behandling.

Enstemmig vedtatt

8.2 Endringer i kampreglementet

 

15 Forbudte kampdager

 

Teksten fjernes fra kampreglementet, da punktet er dekket i NBF sine lover. Det vil bare stå en henvisning til lovparagrafen i kampreglementet.

Enstemmig vedtatt

17 Forbundsserier

Ordet "trippel" erstattes med "minimum dobbel". Enstemmig vedtatt

 

Opprettelse av Eliteserie for damer. Falt mot 2 stemmer

 

19 NM- sluttspill

 

Semifinale damer spilles som krysspill mellom puljene best av 3 kamper Enstemmig vedtatt

 

NM- sluttspill damer fra og med sesongen 1999/2000. Falt som konsekvens av at ikke Eliteserie damer ble vedtatt

 

NM- sluttspill herrer. Det spilles kun en finale. Falt mot 8 stemmer

 

20 Punkt 2: Norgesmesterskap for aldersbestemte klasser

 

NBF's innebandyseksjon arrangerer hvert år NM for aldersbestemte lag fra og med 15år (gutt/pike)

 

Enstemmig vedtatt

 

 

 

 

27-3b Bestemmelser om antall utenlandske spillere

 

Utenlandske statsborgere i seniorserier. Vedtatt med 26 stemmer

 

Benkeforslag: Endring til 4 utenlandske statsborgere pr. kamp. Falt mot 12 stemmer

Endring til kun å gjelde Eliteserie. Falt mot 5 stemmer

 

 

Forslag til utmerkelser Enstemmig vedtatt

 

Dommerhonorarer

 

Også i år vil dommerhonorar bli utbetalt direkte fra hjemmelaget.

Elitedivisjon Honorar: 450,- pr. dommer/match

Øvrige div. Honorar: 350,- pr. dommer/match eller lavere. Bestemmes av administrerende myndighet.

 

Konsekvens: 1998/99 1997/98 Endring

Eliteserie: 450,- (350 i dag) Eliteserie 9H = 8.100,- 11H = 7.700,- + 400,-

1. divisjon: 350,- (300 i dag) 1. div. Østl. D. 7H = 4.900,- 11H = 6.600,- - 1.700,-

1. div Østl. H. 9H = 6.300,- 11H = 6.600,- - 300,-

 

Kjøregodtgjørelse eliteserie og 1. div. Østland:

 

Kjøregodtgjørelsen settes til kr. 2,50 pr. km fra hjemstedsadresse tur/ retur kamparena.

 

Ved to-dommersystem skal dommeren i størst mulig utstrekning kjøre i felles bil. Passasjertillegg mottas ikke. Benyttes det flere biler, skal satsen deles. Dommerregninger sendes inn til Norges Bandyforbund etter hver kamp, ferdig utfylt. Det vil ikke bli utbetalt kjøregodtgjørelse hvis ikke dommerregning foreligger.

 

Diett:

Gjelder både sjåfør og passasjer: 0 - 49 km. 0,- 100 - 299 km 170,-

49 - 99 km 70,- 300 ---> km 210,-

Vedtatt mot 1 stemme

 

 

Sak 9: Valg

Seksjonsstyret 1998/99:

Valgkomiteen i innebandyseksjonen fremla følgende innstilling til valg av nytt seksjonsstyre:

Leder: Heidi Tofterå

Nestleder: Peter Jetzel (Ikke på valg)

1. Styremedlem: Ulrika Svensson (Ikke på valg)

2. Styremedlem: Jon E. Eriksen

3. Styremedlem: Rune Ali Zouhar

1. Varamedlem: Tone Damsleth (1 år)

2. Varamedlem: Geir Grime

3. Varamedlem: Jarle Gommerud

 

Alle kandidater ble enstemmig valgt (uthevet).

 

Valgkomité 3 - 4 medlemmer:

Leder: Ivar Nordberg Holmlia SK

Medlem: Erik Kalleklev Bergen IBK

Medlem: Thomas Thorkildsen Øreåsen IF

Medlem: Jane Fjeldstad Sagene IF

 

Alle ble enstemmig valgt. Valgkomiteen gis fullmakt.

 

10. Avgifter til sesongen 1998/ 99

 

Eliteserien herrer (10 lag): 1998/99 (1997/98)

Lagavgift (adm, premier osv) Kr. 7 500,- (7.500,-)

Europacupavgift pr. lag Kr. 1 000,- (1.000,-)

Reisekasse (fordelingskasse) Kr. 6 000,- (6.000,-)

Dommeravgift (kjøregodtgjørelse, diett) Kr. 9 500,- (9.500,-)

Sensoravgift (dommerobservasjoner) Kr. 1 000,- ( 1.000,-)

TOTALT Kr. 25 000,- (25.000,-)

 

Forslag: Reisefordeling eliteserien 1998/99

Reisefordelingskassa består for 1998/ 99 av kr. 6.000,- pr. lag, dvs totalt 10 * 6.000,- = 60.000,-. Reisefordelingskassa fordeles slik:

  1. Kverneland, NTNUI og Ugla 5 reiser x 4.000,- 20.000,- x 3 lag
  2. 7 lag på Østlandet (kun 2 reiser) Ingen reiser

Totalt 60.000,-

 

 

(1997/98 i parentes) 1. div. Østl. H (10 lag): 1. div. Østl. D (8 lag):

Lagavgift (adm, premier osv) Kr. 5000,- (5000,-) Kr. 4500,- (5000,-)

Reisekasse (fordelingskasse) Kr. 0,- Kr. ( 0,-)

Sensor-/ dommerobservasjon Kr. 500,- ( 500,-) Kr. 500,- ( 500,-)

Dommeravgift (kjøring/diett) Kr. 7500,- (7500,-) Kr. 5000,- (7500,-)

NM -avgift Kr. 0,- Kr. 0,- (2000,-) Se avgifter

Europacupavgift Kr. 0,- Kr. 1 000,- (1000,-)

TOTALT Kr. 13000,- (13000,-) Kr. 11000,- (16000,-)

 

 

Avgifter for sluttspill/ kvalifisering:

 

NM aldersbestemte: kr. 1500,- per. lag

NM damer: kr. 2500,- per. lag

Kvalifisering 1. div: kr. 2500,- per. lag

Kvalifisering elite: kr. 3000,- per. lag

 

Alle avgifter og reisefordeling enstemmig vedtatt.

 

Sak 11: Behandle handlingsplan for sesongen 1998/99

Handlingsplan bredde for sesongen 1998/99 ble enstemmig vedtatt.

Handlingsplan elite for sesongen 1998/99 ble enstemmig vedtatt.

 

Seksjonsstyret ble bedt om å vurdere utsending av Pasningen til alle lisensierte spillere.

Sak 12: Foreslå budsjetter for kommende sesong (1998/99)

Budsjettet for sesongen 1998/99 ble enstemmig vedtatt med følgende justeringer av konti grunnet kr. 80.000,- mindre i tilskudd av øremerkede midler:

 

Konto inntekter

3 110 20.000 (100.000) - 80.000

 

Konto utgifter

4 262 20.000 ( 35.000) - 15.000

4 268 30.000 ( 50.000) - 20.000

4 269 0 ( 30.000) - 30.000

 

Resultat 57.910 ( 72.910) - 15.000

 

Endring totalt - 80.000

Sak 13: Administrative bestemmelser

Ingen administrative bestemmelser oppe til behandling

 

 

Tomas Jonsson ga ordet til Kjell Hovland Olsen, som takket avgående styremedlemmer for innsatsen og takket for møtet, før han ga ordet videre til den nye lederen Heidi Tofterå. Hun takket for tilliten ved valget og ønsket alle en god tur hjem.

 

 

 

 

 

 

Protokollen er kontrollert og godkjent:

 

 

Oslo, / , 1998 Oslo, / , 1998

 

 

Carl-Otto Evensen Anders Karlsen