Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation

Utviklingen

Protokoll

 

Innebandyseksjonens årsmøte 2000

 

 

Ullevaal Business Class

Lørdag 17. juni 2000 kl. 1200

 

PROTOKOLL

Åpning

Seksjonsleder Heidi Slettemoen ønsket velkommen til årsmøtet, og fortalte forsamlingen om hvilke saker som har dominert seksjonsarbeidet i perioden. President i Norges Bandyforbund Kjell Hovland Olsen talte på vegne av forbundsstyret og orienterte om den nasjonale og internasjonale aktiviteten i sesongen 1999/2000. Videre informerte han om nye tilskuddsordninger, anleggskonferanser og takket til slutt involverte personer for innsatsen i året som er gått, og spesielt innsatsen til de frivillige under VM 2000.

 

Sak 1:    Godkjenne fullmakter og at seksjonsårsmøtet er lovlig innkalt.

Årsmøtet lovlig innkalt. Fullmakter ble opplest og godkjent. Følgende 49 stemme­berettigede til stede:

 


1.          Heidi Slettemoen                 Innebandyseksjonen.

2.          Jon Erik Eriksen                  «

3.          Geir Ole Løchen                  «

4.          Espen Johannessen             «

5.          Janne Johannesen                «

6.          Jarle Gommerud                  Buskerud BK

7.          Henning Evensen                 Hed/Opp BK  

8.          Kurt Tjelta                          Rogaland BK

9.          Oddvar Bærheim                 «

10.       Roger Wickstrøm                Aust-Agder BK

11.       Espen Schønningsen            Oslo BK

12.       Thomas Bråthen                  Østfold BK

13.       Thomas Blomqvist              Holumskogen

14.       Erik Sørlie                            «

15.       Cathrine Westheim              «

16.       Ronny Myrhaug                 Strømmen

17.       Øyvind Joar Hølmo            «

18.       Morten Stene                      Fredrikstad

19.       Bent A. Nilssen                   NOR-92

20.       Børre Gommerud                «      

21.       Michal Janic                        «

22.       Rune Solem                         OSI

23.       Rune Ali Zouhar                 «

24.       Lillian Baltzrud                   Sagene

25.       Andreas Smith                     «

26.       Dag Arne Renmælmo          Sarpsborg

27.       Øyvind Paulsrud                 Sarpsborg

28.       Bjørn-Erik Kristiansen        Slevik

29.       Geir Nadim                          Toppen

30.       Morten Isnes                       Sveiva

31.       Heidi Rønning                     «

32.       Jan Hagen                            Tunet

33.       Roar Hop                            «

34.       Inge A. Bakken                    «

35.       Per Olavson                         Holmlia

36.       Arild Nybø                          «

37.       Raymond Johansen             Hvaler

38.       Jorunn Johansen                  Lillehammer

39.       Thomas Liptak                    Øreåsen

40.       Thomas Thorkildsen           «

41.       Vidar Johansen                    HSIL

42.       Christian Bakke                   Bærums Verk

43.       Erik Eriksson                       Fjerdingby

44.       Henning Rugsveen               HIT

45.       Roar Håkonsen                    VIF

46.       Jan Magnar Ingebrigtsli       «

47.       Dag Berg Svendsen              Greåker

48.       Håvard Oddsbu                   «

49.       Bjørn Ivar Petterson            Grimstad

 


 

Følgende til stede uten stemmerett:

 


50.       Kjell Hovland Olsen            President NBF

51.       Marcus Nilsson                   OSI  

52.       Bjørn Lökslid                      Revisor for NBF

53.       Ann-Mari Ellefsen              NBF

54.       Tomas Jonsson                   Generalsekretær NBF

55.       Terje Larsen                        Idrettskonsulent NBF

56.       Frank Nordseth      Utdanningskonsulent NBF

57.       Jane Fjeldstad         Valgkomiteen

58.       Thor Johnsen          Regelkomiteen

59.       Carl-Otto Evensen  Tunet

 


Sak 2:       Valg av dirigent

Tomas Jonsson ble enstemmig valgt til dirigent for årsmøtet. Forretningsorden godkjent.

Sak 3:       Valg av sekretær

Frank Nordseth og Terje Larsen ble enstemmig valgt til sekretærer for årsmøtet.

Sak 4:       Valg av to representanter til å undertegne årsmøtets protokoll

Jarle Gommerud og Jan Hagen ble enstemmig valgt til å undertegne årsmøtets protokoll.

Sak 5:       Godkjenne den oppsatte sakslisten

Sakslisten ble godkjent.

Sak 6:       Behandle beretningen

Beretningen ble enstemmig godkjent med følgende bemerkninger:

Eliteserietabellen hr:        Nor 92 fikk 8. plass (18  6 0 12   60-111 12)

1. div. Vestland hr:         Kampen BSI – Klepp ble satt til 0-0.  

 

Tabell 1.div Vestland hr:

  4 BSI                           14 6 4 4 61-  49 16

  5 Klepp                       14 6 3 5 57-  42 15

 

Dommerkomiteens beretning

Per Christian Westreng og Pål Espen Groth dømte dobbelmøtet Sverige – Finland for herrer 11-12.02.2000. Rune Ali Zouhar og Kim Jørstad dømte i europacupen 27.-30.12.1999 i Sveits. Kristian Nebell/Espen Lundgreen og Tom Synstad/Jani Tamminen dømte i SM-sluttspillet for distriktslag 7.-9. april 1999 i Uppsala.

Sak 7:       Regnskap

Revisor leste opp revisjonsberetning .

 

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Sak 8:       Innkomne forslag

 

8.1     Norges Cup

 

Fra:        Seksjonsstyret

 

Innebandy har etter hvert vokst frem i de fleste fylkene i landet, og er ikke kun et Østlands- fenomen. Seksjonsstyret føler derfor at det er på sin plass å vurdere muligheten for på sikt å avvikle et fullstendig NM- spill.

Seksjonsstyret kan i utgangspunktet tenke seg et system liknende fotball, men ser at det fort kan føre til praktiske og administrative komplikasjoner.

Seksjonsstyret foreslår derfor at det i første omgang arrangeres en testsesong med Norges Cup sesongen 2001/2002 som på sikt kan bli et NM- spill.

 

Norges Cup sesongen 2001- 2002

Forslaget baseres på tre deler: 1. Innledende spill i kretsene, 2. Mellomspill mellom enkelte kretser, og 3. Nasjonalt sluttspill.

 

1.        Innledende spill i kretsene må spilles ferdig før jul. Hver enkelt krets kan selv bestemme om de vil bruke plassering i fra seriespill forrige sesong, eller om de vil spille cup i sin krets hvert år.  Hver krets vil ha ett gitt antall lag, som går videre til mellomspillet. (Se fordelingsnøkkel.)

2.        I mellomspillet spiller følgende kvalifiserte lag mot hverandre:

Nord Norge              – Trøndelag

Hordaland               – Rogaland

Hed/ Oppland          – Buskerud

Aust Agder               – Akershus

Lagene spiller mot hverandre etter trekning, en kamp, der vinnerne er kvalifisert til tredje runde. Lagene fra Oslo og Østfold går direkte til tredje runde!

3.        De åtte lagene som gjenstår etter mellomspillet, møter så de åtte lagene fra Oslo/ Østfold til åttende- , kvart- , semi- , og finaler. Motstander blir bestemt etter fri- trekning etter hver runde, og det spilles en kamp i hver runde.

 

Dersom Norges Cupen viser seg å fungere kan det fremmes forslag om at denne erstatter NM-sluttspillet slik vi kjenner det i dag.

 

Totalt vil det minimum bli avviklet åtte kamper i mellomspillet, og fire runder i sluttspillet. Disse kampene arrangeres i forbundets regi. Når det gjelder økonomiske aspekter, som f.eks reisestøtte og lignende, vil både klubb, krets, og forbund ha ett års planleggingstid. Men f.eks penger til en ”reisekasse” kan dekkes gjennom en deltakeravgift, eller en økning i årsavgiften til lagene, eller sponsorer….

 

Deltakelse er 100% frivillig!

 

Forslag til fordelingsnøkkel Norges Cup.

Forslaget til denne fordelingsnøkkelen er basert dels på en sportslig vurdering av kretsene, etter hvor høyt lag fra de respektive kretser spiller i serie systemet. Og lisensantallet for hver krets.

 

Lisenser totalt:

Herrer:

Krets:

Antall plasser:

489

332

Akershus

3

115

80

Aust Agder

1

234

152

Buskerud + Vestfold + Telemark

2

189

99

Hed/ Oppland

2

161

139

Hordaland

2

493

284

Rogaland

2

350

238

Sør- Trøndelag

2

237

179

Nord- Norge

2

1756

1051

Oslo

5

719

378

Østfold

3

 

Hedmark/Oppland og Hordaland får to plasser, selv om lisenstallene er små. Dette fordi Hedmark/ Oppland har tre lag i 1.div. Østlandet, og Hordaland får fire lag i 1.div Vestlandet.

 

Enstemmig vedtatt at forslaget skal gjennomarbeides mht seedingen og antall lag fra hver krets frem til neste årsmøte. Seksjonen sender forslaget ut på høring hos kretsene.

 

 

8.2     Endringer i spillereglementet

 

201 Ordinær spilletid, Punkt 2

 

Fra:        Fredrikstad IBK

Styret i Fredrikstad Innebandyklubb foreslår følgende

endring i spilleregler Punkt 2. Spilletid 201 Ordinær spilletid. (evt. NBF`s kampreglement)

 

Siste setning lyder:

Pkt. 201 2)

"Spilletiden skal bare stoppes i forbindelse med mål, utvisninger, straffeslag, time-out eller på dommerens signal ved et naturlig avbrudd. De siste 3 minuttene av ordinær spilletid skal være effektive."

 

Siste setning endres til:

"Spilletiden skal være effektiv. (dvs. klokken skal stanses på dommerens signal, samt startes når frislag-, innslag-, duell taes m.v. Tiden skal starte etter første duell etter endt straffeslag) Dette gjelder kamper som spilles i eliteserien og 1. divisjon."

 

Forslaget ble trukket.

 

 

8.3       Endringer i kampreglementet

 

§ 6.

Dommer som ikke møter

 

Fra:        Oslo Bandykrets

Styret i Oslo Bandykrets Innebandyavdeling foreslår følgende endring i NBFs kampreglement § 6. Punkt 1. Dommer som ikke møter:

 

Siste setning lyder:

"Kamper i eliteserien og andre seniorserier skal alltid ledes av to dommere."

 

Siste setning endres til:

" Kamper i Eliteserien, 1. divisjon og 2. divisjon skal alltid ledes av to dommere. "

 

Oslo Bandykrets endret sitt forslag til også å gjelde 2. divisjon. Forslaget ble vedtatt mot 2 stemmer.

 

 

§ 8.

Serie. Poengberegning

Punkt 7: Regler for rekkefølge

 

Fra:        Seksjonsstyret

Forslag:

For Eliteseriene og 1. div. Østland herrer gjelder følgende:

Den klubb som oppnår høyest poengtall i sin serie, er vinner.

Hvis to eller flere klubber står likt i poeng totalt, er det målforskjellen i serien som er avgjørende. Skulle mål­forskjellen i serien være den samme, går den klubb foran som har laget flest mål i seriespillet.

Hvis to eller flere klubber fortsatt står likt, er det den klubb som har fått flest poeng i innbyrdes oppgjør, som er vinner. Hvis klubbene også står likt i antall poeng i innbyrdes oppgjør, er det målforskjellen i de innbyrdes oppgjør som er avgjørende.

For alle andre serier gjelder dagens regeltekst.

 

Seksjonsstyret endret forslaget til å gjelde alle serier. Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme.

 

§ 17.

Eliteserie og 1.divisjon

 

Fra:        Seksjonsstyret

Forslag:

Teksten under erstatter alt som omhandler 1.div Østland herrer i kampreglementet.

1. div. Østland skal bestå av to avdelinger med ti lag i hver avdeling som spiller dobbel serie.

Øvrige 1. divisjoner skal bestå av minimum 8 lag som spiller minimum dobbel serie.

 

Kvalifisering til Eliteserien herrer:

Plass nr. 9 og 10 rykker direkte ned etter ferdigspilt serie, og plasseres i den avdeling de hører hjemme. Vinnere av hver 1. divisjonsavdeling spiller om de to ledige plassene i eliteserien. Kun lag som kommer på andreplass kan ta avdelingsvinnerens plass.

 

 

Kvalifisering til 1. divisjon Østland herrer:

Plass nr. 10 rykker direkte ned etter ferdigspilt serie og plasseres i den avdelingen laget hører hjemme.

Det skal være fem ledige plasser for opprykkslag.

·         Hvis et lag rykker opp til Eliteserien og ingen rykker ned fra eliteserien eller to lag rykker opp til eliteserien og et lag  rykker ned fra eliteserien rykker 9.- og 10 plassene ned.

·         Hvis to lag rykker opp til eliteserien og ingen rykker ned spiller de to niendeplassende hjemme/bortekamp hvor vinneren beholder plassen i 1. div. og taperen rykker ned. 10 plassene rykker ned.

·         Hvis to lag rykker ned fra eliteserien og ingen opp til eliteserien rykker 8-, 9-. og 10. plassene i 1. div. Østland ned og 7. plassene spiller hjemme/ borte kamp hvor taperen rykker ned.

·         Hvis et lag rykker ned fra eliteserien eller to lag rykker ned fra eliteserien og et lag rykker opp til eliteserien rykker 8., 9.- og 10. plassene ned.

·         Hvis like mange lag rykker opp til eliteserien som ned fra eliteserien spiller 8. plassene i 1. div. Østland hjemme-/bortekamp hvor vinneren beholder plassen og taperen rykker ned sammen med 9.- og 10. plassene.

·         Vinnere av 2. div. underliggende 1. div. Østland, rykker direkte opp til 1. divisjon Østland.

 

Avdelingsfordeling i 1. divisjon Østland herrer:

I 1. divisjon Østland seedes de ti høyest plasserte og ti lavest plasserte lag. De ti høyest seedede lag trekkes fem til hver avdeling. Likeledes trekkes de ti lavest plasserte lag med fem til hver avdeling. Lag som rykker ned fra eliteserien er førsteseedet, lag som vinner Østlandsserien og ikke rykker opp er andreseedet osv.

 

Innføringen:

Første sesong med to avdelinger blir sesongen 2001-02. Etter sesongen 2000-01 rykker vinnerne og andreplassene av de fem underliggende 2. divisjoner; Akershus, Buskerud, Hed/Opp, Oslo og Østfold direkte opp, mens nedrykkskandidatene fra den eksisterende 1. div. Østlandet spiller kvalifisering mot tredjeplassene i andredivisjonene om de resterende plassene.

 

Seksjonsstyret trakk forslaget. Holumskogen IBK sender inn forslag på utvidet kvalifisering, som sendes ut på høring i kretsene før neste årsmøte.

 

§ 17.

Eliteserie og 1.divisjon

 

Fra: Seksjonsstyret

Det opprettes en 1. divisjon Sørlandet fra sesongen 2001/02.

Serien omfatter kretsene Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Vestfold.

Vinneren av serien gis først anledning til å delta i kvalifisering til eliteserien når serien består av minimum 8 lag som spiller minimum dobbel serie.

En videre forutsetning for opprykk til Eliteserien er at det eksisterer en underliggende 2. divisjon som består av minimum 8 lag i minimum dobbel serie.

Serien administreres av Aust-Agder Bandykrets.

 

Forslaget ble vedtatt. 27 for og 13 mot.

 

 

§ 17.

Eliteserie og 1.divisjon

 

Fra: Rogaland Bandykrets

 

Forslag: Reduksjon av antall lag i Vestlandserien

Rogaland Bandykrets foreslår at antall lag i Vestlandserien reduseres fra 10 lag i dobbel serie til åtte lag i trippel serie fra sesongen 2001/2002.

 

Rogaland Bandykrets trakk forslaget. Kretsen gis muligheten innenfor gjeldende reglement.

 

 

§ 20

Aldersbestemte klasser

Punkt 2: Norgesmesterskap

 

Fra:        Toppen IL

Vi er et lite lag langt utenfor innebandyens sentrum. I vårt område, Agderfylkene, er det pr. dags dato ikke noen serien for hverken guttelag eller juniorlag. Toppel IL's lag består hovedsakelig av spillere i disse årsklassene. P.g.a. dette stiller vi med 2 lag i 2. Divisjon Sørlandet, senior.  Dette er i og for seg greit nok, da nivået ikke er alt for høyt. Men som lag spiller vi ikke, mot lag, som har spillere på samme alder. Derfor ville det vært en stor motivasjon for oss, som ikke ligger i de sentrale innebandystrøk, å få være med på NM for aldersbestemte klasser. Dette bør også være en måte for innebandyseksjonen å spre idretten på. Man må ikke ha en fullt utbygd krets med serier i alle aldersgrupper for å være med i varmen.

Ut fra det som vi har lest oss til fra resultatene fra NM stiller det ikke mere en  8 lag fra 3 kretser for junior og 7 lag fra 3 kretser for guttelag.  Det betyr at alle kretsene som kan stille lag, ikke stiller lag. I gutteklassen ble kvoten på 8 lag ikke fylt opp. Derfor synes vi det er meget rart at lag som ønsker å være med holdes utenfor det gode selskap.

Videre påpeker vi at iflg. forbundets kampreglement § 20 står det:" Med 2-4  kretser kvalifiserer seg de to beste lagene fra hver krets til landsfinalen."

Våre spørsmål blir da:

Hvorfor kan Oslo stille med 4 lag i både gutter og juniorer?

Hvordan kan både et 3. lag og et 4. lag  kvalifiserer seg til NM etter § 20? 

Vi skjønner at nivået i de sentrale strøk sikkert er mye høyere en ned hos oss, men vi har ingen tilbud til våre aldersbestemte lag i motsetning til sentrale østlandsområdet. Derfor finner vi det meget underlig, når det er et mål for innebandyseksjonen å spre sin idrett, å kun prioritere de strøkene hvor innebandy står sterkest. Videre finner vi det meget rart at innebandyseksjonen godtar at § 20 bortfaller i noen tilfeller til fordel for de sentrale strøk og

det slås beinhardt ned på oss med § 20 som begrunnelse.  Vi (Toppen IL) bør muligens ha en form for kvalifisering til NM, men seksjonen gir oss ingen mulighet til det.

Vi gjør også innebandyseksjonen oppmerksom på at NM for junior damer og jenter trengs det ikke noen form for kvalifisering. Hvordan kan dette ha seg? Kan hvem som hels melde seg på?

 

Med bakgrunn i ovennevnte begrunnelser ønsker vi å fremme følgende forslag til seksjonsårsmøte i innebandy 17/6-2000.

 

Vårt forslag er følgende som tillegg til § 20 punkt 2

 

Kretser med færre en 3 lag i aldersbestemte klasser, kan stille med et lag til NM for aldersbestemte klasser. Eventuelt spille kvalifisering mot nest beste lag i nabokretsen, dersom denne stiller med 2 lag. (3 og 4 lag bør være uaktuelt hvis ikke § 20 endres)

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

 

§ 26.

Overganger.

 

Fra:        Seksjonsstyret

 

Forslag: Punktene 1 og 2 endres til:

 

Punkt 1. Tidsfrister.

Overgang fra moderklubb til ny klubb skal skje i perioden fra 1. mai til 15. januar.

Karantenen settes til 21 dager for spillere som har fylt 12 år.

Spillere som ikke har fylt 12 år følger Norges Idrettsforbunds barneidrettsbestemmelser.

Det gis ikke dispensasjoner fra tidsfrister med unntak av saker som kommer inn under punkt 2.

 

Punkt 2. Flytting.

Ved reell flytting over 250km (dokumentert flytting), kan forbundsstyret etter søknad fra den nye klubben gjøre unntak fra tidsfrister og karantene­bestemmelsene.

 

Punkt 3. Internasjonale overganger

(Kun endring i overskriften, resten av regelteksten står som i dag)

 

Forslaget falt mot 8 stemmer.

Endringsforslag (gjeldende for spillere over 18 år): Forslaget ble vedtatt. 35 for og 10 mot.

 

§ 26

Overganger

 

Fra:        Sola-Grannes IBK

Sola-Grannes IBK foreslår at overgangsbestemmelsene (§ 26) endres slik at det gis rom for at en spiller kan melde overgang mer enn en gang i løpet av en overgangsperiode dersom overgangen skyldes reel flytting.

 

Forslaget ble strøket som konsekvens av at forrige forslag ble vedtatt.

 

§ 27

Spilleberettigelse

Punkt 2: Overgang mellom lag i samme klubb

 

Fra:        Sola- Grannes IBK

Sola-Grannes IBK foreslår at regelen (§ 27 Punkt 2.) om overgang til lavere rangerte lag endres slik at kun spillere som har entret banen i en kamp for høyere rangert lag må stå over tre påfølgende kamper for det høyere laget for igjen å kunne spille for det lavere rangerte laget.
Dette kan gjennomføres ved at kun de spillerne som i utgangspunktet skal entre banen oppføres med nummer på kampskjemaet mens spillere som i utgangspunktet er å regne som reserver bare blir ført opp med navn (Tilsvarende reglene i håndball). Dersom laget velger å benytte en av reservene kan lagleder kontakte sekretariatet slik at spilleren blir påført nummer på kampskjemaet. Dette skal kun skje i de to pausene.

 

Forslaget ble vedtatt med endringen om at påføring av nummer på reservene kun kan gjøres i de to pausene. Seksjonen gis fullmakt til å skrive inn regelen i gjeldende reglement og evt gjøre nødvendige endringer i spillereglene. 30 for og 14 mot.

 

§ 27

Spilleberettigelse

Punkt 2: Overgang mellom lag i samme klubb

 

Fra:        Tunet IBK

”For at en spiller skal kunne gå ned på et lavere rangert lag, skal spilleren stå over 2 påfølgende kamper for det høyere rangerte laget. Spilleren er da definert som spiller for det lavere rangerte lag.”

 

Forslaget falt.

 

 

8.4     Forslag til forbundstinget

 

Fra:        Seksjonsstyret

 

Forslag:

Seksjonsstyret ønsker å øke spillelisensen med kr.50,- slik at det er mulig å finansiere "Norsk Innebandymagasin"

 

Saken tas opp på et senere tidspunkt på grunn av at forbundet ikke har forhandlet ferdig med forsikringsselskapet. Generalsekretæren informerte at en forholdsvis stor økning av lisensen kunne påregnes, fordi forsikringsselskapet går underskudd med dagens lisensordning.

 

Det ble enstemmig vedtatt at innebandyseksjonens fond på kr. 186.000,- (70% av årets overskudd), skulle benyttes til å dekke eventuelt underskudd på VM 2000. Restansen + andel av post 4106 skal benyttes til å finansiere ”Norsk Innebandymagasin”.

 

 

8.5     Dommersatser og honorarer

 

Forslag fra seksjonsstyret om å endre satsene for km godtgjørelse, diett og honorar:

 

Forslag  1

Km - godtgjørelse

Det fremmes forslag om å justere opp satsene fra kr. 2,50 pr. km til kr. 3,00 pr. km.

Dette med bakgrunn i den senere tids prisstigning på drivstoff, forsikring og vedlikehold. For ordens skyld nevnes det at statens satser er kr. 3,20.

 

Forslag  2

Diett

 

                                          gammel                   ny sats

          00-49 km                        0,-                         50,-

          50-99 km                      70,-                       100,-

      100-299 km                    170,-                       180,-

        300 à km                    210,-                       250,-      (ny sats kr. 240,-)

 

Forslag  3

De som tilbringer mer enn 12 timer hjemme fra får i dag kr. 200,- i tillegg til ord. diett. Denne satsen er OK. Det bør innføres at de som er mer enn 24 timer hjemme fra får kr. 250,- og de som er mer enn 30 timer eller mer hjemme fra får kr. 350,- i tillegg til den ordinære dietten.

 

Forslag  4

Honorar

 

                                          gammel                   ny sats

      Eliteserie H                    450,-                       600,-

1. div. D øst (Elite)               450,-                       450,-      (ny sats kr. 600,-)

       1. div. H øst                    350,-                       450,-

 

 

Forslag 1 –4 ble enstemmig vedtatt med de påførte endringene i satser.

 

 

Sak 9:            Valg

Seksjonsstyret 2000/2001:

Valgkomiteen i innebandyseksjonen fremla følgende innstilling til valg av nytt seksjonsstyre:

Leder:                                    Heidi Slettemoen                   2 år

Nestleder:                                Geir Ole Løchen                      (ikke på valg)                          

1. Styremedlem:                       Espen Johannessen                   (ikke på valg)              

2. Styremedlem:                    Jon Erik Eriksen                   2 år

3. Styremedlem:                    Janne Johannesen                 2 år

1. Varamedlem:                     Jane Fjeldstad                                   1 år

2. Varamedlem:                     Peter Jetzel                           2 år

3. Varamedlem:                     Jarle Gommerud                    2 år                

 

Alle kandidater ble enstemmig valgt (uthevet).

 

Valgkomitéen 2000/2001:

Leder:              Henning Evensen                     Lillehammer IBK

Medlem:           Jan Magnar Ingebrigtsli             VIF Innebandy

Medlem:           Morten Stene                           Fredrikstad IBK

Medlem:           Oddvar Bærheim                      Sola-Grannes IBK

 

Alle ble enstemmig valgt.

 

Sak 10:  Avgifter til sesongen 2000/2001

 

Forbundstinget 1998 vedtok følgende avgifter for perioden 1999 - 2001: (Til info.)

LISENSER:          Aktive over 17 år:                                            Kr. 300,-

                                Aktive under 17 år:                                          Kr. 200,-

                                Dommere, ledere, trenere                                Kr. 200,-

Betalt lisens til NBF er gyldig for alle forbundets idretter.

Overgangsgebyret mellom norske klubber:                             Kr.    400,-

Innmeldingsavgift for nye klubber:                                           Kr. 1 000,-

Årsavgift for medlemsklubber:                                                   Kr.    500,-

 

 

Forslag til avgifter for sesongen 2000/2001:

 

Eliteserien herrer (10 lag):             2000/2001

Lagavgift (adm, premier osv)                             Kr.            7 500,-

Europacupavgift pr. lag                                      Kr.            1 000,-

Reisekasse (fordelingskasse)                            Kr.            6 000,-

Dommeravgift (kjøregodtgjørelse, diett)          Kr.         10 500,-

Sensoravgift (dommerobservasjoner)              Kr.            1 000.-

TOTALT                                                             Kr.           26 000,-

 

Avgifter for sluttspill/ kvalifisering:

NM aldersbestemte:            kr. 1500,- per. lag

NM damer:                            kr. 2500,- per. lag 

Kvalifisering 1. div:              kr. 2500,- per. lag

Kvalifisering elite:               kr. 3000,- per. lag

 

 

Forslag:                Reisefordeling eliteserien herrer 2000/2001

Reisefordelingskassa består for 2000/2001 av kr. 6.000,- pr. lag, dvs totalt 10 * 6.000,- = 60.000,-. Reisefordelingskassa fordeles slik:

·       Reiser mellom lag på Østlandet teller ikke med i reisefordelingen

·       Første reise mellom Rogaland og Østlandet teller 1/2, de påfølgende reiser teller 1. Dette betyr:

  

Sunde:                   5 reiser                   =>           4,5

   9 øvrige lag :         1 reise hver seg    =>           4,5           Totalt 9 reiser.

 

      Reisefordeling:     Sunde:                   60.000 * 4,5/ 9 =  30.000 ==> 30.000,-

Øvrige lag:            60.000 * 4,5/ 9 =  30.000 ==>   3.333,- pr. lag      

(dvs. 2.667,- pr. øvrige lag til Sunde)

Forslag  avgift:

1. div. Østl. H (10 lag):                                                                     Eliteserien Damer (8 lag):

Lagavgift (adm, premier osv)            Kr.      5000,-                         Kr.      5000,-

Reisekasse (fordelingskasse)            Kr.            0,-                         Kr.            0,-

Sensor-/ dommerobservasjon           Kr.        500,-                         Kr.        500,-

Dommeravgift (kjøring/diett)             Kr.      9000,-                         Kr.      9000,-

NM -avgift                                           Kr.            0,-                         Kr.            0,-         (Se avgifter for sluttspill)

Europacupavgift                                 Kr.            0,-                         Kr.     1 000,-

TOTALT                                              Kr.  14500,-                         Kr. 15500,-

Avgiftene ble enstemmig vedtatt.

 

Sak 11: Behandle handlingsplan for sesongen 2000/2001

 

Handlingsplan bredde/elite for sesongen 2000/2001 ble enstemmig vedtatt.

 

Sak 12: Foreslå budsjetter for kommende sesong (2000/2001)

 

Budsjettet for sesongen 2000/2001 ble enstemmig vedtatt.

 

Sak 13: Administrative bestemmelser

 

Jan Hagen tok opp spørsmålet om mandatfordelingen for høstens Forbundsting, og det ble nevnt viktigheten av at seksjonen ivaretar sin representasjon på tinget.

 

Til slutt ga Tomas Jonsson ordet til Heidi Slettemoen, som takket dirigenten for innsatsen og takket for møtet. Hun ønsket nytt varamedlem velkommen og ønsket alle en god tur hjem.

 

 

Protokollen er kontrollert og godkjent:

 

 

                                                                                         

Jan Hagen/s/                                                                                  Jarle Gommerud/s/


For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no