Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Slik starter du en ny klubb !

(Finn alt av informasjon i dette word-dokumentet.)

Søknad om medlemsskap i NIF og NBF
For klubber som søker medlemsskap i Norges Idrettsforbund (NIF) og Norges Bandyforbund (NBF) har vi laget en framgangsmåte som det er viktig å følge. Det er viktig at alle opplysningene er korrekte og fullstendig utfylt på søknadspapirene, slik at behandlingen går raskest mulig. Følg våre råd, så slipper du ekstraarbeid ved å få papirene i retur fra idrettskretsen for rettelser.

Søknadsskjema for medlemsskap i NIF
Dette skjemaet fylles ut i et eksemplar og sendes til den kretsen dere hører hjemme i. Kretsgrensene følger fylkesgrensene. Adresseliste finner du ved å bla videre på denne siden. Fyll ut alle rubrikker som skal fylles ut på korrekt måte.

Søknadsskjema til NIF finner du her:
Grafikk format (JPG) eller Power Point format (PPT)

Basislovnorm
Lovene i et idrettslag skal godkjennes av NIF. De har laget et minstekrav, såkalt basislovnorm for start av idrettslag.
Her finner du basislovnormen: http://www.nif.idrett.no/files/{0B381BF6-10BB-48FE-B8BB-846CC8A4EF80}.doc

Sammen med søknaden sendes basislovnorm for idrettslag som vedtas og fylles ut på klubbens stiftelsesmøte. Klubben kan senere vedta tillegg til denne lovnormen. Tillegg sendes idrettskretsen for godkjenning. Basislovnormen kan også fås ved henvendelse til NBF, tlf 21 02 95 70.

Navnevalg
Utenlandske navn godtas sjelden. Dere bør velge et navn med steds- tilknytning, som f.eks bygde- eller bydelsnavn med tilnavnet IBK (innebandyklubb).
Klubben vil da få en lokal og geografisk tilknytning.

Antall medlemmer
NIF stiller som krav at det er minst 12-15 medlemer for å bli godkjent. Få med dere mange nok slik at dere kan oppgi nok antall medlemmer på søknaden.

Registreringsskjema til NBF
NBF vil ikke få beskjed fra NIF før dere er godkjente som medlemmer i NIF. For at dere ikke skal gå glipp av informasjon og miste tids- frister i søknadstiden, er det viktig for oss å få registrert at dere har søkt om medlemskap i NIF. Ved å fylle ut registreringsskjemaet og sende det til NBF, vil dere være sikret all informasjon fra NBF i søknadstiden.

Her finner du skjemaer i word-format for innmeldelse i Norges Bandyforbund:
 • Nystartet klubb
 • Ny gruppe i eksisterende idrettslag
  (Bruk kun et av skjemaene...)

  Skjemaet sendes til:
  Norges Bandyforbund
  Serviceboks 1 Ullevål Stadion
  0840 Oslo

  Det er viktig at det skjer samme dag som søknadsskjemaene
  til NIF sendes til idrettskretsen som klubben tilhører.


  ADRESSER TIL IDRETTSKRETSENE

  Akershus     Boks 103, 2011 Strømmen    
           Tlf:63 812222 Fax:63 819995
  Aust-Agder    Postboks 1673, Stoa - 4857 Arendal   
           Tlf:37 060860 Fax:37 060801
  Buskerud     Boks 2230 Strømsø, 3003 Drammen    
           Tlf:32 208500 Fax:32 208507
  Finnmark     Postboks 194, 9711 Lakselv   
           Tlf:784602 60 Fax:78 460261
  Hedmark     Idrettens Hus, 2319 Hamar   
           Tlf:62 542600 Fax:62 542601
  Hordaland    Boks 404 Minde, 5826 Bergen  
           Tlf:55 595800 Fax:55 595899
  Møre og Romsdal Idrettsveien 2, 6413 Molde   
           Tlf:71 243950 Fax:71 243969
  Nordland     Aspmyra stadion, 8039 Bodø   
           Tlf:75 505300 Fax:75 521461
  Nord-Trøndelag  Serviceboks 2519, 7729 STEINKJER    
           Tlf:74 100100 Fax:74 100125
  Oppland     Fakkelgården, 2624 Lillehammer 
           Tlf:61 279444 Fax:61 279443
  Oslo       Ekebergveien 101, 1178 Oslo  
           Tlf:22 579700 Fax:22 579701
  Rogaland     Boks 3033, Hillevåg, 4095 Stavanger  
           Tlf:51 826868 Fax:51 826899
  Sogn og Fjordane Postboks 221, 6800 FØRDE    
           Tlf:57 761210 Fax:57 761219
  Sør-Trøndelag  Idrettens Hus, Klostergt 90, 7495 Trondheim  
           Tlf:73 522710 Fax:73 518033
  Telemark     Boks 1248, Kjøtbekk, 3702 Skien    
           Tlf:35 504750 Fax:35 595435
  Troms      Idrettens Hus, 9325 Bardufoss 
           Tlf:77 830070 Fax:77 830080
  Vest-Agder    Boks 641, 4665 Kristiansand S 
           Tlf:38 023992 Fax:38 024078
  Vestfold     Stadionveien 5, 3214 Sandefjord    
           Tlf:33 487120 Fax:33 475070
  Østfold     Postboks 123, 1662 Rolvsøy   
           Tlf:69 337755 Fax:69 337110

  Innmelding i Norges Bandyforbund
  Norges Bandyforbund (NBF) ønsker dere lykke til med oppstart av en ny klubb. Her finner du innmeldingspapirer samen med informasjon om hvordan dere skal gå fram. Dersom dere følger disse retningslinjene vil prossessen med innmelding gå raskere. Det er svært viktig at dere sender inn korrekte opplysninger, og glem ikke å sende registreringsskjemaet til oss. Vi vil da forstå at dere har søkt om medlemsskap og vil registrere dere slik at all informasjon vil bli sendt dere fra starten av uten å behøve å vente på saksbehandlingen.

  NBF administrerer i dag 3 idretter: Innebandy, Bandy, og Hockey.

  Som ny klubb i idretts-Norge kan det være vanskelig å sette seg inn i ale de lover og regler som finnes. Vi anbefaler derfor alle nye klubber å ta kontakt med sin idrettskrets for å få veiledning. Dere kan spørre om hvordan dere skaffer treningstid i haller med full størrelse m.m.

  Hva koster det klubben?
  Innmelding i Norges Idrettsforbund og idrettskretsene kr 0,-
  Innmelding i Norges Bandyforbund kr 0,-
  Årsavgft i Norges Bandyforbund kr 500,- (for lag i seriespill)
  Årsavgift i bandykretsene er varierende kr 0, - 2000,-
  Spillerlisens (forsikring, osv.) pr. spiller Over 17 år kr 450,- Under 17 år 300,-
  Lisensen dekker trening, kamper og reiser til/ fra disse.
  Avgift seriespill pr. lag
  (varierer laveste divisjon --> Eliteserie) fra 0,- til 20 000,-

  Vi ønsker dere lykke til med klubben og håper på et positivt samarbeide i fremtiden.

  For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no