Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation28/9-2012
Seksjonsstyret vedtok den 18.09.12 i sak 15.13 å etablere en egen landslagskomité (LLK) for innebandy.

Komitéen er ment å være et bindeledd mellom landslagene, administrasjonen og seksjonsstyret, og skal innstille til seksjonsstyret i saker som vedrører landslagene. LLK vil få sitt mandat fra seksjonsstyret.

Oppgavene vil ha som felles mål å finne den mest hensiktsmessige organiseringen av seksjonens landslagssatsning innenfor de økonomiske rammene som er til disposisjon, og sørge for å ivareta en helhetstenkning fra aldersbestemte landslag opp mot A-landslagene (den ”røde tråden”).

I den forbindelse søker vi kontakt med personer som kan tenke seg å bidra i en slik komité. Seksjonsstyret ønsker en rask fremdrift, og ber interesserte ta kontakt for mer informasjon og evt. registring av sin interesse så snart som mulig.

Henvendelser kan rettes til nestleder i seksjonsstyret, Lars Gunnar Larsen (906 40 007 / lars.gunnar.larsen@otranorge.no).

Landslagskomitéen vil bli oppnevnt av seksjonsstyret etter en gjennomgang av aktuelle kandidater, der kompetanse, kjønn og geografisk tilhørighet vil bli vektlagt.

20/9-2012
Norges Bandyforbund vedtok enstemmig ny lov på sitt Forbundsting lørdag 8. september 2012.

Bakgrunnen var at Norges Idrettsforbund (NIF) hadde utarbeidet en ny lovnorm for alle særforbund.

Den nye loven inneholder ingen materielle endringer utover at flere bestemmelser som tidligere bare sto i NIFs lov, nå er tatt inn i lovnormen og i vår lov.

Den nye loven er for øvrig inndelt på en mer oversiktlig måte.

Den nye loven ble godkjent av NIF 10. september 2012 og trer i kraft umiddelbart.

- Lover og bestemmelser -

20/9-2012
Forbundstinget vedtok forrige helg enkelte endringer i Sanksjons- og protestreglementet, gjeldende for alle tre idretter.

Ankegebyr (Sanksjons- og protestreglementet § 8-5):
Den største endringen var å heve ankegebyret for behandling av en sak i Ankeutvalget til kr. 2 500,-. Gebyret hadde ikke vært justert på mer enn 10 år, og hadde de siste årene bidratt til at flere grunnløse saker ble anket.

Det er stadig slik at man får refundert ankegebyret om anken fører frem.

I tillegg ble det vedtatt å justere satsene for protester, slik at denne ble lik for protester til krets og forbund (kr. 600,-), samt mindre tilpasninger i § 2-2 (Sanksjonerte overtredelser) om røde kort (ny bokstav a) og brudd på Elitelisens (ny bokstav m).

Endringene trer i kraft umiddelbart.

- Lover og bestemmelser -

13/9-2012

I helgen starter eliteserien for kvinner, eliteserien for menn og 1.div øst for menn.

Allerede første serierunde er det mange spennende oppgjør som gir gode muligheter til å få med seg topp innebandy!

Første seriehelg elite menn:
Slevik - Grei/Målløs: 11- 5 (4-1,4-3,3-1)
Gjelleråsen - Sveiva: 6- 2 (1-1,0-0,5-1)
Tunet - Haugerud: 8- 4 (1-1,4-2,3-1)
(Kampen mellom Sarpsborg og Sagene er utsatt inntil videre grunnet forsinkelse i legging av nytt dekke i Skjeberghallen.)

Første seriehelg elite kvinner:
Holmlia - Tunet: 4- 9 (2-3,0-1,2-5)
Slevik - Grei/Målløs: 6- 4 (3-1,0-2,3-1)
Sveiva - BMIL: 10- 1 (3-0,3-1,4-0)

Første seriehelg 1.div øst menn:
Holmlia – Lillestrøm: 6-5
Bækkelaget - St. Croix: 21-3
Vålerenga – Råde: 3-4

- Pressemappe Elite menn (pdf) - Pressemappe Elite kvinner (pdf) -

Serieoppsett/Resultater: Elite menn - Elite kvinner - 1.div øst menn

12/9-2012
Seksjonsstyret har på styremøte vedtatt gjennomføringen av NM-sluttspillet for kvinner i 2013.

Grunnen til dette er at det kun er 6 lag i eliteserien, som kan spille om NM-tittelen, og det oppfyller ikke kravene til Kongepokal. Det må være minst 8 lag som har mulighet til å spille om NM-tittelen.

Vedtak:
Alle seks (6) lagene fra Eliteserien for kvinner kvalifiserer seg til NM, sammen med det beste 1.laget i 1.div øst, 1.div midt og 1.div nord.
De kvalifiserte lagene deles inn og spiller i 2 puljer. Det spilles en enkel serie over en helg for hver av de to puljene. Puljeinndelingen vil bli avgjort av seksjonsstyret på et senere tidspunkt.
De to (2) beste lagene i hver pulje kvalifiserer seg til NM-semifinaler, der vinneren av den ene puljen møter nr.2 i den andre puljen. Semifinalene spilles best av fem kamper etter reglene i kampreglementet. Vinnerne av de to puljene i det innledende spillet har hjemmebanefordel i semifinalene. Finalen spilles som en kamp på nøytral bane etter reglene i kampreglementet. Laget med best rangering fra det innledende spillet er hjemmelag i finalen. Hvis det er to lag med lik rangering (1-1 eller 2-2) som skal spille NM-finalen, bestemmer rangering etter eliteserien hvem som er hjemmelag.


Dette vil si at det spilles NM-kvalifisering i to puljer helgen 16.-17. mars 2013, og de som går videre til semifinale spiller disse kampene i tidsrommet 20.mars - 14.april 2013.

NM-finalen spilles helgen 19.-21. april 2013 i Rykkinnhallen.

11/9-2012
Norges Bandyforbund - innebandyseksjonen mangler fortsatt teknisk arrangør til flere av kommende sesongs arrangementer.

Klubber/kretser som ønsker å søke på arrangementer må søke snarest.

Seksjonsstyret vil på styremøte 18.september gjøre tildelinger.

- Les mer - Årsplan innebandy 12/13 -

8/9-2012
A-landslaget for menn ble nr.3 i en 4-nasjoners i Tsjekkia i helgen.

Norges motstandere i turneringen var Tsjekkia, Slovakia og Sveits.

Norges resultater:
Tsjekkia - Norge 6- 2 (Reprise)
Slovakia - Norge 5-8 (Reprise)
Norge - Sveits 2-8 (Reprise)

- Resultater 4-nasjoners -8/9-2012
Norges Bandyforbunds 77.ordinære ting ble avholdt på Ullevaal Stadion lørdag 8.september.

Det møtte 42 representanter fra seksjonene bandy, hockey og innebandy, samt fra forbundsstyret.

Erik Hansen, Skeid (bildet th), ble valgt som ny president etter Ivar Nordberg, Holmlia, som takket for seg etter 17 år i forbundsstyret.

Ny visepresident ble Jon Erik Eriksen, Fredrikstad, som avløste Svein-Erik Hammerstad, Ullern.

Forbundstinget vedtok bl.a nytt lovverk, strategiplaner og langtidsbudsjettet for idrettene bandy, landhockey og innebandy.

Tidligere bandypresidenter Arne Giving, Stabæk og Per Gunnar Løken, Røa, ble utnevnt som æresmedlemmer for sitt lange virke både nasjonalt og internasjonalt.

Bilde: Fv. Avgått President Ivar Nordberg, Æresmedlem Arne Giving, Æresmedlem Per Gunnar Løken og avgått Visepresident Svein-Erik Hammerstad.

Følgende ble på Tinget tildelt Norges Bandyforbunds Hederstegn: Tor Mattsson, Hamar, Jaswinder Pal Singh, Kringsjå, Carl-Otto Evensen, Bøler, Frank Nordseth, NBF og Erik Eriksson, Fjerdingby.

Bildet: Fv. Tor Mattsson, Jaswinder Pal Singh, Ivar Nordberg, Carl-Otto Evensen og Frank Nordseth. Erik Eriksson var ikke tilstede.


Norges Bandyforbunds styre 2012-2014 fv: Jaswinder Pal Singh (Styremedlem repr. Hockey), Stein Pedersen (Styremedlem repr. bandy), Erik Hansen (President), Jon Erik Eriksen (Visepresident), Marianne Talberg (Styremedlem), Tove Johannessen (Styremedlem repr. innebandy) og Einar B. Røstgård (Styremedlem). Ikke på bildet, vararepresentantene Jan Hagen og Cecilie Strøm.

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no