Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


NOTISER for SEPTEMBER 2002

30/9-2002
Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité og Fredskorpset søker idrettsfrivillige. Er du mellom 22 og 35? Ønsker du å bruke din utdannelse og erfaring fra idretten i Norge til utvikling og samarbeid med barn, unge, lærere og idrettsledere i det sørlige Afrika? Søk hos Idrettens Fredskorps innen 15. oktober.

Les mer og finn søknadsskjema her
30/9-2002
Innebandykalenderen 2002-2003 er på vei i posten til alle innebandyklubber i landet.

Kalenderen inneholder kontaktpersoner til samtlige innebandylag i Norge.

I kalenderen finner man også regelverk og annen nyttig informasjon rundt norsk innebandy.

Hvis det er representanter for presse og media som ønsker tilsendt et eksemplar, ta kontakt med Norges Bandyforbund.


30/9-2002
Hommersåk IBK som til daglig holder til i 2.div Rogaland har kommet med nye web-sider. Adressen er: www.hommersakibk.com

28/9-2002
Tunet IBK har også klart å få sine nye web-sider ferdige til seriestart.
Adressen er: www.tunetibk.no

Greåker sine sider fungerer også igjen, og adressen er: www.gibk-bulldogs.com

26/9-2002
Fredag 27/9 fra kl.0630 vil innebandy bli et av innslagene i TV2 sitt "God morgen, Norge!".

Terje Larsen fra Forbundskontoret vil stille i studio for å svare på spørsmål fra programlederen.

25/9-2002
Fjerdingby har fått nye web-sider klare til seriestart.
Adressen er: www.fjerdingbyibk.com

Det vil si at følgende klubber i Eliteserien for menn har jevnlig oppdaterte internet sider:
Fjerdingby IBK, Kverneland IBK, Nor-92 IBK, Sagene IF, Slevik og Sveiva IBK.

24/9-2002
Etter helgens avsluttende del av trener 1 kurset i Oslo er følgende personer blitt autoriserte trenere:
Lars Bunæs, Bent Fladby, Roger Husby, Kim Arne Østby, Mikkel Dahl Strømstad, Stig Ihle, Jarle Heitmann, Thomas Støa, Stian Berntsen, Gianpaolo Caroprese, Johan Fuglestein.

Norges Bandyforbund gratulerer!

23/9-2002
I helgen ble det spilt Østfold Cup for kvinner og menn.

I mennenes finale vant Greåker 5-4 over Sarpsborg, og for kvinnene vant Slevik 2-0 over Øreåsen.

Østfold har to plasser videre til mellomrunden I Norges Cup for menn, og vil der bli representert med Greåker og Sarpsborg.

18/9-2002
IDRETTENS VERDIPRIS 2002
Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité har laget en egen plan for arbeidet med idrettens verdier i perioden 1998-2010. Planen ble vedtatt av Idrettsstyret i 1998. Planens overordnede mål er: Alle medlemmer i norsk idrett skal ha et bevisst forhold til idrettens grunnverdier og verdiene skal forankres i praktiske, konkrete handlinger.

For å stimulere til at aktiviteten på lagsplan gjennomføres i tråd med idrettens grunnverdier ble det i år 2000 opprettet en "IDRETTENS VERDIPRIS". I år er det altså tredje gangen en slik pris blir utdelt. Det var Skeid og Sagene IF som fikk prisen i fjor. Prisen består av et beløp på kroner 50.000, og tildeles et idrettslag som har utmerket seg spesielt i forhold til å integrere idrettens verdier i sitt arbeid.

Det vil bli lagt vekt på at idrettslaget i løpet av 2002 har oppfylt flest mulig av følgende kriterier:
·Har gjennomført en utviklingsprosess ("Det finnes verdier som kan bli til gull", "Fremtidskveld" eller "Klubben min") hvor idrettslagets verdigrunnlag er behandlet.
·Har et klart definert verdigrunnlag nedfelt i lagets lover og/eller handlingsplaner.
·Har i praktisk handling utmerket seg med hensyn til å realisere idrettens grunnverdier; Glede, Helse, Fellesskap og Ærlighet. Eksempler på hva dette kan innebære:
>gode prestasjoner, bredt aktivitetstilbud, lekpreget og allsidig barneidrett.
>klare holdninger i forhold til rusmidler, bevisst arbeid med skadeforebygging.
>mange utøvere, mange nasjonaliteter, integrering av funksjonshemmede.
>få/ingen disiplinærsaker, hverken av administrativ eller sportslig karakter.

Alle idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité kan søke.

Søknad om tildeling av Idrettens Verdipris sendes til Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité, avdeling for etikk og antidoping, Serviceboks 1 - Ullevål Stadion, 0840 Oslo, merket "Idrettens verdipris 2002", med FRIST 18. OKTOBER 2002. Søknadene blir vurdert av en verdipriskomite.

Prisen blir delt ut på idrettens etikkseminar i Oslo, 6.november 2002

17/9-2002
I helgen, på det 72. ordinære Forbundstinget i Norges Bandyforbund, ble Kjell Hovland Olsen, Spa/Bra, gjenvalgt som president. Drammenseren tiltrer sin 3. to-års periode. Ivar Nordberg, Holmlia, ble gjenvalgt som visepresident.

På bildet ser vi det nyvalgte forbundsstyret.
Fra venstre: Jon Erik Eriksen (innebandy), Tore Staubo (bandy), Kjell Hovland Olsen (President), Ivar Nordberg (V. President) og Amjad Munir (Hockey).

Forbundstinget var hovedsakelig viet forslag til nytt lovverk som ble vedtatt.

16/9-2002
Under helgens forbundsting ble Ivar Nordberg (tv) og Thor Johnsen (th) tildelt Norges Bandyforbund sitt hederstegn.

Ivar og Thor er de første representantene fra innebandy som har mottatt denne utmerkelsen.

Her følger et lite utdrag av Ivar og Thor sitt innebandyengasjement:


Ivar Nordberg:
(Foruten arbeidet i Holmlia og innsatsen for innebandy i Osloskolen, særlig ungd.trinnet, fra siste halvdel av 80-tallet).
Medlem Oslo BK-skolekom. 87-88,88-89,89-90,90-91.
I denne perioden ansvarlig for flere skoleturneringer.
Styremedlem Oslo BK 90-91,91-92,92-93.
Leder av Oslo BK innebandyseksjon 91-92,92-93.
(Første) leder for innebandyseksjonen: 91-92,92-93,93-94.
Vara i innebandyseksjonen 97-98.
Leder for innebandyseksjonens valgkomité 94-95,98-99.
Styremedlem NBF 93-94.
Medlem NBFs domsutvalg 94-95,95-96,96-97,97-98.
Visepresident i NBF fra 1998/99 fram til i dag. (Ble i helgen valgt for 2 nye år)
Leder av den sentrale organisasjonskomiteen under VM2000.
Virket som dommer hele begynnelsen av 90-tallet.


Thor Johnsen
Var den som tok initiativet til at innebandy skulle bli en del av NBF. (1989)
Leder Oslo BK sin innebandyseksjon 93-94,94-95,95-96,96-97,97-98.
Nestleder Oslo BK 93-94, 94-95,95-96,96-97.
Medlem valgkomité Oslo BK 91-92,92-93.
Medlem NBFs innebandyseksjon 90-91.
Medlem av innebandyseksjonens dommerkomité 93-94,94-95.
Medlem av innebandyseksjonens seriekomité 94-95.
Medlem av innebandyseksjonens regelkomité 94-95,95-96,96-97,97-98.
Leder av innebandyseksjonens regelkomité 98-99,99-00,00-01,01-02,02-03.
(Har vært hovedoversetter for alle regelverk siden 1989 fram til nå senest i 2002)
Leder av innebandyseksjonens valgkomité 93-94,95-96.
Medlem av innebandyseksjonens valgkomité 94-95,97-98.
Vara i NBFs lovkomité 96-97,97-98.
Medlem NBFs lovkomité 98-99,99-00,00-01,01-02.
Medlem av den internasjonale regelkomiteen 00-01,01-02.
Har dømt utallige innebandykamper på alle nivåer fra slutten av 80-tallet.
Thor var en periode også ansatt på forbundskontoret.
Har hatt treneransvaret for mange lag i Oslo området.
Medlem av Oslo BK sin organisasjonskomité under VM2000.

11/9-2002
Lisensblankettene er på vei i posten
Personlige lisenser for de som spilte forrige sesong og x antall blanke lisenser er nå sendt ut til klubbene. Ønsker din klubb flere blanke lisenser, kontakt forbundskontoret.

NB!
Husk at dere ved betaling av blanke lisenser oppgir klubbnavn, fødselsdato, navn og adresse.

11/9-2002
Under helgens styremøte i det internasjonale innebandyforbundet (IFF) ble det bestemt diverse som kan være av interesse:

19 lag har meldt seg på til vårens kvinne-VM i Sveits. IFF har vedtatt at mesterskapet skal spilles med 18 lag, noe som medfører at Italia og Nederland må spille en kvalifiseringskamp om den siste plassen i mesterskapet.

Det er fortsatt ingen nasjoner som har søkt om å arrangere det første U19 VM for kvinner i 2004. Dette har medført at IFF ser på alternative måter å arrangere dette VM. Et av forslagene er å spille kvalifiseringskamper, for så å arrangere en turnering med fire lag som spiller om VM-tittelen.

Hvor U19 VM for menn blir arrangert i 2005 er fortsatt ikke vedtatt. Latvia er en mulig arrangør. U19 VM i 2003 arrangeres som kjent i Tsjekkia.

Sverige er tildelt herre-VM i 2006.

Tyskland skal arrangere e-cup sluttspillet i januar 2004.

Janne Johannesen er valgt som ordinært medlem i den internasjonale markeds- og informasjonskomiteen.
Peter 'Pekka' Lindström som er en av Norges to representanter i IFF sitt styre er leder for denne komiteen.
Norges andre representant i IFF sitt styre er Tomas Jonsson, som er kasserer.

Thor Johnsen er valgt som supplerende medlem, som innkalles ved behov i den internasjonale regel- og konkurransekomiteen.
Jon Erik Eriksen er valgt som det samme i den internasjonale dommerkomiteen.

Georgia er tatt opp som IFF sitt 30 medlemsland!

Armenia og Nigeria står på trappene til å bli de neste landene i IFF-familien.

9/9-2002
Eric Müller (bildet) er leder for den nystartede arrangementskomiteen for innebandy.

Arrangementskomiteen vil ha som oppgave å utvikle og forbedre alle arrangementer rundt innebandykamper i regi av NBF.

Først på agendaen står det å ferdigstille en arrangørinstruks for lagene i forbundsseriene. Her vil punkter som haller, media, dommere, publikum og innmarsj være viktige elementer.

Komiteen ønsker tilbakemeldinger på hvordan arrangementer bør være, og hvilke andre oppgaver komiteen kan arbeide med.
Ta kontak med Eric Müller på E-post: eric.muller@glommapapp.no

6/9-2002
Det begynner å nærme seg seriestart for forbundsseriene.

Karantenetiden for overganger er på 21 dager fra datoen overgangsgebyret er betalt.

Dette vil si at de som skal melde overgang, og som ønsker å bli klare til første forbundsserierunde 27-29.september, begynner å få dårlig tid.


5/9-2002
Lars Bunæs (30) er ansatt som ny landslagssjef for U19 landslaget for kvinner.

Bunæs kommer opprinnelig fra alpin-miljøet hvor han har en lang bakgrunn som utøver og trener.

På begynnelsen av 90-tallet ble Bunæs som så mange andre bitt av innebandybasillen. Han ble da involvert i Strømmen IBK, og har der hatt treneransvar for utallige lag på senior og aldersbestemt nivå. Som spiller har Bunæs spilt i Eliteserien både for Strømmen og OSI.

Første store oppgave for det nystartede U19 landslaget er VM i 2004. (Sted er fortsatt ikke bestemt. Eldste spillere tillatt i mesterskapet vil være de som er født i 1986.)

Denne første sesongen for landslaget vil det bli avholdt tre samlinger:
26-27.oktober, 9-10.november og 25-26.januar.

U19 landslaget vil erstatte det tidligere rekruttlandslaget for kvinner.

Første mulighet for spillere og trenere til å treffe Lars Bunæs, vil være under førstkommende helgs Planke Cup i Fredrikstad.
Han vil der benytte anledningen til å begynne kartleggingen av fremtidige U19 landslagsspillere.

NBF ønsker landslaget og Bunæs lykke til i oppstarten og i jakten på nye innebandy-medaljer til Norge!

4/9-2002
INFORMASJON VEDRØRENDE INNFØRING AV EFFEKTIV SPILLETID 02/03
På seksjonsårsmøtet i juni 2002 ble det vedtatt at det skal innføres effektiv spilletid i eliteserien for menn og 1. divisjon østland for kvinner fra og med sesongen 2002/2003.

Dette vil selvfølgelig i stor grad hindre muligheten til å forsinke spillet, men vil også føre til at kampene tar noe lenger tid å gjennomføre. For å opprettholde intensjonen med innebandy som et raskt, teknisk og actionpreget spill uten lange stopp, vil dommerne som tidligere påse at spillet settes hurtig i gang etter spilleavbrudd. At tiden stopper ved spilleavbrudd skal ikke være noen unnskyldning for å bruke unødvendig lang tid i igangsettingen av spillet.

Det vil også i startfasen av sesongen kunne forekomme "småfeil" i sekretariatene når det gjelder stopping av klokken. Vi ber spillere, trenere og dommere ha tålmodighet med dette og ikke hudflette sekretariatet hver gang det skjer. Gi for all del tilbakemelding om feilen, men gjør det på en verdig måte. Som alle andre regelendringer krever denne endringen noen gjennomkjøringer for både sekretariat, spillere og dommere før den fungerer 100%.

Lykke til med sesongen !

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no