Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation25/5-2001
Canada og Slovenia ble valgt inn som nye medlemmer av IFF under helgens styremøte i Riga. IFF består nå av 26 medlemsnasjoner.

24/5-2001
Den finske landslagssjefen for kvinner Kai Ahlstedt fikk natt til torsdag sparken med umiddelbar virkning.
På en pressekonferanse i Riga fortalte presidenten i det finske innebandyforbundet at pga. uoverstemmelser med spillerne på laget var det umulig for Finland å ha et lag i VM turneringen med Ahlstedt som landslagssjef.
Forklaringen på avskjedigelsen var at det over tid hadde bygget seg opp mange små ting som det til slutt ble umulig å løse.
Det som fikk begeret til å flyte over for spillerne var at Finlands stjernespiller Jonna Kettunen ble sendt hjem onsdags kveld.
Kettunen er nå tilbake i Riga, og lagde 4 mål i Finlands 16-0 seier over Østerike.
Jari Oskanen har tatt over som landslagssjef for det finske laget.

7/5-2001
Mari Skarnes Eide fra IK Akersleva er av Norges Bandyforbund tatt ut til VM i Latvia.
Mari erstatter Gin M. Moe som tidligere har meldt forfall til turneringen som starter 20.mai

4/5-2001
VEDRØRENDE PROTEST I FORBINDELSE MED KVALIFISERINGSKAMP 30.04.01 MELLOM VIF OG ELVERUM

Fra Elverum IBK har Norges Bandyforbund (NBF) mottatt protest med krav om tilkjent seier 5-0 etter nevnte kamp. Protesten er meddelt og varslet i henhold til reglementet. Protestgebyr er innbetalt.

I protesten gjør Elverum IBK gjeldende at VIF har benyttet to spillere uten påført draktnummer på kampskjemaet.

NBF har innhentet muntlig forklaring fra dommerparet og en skriftlig uttalelse fra VIF om saken.

Formelle forhold: VIFs spillere Dagfinn Ringås og Richard Hatleskog er oppført på kampskjemaet uten draktnummer. I henhold til innebandyens kampreglement § 27, punkt 2 D er disse spillerne å regne som ikke oppført på kampskjemaet, men spillerne er på bakgrunn av innbetalt lisens og medlemskap i klubben spilleberettiget til kampen.

Norges Bandyforbund er av den oppfatning at VIF ikke bevisst har forbrutt seg mot § 27, pkt 2 D, da de ikke har tilvunnet seg en urettmessig fordel ved å unnlate påføring av draktnumre. Intensjonen med regelen er å kunne benytte spillere på andre lag i samme klubb, men i dette tilfellet har alle andre lag i klubben avsluttet sin sesong. VIF har gjort seg skyldig i en administrativ feil, som er sanksjonerbar i henhold til Sanksjons- og protestreglementet § 2-2, pkt j (jfr. NIFs lov § 11-2, pkt A).

På bakgrunn av ovennevnte har Norges Bandyforbund fattet følgende beslutning:

Protesten fra Elverum IBK med krav om tilkjent seier 5-0 avvises. En evt sanksjon overfor VIF på grunn av administrativ feil vil bli vurdert på et senere tidspunkt.

Beslutningen kan innen 2 (to) hverdager etter mottatt avgjørelse ankes til NBF`s Ankeutvalg i henhold til Sanksjons- og Protestreglementets kapittel 8 § 8-1 til 8-8.
Ankegebyret er kr. 600,-.

Tomas Jonsson
Generalsekretær

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no