Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation26/6-2015
Spillere som løste lisens forrige sesong og ligger inne med riktig mailadresse vil motta lisens direkte i løpet av juli.

Alle klubber kan fra midten av juli generere lisensblanketter med kid- nummer til sine nye spillere (eller de som ikke har mottatt pr mail) i SportsAdmin.

Vi gjør oppmerksom på lisenssatsene for Norges Bandyforbund.

Det er klubbenes ansvar å registrere og vedlikeholde informasjon om medlemmenes lisens.

Husk at alle lisenser må betales med kidnummer for å bli registrert på rett spiller.

Spørsmål kan rettes til Support tlf 03615.

- Les mer om NBFs lisensordning -

26/6-2015
Kampreglementet og spillereglementet for innebandy gjeldende for sesongen 15/16 er nå oppdatert etter endringene gjort på seksjonsårsmøtet.

- Kampregler innebandy - Spilleregler innebandy -

Som vanlig oppfordrer vi webmastere rundt i landet, som ønsker reglene på sine sider, om å ikke klippe reglene inn, men linke opp til reglementet på innebandy.no.

Hvis noen ønsker å linke til en tilnærmet ren html versjon av reglene finner man de her: Spillereglement - Kampreglement

- Alle innebandyens regelverk - Alle NBFs regelverk -

25/6-2015
Terminlistene for Eliteserien kvinner 15/16 og Eliteserien menn 15/16 er nå klare.

Klubbene har frist 1.juli til å komme med eventuelle justeringer på oppsettene, så vi tar forbehold om endringer.

- Elite kvinner - Elite menn -

23/6-2015
Protokollen fra Årsmøtet i innebandyseksjonen er nå godkjent, og kan lastes ned fra linken under.

- Årsmøtet 2015 -

23/6-2015
Norges Bandyforbund - innebandyseksjonen står nå foran en rekke arrangementer som skal gjennomføres i løpet av kommende sesong.

For at disse arrangementene skal bli best mulig arrangert, går vi nå ut for å oppnevne tekniske arrangører.

Etter tildeling, vil innebandyseksjonen utarbeide avtaler om ansvarsfordeling for det enkelte arrangement.

Klubber/kretser som ønsker å søke på arrangementer må søke innen 1/9-15.

- Les mer - Årsplan innebandy 15/16 -

17/6-2015
Ledig stiling som prosjektleder ”Idrett for alle” i Norges Bandyforbund (NBF).
Stillingen innbefatter ansvaret for inkludering av personer med spesielle behov i NBFs idretter (blant annet funksjonshemmede og utviklingshemmede).


Vi søker etter en person som brenner for å inkludere flere i idretten. En pådriver som har erfaring med prosjektledelse og evne til å engasjere og motivere andre. Idrettsfaglig utdanning er ønskelig, men ikke et krav.

Norges Bandyforbund (NBF) har i dag 27 455 medlemmer fordelt på 332 klubber. NBFs visjon er "Best på samspill". NBF har som virksomhetside å være en organisasjon for flest mulig, lengst mulig - på tvers av ambisjonsnivå og bakgrunn for idrettene Innebandy, Bandy og Landhockey.

Søknadsfrist 1. august 2015

- Les mer -

15/6-2015
Norges Bandyforbund søker etter landslagssjef for U19 menn ut sesongen 2016/2017.

Landslagssjefen har det overordnede ansvaret for aktiviteten på landslaget, og skal sammen med sitt team og administrativ landslagskoordinator legge til rette for aktiviteten i tråd med innebandyseksjonens landslagsmal.

Landslagssjefen har hovedansvaret for de ulike aktivitetene på sitt landslag. Omfanget av disse oppgavene gjør at seksjonsstyret ikke ønsker at landslagssjefen skal ha en rolle som klubbtrener på samme nivå.

For ytterligere informasjon: Kontakt landslagskoordinator Lars Bunæs, tlf. 934 24 257.

Søknad med beskrivelse av relevant bakgrunn og kompetanse sendes lars.bunaes@nif.idrett.no innen mandag 29. juni 2015.

15/6-2015
Pål Syversen har valgt å ikke forlenge kontrakten som landslagssjef for U19-menn.

Syversen har siden 2012 vært landslagssjef for U19 menn. Fra 2013 har han også hatt en rolle for vårt A-menn. I begge rollene har han vist et brennende engasjement for vår idrett og et sterkt ønske om å bidra i utviklingen av innebandy.

Norges Bandyforbund takker Pål for alle årene han har benyttet av sin fritid på våre landslag, og ønsker lykke til videre med trenergjerningen!

14/6-2015

I helgen ble innebandyseksjonens årsmøte avholdt på Thon hotell Triaden på Lørenskog.

På lørdagen var det godt oppmøte på seminaret, som hadde samarbeid som fokusområde, og det ble gitt gode tilbakemeldinger både på innhold og form.

Søndagen var satt av til selve årsmøteforhandlingene, og det ble et konstruktivt møte med mange gode meningsutvekslinger.

Seksjonsstyret for sesongen 2015/16 vil bestå av (bildet fra venstre): Arne Semb (Nyvalgt 4.styremedlem for 2 år, BVHIF), Ole P. Rogne (3.styremedlem, Sarpsborg), Egil Tanemsmo (Nyvalgt Nestleder for 2 år, Klæbu), Ragnhild Ådland (Nyvalgt 5.styremedlem for 1 år, Fjell-Kameraterne), Per-Harald Bai Stabell (Nyvalgt 1.varamedlem for 2 år, Arendal), Monica Bakke (Leder, Holmlia), Dag Fredriksen (3.varamedlem, Sveiva) og Gitte Bjerkelund (1.styremedlem, Tunet). Ikke på bildet: Einar Røstgård (2.styremedlem, BMIL) og Victoria Hansen (Nyvalgt 2.varamedlem for 1 år, Sveiva/Lye).

Protokoll fra årsmøtet vil bli publisert når den er klar.

- Årsmøtet 2015 -

8/6-2015

Norges Bandyforbund var representert på helgens idrettsting i Trondheim med alle tre idrettene og god støtte av administrasjonen.

Oslo Idrettskrets hadde nominert Amjad Munir, landhockey som en av sine fem representanter. Forbundets ene representant var president Erik Hansen fra bandy og Monica Bakke, leder av innebandyseksjonen, deltok som observatør. I tillegg var forbundsstyremedlem Maria Tanemsmo fra Klæbu, daglig leder i Midt-Norges bandyregion Åsmund Sjøberg og forbundets generalsekretær Tomas Jonsson observatører.

Bandyforbundets «stab» arbeidet aktivt under hele tinget. Presidenten og Amjad fra talerstolen, forbundsstyremedlemmene i pauser og sosiale samlinger med nettverk og administrasjonen med oppfølging av debattene og med dokumentasjon. Amjad var den første som på dette tinget trakk opp hvor viktig det var med større oppmerksomhet rundt arbeidet for og med barn og unge. Presidenten snakket varmt for flere forslag til spissing av nytt idrettspolitisk dokument nettopp overfor frafallet og arbeidet for barn og unge, ikke medaljejaget. Det var tydelig at bandyfolket fikk god respons i salen. Forslagene presidenten fremmet ble også vedtatt.

Nok en gang viste en samlet norsk idrettsledelse hvor anvendelig innebandy er. Fra talerstolen spurte presidenten hvem som hadde vært med på å spille innebandy. Samtlige hender kom i været! Det sier mye om potensialet.

Norges Bandyforbund støttet Fotballforbundets president i valget til idrettsstyret. Han fikk en stemme for lite, underlig da å registre at Fotballforbundet som kan ha fem delegater med stemmerett, bare hadde fire på plass ved valget!

Mange vedtak på dette idrettstinget skal og må Bandyforbundet følge opp. Viktige saker for oss var sikring av økonomi for fleridrettsforbundene. Det ble gode vedtak om dette. Både Monica som var på talerstolen og fortalte om innebandyens omfattende aktivitet i hele landet og deretter presidenten, synliggjorde det demokratiske underskuddet som ligger i at Bandyforbundet bare har en representant på tinget trass i tre fullverdige særidretter hvor en også er olympisk. Hadde alle tre idrettene vært egne forbund, ville det vært tre representanter på tinget. Dette var tema som alle i bandyforbundets «stab» på tinget tok opp i samtaler med deltakere fra idrettskretser og særforbund i tillegg til at det ble tydeliggjort fra talerstolen og i et fremlagt forslag fra Bandyforbundet. Ikke overraskende ble dette forslaget avvist denne gangen.

Presidenten benyttet også anledningen til å invitere den nyvalgte idrettspresidenten Tom Tvedt til forbundets seminar 5. og 6. september. Invitasjonsbrevet (på forbundets brevark) ble overrakt den nye presidenten to minutter etter at Tom Tvedt ved akklamasjon var enstemmig valgt til nye idrettspresident. Det bør være et godt grunnlag for at han kan komme, viljen er allerede blitt formidlet.


Takk til hele NBF-laget som deltok i idrettstingets alle faser til alle døgnets tider. Ingen tvil om at Bandyforbundet og alle dets tre idretter ble flott presentert på Idrettstinget 2015!

5/6-2015
André Sveen blir ny landslagssjef for A-landslaget for menn.

Sveen har landslagserfaring som spiller for herrelandslaget og som trener for U19 menn. Han kan også vise til gode resultater fra sin tid som kvinne- og herretrener for eliteserielag.

Første fase blir planlegging av aktiviteten for kommende sesong. Vikingen, som avholdes 15.-16. august for alle landslagene i innebandy, blir per i dag hans første møte med spillertroppen. Norges Bandyforbund ønsker André Sveen lykke til!


For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no