Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation30/6-2014
På grunn av ferieavvikling vil forbundskontoret være redusert bemannet i perioden 1.juli - 4.august.

Hastesaker vil bli prioritert.

Vi ønsker alle en God Sommer!


26/6-2014
Alle klubber kan fra midten av juli generere lisensblanketter med kid- nummer til sine spillere i SportsAdmin.

Vi gjør oppmerksom på lisenssatsene for Norges Bandyforbund.

Det er klubbenes ansvar å registrere og vedlikeholde informasjon om medlemmenes lisens.

Husk at alle lisenser må betales med kidnummer for å bli registrert på rett spiller.

Spørsmål kan rettes til Support tlf 03615.

- Les mer om NBFs lisensordning -

26/6-2014
Norges Bandyforbund - innebandyseksjonen står nå foran en rekke arrangementer som skal avvikles i løpet av kommende sesong.

For at disse arrangementene skal bli best mulig arrangert, går vi nå ut for å oppnevne tekniske arrangører.

Etter tildeling, vil innebandyseksjonen utarbeide avtaler om ansvarsfordeling for det enkelte arrangement.

Klubber/kretser som ønsker å søke på arrangementer må søke snarest og innen 1/9-14.

- Les mer - Årsplan innebandy 14/15 -

26/6-2014
Kampreglementet og spillereglementet for innebandy gjeldende for sesongen 14/15 er nå oppdatert etter endringene gjort av IFF og på seksjonsårsmøtet.

- Kampregler innebandy - Spilleregler innebandy -

Som vanlig oppfordrer vi webmastere rundt i landet, som ønsker reglene på sine sider, om å ikke klippe reglene inn, men linke opp til reglementet på innebandy.no.

Hvis noen ønsker å linke til en tilnærmet ren html versjon av reglene finner man de her: Spillereglement - Kampreglement

- Alle innebandyens regelverk - Alle NBFs regelverk -

28/6-2014
Protokollen fra Årsmøtet i innebandyseksjonen er nå godkjent, og kan lastes ned fra linken under.

- Årsmøtet 2013 -

26/6-2014
Protokollen fra Årsmøtet i innebandyseksjonen er nå godkjent, og kan lastes ned fra linken under.

- Årsmøtet 2014 -

17/6-2014
Det innkalles til Forbundsting i Norges Bandyforbund lørdag 6. september 2014 på Ullevål Stadion.

Fristen for å sende forslag til tinget er satt til 8. august 2014.
Forbundsstyret, seksjonsstyrene, krets- og regionstyrene og klubbene har rett til å stille forslag til Forbundstinget.

Seksjonene representeres av sine egne medlemmer på Forbundstinget. Disse blir oppnevnt av de forskjellige seksjonsstyrene etter fullmakt av seksjonsårsmøtene. Innebandyseksjonen har totalt 24 av 50 seksjonsrepresentanter.

Det vises forøvtig til innkallingen under.

- Innkalling til Forbundstinget 2014 (pdf) -

16/6-2014
I helgen ble innebandyseksjonens årsmøte avholdt på Thon hotell Triaden på Lørenskog.

På lørdagen var det over 60 deltakere på seminaret og det ble gitt gode tilbakemeldinger både på innhold og form.

Søndagen var avsatt til selve årsmøte, og det ble et konstruktivt møte med mange gode meningsutvekslinger.

Av saker som ble vedtatt blir det bl.a fra kommende sesong tildelt 3 poeng for seier og 1 poeng for uavgjort i alle norske innebandyserier.

Det ble også vedtatt at nest siste lag i neste sesongs eliteserie for menn deltar i kvalifisering i stedet for å rykke direkte ned.

Monica Bakke (bildet) ble valgt som ny leder av seksjonen, og med seg i styret får hun Lars G. Larsen (ikke på valg), Gitte Bjerkelund (valgt for 1 år), Einar Røstgård (valgt for 2 år) og Ole P. Rogne (valgt for 2 år). Varamedlemmer er Arne Semb (ikke på valg), Henriette Bringsvor (valgt for 2 år) og Dag Fredriksen (valgt for 2 år).

- Årsmøtet 2014 -


For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no