Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation29/6-2012
På grunn av ferieavvikling vil forbundskontoret være redusert bemannet i perioden 2.-27.juli.

Hastesaker vil bli prioritert.

Vi ønsker alle en God Sommer!


29/6-2012
Alle klubber kan fra og med 15.juli generere lisensblanketter med kid- nummer til sine spillere i SportsAdmin.

Vi gjør oppmerksom på lisenssatsene for Norges Bandyforbund.

Det er klubbenes ansvar å registrere og vedlikeholde informasjon om medlemmenes lisens.

Husk at alle lisenser må betales med kidnummer for å bli registrert på rett spiller.

Spørsmål kan rettes til Support tlf 03615.

- Les mer om registrering av lisenser i SportsAdmin -
- Les mer om NBFs lisensordning -

29/6-2012
Norges Bandyforbund - innebandyseksjonen står nå foran en rekke arrangementer som skal avvikles i løpet av kommende sesong.

For at disse arrangementene skal bli best mulig arrangert, går vi nå ut for å oppnevne tekniske arrangører.

Etter tildeling, vil innebandyseksjonen utarbeide avtaler om ansvarsfordeling for det enkelte arrangement.

Klubber/kretser som ønsker å søke på arrangementer må søke snarest og innen 1/9-12.

- Les mer - Årsplan innebandy 12/13 -

28/6-2012
Kampreglementet og spillereglementet for innebandy gjeldende for sesongen 12/13 er nå oppdatert etter endringene gjort på seksjonsårsmøtet.

- Kampregler innebandy - Spilleregler innebandy -

Som vanlig oppfordrer vi webmastere rundt i landet, som ønsker reglene på sine sider, om å ikke klippe reglene inn, men linke opp til reglementet på innebandy.no.

Hvis noen ønsker å linke til en tilnærmet ren html versjon av reglene finner man de her: Spillereglement - Kampreglement

- Alle innebandyens regelverk - Alle NBFs regelverk -

27/6-2012
Protokollen fra Årsmøtet i innebandyseksjonen er nå godkjent, og kan lastes ned fra linken under.

- Årsmøtet 2012 -

26/6-2012
Det innkalles til Forbundsting i Norges Bandyforbund lørdag 8.september kl.1200 på Ullevål Stadion

Fristen for å sende forslag som ønskes behandlet av Forbundstinget er 11.august 2012.

- Innkalling (pdf) -

16/6-2012
Under Årsmøtet i innebandyseksjonen lørdag 16.juni, ble Tove Johannessen (Greåker IBK) valgt som nye leder av seksjonen.

Det ble forøvrig et langt og innholdsrikt årsmøte, med mange gode diskusjoner.

Av de sakene som ble behandlet, ble det bl.a vedtatt nye regler og krav for kvalifisering og spill i eliteseriene og i 1.divisjon.

Valgkomiteens innstilling til nytt seksjonsstyre ble vedtatt, og det nye innebandy-styret er:
Tove Johannessen (leder, valgt for 2 år), Lars Gunnar Larsen (nestleder, ikke på valg), Lisbet Norstrøm (1.styremedlem, ikke på valg), Kristian Pettersen (2.styremedlem, valgt for 2 år), Monica Bakke (3.styremedlem, gjenvalgt for 2 år), Terje Olav Hagen (1.varamedlem, valgt for 1 år), Arild Vike (2.varamedlem, valgt for 2 år) og Ole Petter Rogne (3.varamedlem, valgt for 2 år).

Vi kommer tilbake senere med detaljer fra årsmøtet i seksjonen.

11/6-2012
På idrettstinget lørdag ble det et klart ja til å søke OL i 2022, men tinget sa samtidig nei til større utgifter for idretten enn 11,1 prosent.

Dette var et omforent forslag hvor bestemmelsen om 11 prosent ble satt inn.

Debatten før vedtaket var lang og god, og vi fikk tatt opp og belyst våre synspunkter.

NBF stiller seg selvfølgelig bak et demokratisk fattet vedtak, men vil innenfor vedtakets rammer jobbe videre for å ivareta våre idretters behov.

For Norges Bandyforbund
Ivar Nordberg
President

8/6-2012
Norges Bandyforbund minner våre klubber, som skal stille på seksjonsårsmøtet i innebandy, om at de er bundet av de representasjonsregler som står i NIFs Lov.

Vi gjør spesielt oppmerksom på NIFs lov § 2-4 Kjønnsfordeling, jf Lov for Norges Bandyforbund § 7.

Bestemmelsene sier at klubber som har to representanter, må stille med en av hvert kjønn. Stiller klubben med to av samme kjønn, får kun den ene representanten representasjonsrett.

Har klubben rett til å stille med tre representanter, må begge kjønn være representert. Dersom en klubb stiller med tre representanter av samme kjønn, får kun en representant fra denne klubben representasjonsrett.

- Se NIFs lov § 2-4 - Se NBFs lov §7 (pdf) -

5/6-2012
Norges Bandyforbund organiser idrettene bandy, innebandy og landhockey.
Styret behandlet spørsmålet vedrørende norsk søknad om vinter-OL på sitt styremøte torsdag 31.mai 2012.


Grunnet den begrensete og uklare informasjonen som pr. i dag foreligger rundt premisser for og konsekvenser av at det igangsettes en OL-søknad, kan ikke Norges Bandyforbund støtte en slik søknad.

Det er viktig for Bandyforbundet at rammebetingelsene for våre idretter er best mulig.

Med den store underdekningen som er i dag når det gjelder anlegg lokalt, kan ikke NBF støtte at det prioriteres store ressurser til søknad og gjennomføring av et OL i 2022.

For Norges Bandyforbund
Ivar Nordberg
President

Kontaktperson:
President Ivar Nordberg
Visepresident Svein-Erik Hammerstad

1/6-2012
Saksdokumentene til årsmøte i innebandy- seksjonen lørdag 16.juni kl.1100 på Ullevål Stadion er nå klare, og kan lastes ned gjennom linken under.

Av miljømessige årsaker velger vi i år å legge saksdokumentene på nettet som nedlastbare pdf-dokumenter.

Saksdokumentene er også sendt ut til klubbene og deres leder pr. e-post. Hvis noen ikke har mottatt dette, skyldes dette feil registrert informasjon i SportsAdmin, og klubben MÅ da selv oppdatere denne informasjonen.

Hvis noen ønsker saksdokumentene tilsendt i papirutgave, må det gis beskjed om dette pr e-post til: innebandy@nif.idrett.no.

Det vil være noen eksemplarer i papirutgave tilgjengelig på årsmøtet.

- Årsmøtet 2012 -

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no