Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation23/6-2011
Norges Bandyforbund - innebandyseksjonen står nå foran en rekke arrangementer som skal avvikles i løpet av kommende sesong.

For at disse arrangementene skal bli best mulig arrangert, går vi nå ut for å oppnevne tekniske arrangører. Etter tildeling, vil innebandyseksjonen utarbeide avtaler om ansvarsfordeling for det enkelte arrangement.

Søknadsfrist: 15/8-11

- Les mer - Årsplan 11/12 -

22/6-2011
Kampreglementet og spillereglementet for innebandy gjeldende for sesongen 11/12 er nå oppdatert etter endringene gjort på seksjonsårsmøtet.

- Kampregler innebandy - Spilleregler innebandy -

Som vanlig oppfordrer vi webmastere rundt i landet, som ønsker reglene på sine sider, om å ikke klippe reglene inn, men linke opp til reglementet på innebandy.no.

Hvis noen ønsker å linke til en tilnærmet ren html versjon av reglene finner man de her: Spillereglement - Kampreglement

22/6-2011
Lørdag 18.juni 2011 ble det avholdt et ekstraordinært Forbundsting i Norges Bandyforbund.

Sakene som ble behandlet var endringsforslag i lov for Norges Bandyforbund om myndigheten i sanksjonssaker og tilhørende endringer i Sanksjons- og protestreglementet. I tillegg ble det behandlet en presisering av lisensmodellen som ble vedtatt på Tinget sommeren 2010.

Endringsforslagene i lov for Norges Bandyforbund om myndigheten i sanksjonssaker og tilhørende endringer i Sanksjons- og protestreglementet ble vedtatt med 38 stemmer mot 2 blanke.

Presisering av lisensmodellen ble enstemmig vedtatt.

Det vises forøvrig til protokoll og saksdokumenter for det ekstraordinære tinget 18.juni 2011.

- Protokoll (pdf) - Saksdokumenter (pdf) - Lover for NBF -

18/6-2011
Årsmøtet i innebandyseksjonen ble avholdt lørdag 18.juni, og det ble et langt og innholdsrikt årsmøte.

Av de sakene som ble hehandlet, ble det bl.a vedtatt å utsette endringen av innebandyens seriesystem, og at det fram mot neste årsmøte skal arbeides med å finne en løsning som alle kan enes om.

Det ble også vedtatt at Sagene får delta i neste års eliteserie for menn, som dermed gjennomføres med 13 lag.

Valgkomiteens innstilling til nytt seksjonsstyre ble vedtatt, og det nye innebandy-styret er:
Morten Lindem (leder, ikke på valg), Lars Gunnar Larsen (nestleder, valg for 2 år), Lisbet Norstrøm (1.styremedlem, valg for 2 år), Terje Nervik (2.styremedlem, ikke på valg), Monica Bakke (3.styremedlem, ikke på valg), Tove Johannessen (1.varamedlem, valgt for 2 år), Cathrine Myhrhaug (2.varamedlem, ikke på valg) og Morten Isnes (3.varamedlem, ikke på valg).

- Seksjonsårsmøtet 2011 -

16/6-2011
Norges Bandyforbund v/Innebandyseksjonen søker med dette teknisk arrangør for NM-finalearrangementet 2012, med opsjon også for 2013.

Arrangementet i 2012 skal avvikles i perioden fredag 20. – søndag 22. april.

Interesserte klubber/kretser sender søknad til Norges Bandyforbund v/Terje Larsen.

Deres søknad sendes pr. e-post til terje.larsen@nif.idrett.no og skal være NBF i hende senest 1. juli 2011. Søknaden skal inneholde:
- Arenaens navn og opplysninger om denne.
- Organisasjonskart med ansvarspersoner.
- Informasjon om muligheter for trådløst nettverk i arenaen.
- I tillegg: pauseaktiviteter, kopi av foreløpig hallbestilling og leiepris m.m.

Beskriv deres tenkte opplegg så detaljert som mulig pr i dag. Om ikke alle detaljer er klare så går det fint å komplettere med disse i etterkant.

En detaljert kravspesifikasjon for arrangementet og en oversikt over de rettighetsmessige forutsetningene er sendt ut pr. e-post til alle klubbene. Ta evt. kontakt med NBF dersom dette ikke er mottatt.

Det vil bli kalt inn til møter med eventuelle søkere før arrangementet blir tildelt.

14/6-2011
Lørdag 18. juni kl 10.00 (i forkant av årsmøtet kl 12.00) vil det bli avholdt ekstraordinært Forbundsting på Ullevaal Stadion (UBC).

Innebandyseksjonen er i henhold til mandatfordelingen tildelt 24 stemmer, og det er klubbene som skal stille representanter.

Vi ber derfor klubbene om å nominere personer som kan stille som representanter, og dette må gjøres innen kl 1100 torsdag 16. juni.

Send nomineringene pr e-post til: innebandy@nif.idrett.no

Seksjonsstyret vil så, på grunnlag av de innsendte nominasjonene, foreta en utvelgelse av 24 representanter.

Alle som har sendt inn nomineringer vil senere på torsdag få beskjed om hvem som er blitt valgt ut.

Hvis noen ønsker mer informasjon om det ekstraordinære Forbundtinget, så finner man det her:
Innkalling og saksdokumenter til ekstraordinært forbundsting 2011 (pdf)

10/6-2011
Landslagssjef Kirsti W. Rönnmark har tatt ut troppen som skal på kick-off samling med U19-kvinner helgen 19.-21. august 2011, på Rjukan.

U19-kvinner spiller neste VM i Slovakia 2-6.mai 2012.

Uttak:
Amalie Melbø      1993  Tunet
Eline Rød        1994  Sveiva
Thea Kristine Ekholt  1994  Slevik
Marie Sveen Olsen    1993  Bygdø Monolitten
Ellen Marie Solem    1993  Bygdø Monolitten
Molly Udden       1993  Bygdø Monolitten
Ida Marie Støp Meland  1994  Freidig
Kimberly Stræte     1994  Slevik
Marthe Holberg Hagen  1996  GIF
Viktoria Hoel      1993  Tunet
Heidi Homble      1993  Tunet
Ingrid Ghosh      1993  Sveiva
Ida Marie Støp Meland  1994  Freidig
Sunniva Hermansen    1993  Tunet
Carina Hardang     1993  Sveiva
Sarah Ødegården     1994  Sveiva
Ida Hindrum       1993  Grei/Målløs
Andrea Nistad      1994  Freidig
Sunniva Melandsø Nekså 1994  Freidig
Nathalie Granholt    1994  Slevik
Camilla Vike      1994  Sveiva
Helene Vike       1994  Sveiva
Kine Eriksen      1995  Grei/Målløs
Camilla Bergsmark    1994  Bygdø Monolitten
Susann Biseth      1993  Tunet 
Karina H. Jørgensen   1993  Tunet

8/6-2011
Det internasjonale innebandyforbundet (IFF) har bekreftet puljene for kvalifiseringen til VM for menn i 2012.

I Europa spilles det om syv ledige plasser i mesterskapet, og landene kvalifiserer seg gjennom spill i tre puljer der de to beste i hver pulje, samt det beste treer-laget går videre.

Norges kvalifiseringspulje spilles i Tyskland i februar 2012, og Norges motstandere blir Danmark, Tyskland, Frankrike, Belgia og Spania.

- Les mer om VM-kvalifiseringen her -

3/6-2011
Torsdag 16.juni kl 19-21 blir det webinar på NBF-tv.

De som har anledning treffes på Ullevaal stadion, i tillegg til møtet på Internett. Påmelding skjer til dvd@nbftv.no seinest 14.juni.

Målet for kvelden er å bestemme en sendeplan for 2011-12, samt informere om nbftv og videosamarbeidet i Norges bandyforbund.

Kvelden er åpen for alle som er interessert i video og ønsker levende bilder av innebandy, bandy og landhockey. Dette gjelder spillere, trenere, kameramenn, produsenter med flere.

- Les mer -

1/6-2011
Saksdokumentene til årsmøte i innebandy- seksjonen lørdag 18.juni kl.1200 på Ullevål Stadion er nå klare, og kan lastes ned gjennom linken under.

Av erfaring så er det dessverre et fåtall av våre klubber som stiller på årsmøtet, så av miljømessige årsaker velger vi i år å legge saksdokumentene på nettet som nedlastbare pdf-dokumenter.

Saksdokumentene er også sendt ut til klubbene og deres leder pr. e-post. Hvis noen ikke har mottatt dette, skyldes dette feil registrert informasjon i SportsAdmin, og klubben MÅ da selv oppdatere denne informasjonen.

Hvis noen ønsker saksdokumentene tilsendt i papirutgave, må det gis beskjed om dette pr e-post til: innebandy@nif.idrett.no.

Det vil være noen eksemplarer i papirutgave tilgjengelig på årsmøtet.

- Årsmøtet 2011 -

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no