Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation30/6-2010
Pga. ferieavvikling vil forbundskontoret i perioden fremover være stengt eller redusert bemannet.

Uke 26: Delvis bemannet
Uke 27: Stengt
Uke 28: Stengt
Uke 29: Stengt
Uke 30: Delvis bemannet

30/6-2010
De nye spillereglene for innebandy gjeldende fra 1.juli 2010 er nå oversatt til norsk.

- Spilleregler innebandy - Endringer 09/10 --> 10/11 (pdf) -

Kampreglementet etter endringene gjort på seksjonsårsmøtet er også oppdatert.

- Kampregler innebandy - Endringer 09/10 --> 10/11 (pdf) -

Som vanlig oppfordrer vi webmastere rundt i landet, som ønsker reglene på sine sider, om å ikke klippe reglene inn, men linke opp til reglementet på innebandy.no.

Hvis noen ønsker å linke til en tilnærmet ren html versjon av reglene finner man de her: Spillereglement - Kampreglement

24/6-2010
Alle idrettslag, idrettsråd og særkretser/regioner skal nå ha mottatt en e-post vedrørende innrapportering av brutto driftskostnader 2009 i forbindelse med søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon.

E-posten er sendt i ut to eksemplarer.
Én til organisasjonsleddets adresse og en til leders adresse.

Hvis noen ikke har mottatt e-post, ta kontakt med Idrettens Support, tlf. 03615 eller e-post: support@idrettsforbundet.no.
Idrettens Support har åpent alle hverdager, fra kl. 08.00 til 20.00.

24/6-2010
Patric Jonsson blir ny landslagssjef for landslaget for kvinner i innbandy.

Han har ti års fartstid i Norge som trener, og første klubb i sin norske karriere var Holum. Der fikk han med seg 1 NM gull og 3 sølv. Patric har også trent kvinnelaget til Holmlia og med seg i bagasjen har han 2 seriemesterskap, 1 NM gull og 2 sølv.

Landslagssjefen er erfaren som klubbtrener og ser nå fram til nye utfordringer med landslaget. Med seg i trenerteamet får han Fredrik Reidmar og Rune Ali Zouhar som landslagstrenere. Fredrik er bosatt i Sverige og har blant annet eliteserieerfaring med Nerike. Rune har også eliteserieerfaring med OSI.

Landslagledelsen gleder seg til å ta fatt på oppgaven. På første samling i september vil blant annet den fysiske kapasiteten til spillerne bli testet.

24/6-2010
Her følger litt informasjon rundt forbundsseriene 2010/2011.

ELITE KVINNER 2010/2011
Eliteserien for kvinner vil kommende sesong bestå av følgende 7 lag som spiller trippel serie:
Tunet, Sveiva, Holmlia, Akerselva, Grei/Målløs, Slevik og Bygdø Monolitten.

Av landets 1. divisjonsvinnere var det kun Bygdø Monolitten som ønsket å delta i eliteserien 2010/2011. I tillegg valgte Grei og Målløs våren 2010 å slå sammen klubbene, og det er grunnen til at det til slutt kun er 7 lag i eliteserien kommende sesong. Lag nr.7 rykker ned etter ferdigspilt serie. Lag nr.6 spiller kvalifisering.

NM-SLUTTSPILLET FOR KVINNER 2010/2011
Når det gjelder NM-sluttspillet for kvinner så vil seksjonsstyret i samråd med eliteklubbene finne en løsning på hvordan dette skal spilles. For å få tildelt Kongepokal av Norges Idrettsforbund må det være minimum 8 lag som har muligheten til å spille om NM-tittelen, så derfor må det finnes en løsning som involverer flere lag enn de som deltar i eliteserien.

ELITE MENN 2010/2011
Eliteserien for menn kommende sesong vil bestå av følgende 11 lag, som spiller dobbel serie:
Tunet, Fjerdingby, Slevik, Sagene, Greåker, Sveiva, Nor 92, Sarpsborg, Gjelleråsen, Grei/Målløs og Bækkelaget.

Bærums Verk valgte ikke å søke om elitelisens 2010/2011 og gav beskjed innen fristen om dette.

Av alle landets 1. divisjonsvinnere var det kun Målløs som ønsket å delta i eliteserien 2010/2011. Av den grunn fikk Harstad og Nidaros tilbud om spill i serien, men Nidaros valgte å takke nei til plassen. Dermed fikk i stedet Bækkelaget som nr 2 i 1. div. østland tilbudet, og de takket ja til plassen.

Harstad, som ble tilbudt en plass i eliteserien 2010/2011, fikk av seksjonsstyret ikke innvilget sin søknad om elitelisens. Klubben anket styrets vedtak av 30. mai 2010, men Ankeutvalget vedtok i sitt møte 18. juni 2010 at klubben ikke fikk medhold i anken. Eliteserien for menn 2010/2011 vil av den grunn bli gjennomført med kun 11 lag. Kun lag nr 11 rykker ned etter endt sesong.

1. DIVISJON ØSTLAND MENN 2010/2011
1. divisjon Østland menn vil kommende sesong bestå av følgende 12 lag i dobbel serie:
Fredrikstad, Akerselva, Haugerud, Ajer, Bærums Verk, Løkka, Horten, Vålerenga, Korsvoll, Råde, Lillehammer og Holmlia.

Bærums Verk valgte ikke å søke om elitelisens 2010/2011 og gav beskjed innen fristen om dette. Klubben ble etter reglementet flyttet automatisk ned til 1. div. Østland menn. Målløs rykket opp til eliteserien og valgte våren 2010 å slå seg sammen med Grei, som da også forsvant fra 1. div. østland. Lisleby valgte etter endt sesong å søke om spill i 2. divisjon Østfold og fikk dette innvilget.

Hele denne prosessen førte til at det var fem ledige plasser i divisjonen, og alle de 5 lagene i kvalifiseringen ble dermed kvalifisert for spill i 2010/2011. Alle lagene takket ja til plassen.

24/6-2010
Fra og med sesongen 10/11 skal all registrering av spillerlisenser skje i SportsAdmin.

Den nye lisensløsningen vil ta over for den løsningen som i dag finnes i verktøykassen på klubbenonline. Det betyr at administrering og opprettelse av lisens heretter vil gjøres fra den nye lisensmodulen i SportsAdmin.

Det er klubbenes ansvar å registrere og vedlikeholde informasjon om medlemmenes lisens.

- Les mer om registrering av lisenser i SportsAdmin -
- Les mer om NBFs lisensordning -

23/6-2010
På innebandyseksjonens årsmøte redegjorte seksjonsstyret for sine tanker relatert til det planlagte arbeidet med revisjon av seriesystemet. Seksjonsstyrets forslag til revisjon av seriesystemet skal etter planen legges frem på innebandyseksjonens årsmøte i juni 2011.

Seksjonsstyret besluttet i møte den 21. juni 2010 å nedsette en seriekomite som skal komme med innspill til seksjonsstyret. Seriekomiteen skal bestå av minimum tre og maksimalt fem medlemmer, og skal selv velge sin leder. Seksjonsstyret vedtok også å utpeke Bjørn Immonen som medlem av komiteen. Videre ble det besluttet å invitere kretser/regioner, klubber og landslagsledelse til et møte lørdag den 4. september hvor spørsmålet drøftes.

I forkant av dette møtet, inviterer seksjonsstyret alle i innebandy-Norge til å komme med sine tanker rundt seriesystemet.

Seksjonsstyret ber særlig om innspill på følgende:
- Antall lag i eliteserier for menn og kvinner.
- Antall lag i 1. divisjonenen.
- Om det skal avholdes kvalifiseringsspill, og hvordan dette i så fall skal avvikles.
- Bør enkelte geografiske områder ha rettigheter som avviker fra andre, og i så fall hvilke?
- Bør 1. divisjon østland menn være en sentralt administrert forbundsserie, eller bør samtlige 1. divisjoner likebehandles?
- Skal det opprettes klare geografiske områder som definerer serier, og hvor bør i såfall disse gå?

Innspill kan sendes til seriekomiteen@innebandy.no innen 25. august. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at seriekomiteen og seksjonsstyret vil stå fritt i forhold til de innkomne forslag, og at formålet med møtet er å diskutere spørsmålet. Det skal ikke fattes noe vedtak.

23/6-2010
Styret i innebandyseksjonen tildelte på styremøtet 21. juni arrangementer for sesongen 2010/2011:

NM G15: Sarpsborg IBK
NM G17: Sveiva IB
NM J15: Tunet IBK
NM J17-19: Nes IBK

Det var ingen søkere til NM for G19 som skal arrangeres 26-27.mars på minimum to flater.
Interesserte arrangører bes kontakte NBF innen 1.august.

Det ble på nåværende tidspunkt ikke tildelt arrangementsansvar for kvalifiseringene til eliteseriene for kvinner og menn.

23/6-2010
I perioden 25-29.august i Høyenhallen i Oslo arrangeres vest-kvalifiseringen for menn i årets EuroFloorball Cup.

Tunet IBK fra Norge, Amsterdam FB Agents fra Nederland, CUF Leganes fra Spania, GLS L´Aquila fra Italia og IFK Paris fra Frankrike skal spille om en ledig plass i sluttspillet i EFC, som arrangeres i Latvia i oktober.

Tunet IBK er teknisk arrangør for kvalifiseringen.

- Les mer på kvalifiseringens web-sider -

23/6-2010
Styret i innebandyseksjonene behandlet på styremøte 21. juni gjennomføring av et eventuelt NM for aldersbestemte kretslag høsten 2010.

Etter de tilbakemeldingene seksjonsstyret har fått gjennom tilstedeværelse på årsmøtene i kretsene og regionene, samt erfaring fra sist års NM, har seksjonsstyret kommet fram til at det ikke blir gjennomført noe NM for aldersbestemte kretslag høsten 2010.

Seksjonsstyret vil sammen med kretsene og NBFs utviklingsavdeling se på nye måter å gjennomføre spiller-/talentutvikling for fremtiden.

21/6-2010
De nye spillereglene for innebandy gjeldende fra 1.juli 2010 er nå oversatt til norsk.

- Spilleregler innebandy - Endringer 09/10 --> 10/11 (pdf) -

Som vanlig oppfordrer vi webmastere rundt i landet, som ønsker reglene på sine sider, om å ikke klippe reglene inn, men linke opp til reglementet på innebandy.no.

Hvis noen ønsker å linke til en tilnærmet ren html versjon av reglene finner man de her.

18/6-2010
Protokollen fra årsmøtet i innebandyseksjonen 12.juni er nå klar.

Dokumentet kan lastes ned fra linken under.

- Årsmøtet 2010 -

18/6-2010
7. juni 2010 ble 'Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner' fastsatt av Kulturdepartementet.

Rapporteringssystemet for idrettslag er ennå ikke klar. Idrettsforbundet vil ha dette på plass i nærfremtid. Rapporteringsfristen er 15.juli 2010.

Dette er ment som et varsel, slik at klubbene kan forberede seg på en eventuell rapportering. Altså ingen rapportering ennå. Idrettsforbundet vil informere alle klubber når rapporteringssystemet er klart.

- Les mer -

12/6-2010
Under innebandyseksjonens årsmøte lørdag 12.juni ble Morten Lindem (Tunet IBK) valgt som ny leder av seksjonen for de neste to årene.

Lørdagens årsmøte ble gjennomført på rundt fire timer uten de store kontroversene, men med gode diskusjoner rundt innebandyens videre utvikling.

Nye i innebandyseksjonens styre ble i tillegg til Lindem: Bjørn Immonen fra BMIL som nestleder for 1 år, Lill Beate Bråten fra Nes IBK som 1.styremedlem for 1 år, Terje Nervik fra Nidaros IBK som 2.styremedlem for 2 år, Monica Bakke fra Holmlia SK som 3.styremedlem for 2 år (gjenvalg), Cathrine Myhrhaug fra Strømmen IBK som 2.varamedlem for 2 år, og Morten Isnes fra Sveiva IB som 3.varamedlem for 2 år (gjenvalg). Morten Riise som 1.varamedlem var ikke på valg.

Avtroppende leder av seksjonen Jon Erik Eriksen (tv) ble på årsmøtet av President Ivar Nordberg overrakt en NBF-klokke som takk for sin innsats for norsk innebandy. Eriksen har sittet i seksjonsstyret de siste 12 årene, hvorav de siste åtte som leder. Presidenten poengterte i sin tale til Eriksen at under hans ledelse har innebandyen i Norge hatt den historisk største økningen i lisenser, og det har blitt tatt viktige beslutninger som etableringen av el-innebandyen og utviklingsavdelingen.

- Årsmøtet 2010 -

4/6-2010
Hvorfor blir ikke VM for U19 menn arrangert i Norge 2011?

I januar 2007 behandlet styret i IFF tildeling av VM for U19 menn i 2011. Norge var det eneste landet som meddelte interesse. IFF vedtok derfor å tildele mesterskapet til Norge.

Norges Bandyforbund har vært klare på at aksept om å påta seg mesterskapet var avhengig av at rammebetingelsene i en evt. avtale med IFF lå innenfor akseptabel kostnadsramme.

Høsten 2009 ble det klart at det ikke ble enighet med IFF om de økonomiske rammebetingelsene, da arrangementet ville gitt et stort forventet økonomisk tap for seksjonen, som igjen ville gitt betydelige kutt i innebandyens budsjetter.

I samråd med IFF ble det derfor besluttet at Tyskland overtok arrangøransvaret for mesterskapet.

31/5-2010
Resultat veteranlandskamp:

Norge - Sverige 1-10 (0-4,1-3,0-3)
0- 1 (09.54) Helena Lindberg (Frida Lindberg)
0- 2 (16.29) Sara Wiksten (Nina Klasson)
0- 3 (18.24) Camilla Granelid (Carina Rosell)
0- 4 (19.33) Helena Lindberg (Sara Wiksten)
0- 5 (21.42) Carina Rosell (Maria Nilsson)
1- 5 (22.20) Linda Manley (Linda Andersen)
1- 6 (27.26) Sara Wiksten (Frida Lindberg)
1- 7 (31.11) Sara Wiksten (Carina Rosell)
1- 8 (40.35) Camilla Granerlid (Maria Nilsson)
1- 9 (42.40) Nina Klasson (Frida Lindberg)
1-10 (47.52) Frida Lindberg (Pernilla Gunnskog)
Utvisninger: Norge ingen, Sverige 1x2 min.
Kampens dommere: Bjørn-Aksel Henriksen (Sagene) og Geir Bjerkland (Nes)
Beste spillere:
Norge: Trine Ekrem , Sverige: Frida Lindberg
Tilskuere:194 (130 betalende)

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no