Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation

               

8.0 INNKOMNE FORSLAG ÅRSMØTET 2000

 

8.1     Norges Cup

 

Fra:        Seksjonsstyret

 

Innebandy har etter hvert vokst frem i de fleste fylkene i landet, og er ikke kun et Østlands- fenomen. Seksjonsstyret føler derfor at det er på sin plass å vurdere muligheten for på sikt å avvikle et fullstendig NM- spill.

Seksjonsstyret kan i utgangspunktet tenke seg et system liknende fotball, men ser at det fort kan føre til praktiske og administrative komplikasjoner.

Seksjonsstyret foreslår derfor at det i første omgang arrangeres en testsesong med Norges Cup sesongen 2001/2002 som på sikt kan bli et NM- spill.

 

Norges Cup sesongen 2001- 2002

Forslaget baseres på tre deler: 1. Innledende spill i kretsene, 2. Mellomspill mellom enkelte kretser, og 3. Nasjonalt sluttspill.

 

1.        Innledende spill i kretsene må spilles ferdig før jul. Hver enkelt krets kan selv bestemme om de vil bruke plassering i fra seriespill forrige sesong, eller om de vil spille cup i sin krets hvert år.  Hver krets vil ha ett gitt antall lag, som går videre til mellomspillet. (Se fordelingsnøkkel.)

2.        I mellomspillet spiller følgende kvalifiserte lag mot hverandre:

Nord Norge           – Trøndelag

Hordaland             – Rogaland

Hed/ Oppland       – Buskerud

Aust Agder             – Akershus

Lagene spiller mot hverandre etter trekning, en kamp, der vinnerne er kvalifisert til tredje runde. Lagene fra Oslo og Østfold går direkte til tredje runde!

3.        De åtte lagene som gjenstår etter mellomspillet, møter så de åtte lagene fra Oslo/ Østfold til åttende- , kvart- , semi- , og finaler. Motstander blir bestemt etter fri- trekning etter hver runde, og det spilles en kamp i hver runde.

 

Dersom Norges Cupen viser seg å fungere kan det fremmes forslag om at denne erstatter NM-sluttspillet slik vi kjenner det i dag.

 

Totalt vil det minimum bli avviklet åtte kamper i mellomspillet, og fire kamper i sluttspillet. Disse kampene arrangeres i forbundets regi. Når det gjelder økonomiske aspekter, som f.eks reisestøtte og lignende, vil både klubb, krets, og forbund ha ett års planleggingstid. Men f.eks penger til en ”reisekasse” kan dekkes gjennom en deltakeravgift, eller en økning i årsavgiften til lagene, eller sponsorer….

 

Deltakelse er 100% frivillig!

 

Forslag til fordelingsnøkkel Norges Cup.

Forslaget til denne fordelingsnøkkelen er basert dels på en sportslig vurdering av kretsene, etter hvor høyt lag fra de respektive kretser spiller i serie systemet. Og lisensantallet for hver krets.

 

Lisenser totalt:

Herrer:

Krets:

Antall plasser:

489

332

Akershus

3

115

80

Aust Agder

1

234

152

Buskerud + Vestfold + Telemark

2

189

99

Hed/ Oppland

2

161

139

Hordaland

2

493

284

Rogaland

2

350

238

Sør- Trøndelag

2

237

179

Nord- Norge

2

1756

1051

Oslo

5

719

378

Østfold

3

 

Hedmark/Oppland og Hordaland får to plasser, selv om lisenstallene er små. Dette fordi Hedmark/ Oppland har tre lag i 1.div. Østlandet, og Hordaland får fire lag i 1.div Vestlandet.


 

8.2     Endringer i spillereglementet

 

201 Ordinær spilletid, Punkt 2

 

Fra:        Fredrikstad IBK

 

Styret i Fredrikstad Innebandyklubb foreslår følgende

endring i spilleregler Punkt 2. Spilletid 201 Ordinær spilletid. (evt. NBF`s kampreglement)

 

Siste setning lyder:

Pkt. 201 2)

"Spilletiden skal bare stoppes i forbindelse med mål, utvisninger, straffeslag, time-out eller på dommerens signal ved et naturlig avbrudd. De siste 3 minuttene av ordinær spilletid skal være effektive."

 

Siste setning endres til:

"Spilletiden skal være effektiv. (dvs. klokken skal stanses på dommerens signal, samt startes når frislag-, innslag-, duell taes m.v. Tiden skal starte etter første duell etter endt straffeslag) Dette gjelder kamper som spilles i eliteserien og 1. divisjon."

 

Begrunnelse:

Det er mange grunner til forslaget om effektiv spilletid, nevnes kan bla. Mer publikumsvennlig, spillerene får mer jevn spilletid, alt tyder på at Sverige innfører effektiv spilletid fra og med sesongen 2000/2001.

 

I vår begrunnelse så ønsker vi å gjengi det som sto i InnebandyMagazinet nr. 2-2000.

”Nu tyder allt på at att innebandysporten til høsten får effektiv speltid. Äntligen ropar spelarna! Och tränarna! Dagens regler där tiden rullar fritt förutom under matchens tre sista min. ställer til många problem för tränarna. De flesta lagen har minst fyra femmor igång i truppen, för att kunna ha hög fart på träningarna. Innebär det en extra press på tränaren om han skall spela med tre eller två femmor. Spelar han med två femmor får han mer ut av de bästa spelarna men samtidigt sitter halva laget på bänken.

Med effektiv speltid kommer matcherna bli längre och det kommer bli lättare att se hur länge man varit inne på plan. Går man in på plan 14:23 och går ut 15:23 har man varit inne på planen när spelet varit igång i en minut. I dag kan man om man har otur göra 20 sekunder på samma tid. Givetsvis ohållbart! Framförallt kommer det mycket mer motiverat att spela på tre femmor. Flere spelare få chansen att spela och antagligen färre spelare i truppen som är ”missnöjda”

Med effektiv speltid kommer matcherna att likna mer hockeyn. Man går in och kör sitt byte, vila en stund och kommer in. I dag hinner man inte mer än kanske sex byten på en period, om man inte spelar när någon är utvisad. Innehåller perioden många utvisnigar, ja då kan du glömma de där sex bytena. Tänk själv, du tränar hårt för att få visa vad du kan och så får du bara 18 byten på en hel match. Varav en fjärdedel av tiden byter du eller väntar på att spelet skall komma igång. Hallå!

Vid InnebandyMagazinet testmatch i höstas mellom elitserielagen Västerås og NB-87 tystas de flesta kritikerna av införande av effektiv speltid. Argumentet om att matcherna skulle bli ”hur långa som helst” stämde inte speciellt bra, för vår test match tog bara en timma och 53 min. Dvs bara 13 min längre än vad dagens matcher brukar ta. NB-87`s lagkapten Per Johansson sa följande efter matchen: -Det skiller inte så mycket mot en vanlig match. Knappt en kvart längre match. Det hâr sättet att spela gynnarinte maskande lag. Effektiv speltid måste infôras så fort som möjligt.

 

Innebandyn får äntligen längre speltid. Det blir mer motiverat att spela på tre femmor. Det går inte att maska bort utvisningar eller maska bort tid i tredje perioden. De löjliga situationerna vid bytena försvinner när lagen har eget frislag. Publiken slipper titta på när lagen ”gör snygga” byten.”

 

Fakta fra testmatchen Västerås – NB-87

27.36 min., tok første periode

28.14 min., tok andre periode

29.09 min., tok tredje periode

Ekstra tid for spill 5 - 4

Utvisn.1: 26 sek, Utvisn.2: 31 sek, Utvisn.3: 28 sek, Utvisn.4: 42 sek.

Matchen tok i en time og 53 min.

 

Vi mener også at effektiv tid skal gjelde i forlenget spilletid. Vi ønsker videre at regel-/dommerkomiteen gis mandat til å tilpasse regelen om effektiv spilletid til det gjeldende lovverk.

 

Innebandyseksjonens innstilling:

Det er et tidligere årsmøtevedtak på at de norske spillereglene skal følge de internasjonale.

Seksjonsstyret ønsker derfor ikke å gå inn å endre på spillereglene før evt. IFF gjør det.

Det internasjonale forbundet arbeider i disse dager med en revidering av det eksisterende reglementet, og spørsmålet om effektiv spilletid er et av punktene det arbeides med.


8.3     Endringer i kampreglementet

 

§ 6.

Dommer som ikke møter

 

Fra:        Oslo Bandykrets

Styret i Oslo Bandykrets Innebandyavdeling foreslår følgende endring i NBFs kampreglement § 6. Punkt 1. Dommer som ikke møter:

 

Siste setning lyder:

"Kamper i eliteserien og andre seniorserier skal alltid ledes av to dommere."

 

Siste setning endres til:

" Kamper i Eliteserien og 1. divisjon skal alltid ledes av to dommere. "

 

Begrunnelse:

Oslo Bandykrets avvikler ca. 50 kamper hver helg i perioden primo september til påske. Av kretsens dommere, er det kun fem., seks som ikke selv er aktive spillere. "Dommerkabalen" er kretsens største hodebry. Til tider er vi avhengig av at enkelte kamper i de lavere divisjoner

(4. og 5. divisjon herrer og 3. divisjon damer) dømmes av kun en dommer. Dette gjelder først og fremst ved sene sykdomsforfall, hvor tiden blir for knapp til å skaffe en erstatter. Kamper på Forbundsnivå må selvfølgelig fortsatt dømmes av to dommere, men på kretsnivå må kretsens dommer- og serieansvarlige få stå noe friere.

 

Innebandyseksjonens innstilling:

Seksjonsstyret støtter til dels Oslo sitt forslag, men ønsker at regelteksten skal lyde:

" Kamper i Eliteserien, 1. divisjon og 2.divisjon  skal alltid ledes av to dommere. "

 

 

§ 8.

Serie. Poengberegning

Punkt 7: Regler for rekkefølge

 

Fra:        Seksjonsstyret

Forslag:

For Eliteseriene og 1. div. Østland herrer gjelder følgende:

Den klubb som oppnår høyest poengtall i sin serie, er vinner.

Hvis to eller flere klubber står likt i poeng totalt, er det målforskjellen i serien som er avgjørende. Skulle mål­forskjellen i serien være den samme, går den klubb foran som har laget flest mål i seriespillet.

Hvis to eller flere klubber fortsatt står likt, er det den klubb som har fått flest poeng i innbyrdes oppgjør, som er vinner. Hvis klubbene også står likt i antall poeng i innbyrdes oppgjør, er det målforskjellen i de innbyrdes oppgjør som er avgjørende.

For alle andre serier gjelder dagens regeltekst.

 

Begrunnelse:

Norges Bandyforbund opplever stadig at media ikke skjønner våre serietabeller.

I de fleste andre idretter blir tabellene skilt først på målforskjell, og ikke på innbyrdes oppgjør. Seksjonsstyret mener det er riktig at de sterkt media- eksponerte seriene gjør det enklest mulig for andre å følge med, og ønsker derfor å endre regelen for rekkefølge i seriene.

 

 

§ 17.

Eliteserie og 1.divisjon

 

Fra:        Seksjonsstyret

Forslag:

Teksten under erstatter alt som omhandler 1.div Østland herrer i kampreglementet.

1. div. Østland skal bestå av to avdelinger med ti lag i hver avdeling som spiller dobbel serie.

Øvrige 1. divisjoner skal bestå av minimum 8 lag som spiller minimum dobbel serie.

 


Kvalifisering til Eliteserien herrer:

Plass nr. 9 og 10 rykker direkte ned etter ferdigspilt serie, og plasseres i den avdeling de hører hjemme. Vinnere av hver 1. divisjonsavdeling spiller om de to ledige plassene i eliteserien. Kun lag som kommer på andreplass kan ta avdelingsvinnerens plass.

 

 

Kvalifisering til 1. divisjon Østland herrer:

Plass nr. 10 rykker direkte ned etter ferdigspilt serie og plasseres i den avdelingen laget hører hjemme.

Det skal være fem ledige plasser for opprykkslag.

·         Hvis et lag rykker opp til Eliteserien og ingen rykker ned fra eliteserien eller to lag rykker opp til eliteserien og et lag  rykker ned fra eliteserien rykker 9.- og 10 plassene ned.

·         Hvis to lag rykker opp til eliteserien og ingen rykker ned spiller de to niendeplassende hjemme/bortekamp hvor vinneren beholder plassen i 1. div. og taperen rykker ned. 10 plassene rykker ned.

·         Hvis to lag rykker ned fra eliteserien og ingen opp til eliteserien rykker 8-, 9-. og 10. plassene i 1. div. Østland ned og 7. plassene spiller hjemme/ borte kamp hvor taperen rykker ned.

·         Hvis et lag rykker ned fra eliteserien eller to lag rykker ned fra eliteserien og et lag rykker opp til eliteserien rykker 8., 9.- og 10. plassene ned.

·         Hvis like mange lag rykker opp til eliteserien som ned fra eliteserien spiller 8. plassene i 1. div. Østland hjemme-/bortekamp hvor vinneren beholder plassen og taperen rykker ned sammen med 9.- og 10. plassene.

·         Vinnere av 2. div. underliggende 1. div. Østland, rykker direkte opp til 1. divisjon Østland.

 

Avdelingsfordeling i 1. divisjon Østland herrer:

I 1. divisjon Østland seedes de ti høyest plasserte og ti lavest plasserte lag. De ti høyest seedede lag trekkes fem til hver avdeling. Likeledes trekkes de ti lavest plasserte lag med fem til hver avdeling. Lag som rykker ned fra eliteserien er førsteseedet, lag som vinner Østlandsserien og ikke rykker opp er andreseedet osv.

 

Innføringen:

Første sesong med to avdelinger blir sesongen 2001-02. Etter sesongen 2000-01 rykker vinnerne og andreplassene av de fem underliggende 2. divisjoner; Akershus, Buskerud, Hed/Opp, Oslo og Østfold direkte opp, mens nedrykkskandidatene fra den eksisterende 1. div. Østlandet spiller kvalifisering mot tredjeplassene i andredivisjonene om de resterende plassene.

 

Begrunnelse:

Slik det er i dag er det ofte mer attraktivt å spille på et andrelag i 2. div. enn et førstelag i samme div., fordi andrelagsspillerne kan å få muligheten til å spille for et 1. lag som ligger i eliteserien eller 1.div.

En todelt 1. div. Østland vil fjerne opprykks- og kvalifiseringssperren som er spesielt merkbar i Oslo. Dette vil gjøre flere klubber attraktive da de vil ligge høyere i seriesystemet en det andrelagene gjør, og spillerne kan da ønske å spre seg på flere klubber.

Skulle kretsene i tillegg velge å skille ut andrelagene i en rekruttserie, vil dette kunne gi merkbar nivåheving og bredde.

 

 

§ 17.

Eliteserie og 1.divisjon

 

Fra: Seksjonsstyret

Det opprettes en 1. divisjon Sørlandet fra sesongen 2001/02.

Serien omfatter kretsene Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Vestfold.

Vinneren av serien gis først anledning til å delta i kvalifisering til eliteserien når serien består av minimum 8 lag som spiller minimum dobbel serie.

En videre forutsetning for opprykk til Eliteserien er at det eksisterer en underliggende 2. divisjon som består av minimum 8 lag i minimum dobbel serie.

Serien administreres av Aust-Agder Bandykrets.

 

Begrunnelse:

For å ytterligere styrke innebandyen på Sørlandet, føler seksjonsstyret at det er riktig å gi sørlandslagene mulighet til å spille seg oppover i seriesystemet.


 

 

 

§ 17.

Eliteserie og 1.divisjon

 

Fra: Rogaland Bandykrets

 

Forslag: Reduksjon av antall lag i Vestlandserien

Rogaland bandykrets foreslår at antall lag i Vestlandserien reduseres fra 10 lag i dobbel serie til åtte lag i trippel serie fra sesongen 2001/2002.

 

Begrunnelse:

Etter 10 lags serien ble innført så føler vi at denne ikke har fungert tilfredsstillende. Det har vist seg at for få lag har ønsker eller økonomi til å spille i Vestlandserien noe som igjen fører til problemer når det gjelder opprykk/nedrykk.

Vi føler at hele spenningen med serien har falt bort når lag ikke vil rykke opp og ingen lag må rykke ned til 2. divisjon. Vi mener at det med en åtte- lags serie vil gi en mer spennende og bedre serie enn det vi har i dag.

 

Innebandyseksjonens innstilling:

Innebandyseksjonen anser at kampreglementet slik det er i dag dekker muligheten for administrerende myndighet til å krympe serien til å bestå av åtte lag.

Seksjonsstyret foreslår videre at kretsstyrene i de aktuelle kretsene møtes, og vedtar videre hvor mange lag 1.div Vestland skal bestå av.

 

 

§ 20

Aldersbestemte klasser

Punkt 2: Norgesmesterskap

 

Fra:        Toppen IL

Vi er et lite lag langt utenfor innebandyens sentrum. I vårt område, Agderfylkene, er det pr. dags dato ikke noen serien for hverken guttelag eller juniorlag. Toppel IL's lag består hovedsakelig av spillere i disse årsklassene. P.g.a. dette stiller vi med 2 lag i 2. Divisjon Sørlandet, senior.  Dette er i og for seg greit nok, da nivået ikke er alt for høyt. Men som lag spiller vi ikke, mot lag, som har spillere på samme alder. Derfor ville det vært en stor motivasjon for oss, som ikke ligger i de sentrale innebandystrøk, å få være med på NM for aldersbestemte klasser. Dette bør også være en måte for innebandyseksjonen å spre idretten på. Man må ikke ha en fullt utbygd krets med serier i alle aldersgrupper for å være med i varmen.

Ut fra det som vi har lest oss til fra resultatene fra NM stiller det ikke mere en  8 lag fra 3 kretser for junior og 7 lag fra 3 kretser for guttelag.  Det betyr at alle kretsene som kan stille lag, ikke stiller lag. I gutteklassen ble kvoten på 8 lag ikke fylt opp. Derfor synes vi det er meget rart at lag som ønsker å være med holdes utenfor det gode selskap.

Videre påpeker vi at iflg. forbundets kampreglement § 20 står det:" Med 2-4  kretser kvalifiserer seg de to beste lagene fra hver krets til landsfinalen."

Våre spørsmål blir da:

Hvorfor kan Oslo stille med 4 lag i både gutter og juniorer?

Hvordan kan både et 3. lag og et 4. lag  kvalifiserer seg til NM etter § 20? 

Vi skjønner at nivået i de sentrale strøk sikkert er mye høyere en ned hos oss, men vi har ingen tilbud til våre aldersbestemte lag i motsetning til sentrale østlandsområdet. Derfor finner vi det meget underlig, når det er et mål for innebandyseksjonen å spre sin idrett, å kun prioritere de strøkene hvor innebandy står sterkest. Videre finner vi det meget rart at innebandyseksjonen godtar at § 20 bortfaller i noen tilfeller til fordel for de sentrale strøk og

det slås beinhardt ned på oss med § 20 som begrunnelse.  Vi (Toppen IL) bør muligens ha en form for kvalifisering til NM, men seksjonen gir oss ingen mulighet til det.

Vi gjør også innebandyseksjonen oppmerksom på at NM for junior damer og jenter trengs det ikke noen form for kvalifisering. Hvordan kan dette ha seg? Kan hvem som hels melde seg på?

 

Med bakgrunn i ovennevnte begrunnelser ønsker vi å fremme følgende forslag til seksjonsårsmøte i innebandy 17/6-2000.


 

 

Vårt forslag er følgende som tillegg til § 20 punkt 2

 

Kretser med færre en 3 lag i aldersbestemte klasser, kan stille med et lag til NM for aldersbestemte klasser. Eventuelt spille kvalifisering mot nest beste lag i nabokretsen, dersom denne stiller med 2 lag. (3 og 4 lag bør være uaktuelt hvis ikke § 20 endres)

 

Innebandyseksjonens innstilling:

Innebandyseksjonen støtter forslaget fra Toppen IL.

Seksjonen ønsker også å svare på Toppen sine spørsmål:

Grunnen til at Oslo denne sesongen deltok med mer enn to lag i NM- sluttspillet var at serien som administreres av Oslo består av lag også fra kretsene Buskerud og Akershus. Seksjonen følte det derfor riktig å tildele disse seriene (gutt og junior herrer) flere plasser.

 

 

§ 26.

Overganger.

 

Fra:        Seksjonsstyret

 

Forslag: Punktene 1 og 2 endres til:

 

Punkt 1. Tidsfrister.

Overgang fra moderklubb til ny klubb skal skje i perioden fra 1. mai til 15. januar.

Karantenen settes til 21 dager for spillere som har fylt 12 år.

Spillere som ikke har fylt 12 år følger Norges Idrettsforbunds barneidrettsbestemmelser.

Det gis ikke dispensasjoner fra tidsfrister med unntak av saker som kommer inn under punkt 2.

 

Punkt 2. Flytting.

Ved reell flytting over 250km (dokumentert av folkeregisteret), kan forbundsstyret etter søknad fra den nye klubben gjøre unntak fra tidsfrister og karantene­bestemmelsene.

 

Punkt 3. Internasjonale overganger

(Kun endring i overskriften, resten av regelteksten står som i dag)

 

Begrunnelse:

Det har de siste årene blitt flere og flere saker rundt overgangsbestemmelsene.

For å gjøre overgangsbestemmelsene enklere for alle å forstå ønsker seksjonsstyret å forandre disse ved å endre på punkt 1 og 2 i dagens overgangsregler.

Det blir enklere for spilleren å bytte klubb innenfor overgangsfristene, men det vil ikke bli mulig å bytte klubb utenfor overgangsfristene.

Tidsfristene er satt slik at det skal være mulig for spillere som ikke finner seg til rette i en klubb til å bytte, men samtidig skal det ikke være mulig å bytte klubb for å forsterke lag mot slutten av seriene, i sluttspill og kvalifiseringer.

 

 

§ 26

Overganger

 

Fra:        Sola-Grannes IBK

Sola-Grannes IBK foreslår at overgangsbestemmelsene (§ 26) endres slik at det gis rom for at en spiller kan melde overgang mer enn en gang i løpet av en overgangsperiode dersom overgangen skyldes reel flytting.

 

Begrunnelse:
Slik regelen er i dag gis det ikke rom for mer enn en overgang pr. spiller pr. overgangsperiode, dette kan føre til at en spiller som byttet klubb før sesongen kan komme til å nektes mulighet for videre spill dersom han/hun f.eks pga skolegang, jobb eller militærtjeneste skulle bli nødt til å flytte til en annen region i løpet av samme sesong.

 

Innebandyseksjonens innstilling:

Innebandyseksjonen støtter ikke forslaget. Se seksjonsstyrets forslag over.


§ 27

Spilleberettigelse

Punkt 2: Overgang mellom lag i samme klubb

 

Fra:        Sola- Grannes IBK

Sola-Grannes IBK foreslår at regelen (§ 27 Punkt 2.) om overgang til lavere rangerte lag endres slik at kun spillere som har entret banen i en kamp for høyere rangert lag må stå over tre påfølgende kamper for det høyere laget for igjen å kunne spille for det lavere rangerte laget.
Dette kan gjennomføres ved at kun de spillerne som i utgangspunktet skal entre banen oppføres med nummer på kampskjemaet mens spillere som i utgangspunktet er å regne som reserver bare blir ført opp med navn (Tilsvarende reglene i håndball). Dersom laget velger å benytte en av reservene kan lagleder kontakte sekretariatet slik at spilleren blir påført nummer på kampskjemaet.

 

Begrunnelse:

Det skal være en inspirasjon for (unge) spillere som har vist en positiv innstilling og utvikling å bli tatt ut i troppen til førstelaget, men slik regelen er i dag medfører dette ofte at spilleren, selv om han/hun ikke har entret banen for førstelaget, ikke får spille for lavere rangerte lag.

Slik regelen er nå velger trenerne ofte å satse på at spillere som nettopp er tilbake fra skade (eller er småskadet) klarer å fullføre kampen fremfor å ta med en ekstra spiller på benken.

Dagens regel medfører ofte at talenter ikke blir tatt ut i førstelags troppen før treneren er helt sikker på at de kan kjempe om en plass i førsteoppstillingen, da kan terskelen virke unødvendig høy og spillere kan miste troen på at det nytter å satse. Innebandysporten kan dermed gå glipp av fremtidige talenter.

 

Innebandyseksjonens innstilling:

Innebandyseksjonen støtter ikke forslaget.

Regelen slik den er i dag fungerer tilfredsstillende. Det viktigste med denne typen av regler er at reglene er de samme over tid, slik at alle vet hva man kan forholde seg til. Med å forandre regler hvert år, bidrar dette bare til å skape ytterligere forvirring om hva som gjelder.

Innebandyseksjonen anser også forslaget fra Sola- Grannes for å være en ufullstendig.

Hvis forslaget skulle bli vedtatt ønsker seksjonsstyret å begrense muligheten til å føre opp nye spillere til kun de to pausene.

Innebandyseksjonen ønsker videre at regelkomiteen gis fullmakter til gjøre nødvendige endringer i spillereglementet og skrive regelen inn i kampreglementet på en fullstendig måte….

 

8.4     Forslag til forbundstinget

 

Fra:        Seksjonsstyret

 

Forslag:

Seksjonsstyret ønsker å øke spillelisensen med kr.50,- slik at det er mulig å finansiere "Norsk Innebandymagasin"

 

Begrunnelse:

Hvis det skal være mulig å utgi bladet, må det komme inn midler på en eller annen måte.

For å ha en garanti for at det er nok midler til å gi ut et blad til faste tider, er man avhengig av faste inntekter. Dette vil man få hvis man legger på en tvunget avgift til alle lisensierte spillere.

Slik seksjonsstyret oppfatter det, er det stor interesse i medlemsmassen for at et slik blad skal gis ut.

En økning av spillerlisensen kan bare vedtas av forbundstinget.

Seksjonsstyret ønsker å ha seksjonsårsmøtet bak seg før man fremmer et forslag på økning av lisensen på forbundstinget i september.

 

8.5     Dommersatser og honorarer

 

Forslag fra seksjonsstyret om å endre satsene for km godtgjørelse, diett og honorar:

 

Forslag  1

Km - godtgjørelse

Det fremmes forslag om å justere opp satsene fra kr. 2,50 pr. km til kr. 3,00 pr. km.

Dette med bakgrunn i den senere tids prisstigning på drivstoff, forsikring og vedlikehold. For ordens skyld nevnes det at statens satser er kr. 3,20.


Forslag  2

Diett

For å dømme en kamp i forbundsseriene stilles det en rekke krav til dommerne. En av de betydningsfulle på tidsbruken er at dommerne skal møte opp en time før kampstart. Med utgangspunkt i dette blir den totale tiden som dommerparet er på ”veien” ganske lang. For å gjennomføre en kamp, går det fort 4 – 5 timer. Lagene er også blitt ganske slappe med å yte servering til dommerne, så komiteen mener at satsene for diett bør endres.

 

                                          gammel                   ny sats

          00-49 km                        0,-                         50,-

          50-99 km                      70,-                       100,-

      100-299 km                    170,-                       180,-

        300 à km                    210,-                       250,-

 

Forslag  3

De som tilbringer mer enn 10 timer hjemme fra får i dag kr. 200,- i tillegg til ord. diett. Denne satsen er OK. Det bør innføres at de som er mer enn 15 timer hjemme fra får kr. 250,- og de som er mer enn 20 timer eller mer hjemme fra får kr. 350,- i tillegg til den ordinære dietten.

 

Forslag  4

Honorar

Norge henger etter sine sammenligningsland når det gjelder dommerhonorar. Dette bør endres i løpet av kort tid. Dommerne har gitt sin klare missnøye med de gjeldende satser. Dommerkomiteen har gjennomgått de forslag som har kommet og fremmer følgende forslag:

 

                                          gammel                   ny sats

      Eliteserie H                    450,-                       600,-

  1. div. D (Elite)                    450,-                       450,-

              1. div. H                    350,-                       450,-

 

 


For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no