Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation

FORORD

 

Kjære innebandyvenner,

 

Å se tilbake på året som gikk… det var VM-året det! VM på hjemmebane har selvsagt hatt innebandyseksjonens fokus hele sesongen, og hvilket VM det ble! Et løft for norsk innebandy, og et arrangement vi alle kan være stolte av. En stor takk til hver enkelt funksjonær, til lederne, samarbeidspartnerne og landslaget. En takk til de av dere som støttet opp fra tribunen, og til dere som var med på å gi NRK-sendingene fin-fine seertall. Gode seertall og et tett samarbeid videre skal gi mer innebandy på TV!

 

Men innebandyseksjonen har ikke kunnet fokusere på VM alene; innebandy- Norge er i utvikling, og endringene medfører større krav til oss alle. Seksjonsstyret jobber for å forbedre rammevilkårene for innebandyen i Norge, og etter hvert har det lykkes å få idretten vår på plakaten i flere og flere kommuner, og på timeplanen i et stadig økende antall haller. Et godt samarbeid med dere ledere og trenere er basisen for framdriften. På svært mange områder er det dere som tar de tyngste takene.

 

Takket være nettopp dyktige lagledere og klubbutviklere vokser innebandyen år for år. Dere tar imot de unge som kommer til innebandyen, spillere som er higne på noe nytt, fartsfylt og spennende. At klubbene skaper godt miljø og tar vare på nye og gamle, er spesielt viktig i kjølvannet av et VM som garantert har åpnet manges øyne for innebandy.

 

Fortsatt vokser innebandy også i det idrettsforbundet har definert som ”frafallsgruppene”, 13-15 og 18+, dette skaper også politisk interesse. Både seksjonsstyret og organer høyere oppe i idrettssystemet ønsker flere unge i norsk idrett. I år har innebandyseksjonens ungdomskomité og jente- og dameutviklingskomité vært svært aktive. Her finnes det ressurspersoner som vet hvor skoen trykker og legger ned storveis innsats for å gi spillerne våre bedre utviklingsgrunnlag. Dette gir gode resultater.

 

Foran neste år ønsker seksjonsstyret også å nedsette en egen distriktskomité som kan bygge nettverk mellom kretsene og klubbene og ta tak i forskjellene distriktene imellom. Også til denne komiteen trenger vi ressurssterke og inspirerte medlemmer.

 

Distriktspolitikk er både hatord og lovord i innebandy- Norge, slik vil det også være en stund fremover. Kretsene utvikler seg i utakt, de nye opplever andre problemer enn de vel etablerte, og stiller også andre krav. Det er viktig å finne en balanse som gjør at innebandyen ikke bare overlever, men vokser livlig over hele landet.

 

Innebandyens framtid var også tema på et planleggingsmøte seksjonen innkalte til i februar. Her deltok landslagssjefene og lederne for alle komiteene, sammen med seksjonsstyret og representanter for administrasjonen.

Mange tema blir diskutert på et slikt sprudlende idémøte; seriesystemet, Norges- Cup, dommerutvikling, ungdomsutvikling, dameutvikling og media, blant andre. På flere punkter kom vi fram til forslag som skal behandles her i dag, på andre kom det innspill som allerede er satt i verk, på andre igjen gode ideer for framtiden.

Å komme sammen i større fora som dette er noe seksjonen ønsker å fortsette med, det er også en variant som kan være nyttig i kretser og klubber – et allmannamøte hvor ordet er fritt.

For innebandyseksjonen var dette et møte som ga inspirasjon! Når det er sagt, jeg er sikker på at de fleste styrer trenger innspill og nye ideer, derfor vil jeg oppfordre de mange som bruker gjestebøkene på internett til innimellom også å formidle sine kreative løsninger til oss, til klubb- og kretsstyrer. Brenn i hvert fall ikke inne med ideene deres!

 

Benytt også dette årsmøtet til å diskutere idretten, lufte ideer og erfaringer og bli bedre kjent! Det er viktig at vi følger med på hva som skjer rundtom, og slik lærer av hverandre for å utvikle idretten og oss selv.

 

Når nå årets sesong er over, må jeg tillate meg å rette en stor takk til mine kolleger i seksjonsstyret - vi har vært en aktiv gjeng, og jeg håper arbeidet vårt vil bære frukter. Jeg benytter også sjansen til å takke administrasjonen, forbundsstyret, komiteene, kretser, klubber og frivillige, som alle har jobbet helhjertet og godt gjennom en hektisk sesong:

 

Takk for et fantastisk VM- år!

 

Sportslig hilsen,

 

Heidi Tofterå Slettemoen

Leder NBF innebandyseksjonen

 


1.     ORGANISASJON

Forbundstinget er NBFs høyeste myndighet. NBF ledes og forpliktes av Forbundsstyret som er forbundets høyeste myndighet mellom tingene. NBF er en sammenslutning av alle klubber som organiserer en eller flere av NBFs idretter og som er medlem av Norges Idrettsforbund. Klubbene kan organiseres i kretser. Alle klubber som organiserer en eller flere av NBF’s idretter og er medlem av NIF har rett til å bli medlem i NBF.

1.1      Seksjonsstyret

Leder                         Heidi C. T. Slettemoen            IL Nornen

Nestleder                  Geir Ole Løchen                      Holumskogen IBK

1.Styremedl.             Espen K.W. Johannessen         SF Grei

2.Styremedl.             Jon Erik Eriksen                      Fredrikstad IBK

3.Styremedl.             Janne Johannesen                    Askim IF

1.Varamedl.              Tone A. Damsleth*                 Sarpsborg IBK   (* Trakk seg 08.11.99)

2.Varamedl.              Peter Jetzel                             Klubbløs

3.Varamedl.              Jarle Gommerud                       Nor92 IBK

 

 


Dommerkomiteen                 

Leder                         Jon Erik Eriksen                                          

Medlem                     Endre Naterstad                                            

Medlem                     Petter Persson

Medlem                     Tor Gunnar Framnes      

Medlem                     Ole Stian Hansen      

 

Regelkomite innebandy

Leder                         Thor Johnsen     

Medlem                     Per Harald Fjeldal

Medlem                     Kirsti Wiker

Medlem                     Thomas Thorkildsen

 

Valgkomite innebandy

Leder                         Tone A. Damsleth *

Medlem                     Anders Hove

Medlem                     Jane Fjeldstad


Utdanningsgruppe  innebandy

Medlem                  Peter Fredriksson

Medlem                  Frank Nordseth

Medlem                  Janne Serenander

Medlem                  Marcus Nilsson

 

Dameutviklingskomiteen

Leder                      Carl Otto Evensen

Medlem                  Børre Blom

Medlem                  Ulrika Oterholm

Medlem                  Janniche Jørgensen

 

Ungdomskomiteen innebandy

Leder                      Geir Ole Løchen    

Medlem                  Espen Johannessen

Medlem                  Vidar Johansen


Elitekomité innebandy

Medlem                     Jarle Gommerud

Medlem                     Janne Serenander

Medlem                     Glenn Rimmereide

Medlem                     Bjørn-Erik Kristiansen 

Medlem                     Caj Holm

Medlem                     Frank Nordseth

 

Informasjonskomiteen

Leder                         Heidi Slettemoen

Medlem                     Johnny Finstad

Medlem                     Thomas Berg

Medlem                     Håvar Kvalbein

Medlem                     Anders Hove

Medlem                     Henning Evensen


1.2      Administrasjon

Terje Larsen har vært ansatt i 85 % stilling i hele perioden som idrettskonsulent, Frank Nordseth har vært ansatt i 100 % stilling som utdanningskonsulent. Generalsekretær Tomas Jonsson (50%), økonomi­konsulent Ann-Mari Ellefsen (50%) og seriesekretær Bjørn-Erik Kristiansen (10%) bruker deler av sin arbeidstid for innebandy.

Anne Wike har vært 100% ansatt fra 15. september som ansvarlig for VM.

Morten Kolstad har avviklet sin siviltjeneste hos Norges Bandyforbund fram til 10.januar, og har siden vært ansatt 80% fram til over VM.

 

1.3      Ulykkesforsikring

I henhold til vedtak på Forbundstinget 1986 skal alle spillere som ønsker å delta på småguttelag og opp til seniorlag innløse lisens. Det samme gjelder for dommere. Trenere, ledere og andre tillitsvalgte kan innløse lisens etter eget ønske. Kontroll av lisenser ble gjennomført i alle kretser i løpet av sesongen. Resultatet var positivt, klubbene er stadig mer seriøse i forsikringen av sine spillere. Alle lag skal fylle ut rubrikken for lisensnummer på kamprapport­skjemaene. Dette letter arbeidet med lisenskontroll, og klubbene vil få bedre oversikt over om spillerne har innløst lisens.

 

1.4      Utvikling

Totalt har 4.743 innebandyspillere betalt lisens til NBF for sesongen 1999/2000.

Dette er en økning på 42 lisenser. Vi har pr. i dag  ca. 200 aktive innebandy­klubber. For mer opplysninger vises det til dokumentet ”Innebandyutviklingen”

 

1.5      Møtevirksomhet

Innebandyseksjonen har hatt 12 møter i løpet av perioden og behandlet 100 saker.

 

1.6      Internasjonalt

Pr. 23.05.2000 består ”International Floorball Federation” av følgende 22 assosierte og  fullverdige medlems­nasjoner:

Australia               Belgia                    Brasil                     Danmark                Estland                  Finland                  Japan

Nederland             Norge                    Latvia                    Polen                     Russland               Singapore             Storbritannia

Sveits                    Sverige                  Tsjekkia                 Tyskland               Ungarn                  USA                       Østerrike

Slovakia

Det tredje VM for herrer ble arrangert i Oslo, Sarpsborg og Drammen 14 - 21 mai 2000. Se egen beretning for arrangementet.

 

Representasjon

IFF Central Board (CB):

Peter Lindström og Tomas Jonsson har siste seks år vært Norges representanter i IFF Central Board (CB).

Det har vært avholdt fem møter i CB i perioden.

De ble på kongressen i Oslo gjenvalgt for to nye år.

 

Heidi Tofterå Slettemoen er medlem av IFFs Marketing and Information Committee:

Heidi Tofterå Slettemoen og Peter Lindström representerer Norge i IFF Marketing and Information Committee (MIC). Lindström er komiteeens leder.

For sesongen 2000-01 består komiteen også av Ewa Zoltowska (Polen), Jörg Beer (Sveits) og Axel Wester (Sverige). Komiteen har til formål å skaffe sponsormidler til det internasjonale innebandyforbundets arbeid med utvikling og utdanning, komiteen arbeider også med PR, internett og informasjonsformidling. I løpet av sesongen 1999-00 hadde MIC to møter under VM i Oslo, i tillegg til telefonmøter og internettkontakt.

 

Tom Synstad har vært medlem av IFF RC:

Hans oppgaver har bl.a. vært å sette opp dommere til internasjonale kamper.

Tom Synstad trakk seg fra komiteen rett før VM.

 

1.7      Regelkomiteens beretning 1999/2000           

Regelkomiteen har bestått av: Thor Johnsen (leder), Per Harald Fjeldal, Kirsti Wiker og Thomas Thorkildsen.

 

I sesongen 1999/2000 ønsket IFF å revidere sitt regelverk. Det ble derfor sendt ut en høring til alle deltakerland. Regelkomiteen kom med Norges ønsker i forhold til endringer i spillereglementet. Alle landenes endringsforslag er nå til behandling i IFF sin regelkomité.

 

Videre har regelkomiteen arbeidet med saker som legges fram for årsmøtet.

 

 

2.0   UTVIKLING

 

2.1      Trenerutvikling

Utdanningskomiteen med ansvar for å utvikle trenerkurs, har prioritert å utvikle og gjennomføre aktivitetsleder- og  trener 1 kurs i perioden. Følgende tiltak er gjennomført:

Gjennomføring av aktivitetslederkurs i kretsene:                          Det er gjennomført kurs i Aust-Agder og i Trøndelag.

                                                                                                             

Gjennomføring av  trener 1 kurs:                                                     Kurs på Lillehammer med 12 deltakere.

Videre ble det avholdt kurs for lærerstudenter ved NIH (15 deltakere).

Våren 2000 arrangeres det kurs i Oslo med 18 deltakere.

                                                                                                        

Trener 2 kurs:  Utarbeiding av trener 2.kurs vil skje i løpet av sommeren 2000. Første kurs er tenkt avholdt august/september 2000.      

 

2.2      Krets-/ klubbutvikling

NBF-I har i perioden bevilget penger til en rekke vantkjøp rundt omkring i landet.

NBF-I har også bevilget penger til en rekke tiltak arrangert av klubbene.

 

2.3      Dommerkomiteens beretning 1999/2000

Dommerkomiteen har bestått av:

Jon Erik Eriksen (leder), Endre Naterstad, Tor Gunnar Framnes (Petter Persson i komiteen i stedet for TGF etter jul) og Ole Stian Hansen.

 

Dommerkomiteen har gjennomført møter i tråd med dens intensjon og hatt ansvaret for oppsett av dommere til forbundsseriekampene med god hjelp av NBFs Terje Larsen.

Dommerkomiteen har hvert igjennom et noe turbulent år. Problemet har i hovedsak vært at dens medlemmer har hatt meget tidkrevende arbeid ved siden av sine verv og i tillegg har måtte dømme når de har hatt en ledig tid. I den forbindelse, har evaluering av dommer måtte ligge noe i ro for at oppsett og kurs skulle bli gjennomført som planlagt.

 

Dommerparet Per Christian Westreng og Pål Espen Groth representerte Norge i dame VM i Borlänge, Sverige og i herre- VM i Norge, der de dømte VM-finalen. Dommerparet Jørstad/Zouhar dømte B- VM i Norge. I tillegg har Tom Synstad  representert Norge i IFFs Referee Committee.

 

Det kan også nevnes at dommerkomiteen har gjennomført fysisk test av 4 dommer par, der alle klarte IFF kravene (gjennomført sommeren -99).

 

Tom Synstad og Endre Naterstad har jobbet med dommerrekruttering og dommerkurs.

 

Dommerkomiteen har lagt ned et godt stykke arbeid med å få serie / NM-slutt- spill i havn.

 

2.4      Arrangement

NBF-I har på grunn av stor arbeidsbelastning ikke kunnet prioritere utvikling av arrangementskurs i inneværende periode (Kartlegging av kurs i arrangement hos beslektede idretter, søke NIF om midler til utvikling av arrangørkurs).

Flere klubber har i løpet av sesongen utviklet god kompetanse på arrangementsgjennomføring (se 3.1).

 

 

3.0   IDRETT BREDDE

NBF-I har i sesongen 1999/2000 administrert Eliteseriene for damer og herrer, samt 1. divisjon Østland for herrer. NBF-I har videre prøvd å gjøre det lettest mulig for kretsene å gjennomføre sine serier og øvrige aktiviteter. Kretsene med behov har fått tilsendt dataprogram (Excel) for kampoppsett, resultatregistrering og tabellutregning. Blant annet har NBF-I i nært samarbeid med kretser/ klubber gjennomført en rekke arrangementer. NBF-I vil takke klubber og kretser for det  arbeidet de har gjort ved å ta på seg arrangementer.

 

3.1      Kretsarbeid/ klubbarbeid

 

Kretsapparatet

Pr. 31.05.00 er det innebandyseksjoner i 11 kretser (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark/ Oppland, Buskerud (+Vestfold), Telemark, Aust-Agder, Rogaland, Hordaland  (+Sogn og Fjordane), Sør-Trøndelag (+Møre og Romsdal) og Nord-Norge). I Oslo har Espen Johansen vært ansatt i 100% stilling (bandy + innebandy) i perioden, Kirsti Rekvin og Petter Lohrmann i Østfold (40%)  og Erik Bjørlow Larsen i Buskerud (25%). Øvrige kretser har ikke hatt ansatte. Alle serier bortsett fra eliteserie damer og herrer, samt 1. divisjon Østland herrer blir administrert av kretsene. Det vises for øvrig til den enkelte krets’ beretning. For tabeller se punkt 7.

 

Kretslagsturnering for senior

Turneringen ble avlyst pga. for få påmeldte lag

 

Landsfinale VGS (Askimhallen  5.-6.2.2000)

Askim IF var teknisk arrangør. Turneringen for videregående skoler hadde G-SPORT som hovedsponsor. Resultater se pkt. 7.

 

Landskamper

NBF takker følgende for gjennomføring av landskamper i sesongen 1999/2000:

LOK Drammen :

12/11-99:      Herrer:         Norge - Latvia             6- 1      Drammenshallen

Fredrikstad IBK :

13/11-99:      Herrer:         Norge - Latvia             5- 5      Rolvsøyhallen

LOK Oslo :

11/2-00:        Damer:          Norge – Sveits            8- 4      Ekeberghallen

                      Herrer:          Norge – Sveits            1- 4      Ekeberghallen

LOK Østfold :

12/2-00:        Damer:          Norge – Sveits            0- 1      Skjeberghallen

                      Herrer:          Norge – Sveits            3- 4      Skjeberghallen

Tunet IBK :

10/2-00:        Damer:          Norge – Sverige         3- 6      Høyenhallen

Hed/Opp. BK / Lillehammer IBK :

11/2-00:        Damer:          Norge – Sveits            1- 3      Håkons Hall

 

For ytterligere informasjon om landslagene, se punkt 4.

 

Kretslagsturnering for aldersbestemte (Håkons Hall  11.-12.3. 2000)

Hed/Opp Bandykrets/Lillehammer IBK var teknisk arrangør av kretslagsturnering for alders­bestemte. Det deltok tre lag i gutteklassen, tre lag i junior herre klassen, og tre lag i junior dame klassen. Lekvattnet BK deltok i Junior damer og gutteklassen utenfor konkurranse. Resultater: se pkt 7.

NM puljespill damer senior (Rolvsøyhallen, Gaustadhallen og Kongstenhallen 18.-19.3.2000)

Fredrikstad IBK og Slevik IBK var teknisk arrangør for en pulje hver i NM puljespill for damer.  Resultater, se punkt 7.

 

Kvalifiseringsturnering til eliteserien herrer (Jordalhallen 25.-26.3.2000)

Sagene IF var teknisk arrangør av kvalifiseringsturneringen. Resultater, se punkt 7.

 

NM puljespill aldersbestemte (Kongstenhallen 1.-2.4.2000)

Slevik IBK var  teknisk  arrangør av NM-puljespill for aldersbestemte. Resultater, se punkt 7.

 

NM finaler gutt, pike, junior damer og herrer (Klemetsrudhallen 8.4.2000)

Tunet IBK var teknisk  arrangør for NM-finalene. Resultater, se punkt 7.

 

NM finaler damer og herrer (Sofiemyrhallen 9.4.2000)

Holumskogen IBK var teknisk  arrangør for NM-finalene. Resultater, se punkt 7.

 

Kvalifiseringsturnering til 1. Divisjon Østland herrer (Kallerudhallen 29.-30.4.2000)

Gjøvik IBK var teknisk arrangør av kvalifiseringsturneringen. Resultater, se punkt 7.

 

3.2      Jenter & innebandy                     

Dameutviklingskomiteen har denne sesongen bestått av; Carl-Otto Evensen, Børre Blom, Ulrika Oterholm og Janniche Jørgensen. I tillegg har Janne Johannesen vært komiteens kontaktperson i seksjonsstyret. Komiteen har avholdt tre møter, hvorav et møte med Frank Nordseth og et møte med Frank Nordseth og Espen K. W. Johannessen. Ellers har komiteen hatt stor aktivitet pr. brev, pr. telefon og pr. mail. Komiteens leder har deltatt på fremtidssamling for innebandyen i regi av seksjonsstyret og et seksjonsstyremøte.

 

Komiteen konsentrerte denne sesongen sin virksomhet på:

Breddesamlinger.

Arrangert breddesamlinger for U20 jenter for følgende kretser; Akershus, Buskerud, Hedmark/Oppland, Oslo og Østfold. Satset også på å ha en samling i Rogaland, men etter ønske fra kretsen ble denne utsatt til juni 2000. På disse breddesamlingene ble det samarbeidet med Damelandslaget.

 

Utviklingssamlinger.

I samarbeid med ansvarlige for Utviklingslag U19 Damer, arrangert utviklingssamlinger i Lillehammer og i Askim for vel 30 U20-spillere.

 

Møter med trenere/ledere og klubber med aldersbestemte lag for jenter.

Inviterte til et møte med trenere og ledere i klubber med U20-spillere i forbindelse med U20-utviklingssamlingen i Askim. Dette for å få til en dialog U20-jenter og klubbenes satsing på disse, samt en dialog om hva klubbene mente komiteen burde satse på videre. Frammøtet var brukbart, men kunne vært bedre. Møtet var, etter komiteens mening, vellykket. Komiteen fikk også positive tilbake­meldinger fra de trenere/ledere som var til stede.

De fleste klubber i Oslo og Østfold, som har startet med aldersbestemte lag for jenter, har fått tilbud om at en eller flere av medlemmene i komiteen kunne komme på styremøter, medlemsmøter eller ha møter med de personer som har ansvaret for de aldersbestemte lagene for jenter. De fleste klubbene har takket ja, men det har hittil bare resultert i telefonmøter.

 

Komiteens medlemmer har vært til stede på flere kamper mellom lag i aldersbestemte klasser for jenter, og her hatt direkte samtaler med lagenes trenere/ledere. Dette har vært positivt for komiteen, som har fått forståelse for at det har vært positivt mottatt både av trenere, ledere og spillere.

 

NM for Jenter og Damer Junior.

Komiteen har vært en pådriver for at NM, både for Jenter og Damer Junior, ble åpnet for samtlige lag som ønsket å delta, selv om dette resulterte i at NM ble arrangert som uoffisielt. Komiteen fikk her bare positive tilbakemeldinger fra samtlige lag. Komiteen sørget også for at samtlige lag, i begge klasser, ble plass- premiert i NM.

 

Støtte til følgende tiltak, enten med utstyr eller med penger:

  • Tilskudd til BSI Dame som delvis dekning av reiseutgifter i forbindelse med deltakelse i NM-sluttspill for damer.
  • Tilskudd til Vardeneset IF som delvis dekning av reiseutgifter i forbindelse med deltakelse i NM-sluttspill for Damer Junior.
  • Innkjøp av målvaktdrakt og noen innebandykøller til damegruppe som har startet damelag i IL Sandviken.

 

Kvinner i verv i kretsene.

Komiteen har vært en pådriver til at flere kvinner har sagt ja til verv i Oslo Bandykrets.

 

3.3      Ungdom & innebandy    

Ungdomskomiteen består av:

Geir Ole Løchen, Espen W. Johannessen  og Vidar Johansen.

 

Komiteen har avholdt fire møter. Ellers har Ungdomskomiteen hatt aktivitet pr. telefon. Minst en av Ungdomskomité medlemmene har vært på samtlige seksjonsstyremøter og ivaretatt ungdomsspørsmål.

 

Ungdomskomiteen har konsentrert sin virksomhet rundt:

U-19

Arbeidet hardt med å få i gang U-19 herrer ved å ansette en landslagsjef  (Vidar Johansen). Og fulgt opp hans arbeid ved å være til stede på samlingene. (Se U-19  landslaget)

 

Møter

Møter med trenere/ledere for klubber med aldersbestemte lag. Komiteen har hatt kontakt/ møter med representanter I fra Nord-Norge og Rogaland.

 

NM for aldersbestemte

Samtlige medlemmer av ungdomskomiteen var tilstede under NM-sluttspillet og finalene.

 

Erfaringsutveksling

En representant fra Ungdomskomiteen deltok på Nordisk Barne- og ungdomskonferanse 14-17. oktober 1999 i Stenungsund (Sverige).

Målet med konferansen:

  • Å belyse den historiske utviklingen uansett pedagogiske metoder innen konkurranse og breddeidrett for barn og ungdom.
  • Å lufte gode eksempler og ideer og dermed belyse den organiserte og uorganiserte barn- og ungdomsidrettens mosjon -, trenings- og konkurranseform.
  • Å utarbeide ideer, prinsipper og modeller til fortsatt utvikling av spesialforbundenes konkurranse- og utviklingsprogram samt gi forslag til nye konkurranseformer.
  • Å stimulere deltagerne til å følge opp de utarbeidede ideer og forslag som framkommer under konferansen samt stimulere til samarbeid mellom spesialforbund over landegrensene.

 

Støtte

Ungdomskomiteen har gitt økonomisk støtte til diverse barne- og ungdomstiltak.

 

3.4      Skoleverk    

NBF-I har i samarbeid med kretser og klubber gitt tilbud om turneringer for de forskjellige alderstrinn i skoleverket. Hensikten har vært å rekruttere nye medlemmer til klubber eller at det dannes nye klubber i distriktene, i tillegg til å utvikle lærere i skoleverket.  Prioritert område har vært videregående skoler, mens barne- og ungdomsskolearrangement er overlatt kretsene.

 

Mesterskap videregående skoler

Mesterskap for videregående skoler hadde også i år en stor deltakelse. Det ble arrangert kvalifiseringsturneringer på 11 forskjellige steder i landet med 54 deltakende lag.

Distriktsvinnerne for herrer og damer kvalifiserte seg til landsfinalen i Askimhallen med Askim IF som utmerket arrangør. For resultater landsfinalen, se punkt 7.

 

3.4      Forsvaret    

Sesongen 1999/2000 ble det for første gang arrangert forsvarscup i innebandy.

Det deltok 28 lag fra de fleste garnisoner i Norge.

Finalen ble spilt som under finalespillet i forbindelse med VM på Jordal Amfi.

 

3.6      Samarbeidspartnere                   

Diadora, G-Sport, Norsk Bandysport og Globall Sport har bidratt positivt for innebandy som breddeidrett.

 

 

4.0   IDRETT ELITE

Den positive utviklingen har fortsatt både på dame- og herresiden. Dette har vist seg gjennom resultater for våre landslag, europacup, NM og eliteserie. Lag og spillere har blitt mer seriøse på toppnivå.

 

4.1      Årsrapport herrelandslaget i innebandy 1999/2000          

 

Hovedmål:             VM 2000

 

Landslagsledelsen

Glenn Rimmereide               landslagssjef

Erik Hæren                            landslagstrener

Inge A. Bakken                    landslagstrener

Ulrich Falkeid                       materialforvalter

Ken Johansen                      naprapat

 

Aktivitet 1999/2000

07.-08.08.1999       Kick Off  på Norges Idrettshøgskole

28.-29.08.1999       Breddesamling

11.-12.09.1999       Samling m/hurtighetstest,

                               utholdenhetstest og innebandy

30.-31.10.1999       Samling

12.-14.11.1999       Landskamper mot Latvia i Norge

08.-09.01.2000       Breddesamling

29.-30.01.2000       Samling

11.-13.02.2000       Landskamper mot Sveits i Norge

15.-16.04.2000       Samling m/VM-troppen (kamper mot Asker og OSI)

29.-30.04.2000       Samling m/VM-troppen (kamper mot Slevik og Finspång)

04.-07.05.2000       VM-samling m/pressekamp

14.-21.05.2000       VM i Norge

 

 

Resultater 1999/2000

12.11.99  Drammen               Norge – Latvia                     6-  1

13.11.99  Fredrikstad           Norge – Latvia                    5-  5

11.02.00  Ekeberg                 Norge – Sveits                     1-  4

12.02.00  Skjeberg                Norge – Sveits                     3-  4

14.05.00  Drammenshallen  Norge –  Latvia                    6-  2  (VM)

16.05.00  Sparta Amfi          Norge – Sverige                  1-10  (VM)

18.05.00Sparta Amfi            Norge – Danmark                1-  1  (VM)

19.05.00  Jordal Amfi           Norge – Tsjekkia                 5-  2  (VM)

 

Spillere VM 2000

Evensen Raymond              Tunet IBK

Fauskanger Willy                Örnsköldsvik IK

Finsrud Marius                    Slevik IBK

Finstad Morten                    Tunet IBK

Fladset Per Kristian           Tunet IBK

Hansen Anders Gøsta        Slevik IBK

Johansen Bengt                   Slevik IBK

Kristiansen Ketil                  Fredrikstad IBK

Kristoffersen Frank             Greåker IBK

Kronberg Ketil                     Holumskogen IBK

Lea Jørgen                            Holmlia SK

Magnussen Rune                Greåker IBK

Mikkelsen Jørgen                Kverneland IBK

Nipe Espen                           Fredrikstad IBK

Nordseth Geir                       OSI Innebandy

Olsen Morten B                   Greåker IBK

Pedersen Håvard                 Sveiva IBK

Rasmussen Erik                   Greåker IBK

Sikkeland Lars Erik              Greåker IBK

Stang Paal                             Greåker IBK

Strande Kristian                   Pixbo Wallenstam

Sveen Andrè                        Tunet IBK

Østmark Anders                  Greåker IBK

 

Nok en gang ble det en skuffende 5. plass i VM. Etter en sesong med nærmest optimale forberedelser med hensyn til antall samlinger og kamper, klarte vi ikke å prestere skikkelig da det gjaldt som mest. De siste to årene har vi slitt med å omsette de mange sjansene til mål, og det ble man straffet for i et VM hvor marginene var små.

Denne sesongen vil nå bli evaluert i et møte mellom landslagsledelsen, spillerutvalget og forbundet, for å se på hva som kan videreføres til den neste landslagsledelsen og hva som kan gjøres annerledes frem mot neste VM om to år.

Jeg vil gjerne takke støtteapparatet mitt for innsatsen det siste året, og vil på ledelsens vegne takke for oss og ønske landslaget lykke til mot nye utfordringer.

 

4.2      Årsrapport damelandslaget i innebandy 1999/2000

 

Landslagsledelsen har denne sesongen bestått av følgende personer:

Manager:                                 Ann-Mari Ellefsen

Landslagssjef:                        Bjørn-Erik Kristiansen

Landslagstrener:                   Gunnar Holmström

Materialforvalter:                  Jan Erik Karlsen

Massør:                                   Petter Kleven

 

Sesongens målsetninger var å se etter og spille inn nye landslagskandidater, utvikle et mer offensivt grunnspill og skape grobunn for et fortsatt godt miljø, frem mot VM i Latvia neste sesong, som er det langsiktige målet.

Landskampene denne sesongen har gitt damelandslaget sin første offisielle seier på hjemmebane. Det er alltid godt å bryte barrierer. Ellers har det som ventet vært ustabilt. De to beste prestasjonene var første halvdel av 8 – 4 kampen mot Sveits, da vi hadde stor fart på ballen og utfordret ofte , og opphentingen i siste periode i 3 – 6 kampen mot Sverige, da vi turte å holde i ball, utfordre og gjøre hverandre gode. Da er vi inne på det som ikke har vært like bra. Å slippe Sverige fra oss igjen på slutten av samme kamp på grunn av manglende konsentrasjon og fokus på arbeidsoppgaver, og å ikke sette et eneste mål mot Sveits til tross for store sjanser i 0 – 1 kampen. Alt i alt har kampene vært omtrent som forventet, og viser at toppen i internasjonal dameinnebandy har blitt veldig jevn der innstilling til hver enkelt kamp og personlige feil avgjør.

Seks nye spillere har debutert i landslaget samtidig som tre ”gamle navn” har meldt seg på igjen. I tillegg har ca. 10 nye spillere vært innom samlinger. Vi har jobbet mye med å utvikle grunnspillet vårt, og begynner å se konturene av et mer offensivt Norge. Der meningen er å skape fleksibilitet, slik at vi skal kunne variere spillet vårt etter hver enkelt kamps forutsetninger. Arbeidet med å skape et godt miljø av en gjeng med individualister har vi videreført også denne sesongen. Vi føler at samtlige skjønner at dette er noe som må jobbes med kontinuerlig. og er viktig for å oppnå prestasjoner. Vi er sikre på at samhold vil bli en vesentlig faktor i Latvia, og en av våre styrker kontra de andre nasjonene.

 

Damelandslaget har hatt følgende aktivitet i perioden:

11-12.09.99            Kick-off                  Toppidrettssenteret

30-31.10.99            Breddesamling        Engebråten/Jordal

13-14.11.99            Breddesamling        Jordal

08-09.01.00            Samling                   Kringsjå/Jordal

29-30.01.00            Samling                   Kringsjå/Jordal

11-12.02.00            Landskamper          Oslo/Østfold

10-11.03.00            Landskamper          Oslo/Østfold

29-30.04.00            Grunn-samling        NIH/Ullevaalhytta

 

Resultater 1999/2000

10/03-00       Høyenhallen                     Norge - Sverige             3-6 (0-1,1-1,2-4)

11/03-00       Håkons Hall                      Norge - Sverige             1-3 (0-1,0-0,1-2)

11/02-00       Ekeberghallen                   Norge - Sveits                8-4 (4-1,1-0,3-3)

12/02-00       Skjeberghallen                  Norge - Sveits                0-1 (0-0,0-0,0-1)

 

 

4.3      Årsrapport U19 herrer i innebandy 1999/2000

Caj Holm og Jon Asle Anthonsen fikk hovedansvar for U19 sesongen 1999/2000.

Ved årsskiftet trakk de seg pga. mye arbeid med sine klubblag.

Seksjonsstyret valgte da å ansette Vidar Johansen som nye landslagsjef for U19 herrer.

Her er hans beretning:

 

Undertegnede fikk ansvaret for U-19 landslaget onsdag 23.02. og gikk umiddelbart i gang med å planlegge resten av sesongen. Det har blitt brukt en del tid i startfasen til å planlegge det videre arbeidet, og en landslagsmal er under utvikling med blant annet et fullstendig testbatteri. Lagledelsen har enda ikke falt helt på plass, men Jan Magnar Ingebrigtsli (VIF) er ansatt som trener og Jan Hagen (Tunet IBK) som reiseleder. Videre så har vi fått hjelp av en del resurspersoner på de første samlingene, som vi helt sikkert vil benytte oss av flere ganger…

 

Her er en oversikt over gjennomførte aktiviteter:

·         3. –   5. Mars Observasjonstur til Tromsø

·       15. – 16. April breddesamling i Jordalhallen for spillere fra stor – Oslo.

·       28. – 30. April breddesamling i Kongsteenhallen for spillere fra Østfold.

·       18. – 20. Mai breddesamling i Oslo for spillere fra Nordnorge samt østladet.

 

I tillegg har det vært diverse observasjonsturer, deriblant to til Østfold.

 

Vi har vektlagt mange breddesamlinger, da dette er det første året med U-19, og fordi vi i lagledelsen ikke har hatt mulighet til å observere ordentlig. Av samme årsaker, fikk alle de aktuelle klubbene anledning til å nominere spillere selv. Responsen på dette var god i Oslo, men i Østfold kom det ikke inn et eneste skjema!?

Enkelte av samlingene har kommet ganske tett på med tanke på å sende ut informasjon til spillerne og lignende. Dette forbedrer seg neste år, da aktivitetene blir fordelt over et lengre tidsrom. Det er også planlagt to aktiviteter til som vil inngå i opplegget for inneværende sesong.

 

Takker alle utøvere og involverte for all hjelp og en fin start!

 

Sportslig hilsen,  Vidar Johansen, Landslagssjef U-19 Herrer

 

4.4      Årsrapport U19 damer i innebandy 1999/2000

Dameutviklingskomiteen ansatte Frank Nordseth som landslagssjef. Med seg i trenerteamet har han Børre Blom, Espen Johannessen. Carl Otto Evensen har fungert som reiseleder. Damelandslagets Ingrid Gigstad har også hjulpet til bed noen anledninger.

Det har ikke blitt gjennomført aktiviteter med et rent U19 landslag denne sesongen.

All virksomhet har dreid seg rundt dame utviklingslag i regi av Dameutviklingskomiteen.

Se Jenter og Innebandy for beretning

 

4.5      Eliteserie & NM

Eliteserien herrer besto av 10 lag, og Eliteserien damer besto av åtte lag (sju da Øreåsen trakk laget like før seriestart) i 1999/2000. Administrasjonen har hatt få problemer med avviklingen av serien. Dette tyder på en seriøs innstilling fra klubbene. Eliteseriene ble avsluttet 5/3. 2000.

Vi har opplevd en økende publikumsinteresse for eliteseriene. Også media har vist stadig økende interesse for innebandy, med bl.a. egne tekst-tv sider for både damer og herrer på NRK.

NM finalene ble arrangert i Sofiemyrhallen på Kolbotn. Kampene ble spilt på innleid underlag med Holumskogen IBK som arrangør. Herrefinalen ble overført på NRK2.  For resultater vises det til punkt 7.

 

4.6      Europacup 1999

IK Akerselva (damer) og Tunet IBK (herrer) var våre representanter i årets Europacup som ble arrangert i Sveits. IK Akerselva kom på en 4. plass, og Tunet IBK kom på en 5. plass.

Resultater, se punkt 7.

 

 

5.0   INFORMASJON/ MARKEDSFØRING

NBF-I har via sine informasjonsorganer gitt informasjon internt til medlemsmassen og eksternt via media om aktiviteten. NBF-I har også gjennom markedsføringsarbeide forsøkt å skaffe mest mulig inntekter for at innebandyaktiviteten totalt sett skal bli så rimelig som mulig for den enkelte uansett nivå.

 

5.1      Informasjon

NBF-I har gjennomført følgende informasjonstiltak i perioden:

·       Produsert og sendt ut «Innebandykalenderen» til alle klubber/ tillitsvalgte og andre

·       www.innebandy.no er etablert med daglige oppdateringer.

·       Gitt ut  «Pasningen» seks ganger i løpet av perioden. Pasningens oppgave er å gi klubber og medlemmer ”fersk” informasjon. Pasningen blir produsert av administrasjonen.

·       Gitt ut Norsk Innebandymagasin en gang i perioden.

·       Eliteserie­resultater med kampfakta er innrapportert direkte til NTB, Tekst-TV og alle andre viktige aviser, TV- stasjoner, radioer osv. i hele innebandy- Norge.

·       Utarbeidet terminliste med alle aktiviteter i løpet av perioden

·       Fulgt opp media med serieresultater og andre høydepunkter i løpet av sesongen

 

5.2      Markedsføring

NBF-I har markedsført sin virksomhet mot mulige samarbeidspartnere og bevilgende myndigheter på en positiv måte. Gjennom denne markedsføringen er det oppnådd økning i aktivitet og inntekter:

Sponsoravtaler landslagene:

Damelandslaget har avtale med Diadora og Globall Sport. Herrelandslaget har avtale med Umbro.

 

Markedsføring av virksomheten mot bevilgende myndigheter som NIF, departementer m.v.

Dette har munnet ut i at forbundet har fått øket sitt rammetilskudd. Øremerkede midler til forbundet fra NIF er foreløpig ikke fordelt (barn, ungdom, utdanning og jenter).

 

5.3      Informasjonskomiteen

Informasjonskomiteen har sesongen 1999-00 bestått av Heidi Tofterå Slettemoen (leder), Johnny Finstad, Thomas Berg, Håvar Kvalbein, Anders Hove og Henning Evensen. Komiteen har hatt som hovedoppgave å utgi Norsk Innebandymagasin, som i mai 2000 utkom i 10.000 eksemplarer. Komiteens medlemmer har også samarbeidet tett med pressekomiteen under VM 2000. Komiteens formål er å øke informasjonsflyten rundt innebandyen i Norge.

 

 

6.0   ANLEGG

NBF-I forsøkt å tilrettelegge for at innebandyaktiviteten får best mulig tilgang til anlegg i Norge. Dette er forsøkt oppnådd gjennom påvirkning av besluttende myndigheter på kommunalt, fylkes- og departementsplan, og i samarbeid med andre ledd i Norges Idrettsforbund. Et prioritert område har vært å stimulere til å få flest mulig vant inn i eksisterende og nye anlegg. En rekke klubber har fått støtte til innkjøp av vant, samt inngått nedbetalingsordninger for vantene. Andre tiltak som har vært diskutert:

·         Arbeide for at nødvendig utstyr (vant + mål) blir en naturlig del av alle nye anlegg som bygges

·         Arbeide for å få nødvendig utstyr inn i flest mulig eksisterende anlegg hvor det kan spilles innebandy

·         Arbeide for at innebandy blir en naturlig del av alle landets fylkesplaner for anlegg

·         Arbeide for å komme med i «Kontaktutvalg for Anlegg» (KFA), et samarbeid mellom håndball, basketball og volleyball.

·         Vurdere å arbeide for å få «Riksanlegg for innebandy» og mobilt innebandygulv.     

·         Se på mulige samarbeidspartnere om bruk av felles anlegg for å sikre full utnyttelse, f.eks. eksisterende fleridrettsanlegg, tennishaller m.m.

 

 

 

7.0   RESULTATER

 

7.1      Kretslagsturnering for aldersbestemte (Håkons Hall  11.-12.03. 2000)


Junior damer:

Østfold       - Lekvattnet BK   4- 7

Hed/Opp       - Oslo            1- 8

Hed/Opp       - Østfold         1- 7

Lekvattnet BK - Oslo            3- 1

Lekvattnet BK - Hed/Opp        11- 1

Oslo          - Østfold         1- 0

 

 

Tabell:

Lekvattnet BK   3  21- 6  6

Oslo            3  10- 4  4

Østfold         3  11- 8  2

Hed/Opp         3   3-26  0

 

Vi gratulerer Oslo med seieren!

 

Junior herrer:

Oslo          - Akershus        4- 1

Oslo          - Hed/Opp         1- 4

Hed/Opp       - Akershus        2- 2

Akershus      - Oslo            2- 8

Hed/Opp       - Oslo            0- 4

Akershus      - Hed/Opp         2- 3

 

 

Tabell:

Oslo            4  17- 7  6

Hed/Opp         4   9- 7  5

Akershus        4   7-17  1

 

Vi gratulerer Oslo med seieren!

 


Gutt:

Hed/Opp       - Oslo            0- 6

Lekvattnet BK - Akershus        5- 3

Akershus      - Hed/Opp         6- 4

Oslo          - Lekvattnet BK   8- 1

Oslo          - Akershus       13- 0

Hed/Opp       - Lekvattnet BK   3- 7

 

Tabell:

Oslo            3  27- 1  6

Lekvattnet BK   3  13-14  4

Akershus        3   9-22  2

Hed/Opp         3   7-19  0

 


Vi gratulerer Oslo med seieren!  (Lekvattnet BK deltok utenfor konkurranse)

 

7.2      Resultater Europacup i Sveits 1999

Herrer:

Finale: 

Warbergs IC-85           - Haninge IBK            7 - 5

Bronsefinale:

TJ Tatran Stresovice     - Espoon Oilers          2 - 8

Semifinaler:

Haninge IBK              - TJ Tatran Stresovice   6 - 0

Warbergs IC-85           - Espoon Oilers          8 - 4

Plasseringskamper:

UHC Alligator Malans     - Tunet IBK              2 - 5

Hanzas Maiznica/Rezeknes - Herlev FC              3 - 4

Gruppe A

Warbergs IC-85           - UHC Alligator Malans   7 - 2

Herlev FC                - TJ Tatran Stresovice   1 - 3

UHC Alligator Malans     - Herlev FC 3 - 1

TJ Tatran Stresovice     - Warbergs IC-85         0 - 1

UHC Alligator Malans     - TJ Tatran Stresovice   2 - 2

Herlev FC                - Warbergs IC-85         2 - 8

Gruppe B

Haninge IBK              - Tunet IBK              7 - 1

Tunet IBK                - Espoon Oilers          2 - 1

Hanzas Maiznica/Rezeknes - Haninge IBK            1 -13

Haninge IBK              - Espoon Oilers          1 - 4

Hanzas Maiznica/Rezeknes - Tunet IBK              2 - 8

Espoon Oilers            - Hanzas Maiznica/R.    14 - 2

 

Poengplukkere:

   Navn    Klubb                           K   M   A    Po.

 1.Holmer, Mikael        Warbergs IC-85    4   8   4    12      

 2.Seppälä, Juho         Espoon Oilers     5   5   7    12      

 3.Gustafson, Johannes   Haninge IBK       3   4   7    11      

 4.Kronstrand, Jonathan  Haninge IBK       3   7   2     9      

 5.Helltegen, Jan        Warbergs IC-85    3   5   4     9      

    .

    .

11.Evensen, Raymond      Tunet IBK         4   1   7     8      

    .

    .

14.Evensen, Glen         Tunet IBK         2   5   1     6  

  

Det norske dommerparet Rune A. Zouhar og Kim Jørstad dømte bronsefinalen for herrer.

 

Damer:

Finale: 

HC Rychenberg Winterthur  -  Tapanilan Erä              1 - 5

Bronsefinale:

TJ Tatran Stresovice      -  IK Akerselva               3 - 2

Semifinaler:

HC Rychenberg Winterthur  -  IK Akerselva               6 - 0

Tapanilan Erä             -  TJ Tatran Stresovice       4 - 1

Plasseringskamper:

TSV Halle Süd             -  Lauku Avize                2 - 3

Hafnia FC                 -  Gdynski Klub Unihoc UNO    5 - 0

Gruppe A

HC Rychenberg Winterthur  -  TJ Tatran Stresovice       5 - 1

Gdynski Klub Unihoc UNO   -  TSV Halle Süd              2 - 7

TJ Tatran Stresovice      -  Gdynski Klub Unihoc UNO   10 - 0

TSV Halle Süd             -  HC Rychenberg Winterthur   1 -13

TJ Tatran Stresovice      -  TSV Halle Süd              7 - 0

HC Rychenberg Winterthur  -  Gdynski Klub Unihoc UNO   11 - 0

 

Gruppe B

IK Akerselva              -  Tapanilan Erä              0 - 7

Lauku Avize               -  Hafnia FC                  5 - 3

Tapanilan Erä             -  Hafnia FC                 16 - 0

Lauku Avize               -  Tapanilan Erä              1 -17

Hafnia FC                 -  IK Akerselva               4 - 5

IK Akerselva              -  Lauku Avize                7 - 2

 

Poengplukkere:

   Navn            Klubb                      K M A Po.

1. Kindhauser, Regula HC Rychenberg           4 8 7 15

2. Rieser, Nicole HC Rychenberg               3 6 5 11

3. Sandqvist, Sofia Tapanilan Erä             4 8 2 10

4. Soumalainen, Anne Tapanilan Erä            5 9 0  9

5. Kristiansen, Linda IK Akerselva            3 5 4  9

 

Linda K. kom med på All Star Team

 

7.3      Landsfinale VGS (Askimhallen  5.-6.02.2000)

Tyholmen VGS    - Adolf Øiens VGS   1- 1

Malakoff VGS    - Tyholmen VGS      9- 1

WANG            - Sola VGS          5- 2

St. Halvard VGS - Malakoff VGS      1- 6

Tyholmen VGS    - Lillehammer VGS   1- 3

Tyholmen VGS    - St. Halvard VGS   1- 3

WANG            - Re VGS           12- 2

Stovner VGS     - Tranberg VGS      3- 2

Lillehammer VGS - Adolf Øiens VGS   4- 2

Sola VGS        - Re VGS            9- 0

Rælingen VGS    - Stovner VGS       0- 5 wo

Tranberg VGS    - Rælingen VGS      5- 0 wo

Sola VGS        - Tyholmen VGS      4- 9    Herrer sluttspill

Adolf Øiens VGS - Re VGS            4- 1    Herrer sluttspill

Tranberg VGS    - Tyholmen VGS      1- 0    Damer sluttspill

Malakoff VGS    - Tranberg VGS      6- 0    Damer semi

Stovner VGS     - St. Halvard VGS   4- 1    Damer semi

Sola VGS        - Re VGS            8- 3    Herrer 5-6pl.

WANG            - Adolf Øiens VGS   6- 3    Herrer semi

Lillehammer VGS - Tyholmen VGS      2- 3st. Herrer semi

Tranberg VGS    - St. Halvard VGS   3- 1    Damer 3-4pl.

Adolf Øiens VGS - Lillehammer VGS   0- 1    Herrer 3-4pl.

Malakoff VGS    - Stovner VGS      12- 0    Damer finale

Tyholmen VGS    - WANG              0-11    Herrer finale

 

Norges Bandyforbund og G-SPORT gratulerer WANG og Malakoff som Norgesmestere i innebandy for videregående skoler 1999/2000!

 

7.4     NM aldersbestemte

Junior herrer

Pulje A

Ajer  IBK     - Øreåsen      4-4  (4-4,0-0)

Holmlia       - Holumskogen  2-3  (2-1,0-2)

Øreåsen       - Holmlia      3-1  (1-1,2-0)

Holumskogen   - Ajer IBK     7-2  (6-2,1-0)

Holumskogen   - Øreåsen      9-2  (4-0,5-2)

 

Tabell:

Holumskogen    3 3 0 0  19- 6  6

Ajer           3 1 1 1  11-11  3

Øreåsen        3 1 1 1   9-14  3

Holmlia        3 0 0 3   3-11  0

 

Pulje B

Lillehammer  - Greåker       0-4  (0-3,0-1)

Tunet        - Grei          6-2  (1-1,5-1)

Grei         - Lillehammer   2-2  (1-0,1-2)

Greåker      - Tunet         8-4  (6-2,2-2)

Tunet        - Lillehammer   6-5  (3-1,3-4)

Greåker      - Grei          1-0  (0-0,1.0)

 

Tabell:

Greåker       3  3 0 0  13- 4   6

Tunet         3  2 0 1  16-15   4

Lillehammer   3  0 1 2   7-12   1

Grei          3  0 1 2   4- 9   1

 

Semifinaler:

Holumskogen  - Tunet           7- 4 (3-3,4-1)

Øreåsen      - Greåker         0- 8 (0-5,0-3)

Finale:

Greåker IBK - Holumskogen IBK: 7-10 (2-1,2-2,3-7)

Dommere: Jørstad/Zouhar

 

Norges Bandyforbund gratulerer Holumskogen med Norgesmesterskapet!

Junior damer

Slevik       - Vardeneset     10-1 (7-0,3-1)

Øreåsen      - Tunet           3-0 (0-0,3,0)

Holumskogen  - Slevik          5-2 (1-1,4-1)

Vardeneset   - Øreåsen         0-9 (0-3,0-6)

Slevik       - Øreåsen         3-6 (1-3,2-3)

Holumskogen  - Vardeneset      7-0 (3-0,4-0)

Øreåsen      - Holumskogen     1-0 (0-0,1-0)

 

Tabell:

Øreåsen       3  3 0 0  16- 3  6

Holumskogen   3  2 0 1  12- 3  4

Slevik        3  1 0 2  15-12  2

Vardeneset    3  0 0 3   1-26  0

 

Finale:

Øreåsen IL - Holumskogen IBK   2-3 (0-1,2-2,0-0)

Dommere: Svarstad/Strømnes

 

Norges Bandyforbund gratulerer Holumskogen med Norgesmesterskapet!

 

Gutter

Pulje A

Tunet          - Sarpsborg    6-6 (2-3,4-3)

Sarpsborg      - Holumskogen  6-2 (3-1,3-1)

Holumskogen    - Tunet        2-7 (2-3,0-4)

 

Tabell:

Tunet        2  1 1 0  13- 8  3

Sarpsborg    2  1 1 0  12- 8  3

Holumskogen  2  0 0 2   4-13  0

 

Pulje B

Sagene         - Greåker      2-3 (1-1,1-2)

Grei           - ola Grannes  6-6 (2-2,4-4)

Sola Grannes   - Sagene       3-2 (1-0,2-2)

Greåker        - Grei         7-4 (1-3,6-1)

Sola Grannes   - Greåker      3-8 (1-5,2-3)

Sagene         - Grei         0-4 (0-3,0-1)

 

Tabell:

Greåker     3  3 0 0  18- 9  6

Grei        3  1 1 1  14-13  3

Sola-Grann. 3  1 1 1  12-16  3

Sagene      3  0 0 3   4-10  0

 

Plasseringsspill:

Holumskogen        - Sola Granne  7-2 (3-2,4-0)

Sola Grannes       - Sagene       4-6 (2-3,2-3)

Sagene             - Holumskogen  3-6 (1-5,2-1)

 

Semifinaler:

Sarpsborg          - Greåker      4-1 (3-0,1-1)

Tunet              - Grei         0-1 (0-1,0-0)

 

Finale:

SF Grei       - Sarpsborg IBK     3-2 (1-1,1-0,1-1)

Dommere: Olsen/Kristoffersen

 

Norges Bandyforbund gratulerer Grei med Norgesmesterskapet!

 

Piker

Pulje A

Slevik        - Grei          2-2 (1-2,1-0)

Grei          - Holmlia       0-4 (0-3,0-1)

Holmlia       - Slevik        2-3 (1-1,1-2)

 

Tabell:

Slevik       2  1 1 0  5-4  3

Holmlia      2  1 0 1  6-3  2

Grei         2  0 1 1  2-6  1

 

Pulje B

Tunet         - Øreåsen       4-1 (1-1,3-0)

Øreåsen       - Fredrikstad   3-1 (1-1,2-0)

Fredrikstad   - Tunet         0-5 (0-1,0-4)

 

 

Plasseringsspill:

Grei          - Fredrikstad   3-1 (2-0,1-1)

 

Semifinaler:

Holmlia       - Tunet         1-2 (0-2,1-0)

Slevik        - Øreåsen       4-1 (1-0,3-1)

 

Finale:

Tunet IBK - Slevik IBK        6-2 (2-0,2-1,2-1)

Dommere: Sørensen/Johannessen

 

Norges Bandyforbund gratulerer Tunet med Norgesmesterskapet!

 

7.5     Resultater NM damer.

Finale

Tunet IBK - Holmlia SK    2- 0 (1-0,0-0,1-0)

Dommere: Kim Jørstad & Rune-Ali Zouhar

Semifinaler

3.kamp:

Tunet     - OSI       3- 0 (2-0,0-0,1-0)

2.kamp:

Tunet     - OSI       4- 6 (1-4,1-1,2-1)

Holmlia   - Akerselva 3- 2 (1-0,1-2,1-0)

1.kamp:

Akerselva - Holmlia   4- 5 (0-3,3-1,1-1)

OSI       - Tunet     2- 6 (1-2,0-4,1-0)

 

Kvartfinaler (Puljespill):

Pulje 1

Tunet, Akerselva, Sveiva, Slevik

 

Slevik    - Tunet           3-10 (0-3,2-6,1-1)

Tunet     - Akerselva       8- 1 (2-1,3-0,3-0)

Sveiva    - Slevik          2- 5 (1-1,1-2,0-2)

Tunet     - Sveiva          6- 2 (0-1,4-0,2-1)

Akerselva - Slevik          4- 0 (1-0,2-0,1-0)

Akerselva - Sveiva          1- 2 (0-0,0-1,1-1)

 

Tabell

Tunet         3 0 0  24- 6  6

Akerselva     1 0 2   6-10  2

Sveiva        1 0 2   6-12  2

Slevik        1 0 2   8-16  2

 

Pulje 2

OSI, Holmlia, Fredrikstad, BSI

 

OSI         - Holmlia       1- 2 (0-1,0-1,1-0)

Fredrikstad - BSI           4- 1 (1-0,2-0,1-1)

Holmlia     - BSI           7- 0 (1-0,4-0,2-0)

OSI         - Fredrikstad   6- 4 (2-2,1-0,3-2)

BSI         - OSI           1- 5 (0-0,0-3,1-2)

Holmlia     - Fredrikstad   4- 2

 

Tabell

Holmlia       3 0 0  13- 3  6

OSI           2 0 1  13- 7  4

Fredrikstad   1 0 2   8-11  2

BSI           0 0 3   2-16  0

 

7.6     Resultater NM herrer

Finale

Fredrikstad IBK - Slevik IBK : 7- 9

Dommere: Per Westreng og Pål Groth

Kampen ble sendt på NRK 2

Tilskuere: 756

 

Semifinaler

2.kamp:

Fredrikstad - Sveiva     3- 1 (3-1,0-0,0-0)

Greåker     - Slevik     5- 6 (1-3,3-1,1-1,0-1)s.d

 

1.kamp:

Sveiva      - Fredrik.   2- 8 (0-1,1-4,1-3)

Slevik      - Greåker    7- 1 (2-1,3-0,2-0)

 

Kvartfinaler

3.kamp:

Fredrikstad- OSI         3- 2 (1-1,0-0,2-1)

Slevik     - Sarpsborg   7- 4 (3-1,1-2,3-1)

Tunet      - Sveiva      5- 6 (1-1,1-1,3-3,0-0,0-1) str.

 

2.kamp:

Greåker    - Nor92       9- 2 (4-1,1-0,4-1)

Tunet      - Sveiva      9- 6 (4-1,5-0,0-5)

Fredrikstad- OSI         8- 4 (4-1,1-1,3-2)

Slevik     - Sarpsborg   2- 6 (1-1,1-2,0-3)

1.kamp:

Sarpsborg  - Slevik      3- 5 (1-0,1-2,1-3)

Sveiva     - Tunet       4- 2 (1-0,2-2,1-0)

Nor92      - Greåker     3- 7 (0-3,2-3,1-1)

OSI        - Fredrik.    4- 3 (1-1,2-0,1-2)

 

 

 

7.7     Kvalifiseringsturnering til eliteserien

Damer

VIF IB     - Greåker IBK     6- 0 (1-0,3-0,2-0)

Slevik IBK - VIF IB          2- 9 (0-3,1-3,1-3)

Greåker    - Slevik          2- 5

 

Vålerenga og Slevik er klare Eliteserien for damer 2000/2001.

 

Herrer: Jordalhallen 25-26.03.99

Ugla     -    Harstad    13- 7  (4-2,6-2,3-3)

Asker    -    Sunde       2- 4  (0-1,1-2,1-2)

Ajer     -    Ugla        5- 0  (1-0,0-0,4-0)

Harstad  -    Asker       1-14  (1-7,0-4,0-3)

Sunde    -    Ajer        3- 3  (1-1,1-0,1-2)

Harstad  -    Sunde       1-11  (0-3,1-3,0-5)

Ugla     -    Asker       2- 5  (1-2,1-3,0-0)

Ajer     -    Harstad     9- 5  (4-1,3-1,2-3)

Sunde    -    Ugla        7- 5  (2-2,4-1,1-2)

Asker    -    Ajer        4- 1  (2-0,1-0,1-1)

 

Tabell:

Sunde     4  3 1 0  26-11  7

Asker     4  3 0 1  25- 8  6

----------------------------

Ajer      4  2 1 1  18-12  5

Ugla      4  1 0 3  20-24  2

Harstad   4  0 0 4  14-47  0

 

 

Sunde og Asker er klare for Eliteserien herrer 2000/2001.

 

7.8     Resultater kvalifisering 1. divisjon Østland herrer (Kallerudhallen 29.-30.04-2000)

St. Croix - Drammen          2- 3

Holumskogen - Lørenskog      8- 3

Gjøvik - St. Croix           7- 5

Drammen - Holumskogen        2-10

Lørenskog - Gjøvik           2- 3

Drammen - Lørenskog          0- 7

St. Croix - Holumskogen      2-10

Gjøvik - Drammen             3- 5

Lørenskog - St. Croix        6- 2

Holumskogen - Gjøvik        13- 1

 

Holumskogen, Lørenskog og Gjøvik er klare for 1.div øst herrer 2000/2001.

 

7.9     Resultater damelandslaget

10/03-00     Høyenhallen     Norge - Sverige 3-6 (0-1,1-1,2-4)

11/03-00     Håkons Hall     Norge - Sverige 1-3 (0-1,0-0,1-2)

11/02-00     Ekeberghallen    Norge - Sveits   8-4 (4-1,1-0,3-3)

12/02-00     Skjeberghallen  Norge - Sveits    0-1 (0-0,0-0,0-1)

 

7.10   Resultater herrelandslaget

12.11.99     Drammen         Norge – Latvia          6- 1

13.11.99     Fredrikstad     Norge – Latvia         5- 5

11.02.00     Ekeberg         Norge – Sveits          1- 4

12.02.00     Skjeberg        Norge – Sveits          3- 4

 

7.11   Resultater VM innebandy Norge 14-21.mai 2000

14.05.00     Drammenshallen  Norge – Latvia          6- 2

16.05.00     Sparta Amfi     Norge – Sverige         1-10

18.05.00     Sparta Amfi     Norge – Danmark         1- 1

19.05.00     Jordal Amfi     Norge – Tsjekkia        5- 2  (5/6. plass)

 

7.12   Tabeller 1999/2000


Eliteserien Herrer

Greåker IBK       18 13  2  3  105- 61   28

Tunet IBK         18 13  1  4  121- 58   27

Fredrikstad IBK   18 12  2  4  117- 72   26

Slevik IBK        18 11  1  6  107- 70   23

OSI               18  9  2  7   81- 79   20

Sarpsborg IBK     18  7  4  7   64- 74   18

Sveiva            18  6  2 10   83- 92   14

-------------------------------------------

Kverneland IBK    18  4  0 14   74-113    8

Holmlia SK        18  1  2 15   44-125    4

 

Eliteserien Damer

Tunet IBK         18 17  1  0  101- 21   35

OSI               18 10  3  5   59- 45   23

Akerselva         18  9  4  5   66- 56   22

Holmlia SK        18  7  5  6   75- 49   19

Fredrikstad       18  6  3  9   51- 60   15

Sveiva IBK        18  2  3 13   41- 95    7

-------------------------------------------

Slevik IBK        18  2  1 15   48-115    5

 

1. divisjon herrer Østland

Asker             18 17  0  1  155- 57   34

Ajer              18 14  1  3   82- 61   29

-------------------------------------------

Akerselva         18 12  1  5  117- 71   25

Borg              18 10  1  7  102- 99   21

Sagene            18 10  1  7  104- 89   21

Tåsen             18  6  3  9   97-105   15

Fjerdingby        18  7  1 10   77-103   15

-------------------------------------------

Lillehammer       18  3  1 14   56-110    7

-------------------------------------------

Bærums Verk       18  3  1 14   60-101    7

Øreåsen           18  2  2 14   82-135    6

 

1. divisjon herrer Vestland

Sunde IBK     14 13 1  0  122- 41  27

-------------------------------------

Sola-Grannes  14  8 3  3   53– 41  19

Lura IL       14  8 1  5   70- 57  17

BSI           13  6 3  4   61- 49  15

Klepp IBK     13  6 2  5   57- 42  14

NHHI          14  5 1  8   73- 68  11

Nornen IB     14  2 1 11   36-102   5

Brusand IL    14  1 0 13   42-114   2

 

1. divisjon herrer Midt

Ugla           18  18 0  0  149 - 50   36

-----------------------------------------

NTNUI Gløs     18  14 1  3  140 - 57   29

Nidaros        18  11 2  5  125 - 89   24

Evjensgrenda   18   6 1 11   79 -109   13

Brannvesenet   18   5 1 12   83 -140   11

NTNUI Dragvoll 18   3 1 14   66 -131    7

NTNUI Gløs 2   18   3 0 15   59 -125    6

 

1. divisjon herrer Nord

Harstad      14  11  2   1   91- 31  24

---------------------------------------

TSI          14  11  0   3   91- 26  22

Hammerfest   14   9  2   3   74- 32  20

Nordreisa    14   8  2   4   53- 41  18

Tromsø       14   6  0   8   36- 72  12

Troms Kraft  14   3  0  11   54- 78   6

Stakkevollan 14   2  2  10   41- 83   6

ASI          14   2  0  12   34-111   4

 

For aldersbestemte klasser  og  2. divisjon og lavere henvises det til den enkelte krets.

 

 


For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no