Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


FORBUNDSARRANGEMENTER 2004/2005

På seksjonsårsmøtet ble det vedtatt nye krav til hallfasiliteter, utstyr og bekledning vedr. arrangement av kamper på forbundsnivå.

Arrangementskomiteen er av seksjonsstyret delegert ansvaret for å følge opp de nye kravene.

Kontroll av bane, vant, mål og klokke må gjøres gjennom arrangementskomiteen.
Denne kontrollen vil foregå i ukene 35-39.

Forbundsserieklubbene må selv snarest avtale tid for kontroll med leder i arrangementskomiteen Eric Müller:
E-post1: eric.muller@glommapapp.no E-post2: e-muller@frisurf.no Tlf: 97043579

Forbundsserieklubber som ønsker dispensasjon fra noen av de nye kravene må også snarest kontakte arrangementskomiteen ved Eric Müller.

Lørdag den 11. september skal arrangementkomiteen avholde et arrangørkurs for eliteserielagene, kretsene og 1 div. østlandet. (Se innkalling her)

Andre klubber som har søkt, og som ønsker å stå som arrangør av arrangementer i regi av NBF denne sesongen, må også møte på arrangementskurset. (Det bes om at arrangementskomiteen kontaktes i forkant.)


Følgende ble vedtatt på årsmøtet:
Hallene som skal brukes til å arrangere forbundskamper (unntak NM-finaler) skal ha en minimumskapasitet på
Elite menn 350 tilskuere
Elite kvinner 200 tilskuere
1. divisjon menn 200 tilskuere
i følge godkjent brann- og hallinstruks.
Dette er et minimumskrav som klubbene må forholde seg til for å få lov til å arrangere kamper i ønsket hall.

Utstyr som bane, dekke, vant, mål og klokke skal før sesongen være godkjent (fri for feil og mangler) av NBF.

Klubbene er selv ansvarlig for at de avtaler tid og sted for godkjenning av hall og utstyr med NBF. Kontaktperson blir oppnevnt etter årsmøte.

Alle kretser skal ha en arrangementsplan som skal overholdes. De er også pliktige til å delta på NBF sine arrangørkurs og holde egne for sine lokale klubber.

Arrangementsinstruksen skal følges:
* Arrangørene skal ha en arrangementansvarlig som må ha gjennomført arrangementskurs.
* Arrangøren og dens funksjonærer skal under hele arrangementet være kledd i lett gjenkjennelig arrangørbekledning.
* Arrangøren skal sørge for at det er en kiosk åpen i hallen under hele arrangementet.

Dersom noen av ovennevnte punkter ikke kan oppfylles, må NBF ha beskjed omgående.
Norges Bandyforbund kan gi dispensasjoner etter søknad.

Dersom klubber unnlater å gjennomføre ovennevnte uten godkjenning fra NBF, vil det bli sanksjonert og retten til videre deltakelse i gjeldende serie vil bli vurdert.

Dette er et ledd i en prosess for å få innebandyen til å fremstå som en attraktiv og seriøs idrett.


For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no