Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Spørsmål og svar til:
§ 30 punkt 4 i Kampreglementet
Overgang for spillere mellom lag i samme klubb

Følgende gjelder med mindre det er gitt dispensasjon fra administrerende myndighet knyttet til bokstav c) eller d):

Kan man benytte 3 utespillere og en målvakt fra 1.laget på 2.laget?
Svar: Ja (Ref § 30-4). De tre utespillerne spiller på kvote. Målvaktsposisjonen er det ingen begrensninger på, så man kan benytte så mange personer man vil, som målvakt, fra et høyere rangert lag på et lavere rangert lag.

Kan man benytte 4 utespillere fra 1.laget som 4 utespillere på 2.laget?
Svar: Nei, kun tre spillere som har spilt en av de tre siste 1.lagskampene kan spille ute på 2.laget (Ref § 30-4-d).

Kan man benytte 3 utespillere og en målvakt fra 1.laget som 4 utespillere på 2.laget?
Svar: Nei, kun tre spillere som har spilt en av de tre siste 1.lagskampene kan spille ute på 2.laget (Ref § 30-4-d).

Kan man benytte 10 spillere fra 1.laget på 2.laget?
Svar: Ja, MEN kun tre som utespillere. De resterende syv kan kun være målvakter. (Ref § 30-4-d).

Hvor mange spillere kan man benytte fra 2.laget på 1.laget?
Svar: Det er ingen begrensninger for hvor mange 2.lagsspillere man kan benytte på 1.laget (Ref §30-4-b). Men alle disse spillerne blir etter 1.lagskampen definert som 1.lagsspillere, og blir kvotespillere for spill ute på 2.laget. (Ref § 30-4-c og d)

Kan en utespiller fra 3.laget spille ute på 1.laget?
Svar: Ja. Det er ingen begrensninger for hvor mange 3.lagsspillere man kan benytte på 1.laget (Ref § 30-4-b).
Men alle disse spillerne blir etter 1.lagskampen definert som 1.lagsspillere, og blir kvotespillere for spill ute på 2.laget (Ref § 30-4-c og d).
For å igjen kunne spille ute for 3.laget må man stå over tre kamper for 1.laget (en kamp for ald. spillere) (Ref § 30-4-c).

Kan man benytte en utespiller fra 1.laget som utespiller på 3.laget?
Svar: Nei. En 1.lagsspiller kan kun spille ute på 3.laget etter å ha stått over tre kamper for 1.laget (en kamp for ald. spillere) (Ref § 30-4-c).

Hvem kan stå som målvakt for et annet lag i klubben, enn det man normalt spiller for?
Svar: Det avgjørende, for å kunne gå utenom kvote fra ett lag til et annet, er at denne utespilleren/målvakten faktisk står som målvakt på det laget man skal spille for.
Dette vil, i tilfellet man skal stå for et høyere rangert lag enn det man normalt spiller for, gjøre at man etter kampen blir definert som tilhørende det høyere rangerte laget. Se videre under for konkrete eksempler. (Ref § 30-4-a og § 30-4-b andre ledd)

Kan en målvakt på 1.laget stå i mål på 2.laget uten å gå på kvote?
Svar: Ja (Ref § 30-4-a).

Kan en målvakt på 1.laget spille ute på 2.laget?
Svar: Ja. Han kan spille ute på 2.laget, men da som en av tre på kvote (Ref § 30-4-b andre ledd og § 30-4-d).

Kan en målvakt på 1.laget stå i mål på 3.laget?
Svar: Ja (Ref § 30-4-a).

Kan en utespiller på 1.laget stå i mål på 2.laget?
Svar: Ja (Ref § 30-4-a). Han går heller ikke på noen kvote (Ref § 30-4-a).

Kan en utespiller på 1.laget stå i mål på 3.laget?
Svar: Ja (Ref § 30-4-a). Han går heller ikke på noen kvote (Ref § 30-4-a).

Kan en målvakt på 1.laget spille ute på 3.laget?
Svar: Nei (Ref § 30-4-b andre ledd og § 30-4-d).
Det er mulig å søke administrerende myndighet om en spesiell dispensasjon for en målvakt som kvotespiller fra f.eks et 1.lag til et 3.lag (Ref § 30-4-d tredje ledd).

Kan en målvakt på 2.laget stå i mål på 1.laget?
Svar: Ja (Ref § 30-4-a). Men han blir etter 1.lagskampen definert som utespiller for 1.laget, og blir kvotespillere for spill ute på 2.laget (Ref § 30-4-c og d).

Kan en utespiller på 2.laget stå i mål på 1.laget?
Svar: Ja (Ref § 30-4-a). Men han blir etter 1.lagskampen definert som utespiller for 1.laget, og blir kvotespillere for spill ute på 2.laget (Ref § 30-4-c og d).

Kan en utespiller på 3.laget stå i mål på 1.laget?
Svar: Ja (Ref § 30-4-a). Men han blir etter 1.lagskampen definert som utespiller for 1.laget, og blir kvotespillere for spill ute på 2.laget (Ref § 30-4-c og d).
For å igjen kunne spille ute for 3.laget må han stå over tre kamper for 1.laget (en kamp for ald. spillere) (Ref §30-4-c).

Kan materialforvalteren på 1.laget være materialforvalter på 4.laget?
Svar: Ja. §30-4 i kampreglementet regulerer kun overgang mellom lag i samme klubb og samme klasse for målvakter og utespillere. Ikke lagledere

Kan materialforvalteren på 1.laget spille ute for 4.laget?
Svar: Ja, hvis han er spilleberettiget for klubben og har betalt lisens (Ref § 30-2).

Kan materialforvalteren på 1.laget stå i mål for 4.laget?
Svar: Ja, hvis han er spilleberettiget for klubben og har betalt lisens (Ref § 30-2).

Kan man benytte 3 målvakter fra 1.laget på 3.laget?
Svar: Ja, men bare som målvakter (Ref § 30-4-a).

Kan man benytte en spiller fra 1.laget på 3.laget?
Svar: Ja, men bare som målvakt (Ref § 30-4-a).

Hvor mange kamper må man stå over for 1.laget for å kunne spille utenom kvote for 2.laget i en klasse?
Svar: Tre kamper for seniorspillere og en kamp for aldersbestemte spillere til og med junioralder (Ref § 30-4-c).

Hvor mange kamper må man stå over for 1.laget for å kunne spille ute for 3.laget i en klasse?
Svar: Tre kamper for seniorspillere og en kamp for aldersbestemte spillere til og med junioralder (Ref § 30-4-c).

Må en aldersbestemt spiller opp til junioralder som spiller i en seniorserie stå over en eller tre kamper for 1.laget før han kan spille utenom kvote på 2.laget i seniorklassen?
Svar: En kamp (Ref § 30-4-c).

Kan en juniorspiller som spiller i eliteserien spille for 1.laget i en juniorserie?
Svar: Ja, det er ingen begrensinger på overgang mellom lag i forskjellige klasser (Ref § 30-4-innledning).

Kan en juniorspiller som spiller i eliteserien spille for 2.laget i en juniorserie?
Svar: Ja, det er ingen begrensinger på overgang mellom lag i forskjellige klasser (Ref § 30-4-innledning). Men hvis spilleren spilte siste 1.lags kamp i juniorserien, må han spille som en av tre på kvote på 2.laget i juniorserien (Ref § 30-4-c og d).

Kan en juniorspiller som spiller i eliteserien spille for 3.laget i en juniorserie?
Svar: Ja, det er ingen begrensinger på overgang mellom lag i forskjellige klasser (Ref § 30-4-innledning). Men dette er ikke tillatt hvis spilleren spilte siste 1.lags kamp i juniorserien (Ref § 30-4-c). Hvis han ikke spilte siste 1.lagskamp men siste 2.lagskamp må han spille som en av tre på kvote på 3.laget i juniorserien. (Ref § 30-4-c og d)

Kan en utespiller som spilte siste kamp for 1.lagset i serien spille for 2.laget i en regional cup (obligatorisk kamp)?
Ja, men kun som en av tre på kvote. (Ref § 30-4-d)

Hvilket lag er man definert som spiller for når man starter en ny sesong?
Det laget man spiller første obligatoriske kamp for i en ny sesong er det laget man defineres å tilhøre.

Kan en spiller som spilte for 1.laget i siste seriekamp forrige sesong spille for 2.laget første seriekamp i ny sesong?
Ja. Alle bindinger nullstilles fra en sesong til en annen. Spilleren spiller heller ikke på noen kvote. Det laget man spiller første obligatoriske kamp for i en ny sesong er det laget man defineres å tilhøre.

Hvilket lag er man definert som spiller for etter en overgang eller et utlån?
Det laget man spiller første obligatoriske kamp for i klubben man kommer til, er det laget man defineres å tilhøre.
Alle bindinger nullstilles når man har gjennomført en overgang eller et utlån. (Både utlån til og retur fra.)

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no