Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Barne- og ungdomsidrett tas på alvor

Bandyforbundet tar utfordringene knyttet til barne- og ungdomsidrett på største alvor. Det viste forbundet tydelig på Norges Idrettsforbunds nasjonale barne- og ungdomskonferanse i Trondheim 21. og 22. november. Som eneste forbund stilte NBF med både president og generalsekretær i tillegg til ungdomsrepresentant, leder av utviklingsavdelingen og daglig leder i Midt-Norge Bandyregion.

- NIF har satset hardt med ungdomsløftet, i Idrettspolitisk dokument, IPD, vektlegger NIF viktigheten med bred satsing på barn og arbeid mot frafall i ungdomsidretten, det samme som regjeringens Idrettsmelding legger vekt på, derfor var det viktig for NBF å delta i Trondheim, sier president Erik Hansen. Og det var en god konferanse med presentasjon av mye godt, lokalt barne- og ungdomsarbeid, resultater av forskningsprosjekter, tidligere toppidrettsutøvere som Vebjørn Rodal og Kjetil Andre Aamodt som fortalte om sine erfaringer fra barne – og ungdomsårene i idretten – og vår egen presentasjon av resultatene oppnådd i innebandyen takket være NBFs satsing på lokal utvikling.

Det var mye godt å ta med seg i NBFs videre arbeid med etablering av lokal aktivitet, en del ny kunnskap som bygger opp omkring forbundets satsing på økt lokal aktivitet med god oppfølging av medarbeidere med kompetanse og erfaring.

- Teknisk arrangør Sør-Trøndelag Idrettskrets og en del av deltakerne ble nok litt overrasket over at ingen av NIFs politiske eller administrative topper var til stede på hele konferansen, sier Erik Hansen som også påpekte dette i sitt innlegg. At bare 22 av NIFs 54 særforbund fant det rett å sende offisielle representanter til konferansen, var også overraskende. Arrangørene hadde funnet frem til mange og gode presentasjoner, diskusjoner og meningsutvekslinger. Her ville alle forbund hatt noe å lære. Jeg er stolt av vår stab som laget en fin og poengtert presentasjon for meg og at vi aktivt deltok på denne viktige konferansen. Sør-Trøndelag idrettskrets skal ha all ære av arrangementet, forhåpentligvis er grunnlaget lagt for en viktig arena hvor idrettens – og dermed NIFs – ressurser må brukes riktig skal målsettingene i IPD og Idrettsmeldingen nås.

Presidenten brukte også anledningen når han først var i Trondheim, å besøke lokal aktivitet. Han var innom Sjetne Ils innebandytrening for nettopp barn- og unge. Der var det høy intensitet og god trening ledet av Kristine Engan Ræder.


- Les mer -


For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no