Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Utlysning:
Landslagssjef for U19 Kvinner

Norges Bandyforbund søker etter landslagssjef for U19 Kvinner ut sesongen 2013/2014.

Landslagssjefen har det overordnede ansvaret for aktiviteten på landslaget, og skal sammen med sitt team og administrativ landslagskoordinator legge til rette for aktiviteten i tråd med innebandyseksjonens landslagsmal.

Innebandyseksjonen jobber med å etablere en landslagskomité, og alle landslagssjefene vil være viktige bidragsytere i arbeidet med å fastsette mål og rammer for seksjonens landslagssatsning innenfor de økonomiske rammene som er til disposisjon. Samarbeid mellom landslagssjefene vil være viktig i arbeidet med å få en "rød tråd" i overgangen fra U19 til A-laget.

Landslagssjefen har hovedansvaret for de ulike aktivitetene på sitt landslag. Omfanget av disse oppgavene gjør at seksjonsstyret ikke ønsker at landslagssjefen skal ha en rolle som klubbtrener på samme nivå.

Utlysning av landslagsledelsen for U19 Kvinner har vært forsinket av prosessen rundt etablering av en landslagskomité. Landslagstrener for U19 Kvinner utlyses nå samtidig for å ikke forsinke ansettelsen av landslagsledelsen ytterligere. Landslagssjefens første oppgave vil være å vurdere kandidater til landslagstrener i samarbeid med seksjonsstyret.

For ytterligere informasjon: kontakt leder av innebandyseksjonen Tove Johannessen, tlf. 900 22 859 eller landslagskoordinator Lars Bunæs, tlf. 934 24 257.

Søknad med beskrivelse av relevant bakgrunn og kompetanse sendes innebandy@nif.idrett.no innen fredag 8. februar 2013.For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no