Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


3 mill. til bygging av flerbruksflater fra Sparebankstiftelsen DNB NOR:
Informasjon om søknad og søknadsprosedyre

Flerbruksflaten er en bane på minimum 12 x 24 meter med et støtdempende dekke og har tilnærmet samme demping som dekket i en flerbrukshall.

Dekket legges rett på avrettet masse, men banen må ikke legges på telefarlig område. I slike tilfeller må banen telesikres. Rundt banen bygger man et vant av impregnert materiale og dette vantet kan lett settes opp på dugnad. På langsidene setter man opp to stk basketstativ tett opp til vant, slik at basketkurven kommer ut i banen. I tillegg skal det være to stk. vandalsikre mål som både kan benyttes til innebandy og ishockey på vinteren. Utbetaling vil skje når idrettsfunksjonell godkjenning foreligger.

Primært er det klubber på Sør-Østlandet som kan søke, samt klubber i Trondheim, Bergen og Stavanger.
Maksimal støtte settes til kr. 150.000,- for opparbeidelse av flerbruksflate. Godt samarbeid med kommunen er suksesskriteriet mht spillemiddelssøknad og plassering. Anleggene bør plasseres i nærheten av skoler.

Søknader om hel spilleflate skal inneholde:
- Idrettsfunksjonell godkjennelse, anleggsnummer og budsjett
- Ved rehabilitering vedlegges budsjett/kostnadsoverslag
Møter vedr. fordeling vil bli holdt fortløpende
Klubber som mottar støtte vil bli fulgt opp.

Søknad sendes Norges Bandyforbund v/Kjell Nilsen, kjell.nilsen@nif.idrett.no
Hver søknad behandles individuelt.

Utbetaling av støtte vil skje så snart søknaden er godkjent slik at pengene kan brukes til oppstart av arbeidet, så man behøver ikke å vente på pengene til anlegget er ferdigstilt. Det settes ingen søknadsfrist, så her gjelder førstemann til mølla-prinsippet.

Her er det ingen grunn til å nøle! Benytt denne flotte anledningen til å få en topp spilleflate i klubbens nærområde.For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no