Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


SATS ungt

Dagens ungdom er de som skal overta morgendagens idrett, og hvis din klubb ønsker å være rustet for framtiden, kan SATS Ungt være en god måte å komme i gang på.

Gjennom SATS Ungt får klubben flere engasjerte ungdommer - og flere trenere, ledere og dommere.


SATS Ungt er et ungdomslederprogram som Norges Bandyforbund gjennomfører i samarbeid med 2 andre særforbund, Basket og Svømming. Målet er å engasjere flere ungdommer til varig aktivitet i norsk idrett.

Gjennom SATS Ungt får ungdommene en mer systematisk og tilpasset utdanning for ungdom. Ungdommene vil få delta på et Aktiv Ungdomskurs, et selvutviklingskurs, sammen med andre ungdom fra andre idretter. Dette vil senere bli fulgt opp med en Nettverkssamling. De får også hjelp til å starte sin utdannelse som trener, leder eller dommer. I hver klubb får 2 - 5 ungdommer, i alderen 15 - 20 år, tilbud om å delta.

SATS Ungt er basert på at det i hver klubb er en voksen person som er veileder for ungdommene. Veileder vil få opplæring. Klubben vil få en Framtidskveld med tema ungdom og en oppfølgingskveld når prosjektet nærmer seg avslutning. Se prosjektets gang på Sats Ungt hjulet.

SATS Ungt 2007/2008, dette skjer:
- 14. - 16. sept: Sats Ungt veilederopplæring
- uke 39-40: Oppstartsmøte i klubbene
- uke 41-43: Framtidskveld om "ungdom i klubben vår"
- 3. - 4. nov: Aktiv Ungdomskurs
- Høst/vår: Trener, leder og dommerkurs
- 9. februar: Nettverkssamlinger for ungdom
- Uke 13-15: Oppfølging av fremtidskvelden
- Vår: Evaluering med ungdommene og rapportering til særforbund

Hele perioden vil det være gjennomføring av ulike lokale/regionale ungdomsinitiativ i klubben.

NBF dekker store deler av utgiftene. Klubb må dekke noe reiseutgifter og trener, leder eller dommerutdannelse for ungdommene.

For mer informasjon
Kontakt Norges Bandyforbund ved Eivind Tysdal
tlf: 21 02 95 77 eller e-post: eivind.tysdal@nif.idrett.no

- Sats ungt hjulet (pdf) -

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no