Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Idrettsregistreringen 2007

Da er det tid for den viktige registreringen av aktiviteten i innebandy-Norge i året 2006.

Fristen for klubbene til å registrere sine tall er 6. februar.

1. januar mottok alle klubber og innebandygrupper informasjon om Idrettsregistreringen på e-post fra NIF.

Her er noen råd for årets idrettsregistrering før dere går i gang:

Les veiledningen nøye.
Link til registreringen: www.idrett.no/idrettsregistreringen. Her vil dere også finne en del informasjon, blant annet veiledninger for hele prosessen med idrettsregistreringen. Gå gjennom dette materialet før dere starter registreringen.

Det er veldig viktig at klubben/gruppas adresse, samt navn og adresser, telefonnr. og e-postadresser på tillitsvalgte er korrekt.

Medlemmer skal registreres under ”klubb” - dvs. hovedklubben, som er fleridrettslaget eller innebandyklubben. Aktivitet skal registreres under ”gruppe for særidrett”.

Medlemsregistrering
- Medlemsregistreringen gjøres av klubben, dvs. fleridrettslaget eller innebandyklubben, mens aktivitetsregistreringa gjøres av innebandygruppa (hvis man ikke er blitt enige om noe annet)
- Alle som registreres skal være registrerte medlemmer i klubben og ha betalt kontingent til klubben,

Aktivitetsregistrering
Hvem skal registreres som aktive medlemmer?
- Alle som er aktive utøvere i alle aldre, både barn, voksne, funksjonshemmede, veteraner, i alle grener.
- Alle som regelmessig deltar i klubbens aktivitet, f.eks. turneringer, kamper og/eller treninger.
- Alle som deltar på minirunder.
- Alle som deltar på innebandyskoler.
- Alle som regelmessig hjelper til på arrangement, f.eks. som sekretariatsvakter, kioskvakter, eller andre oppgaver.
- Alle som har treneroppgaver og dommeroppgaver
- Alle som har lederverv og tillitsverv, for eksempel styret i klubben/gruppa, materialforvaltere, dommerkontakter, utdanningskontakter, web-ansvarlig og så videre.

Dersom du lurer på noe, eller trenger hjelp til registreringen, ta kontakt med utviklingskonsulenten i ditt fylke. Telefonnr. og e-post adresse finner du på www.innebandy.no/utvikling
Eller ta kontakt med kari.hansnar@nif.idrett.no , tlf. 21029576.

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no