Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Reviderte spilleregler 1.juli 2005

507
19) Når en målvakt mottar en pasning fra en utespiller på det samme laget. (924)
Dette skal bare betraktes som en forseelse dersom pasningen, etter dommernes mening, er med vilje.
Dette inkluderer tilfeller der målvakten berører ballen med hender eller armer, dette gjelder også hvis målvakten først har berørt eller stoppet ballen med enhver annen del av kroppen.
En målvakt får motta en pasning fra en spiller på det samme laget, dersom målvakten har forlatt målområdet fullstendig når han mottar pasningen, og dermed er å regne som en utespiller. Dersom målvakten forlater målområdet sitt fullstendig, stopper ballen, returnerer til målområdet og tar opp ballen, skal dette ikke regnes som pasning til målvakten.
Det å spille ballen til målvakten er ikke å betrakte som en målsituasjon, og kan ikke resultere i straffeslag.

605
4) Når en spiller, med skulderen, trenger eller dytter en motstander mot vantet eller målburet (907).

S: Tillempede spilleregler for klasser under lillegutt/-jente:

Spilleregler for innebandy skal følges. Tillempinger kan gjøres som følger:

101 Banestørrelse
Banestørrelsen kan være mindre enn angitt i spillereglene, minimum 20 x 10 meter.
Banen skal ha det samme forholdet mellom lengde og bredde som angitt i spillereglene, dvs. forholdstallet skal ligge mellom 2,44 og 1,64.

102 Oppmerking
2) Midtlinje bør være merket, men kan også være tenkt.
Midtpunkt skal derimot være merket
3) Det bør merkes av to målområder.
Hvis målområder merkes opp skal de ha samme dimensjoner som angitt i spillereglene, men avstand til kortsiden minskes proporsjonalt med banestørrelsen
6) Det bør merkes duellpunkter, men de kan også være tenkt.

104 Innbyttesoner og lagbenker
1) Innbyttesonene bør være merket. Det bør være lagbenker bak innbyttesonene, men dette er ikke påkrevd.
Hvis innbyttesoner merkes bør lengden tilpasses den forholdsmessige reduksjonen av banestørrelsen. Hvis lagbenker benyttes, skal de ha plass til det antall innbyttere som lagene maksimalt kan benytte i kampen.

105 Sekretariat og utvisningsbenker
1) Sekretariat og utvisningsbenker bør plasseres på motsatt side av banens innbyttesoner ved midtlinjen. Det bør være utvisningsbenker.

201 Spilletid
1) Ordinær spilletid skal følge de til enhver tid angitte restriksjoner i kampreglementet. Pausetiden kan gjøres kortere eller lengre enn 10 min.
Hvis en baneside ansees å være bedre enn den andre og det spilles bare en omgang, skal lagene bytte side midtveis i kampen
2) Spilletiden kan være effektiv eller ineffektiv

301 Spillere
1) Dersom det spilles med redusert antall spillere på banen, skal maksimalt antall spillere reduseres tilsvarende.
Hvis det er fem spillere på banen under kampen kan maksimalt 16 spillere føres opp på kampskjema, hvis det er fire spillere på banen kan maksimalt 13 spillere føres opp.
2) Det kan spesifiseres at henholdsvis maksimum fem eller fire spillere fra hvert lag, inkludert maksimalt én målvakt, får være på banen samtidig for å kompensere for redusert banestørrelse
Ved spill med redusert antall spillere må lagene ha maksimalt hhv fire og tre tilgjengelige spillere på banen.

306 Dommere
1) En kamp skal ledes og kontrolleres av en eller to autoriserte dommer(e)

De tillempinger som gjøres etter disse bestemmelsene skal være gjort kjent for lagene senest ved seriens eller turneringens begynnelse. Tillempinger som går på banestørrelse og antall spillere på banen skal være meddelt ved innbydelsen.

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no