Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Eliteserien kvinner 2006/2007

Innebandyens årsmøte vedtok at det skal opprettes en landsdekkende eliteserie for kvinner fra og med sesongen 2006/2007.

Innebandyseksjonen har nå med bakgrunn i årsmøtets vedtak og retningslinjer besluttet hvordan omleggingen til den nye serien vil foregå:


Eliteserien kvinner sesongen 2006/2007 skal bestå av 10 lag som spiller dobbel serie.

Kvalifisering til Eliteserien 06/07:
De seks beste lagene fra Eliteserien (1.div øst) sesongen 2005/2006 er automatisk kvalifisert.
Det spilles en kvalifiseringsturnering over en helg med vinnerne av regionsseriene 05/06 i Nord, Midt, Vest og Sør, samt lag nr.7, 8, 9 og 10 i Eliteserien (1.div øst) 05/06, om fire ledige plasser i Eliteserien.
For at lag fra regionsseriene i Nord, Midt, Vest og Sør skal kunne delta i kvalifiseringen, må det minimum være fire lag i serien. Dersom serievinneren i regionsserien ikke ønsker å delta i kvalifiseringen, tilbys lag nr.2 i serien serievinnerens plass. Dersom lag nr.2 i regionsserien ikke ønsker å delta vil ikke regionen bli representert i kvalifiseringen.

Hvis det etter kvalifiseringsreglene over ikke er mulig å fylle opp en Eliteserie 06/07 med 10 lag, arrangeres det en kvalifiseringsturnering mellom vinnerlagene i 2.div blant kretsene i region øst om antall ledige plasser i Eliteserien 06/07.

Hvis det fortsatt ikke er mulig å fylle opp eliteserien med ønsket antall lag, avgjør administrerende myndighet om det skal spilles en Eliteserie med færre lag eller om det skal arrangeres ytterligere kvalifiseringer.

1.divisjon øst kvinner 06/07:
1.divisjon øst for kvinner sesongen 06/07 skal bestå av 8 lag som spiller dobbel serie.
Det tillates 2.lag i divisjonen.

Opprettelse av 1. divisjon øst kvinner 06/07:
De lagene som ikke kvalifiserer seg til den nye Eliteserien for kvinner er automatisk kvalifisert. (Fra 0 til 4 lag)
Det høyest rangerte lag i 2.div Østfold som ønsker å delta tilbys en plass.
Det høyest rangerte lag i 2.div Innlandet som ønsker å delta tilbys en plass.
Det høyest rangerte lag i 2.div Buskerud som ønsker å delta tilbys en plass.
Resterende ledige plasser i divisjonen fylles opp av lag fra seriene i Oslo og Akershus Bandyregion. (Fra 1 til 8 lag)
Serien administreres av Oslo og Akershus Bandyregion.

Opprykk/nedrykk mellom 1.div øst og Elite/2.div til sesongen 07/08 bestemmes på årsmøtet i innebandyseksjonen 2006.


Følgende ble vedtatt på årsmøtet:

8.2.3 Forslag fra Nord-Norge BK:

§19 Eliteserie for kvinner

Forslag til endring/tilføyelser av kampreglementets §19.
Avsnittet om "Kvinner Eliteserie og 1.divisjon":

2005-2006:
Slik som paragrafen ser ut i dag

2006-2007:
Eliteserie kvinner
Fra og med sesongen 2006/2007 opprettes det en landsdekkende eliteserie for kvinner med minimum 8 lag som spiller minimum dobbel serie.

Norges Bandyforbund, administrerer eliteserien.
Administrerende myndighet fastsetter endelig antall lag og antall serierunder.

a) Seks av plassene til eliteserien tildeles lagene som plasserer seg som nr 1 . - 6 i 1. divisjon østlandet (eliteserien) 2005/2006.

b) Minimum to av plassene til eliteserien tildeles etter forutgående kvalifiseringsrunde over en helg:

Avdelingsvinnerne fra 1. divisjon kvinner avd. nord, midt og vest, samt nr. 7. - 8 osv (avhengig av antall lag i eliteserien bestemt av adm. myndighet). i 1 divisjon østlandet (eliteserien) 2005/2006 spiller om minimum to ledige plasser i eliteserien 2006/2007. For at lag fra 1. divisjon skal få spille kvalifisering til eliteserien, må det minimum være fire lag i avdelingen. Dersom avdelingsvinneren ikke ønsker å benytte seg av kvalifiseringsretten, går plassen i kvalifiseringen til lag nr. 2 i avdelingen. Dersom heller ikke dette laget ønsker å delta, tilbys plassen neste "ledige" lag fra 1. divisjon østlandet (eliteserien).

1 divisjon kvinner
1 divisjon kvinner skal bestå av minimum 5 lag fra sesongen 2006/2007, og minimum 6 lag fra sesongen 2007/2008.

Norges Bandyforbund eller den seksjonsstyret bemyndiger, administrerer 1. divisjon
Administrerende myndighet avgjør hvordan serien gjennomføres i praksis, men kravene ovenfor må være oppfylt for at lag fra avdelingen skal ha mulighet til å rykke opp i eliteserien.

Kvalifisering til eliteserien kvinner (fra 2007/2008)
Siste lag i eliteserien rykker direkte ned, og plasseres i den 1. divisjons- avdeling de geografisk hører hjemme. Det nest siste laget deltar i kvalifiseringen. Vinneren av 1. divisjonsavdelingene (nord, midt, vest og øst) deltar også i kvalifiseringen.
Det spilles om to ledige plasser i eliteserien. Dersom avdelingsvinneren ikke ønsker å benytte seg av kvalifiseringsretten, går plassen i kvalifiseringen til lag nr. 2 i avdelingen. Dersom heller ikke dette laget ønsker å delta, blir ikke avdelingen representert.
Den ledige plassen i kvalifiseringen kan da tilbys lag nr. 8 i eliteserien.

§20 NM-sluttspill kvinner

Forslag til endring/tilføyelser av kampreglementets §20.
Avsnittet om "NM - sluttspill kvinner"

Forslaget er avhengig av at foreslåtte endringer i §19 - eliteserie kvinner blir vedtatt:

2005-2006:
Slik som paragrafen ser ut i dag

2006-2007:
NM for kvinner spilles slik:

a) Kvartfinaler:
Kvartfinalene spilles med to puljer a tre lag. Plassene fordeles til eliteserielagene, slik at nr. 1. - 2 trekks i hver sin pulie, nr. 3-4 i hver sin pulje og nr. 5. - 6 i hver sin pulje.
Lagene spiller deretter dobbeltserie over en helg.

b) Semifinaler spilles som krysspill mellom puljene i best av 3 kamper. Det best plasserte lag fra puljespillet har fordel av hjemmekamp ved 1. og evt. 3 kamp. Ved lange geografiske avstander mellom lagene i en semifinale, kan administrativ myndighet bestemme at laget som er best plassert skal spille kamp nr. 2 og 3.

c) Finalen spilles som en kamp!
Vinneren av finalen får kongepokal, mens vinneren av eliteserien for kvinner deltar i Europacupen.
Det opprettes reisekassefordeling i NM-sluttspillet og NM-puljespillet

VEDTATT MED 42 STEMMER

foto: Henning Rugsveen

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no