Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


DOMMERDIREKTIVER FOR SESONGEN 2005/2006

Dommerkomiteen i Norges Bandyforbund - Innebandy er hele tiden opptatt av at dommere og spillere i fellesskap skal bidra til en positiv og publikumsvennlig utvikling av norsk innebandy.

Før forrige sesong gikk vi ut med 4 områder som vi skulle fokusere spesielt på gjennom en innskjerpning av de eksisterende regler. Dommerkomiteen har etter avslutningen av forrige sesong foretatt en evaluering av virkningen av disse innskjerpningene, og vi har kommet fram til at dette utelukkende har hatt en positiv virkning. Vi ønsker derfor å fokusere på de samme 4 områdene også i kommende sesong, og ber derfor klubbene om på nytt å gjøre disse kjent for lagenes trenere, lagkapteiner og spillere.

Dommerkomiteen vil spesielt sette fokus på lagkapteinens ansvar i denne sammenheng, og henstiller derfor til klubbene å gi sine lagkapteiner en skikkelig informasjon om disse innskjerpningene:

1. Slag.
Dommerne vil kommende sesong være mer oppmerksomme på slag i situasjoner hvor det forsvarende lag ikke har mulighet til å vinne ballen.
I situasjoner som betegnes som "kamp om ballen" skal det idømmes frislag hvis slaget anses å påvirke muligheten for å vinne ballen.

2. Angrep bakfra og fra siden mot vant og målbur.
Etter henstilling fra bl.a. flere trenere vil dommerne også i kommende sesong slå hardere ned på angrep i ryggen mot vantet og målburet.
Spillereglenes § 607, pkt. 5 åpner for 5 minutters lagstraff for denne type forseelse, og Dommerkomiteen håper at vi gjennom en mere hyppig bruk av denne regelen kan få satt en stopper for disse farlige episodene.
I samme forbindelse vil vi også presisere følgende: Dersom en spiller som takler, i overdreven grad bruker skulderen og/eller tar fart inn i taklingen med skulderen, skal det reageres med utvisning, selv om spilleren treffer motspilleren i skulderen. Her må skaderisiko, mulighet for å nå ballen og hensikten med taklingen alltid tas med i vurderingen.

3. Forsinkelse av spillet.
Dommerkomiteen har registrert de siste sesongene en stadig økende tendens til at ballen blir slått bort etter en frislagsavblåsning.
Dette er å betrakte som en forsinkelse av spillet og skal straffes med en 2 minutters lagstraff (se Spillereglenes § 605, pkt. 16).

4. Munnbruk/protester.
Dommerkomiteen er sterkt opptatt av å bedre dommernes arbeidsvilkår under kampene - noe som til siste slutt vil være til lagenes eget beste.
I kommende sesong vil det derfor bli reagert med en 2 minutters lagstraff dersom andre enn lagkapteinen kommer bort til sekretariatet for å protestere/diskutere med dommerne etter en scoring eller en avblåsning for en forseelse.
Dette inkluderer også når lagkapteinen stadig og uten grunn, stiller spørsmål om dommernes avgjørelser (se Spillereglenes § 605, pkt. 18).

Disse 4 punktene er resultatet av bl.a. en grundig gjennomgang/diskusjon etter evalueringen av forrige sesong og høstens dommersamling for alle forbundsseriedommerne i Sarpsborg 3. og 4. september.
Dommerkomiteen er fullstendig klar over at det nødvendigvis vil ta noe tid før disse innskjerpningene er skikkelig innarbeidet hos samtlige dommere, men vi vil gjennom et intensivt observasjonsarbeid sørge for at innarbeidelsestiden vil bli så kort som mulig.

Dommerkomiteen ønsker lagene LYKKE TIL med sesongen 2005/2006.


For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no